25reacties

Manders: Ruk naar Rechts, Rammelend Beleid

De recente Tweede Kamerverkiezingen hebben in Helmond een politieke aardverschuiving teweeggebracht. Onze stad, momenteel bestuurd door een linkse coalitie, heeft een opmerkelijke zwaai naar rechts gemaakt. Meer dan een derde van de Helmonders heeft hun stem uitgebracht op de PVV. Het is een luid en duidelijk signaal van een bevolking die zich in de steek gelaten voelt.

Tijd voor Zelfreflectie
Het is opvallend dat slechts 24,8% van de kiezers in onze stad hun stem heeft uitgebracht op de huidige Helmondse (landelijke) coalitiepartijen. Inclusief de 7% van Lokaal Sterk blijkt dat dit bestuur nog maar de steun van slechts 1/3 van de Helmonders heeft. Hoewel het landelijke verkiezingen betreft is een moment van politieke zelfreflectie hier op zijn plaats.

Toekomstbestendig
Het huidige stadsbestuur lijkt meer gefocust op het ontwikkelen van visies dan op concrete acties. Dit is zichtbaar in de veelheid aan plannen. Echter, de vraag rijst hoe toekomstbestendig deze plannen werkelijk zijn, vooral gezien de recente politieke verschuiving naar rechts. Opvallend is dat de gehele oppositie al verschillende van deze plannen heeft afgewezen. Er lijkt ook sprake van het negeren van adviezen van ambtenaren. De houding van de coalitiepartijen, die stellen dat ‘een stem meerderheid ook een meerderheid is’, roept vragen op over hun benadering van bestuur. Daarnaast is het speculeren of het recent aangekondigde vertrek van enkele (top)ambtenaren hiermee verband houdt.

Financiële Fiasco’s
Een bijzonder zorgwekkend aspect is het ontbreken van een solide financiële basis. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen rondom het Brainport Smart District. Ondanks slechts 7,5 miljoen euro steun van het rijk, bleef de verantwoordelijke wethouder beweren dat de realisatie van deze ‘droomwijk’ mogelijk was.
De realiteit heeft ons inmiddels ingehaald. Het project, gestart in 2016, is tot stilstand gekomen. De verwachting is nu dat de bouw pas in 2027 hervat kan worden. De kosten, exclusief grondaankopen, bedragen voor de Helmondse belastingbetaler maar liefst 49 miljoen euro. Dit omvat 35 miljoen euro aan tekort op de grondexploitatie en 14 miljoen euro aan kosten voor ambtenaren, planbureaus en dergelijke. Recentelijk werd ook bekend dat nog vier andere grote projecten in Helmond het gevaar dreigen te lopen om financieel uit de bocht te vliegen.

Rammelend Beleid
In het licht van de aankomende landelijke bezuinigingen die vanaf 2026 waarschijnlijk alle gemeentes gaan treffen, is het voor ons onbegrijpelijk dat het college niet met bezuinigingsvoorstellen is gekomen. In plaats daarvan wordt de oplossing gezocht in een nog verdere verhoging van de lokale belastingen. Het is hoog tijd dat Helmond kiest voor realistisch beleid en niet voor dromen die in duigen vallen.

Theo Manders
Fractievoorzitter VVD Helmond