3reacties

Manders: ‘leren van het verleden’

Er is momenteel veel ophef over de Gemeenschappelijke regeling Blink. Zoals u waarschijnlijk weet regelt Blink, in Helmond en een aantal omringende gemeenten, de afvalverwerking, de reiniging en het onderhoud van de openbare ruimte en het beheer van de milieustraten. De kosten voor het inzamelen van ons afval worden via de gemeentelijke belasting betaald door de inwoners van diezelfde gemeenten.

Nu wordt gesuggereerd dat er in het verleden foute keuzes zijn gemaakt waardoor we misschien met z’n allen jarenlang teveel zouden hebben betaald. Een van de taken van de gemeenteraad is het stellen van kaders en het controleren van de genomen besluiten. Het lijkt dan ook meer dan logisch dat de raad in deze kwestie ‘het naadje van de kous wil weten.

Om goed te kunnen onderzoeken of er in het verleden eventueel onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden heeft de VVD Helmond afgelopen week alle documenten die te maken hebben met de genomen besluiten en de gesloten contracten, opgevraagd.

Onze fractie pleit daarnaast voor het inzetten van een uniek nieuw instrument dat raden sinds 2022 hebben: de regionale onderzoekscommissie. Je zou dit kunnen vergelijken met een soort parlementaire enquête naar Blink, uitgevoerd door de gezamenlijke gemeenteraden. De VVD zal hiertoe dan ook zo snel mogelijk een initiatiefvoorstel indienen bij de Helmondse raad en zal zusterfracties vragen om dit ook bij de andere betrokken raden te doen.

“Wie niet leert van de geschiedenis is gedoemd haar over te doen.” Deze oude waarschuwing van Winston Churchill is ook nu weer actueel. Zijn uitspraak wordt keer op keer bevestigd. We kunnen haar dan ook als een motto boven het dossier Blink hangen. In onze controlerende taak als gemeenteraad gaan we als archeologen op zoek naar het verleden om het heden beter te begrijpen. Doel van dit onderzoek is zeker niet om de huidige politici aan te pakken, maar om herhaling van fouten te voorkomen. Zo’n ‘raadsenquête’ is echter alleen mogelijk als in alle betrokken gemeenteraden een meerderheid van de raad achter zo’n onderzoek gaat staan.

Volksvertegenwoordigers zijn gehouden het algemeen belang te dienen, ze zijn er voor alle burgers. Wij gaan er daarom van uit dat de raadsleden ongeacht hun politieke kleur allemaal willen leren van het verleden en het instellen van zo’n onderzoekscommissie zullen omarmen.

Theo Manders
Fractievoorzitter VVD Helmond