Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Onze Helmondse politici

16reacties

Heller: Wel of géén praalwagens met carnaval?

Het is bijna de 11e van de 11e. Ook Helmond zal zich vanaf die datum weer serieus gaan voorbereiden op het mooie Carnavalsfeest, dat formeel op zondag 11 februari 2024 van start zal gaan. Wie Helmond zegt, denkt dan natuurlijk ook direct aan een kleurrijke traditionele optocht met mooie praalwagens: ‘De grootste optocht van het zuiden!’ Maar lukt dat wel in 2024?Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
8reacties

Van den Bogaard: Helmond bouwt door

Tegen de trend in doet Helmond het hartstikke goed als het gaat om het bouwen van woningen. De verkoop en bouw van nieuwe woningen gaat, ook landelijk, in een lager tempo dan een paar jaar geleden, maar er is absoluut geen reden om te somberen. Door verwarring over cijfers is een ander beeld ontstaan over het aantal woningen dat is opgeleverd in 2023. Lijstjes zijn verkeerd geïnterpreteerd. We zitten nu al op 508 opgeleverde woningen in 2023. Aan het eind van het jaar is de verwachting dat er ruim zevenhonderd woningen worden opgeleverd. De verwachting is dat er volgend jaar ruim 500 woningen worden opgeleverd.Lees verder »

44reacties

Rieter: Streep door luchtkasteel GroenLinks

Het was zo’n 7 jaar geleden dat GroenLinks wethouder Paul Smeulders met zijn plan voor Brainport Smart District (BSD) op de proppen kwam. Dit zou een proeftuin worden voor innovatieve projecten. Te denken valt aan hergebruik van materialen, lokale voedselvoorziening en zonder auto’s, maar zelfrijdende bussen. Er werd al snel hoog van de toren geblazen door het de ‘De slimste wijk van de wereld’ te noemen. Busladingen vol met kijkers zouden komen en in New York Times werd zelfs gesproken over een ‘small Sillicon Valley’.Lees verder »

20reacties

Koolen: Visies zonder vastigheid in Helmond

Een stad zonder visie is als een schip zonder kompas. Het drijft doelloos rond, onzeker waar het naartoe gaat. In Helmond hebben we geen gebrek aan visies. We hebben bijvoorbeeld de Mobiliteitsvisie, Erfgoedvisie, Visie Stationskwartier, Woonvisie, Visie op Wonen Welzijn en Zorg, Cultuurvisie en de Visie FoodTech Brainport. Op papier klinken deze plannen als de perfecte route naar een betere toekomst. Maar de vraag is: hoe realistisch zijn deze visies?Lees verder »

10reacties

Ron Peters ligt in het ziekenhuis

Vanochtend vernamen we dat onze politieke columnist Ron Peters in het Elkerliek ziekenhuis ligt met hartklachten waarvoor hij nu medicatie krijgt. Morgen volgt nader onderzoek naar onder meer zijn vaatstelsel.
Ron is een gepassioneerd raadslid en vakbondsman die zijn gezondheid soms zelfs opzij zet voor het welzijn van anderen. Als mensen onrecht wordt aangedaan en dat wordt weggemoffeld, vreet dat aan zijn ‘rikketik’. Dat kon je onder meer deze week horen en zien in de extra raadsvergadering over de uitzetting van de Oekraïners. 

7reacties

Mol: vallen en opstaan!

De verleiding is erg groot om deze column volledig te wijden aan de inmiddels bekende thema’s in de commissie- en raadsvergadering. En op zijn minst ook aan alle inwoners van Helmond kenbaar gemaakt in de (sociale) media. Vanzelfsprekend heb ik het dan over de VISIE op mobiliteit, maar ook over het klimaatcontract, de fietsenstalling van de NS, de verhuizing van de “grote” Jan naar Suytkade, de Cacaofabriek en het Speelhuis.Lees verder »

17reacties

Peters: mobiliteit: visie of “luchtfietserij”?

De gemeenteraad is al een tijd bezig met de Mobiliteitsvisie 2040. Daarin legt de gemeenteraad de kaders vast voor verkeer, bereikbaarheid, doorstroming van verkeer, parkeerbeleid en ook groen. Voor de zomervakantie besloot wethouder Bonte dat hij de inbreng vanuit de bevolking en bedrijfsleven nog zou bekijken en met een bijgestelde visie zou komen. In de eerste commissievergadering na de vakantie kwam een flink aantal insprekers onder de aandacht brengen waarom de visie niet op deze wijze kan worden vastgesteld.Lees verder »

10reacties

Rieter: Oplossing voor donaties noodhulp

De gemeente Helmond heeft voor de tweede keer binnen een jaar, ruimhartig financiële steun gegeven aan rampen in het buitenland. Begin februari aan Turkije en eerder deze maand aan Marokko. Beiden ging het om steun voor een vreselijke ramp waar veel slachtoffers zijn gevallen. In één jaar een kleine 2 ton euro. Het college was in eerst instantie in de veronderstelling dat ze over deze steun helemaal zelf (zonder gemeenteraad) konden beslissen. Een dag later moesten ze hier alweer van terugkomen want: de gemeenteraad gaat hierover. De donatie voor Marokko is dus al toegezegd door het college, maar zal vanavond tijdens de raadsvergadering eerst nog moeten worden bekrachtigd (pdf)).Lees verder »

28reacties

Spoek: Oost en West Helmond?

