5reacties

Spoek: Nog meer bedrijvigheid in Brouwhuis?

Op donderdag 7 december besprak de gemeenteraad de wens van het college om ‘tijdelijk voorkeursrecht’ te krijgen op aankoop van grond, bestemd voor de realisatie van het ‘Regionale Bedrijventerrein Brainport Oost’. Het gaat hier om het gebied in de hoek van het kanaal met de Rochadeweg en aan beide zijden van de Veldbeemd; de achtertuin van de wijk Brouwhuis.

Helmond heeft groeiambities. Niet alleen als het om de echt noodzakelijke woningen gaat, maar ook bedrijven vragen om extra ruimte. Helmond ziet in de genoemde locatie een kans om voor de regio die ruimte te bieden. Samen met de gemeente Someren, die soortgelijke plannen besprak voor de omgeving van Lungendonk.

Maar dat heeft consequenties voor de huidige bewoners en (hun) bedrijven. Het voorkeursrecht verplicht hen om bij eventuele verkoop hun onroerend goed eerst aan de gemeente aan te bieden. Een niet populair middel voor onze inwoners. Angst voor onteigening is daarbij de (terechte) grootste zorg. De fractie van Forum voor Democratie is dan ook geen voorstander van het, door de Gemeente Helmond, veelvuldig inzetten van dit instrument. 

In Brouwhuis zijn er grote zorgen; getuige de uitgebreide ingezonden brief van de wijkraad. Zorgen die wij absoluut delen.
Brouwhuis heeft al stankoverlast, straks een Time-Out in de achtertuin en dadelijk, als de plannen verwezenlijkt worden ook nog een grootschalig bedrijventerrein erbij.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er géén opiniecommissie en adviescommissie geweest. Hierdoor is er voor de gemeenteraad amper tijd en ruimte geweest om zich in het voorstel te verdiepen, maar vooral ook amper gelegenheid geweest om navraag te doen bij de huidige eigenaren.
Deze eigenaren blijken wel te zijn bezocht namens de gemeente Helmond en sommigen hebben daar geen goed gevoel aan over gehouden. Wij hebben geluiden opgevangen dat de gemeente tegen eigenaren heeft gezegd dat ze, indien geen vrijwillige verkoop plaatsvindt, onteigend zullen worden.

En hoe gaat deze bedrijvigheid, met alle verkeersbewegingen van dien, samen met de behoefte aan een prikkel-arme Time-Out locatie?
De VVD gaf op onze vraag de voorkeur aan regionale samenwerking, boven de belangen van de huidige gebruikers.
De gemeenteraad van Someren was in eerste instantie met meerderheid tegen, maar draaide na de raadsvergadering van Helmond bij.
In de media lezen we dat GroenLinks in Helmond zich zorgen maakt over deze locatie. Maar waarom stemden zij en de volgzame coalitie dan in met dit raadsvoorstel?

Patty Spoek
Raadslid Forum voor Democratie Helmond