Buiten is het 10 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 108.529 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
17reacties

Uit cijfers van de Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat 37% van de inwoners in Helmond zich wel eens onveilig voelt. Maar liefst 52% van de inwoners van Helmond ervaart veel hinder in de vorm van sociale overlast, fysieke verloedering en/of verkeersoverlast. Helmond scoort hiermee slechter dat vergelijkbare gemeentes. Dit heeft een grote impact op de leefbaarheid in wijken.

Ik moest aan deze cijfers denken tijdens mijn vakantie in Italië. Al scrollend door mijn telefoon viel mijn oog op een tweetal berichten. Het ene bericht was afkomstig van de WhatsAppgroep van de buurtpreventie. ‘Jonge mannen verplaatsen zich regelmatig verdacht langzaam rijdend op hun scooter door onze wijk en observeren nauwgezet de huizen’. Ondanks de maatregelen die ik jaren eerder genomen had (o.a. nieuw hang en sluitwerk en een beveiligingsinstallatie) bleef dit bericht en het ‘onveilige gevoel’ de gehele vakantie hangen.

Een tweede bericht was afkomstig van een 64-jarige inwoonster die al haar hele leven in de binnenstad woonde en reageerde op een facebookmelding betreffende overlast. ‘Vroeger was dit nog echt een volksbuurt waar de deuren openstonden en de mensen samenleefden, nu voelt niemand zich meer veilig, zit niemand meer buiten en is er geen binding meer met de buurt en de mensen.’

Hoewel de problematiek in elke wijk anders is zit in haar omschrijving van de problemen indirect een suggestie voor een meer samenhangende aanpak. De dame in kwestie suggereert namelijk terecht dat er werk gemaakt moet worden van meer saamhorigheid in de wijken. De politiek realiseert zich dat ook. Onze inwoners zijn de oren en ogen in de wijk en daarmee de eigenlijke sleutel tot meer veiligheid en een betere leefbaarheid ter plekke. Om de betrokkenheid van onze inwoners in stand te houden en verder uit te bouwen is het belangrijk dat zaken die hieraan bijdragen en ondersteunen goed zijn georganiseerd. Dit vraagt onder andere om vaste gezichten, korte lijnen en een meer zichtbare aanwezigheid van professionals op straat en in de wijken (denk hierbij aan buurtbeheerders, jongerenwerkers, stadsmariniers, boa’s en wijkagenten).

Om de leefbaarheid te vergroten is het volgens de VVD Helmond noodzakelijk dat er naast innovatieve technische veiligheidsmaatregelen ook volop ingezet wordt op de wijkgerichte aanpak. Want alleen zo kun je, na een gedegen risicoanalyse de juiste acties ondernemen. Daarom heeft het college hiervoor bij de begroting 2021-2024 ook meer geld beschikbaar gesteld. Want Helmonders hebben het recht zich even veilig te voelen als inwoners van vergelijkbare gemeentes.

Theo Manders
Raadslid VVD

17 reacties:

Is er iets bekend over hoe het komt dat Helmond slechter scoort dan vergelijkbare steden?

Als die andere steden beter scoren door vaste gezichten, korte lijnen en een meer zichtbare aanwezigheid van professionals op straat en in de wijken, dan is het inderdaad een goed idee om die aanpak over te nemen. Maar het kan ook aan andere factoren liggen. Is dat ooit uitgezocht?

Problemen nauwkeurig benoemen is de helft van het werk om ze op te lossen. Dat veel mensen zich weleens onveilig voelen is zeker een probleem, maar zegt weinig over de beste aanpak om er iets aan te doen. Bij zo’n brede constatering is het gevaar groot dat je op de automatische piloot conclusies gaat trekken en gaat investeren in een aanpak die niet of nauwelijks werkt.