Een stad gescheiden door het kanaal! In de huidige mobiliteitsvisie van het college (pdf), wordt dit kanaal de scheidslijn tussen twee werelden – Oost en West Helmond. Dit plan heeft de gemoederen flink in beweging gebracht, getuige de overweldigende opkomst van insprekers bij de opinie- en adviescommissies. Vooral ondernemers en winkeliers in het centrum maken zich zorgen.Lees verder »

19reacties

Brouwers: Regels voor verenigingen streng?

Verenigingen vervullen een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat leden van verenigingen tevredener zijn met hun sociale leven en zich meer betrokken voelen met hun directe leefomgeving. Men voelt zich minder eenzaam en komt sneller in contact met mensen uit verschillende lagen van de bevolking. Je netwerk is, kort gezegd, groter en meer divers.Lees verder »

23reacties

Rieter: Nieuwe school komt uit lucht vallen

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten van de nieuwe locatie van het Jan van Brabantcollege (JvB). Deze school krijgt nieuwbouw op het parkeerterrein van de Cacaofabriek. De totale begrootte kosten komen neer op een bedrag van 30 miljoen, 28 miljoen bouwkosten en 2 miljoen aanpassingen infrastructuur. Dat is maar liefst 11 miljoen meer dan eerder begroot. Verklaring voor deze overschrijding zijn de gestegen bouwkosten, vervuilde grond en een fietsparkeerkelder. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat het college bij grote projecten moeilijk binnen de financiële kaders kan blijven, maar bij dit project is er begrotingstechnisch nu dus al een flinke overschrijding.Lees verder »

3reacties

Manders: Helmond, Durf te Dromen!

Brood en Spelen
De Romeinen hadden de uitdrukking ‘brood en spelen’. In tegenstelling tot de kritische Romeinse context, gebruik ik het in deze column om het belang van basisbehoeften en vermaak voor de burgers te benadrukken. Dit is vooral relevant in een tijd waarin steden zoals Helmond zoeken naar manieren om hun gemeenschap te versterken en hun imago te verbeteren.Lees verder »

22reacties

Vd Kant: Helmond versneld klimaatneutraal?

Een van de parels van Helmond: de kasteeltuinconcerten. Afgelopen vrijdag trakteerde Voltage op het ‘kleine’ podium de bezoekers op een heerlijke mix van rock, blues en country. Een mede-liefhebber stootte me aan en begon over het weer. “Wat is er nou lekkerder dan in de buitenlucht met elkaar te genieten?” Ik knikte instemmend, terwijl de gitarist aan een imposante solo begon. Het gesprek nam vervolgens een politieke wending.Lees verder »

16reacties

Heller: De gemeenteraad met zomerreces

Na de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 juli, ging de gemeenteraad, zoals dat heet, ‘met reces’. Dat houdt in dat er geen vergaderingen zijn tot dinsdag 22 augustus. Een paar weken minder leeswerk en agendadruk, dus. Maar ook meer tijd voor een aantal overdenkingen. 
In die laatste vergadering diende Forum voor Democratie twee niet-politieke moties in. Deze moties gingen over het proces in de raad; immers, de raad had de wens uitgesproken om meer ‘in positie’ te komen. Ofwel, zelf beslissingen te nemen die de gehele raad ten goede komen.Lees verder »

41reacties

Rieter: Expats veroveren lokale woningmarkt

Voor de mensen in mijn directe omgeving was het al langer bekend. Het lukt me al een lange poos niet om een geschikte woning te vinden. Daarom dat ik al 2 jaar in een antikraak woning verblijf. 7 augustus is de einddatum dus vanaf die dag moet ik mijn tijdelijke woning verlaten. Niemand hoeft medelijden te krijgen want ik wist dat dit zou gebeuren. Vele Helmondse jongeren zitten in hetzelfde schuitje. Ze willen graag de volgende stap zetten in hun leven, maar ze worden geremd vanwege het woningtekort.Lees verder »

27reacties

Mol: Helmond zindert, niet alleen door de zon

De afgelopen weken hebben we het (weer) kunnen ervaren wat klimaatverandering voor ons betekent. En de voorspellingen blijven ongunstig. Ik kan niet goed snappen dat er mensen zijn en helaas ook in Helmond die als vaste mantra hebben om die verandering te ontkennen. Hoewel ik een scheurtje in die opvatting bespeurde bij een collega. Verderop daar iets meer over.Lees verder »

52reacties

Rieter: Kappen met die excuses in Helmond!

Vorige week is tijdens Keti Koti de afschaffing van de slavernij van precies 150 jaar geleden herdacht. Een mooi moment om een zwarte bladzijde van onze geschiedenis te herdenken. Stilstaan en bewustwording bij deze periode draagt bij aan openheid en begrip voor elkaar. Tijdens deze herdenking heeft koning Willem-Alexander in een toespraak excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden.Lees verder »