Beantwoorden

Leuk, al die professionals op straat.
Kansloos als er niet een wat normaler pakkans en vervolgkans is.
Gewoon politie dus.
Zero tolerance.
Met echte rechters die echte straffen uitdelen.
Geen D66 GroenLinks PvdA rechters dus.
VVD staat voor polarisatie.

Beantwoorden

Beste Hr. Manders heeft U het stuk ook gelezen in het ED (eindhoven) over de voortuinen ?
Dat juist door de voortuinen mensen elkaar ontmoeten. Saamhorigheid. Er een vorm lijkt te zijn van sociale controle, leefbaarheid, veiligheid. Er zijn immers ogen en oren. We bouwen, bouwen, maar voortuinen ontbreken tegenwoordig.

Wat betreft veiligheid is er gewoonweg te weinig aanwezig op straat. Laat staan dat er al gevolgen zijn als. En als je een melding maakt hoe lang duurt het dan? , werkt het systeem wel ? en word het überhaupt wel opgevolgd ? Heeft het nog wel zin ? Is er wel evenveel aandacht voor de verschillende wijken ?

Vaak zijn het dezelfde mensen die volharden in blijven melden. Veel hebben het al opgegeven of geeft al gauw op. De drempels die daarin laatste jaren zijn ontstaan, zijn intussen voor velen te hoog om nog te doorbreken.

Beantwoorden

Helmond scoort dus zeer slecht op de veiligheidsmonitor van Nederland.
Helmond scoort ook als laagste bij opkomst verziekingen.

Het lijkt me dat er hier sprake is van een patroon, of te wel…wat was er eerder…de kip of het ei?

Beantwoorden

Voortuinen zullen de oplossing niet zijn. Ook “professionals” op straat niet. Zolang het niet meer mogelijk is elkaar aan te spreken op misstanden zal de veiligheid en saamhorigheid niet verbeteren.
Zou u zo vriendelijk willen zijn de poep van uw hond op te ruimen? Waar bemoei je je mee! Krijg je dan te horen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn de bladeren van uw tuin op te ruimen en niet de straat op te blazen? Heb jij niks over te zeggen !
Het zou fijn zijn als u de volgende keer 30 km/h of langzamer rijdt en de fiets die van rechts kwam voorrang zou geven. Och, flikker toch op, komt er dan uit de raam van de leasebak.

Iedereen is alleen maar met zichzelf bezig. En dat in zo’n “nette” wijk Brandevoort. De aso wijk van Helmond.

Beantwoorden

@Frits op maandag 23 augustus 2021 om 11:57:

Beste Frits,

Uw aanvulling m.b.t. de voortuinen is inderdaad een mooi voorbeeld van wat men bedoelt met het ontwikkelen van een gevoel van saamhorigheid. Net als met b.v. het uitlaten van je hond kom je terwijl je werkt in die voortuin voortdurend in gesprek met mensen uit de buurt. Door die gesprekken ontstaat er meer samenhang gaat men elkaar begrijpen en weet men wat er leeft in de buurt. Zoals u stelt zal de sociale controle en daarmee indirect ook de veiligheidsbeleving hierdoor inderdaad worden vergroot.
In feite is een WhatsAppgroep van de buurtpreventie trouwens een moderne vorm van deze sociale controle.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 23 augustus 2021 om 08:55:

Goede vraag, zal zeker ter sprake komen bij de behandeling van dit onderwerp in de adviescommissie van 14 september a.s.

Beantwoorden

Zou het misschien niet komen omdat heel veel van deze onderwerpen, BPV, mensen op straat, jongerenwerkers, welzijnswerkers enz. bij een organisatie liggen. Waar dit misschien achteraf toch niet helemaal de juiste plek lijkt te zijn.
Sommige personen aldaar alle balletjes in de lucht proberen te houden. Als de cijfertjes en grafiekjes maar kloppen.
Je kunt er, als je wel iets wil betekenen, ook niet omheen. Als mensen dus wel initiatief of betrokkenheid willen tonen. En is er dus niet te veel hooi op de vork genomen door deze organisatie ? En staat gemeente dit toe omdat het dan geregeld is. Presteert deze subsidie slurpende organisatie eigenlijk in de praktijk daadwerkelijk echt wel genoeg.

Beantwoorden

VVD bezuinigd sinds jaar en dag op zaken waar vooral de onderklasse gebruik van maakt maar vraagt nu wel om samenhorigheid.
Waar was die samenhorigheid toen shell hulp kreeg van de overheid om belasting te ontwijken? Waar was de samenhorigheid toen jullie flink bezuinigde op politie & justitie? Waar was de samenhorigheid toen er werd bezuinigd op het bijzonder onderwijs? Waar was de samenhorigheid voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire? Waar was de samenhorigheid toen jullie in plaats van sociale woningen, toestemming gaven voor de zoveelste golfbaan?
Goed plan dat samenhorigheid, ik hoor wel wanneer jullie ermee beginnen.

Beantwoorden

De verkiezingsretoriek begint vroeg dit jaar. Misschien is het een goed idee om minder politici aan het woord te laten en wat meer burgers hier de kans te geven met een maandelijkse bijdrage. En dan bedoel ik niet dhr van Geel of Mevr Hegeman. Niet om hun inhoud maar die zijn niet politiek afhankelijk.
Want laten we eerlijk zijn, wat voegen de politici toe.
Bespreken hun stokpaartjes. That’s all.
Stel je een vraag over bv integriteit bij bestuurders en/of ambtenaren nemen ze alsof door de bliksems getroffen het hazepad.

Een raadslid is een volksvertegenwoordiger, geen spreekbuis van de partij.

Beantwoorden

@Rick op dinsdag 24 augustus 2021 om 14:44:

de spijker op zijn kop Rick…
De enige klasse die er op vooruit gaat bij de VVD zijn de rijken, die worden alsmaar rijker, Aandacht voor de “Jan met de pet” is er bij hen alleen mondeling, in tijden van verkiezingen….

Beantwoorden

Welkom in de parallelle samenleving die is ontstaan door het migrantenprobleem niet te durven benoemen, laat staan aan te pakken.

Beantwoorden

@Piet op woensdag 25 augustus 2021 om 15:02:

Het is wat zeg. Ik hoop dat je inziet dat de gemiddelde Nederlander simpelweg te slim is om mee te gaan met extremistische ideeën. Dat is geen kwestie van angst of niet durven, dat is een kwestie van zelf verantwoordelijkheid nemen om iets van je leven te maken en niet iedere keer je problemen bij minderheden te leggen. Iedereen met een beetje fatsoenlijke baan en studie kijkt heel erg neer op extreem rechts en terecht. We zijn verantwoordelijk voor duizenden doden in Afghanistan en nu het erg duidelijk is hoe nutteloos die oorlog was ga jij hier een beetje de slachtoffers van ons geweld als probleem omschrijven. Links Nederland roept al decennia lang dat al die oorlogen waar rechts zo blij van werd gevolgen zou hebben maar dat is tot op de dag van vandaag besteed aan dovemansoren. Nu ook blijkt dat die extreme partijen massaal fake news verspreiden rondom covid en het klimaatprobleem met als gevolg vele doden onder de mensen die ons land hebben opgebouwd zou een beetje nederigheid wel op zijn plaats zijn maar blijkbaar hebben jullie de Nederlandse normen en waarden niet hoog zitten en geven jullie niet zoveel om de duizenden slachtoffers.

Beantwoorden

@Rick op woensdag 25 augustus 2021 om 16:32:

Welke normen en waarden hanteer jij dan?

Beantwoorden

@Rick

Nou..op deze manier is het gevoel voor saamhorigheid ver te zoeken he?
Ik vind jouw verhaal interessant, gefrustreerd en bevlogen. Maar je schuift alle schuld op rechts, en benoemd niet de links extremisten… en laat ook de virus wappies onbesproken.
Als je dan perse zo n ” beschuldigende “bijdrage wil leveren, benoem dan ook alles. En dat betekend dus ook de verantwoordelijkheid van “Links”Nederland…met al hun goede banen, hun geweldige intellect, en hoe fout ze hebben gezeten door destijds een streep door de kernenergie te zetten.
Want laten we eerlijk zijn…weldenkend…goede baan hebbende…en goed verdienende Nederlander..( ik wil niks zeggen over elle bogen hoor).als links destijds niet zo anti kernenergie was geweest en de samenleving niet zo ontzettend bang had gemaakt voor evt. gevolgen ( zie Corona) dan HADDEN we nu helemaal geen klimaat crisis gehad op deze schaal..

Nog even een laatste opmerking…als je dit soort reacties plaatst is het wel zo netje om antwoord te geven op de vraag van @ Bertus.

Ik ben ook benieuwd.

Gr. Yasmine

Beantwoorden

@Yasmine op vrijdag 27 augustus 2021 om 14:56:

Nee ik heb gisteren al aangegeven dat ik op hou met het debat hier. Je wordt alleen maar beledigd en de waarheid doet er niet toe. Ik word kwaad om het racisme en de haat tegenover mensen die gewoon een andere mening hebben. Door het toedoen van dit soort extremisme zijn er duizenden doden gevallen het afgelopen jaar en als ik dat benoem word ik alleen maar uitgescholden en beledigd. Ik ga graag het debat aan maar niet op deze manier. Als mensen de waarschuwingen voor covid-19 ‘bang maken’ noemen terwijl er duizenden doden zijn gevallen en iedereen de beelden in de VS, India en Brazilië hebben gezien dan vind ik dat zo ver van de werkelijkheid af staan dat ik me daar simpelweg te goed voor voel. Mensen die keihard werken om Nederland een beetje slimmer en veiliger te maken worden kapot gemaakt door mensen zoals Bertus en Piet.
Ook jouw verhaal over kernenergie klopt voor geen meter. De technieken die gebruikt worden voor kernenergie zijn de afgelopen 10 jaar zwaar verbeterd. Kernenergie was 25 jaar geleden een heel slecht plan, maar door onze technologische vooruitgang kan men kernafval reduceren tot ongeveer 3 procent van de hoeveelheid van wat het 25 jaar geleden was. Maar zoals je weet hebben alleen centrumrechtse partijen de macht over het torentje gehad dus dat kan je niet in de schoenen van links schuiven.

Ik kan geen antwoord geven op zijn vraag omdat normen en waarden dermate complex zijn dat je het niet op papier kan omschrijven maar je kan er wel vanuit gaan dat ik in ieder geval de mensen probeer te beschermen die ons land hebben opgebouwd en ik vind gelijkheid ook zeer belangrijk. Verder kom ik graag op voor de mensen die in armoede leven (wereldwijd) en probeer ik ieder mens als individu te beoordelen. Ook mensen die een beperkte gezondheid hebben probeer ik te beschermen, daarom reageer ik ook wat bozig (en gefrustreerd) op mensen die verantwoordelijk zijn voor al die doden en nu “vrolijk” verder gaan met vreemdelingenhaat en hun anti wetenschappelijke tendensen.

Sterkte hier op het forum! Als mensen hier wat vriendelijker worden behandeld en het eens over de inhoud gaat kom ik wellicht terug, maar voorlopig lijkt het teveel op de pauze van een vmbo klas of de gemiddelde gespreksvoering bij een flat-earth conferentie.

Beantwoorden

@ Rick, hou dan op, reageer niet meer, jij en Job staan alleen hier met misschien de beste bedoelingen, maar er zijn nu eenmaal anders denkende mensen en dat heeft links en hekel aan.
Rechts heeft ook niet altijd gelijk hoor, beide hebben goede standpunten, links en rechts maar je moet beide kunnen denken.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *