19reacties

Brouwers: Regels voor verenigingen streng?

Verenigingen vervullen een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat leden van verenigingen tevredener zijn met hun sociale leven en zich meer betrokken voelen met hun directe leefomgeving. Men voelt zich minder eenzaam en komt sneller in contact met mensen uit verschillende lagen van de bevolking. Je netwerk is, kort gezegd, groter en meer divers.

Helaas krijgen onze Helmondse verenigingen het steeds moeilijker; door onze drukke levens is het lastig om vrijwillig te helpen en tijd te investeren in de club, de vaste lasten worden steeds lastiger te dragen en tegelijk willen de verenigingen de contributie niet al te veel verhogen om zo de drempel laag te houden. Veel van onze Helmondse verenigingen zijn dus afhankelijk van subsidies. Hetzelfde geldt voor onze wijkhuizen, die dezelfde maatschappelijke functies vervullen.

Nu is het zo dat verenigingen en wijkhuizen zich moeten houden aan strenge regels omtrent het schenken van alcohol. Deze regels zijn ooit overgenomen van landelijke naar gemeentelijke regelgeving. Er mag natuurlijk niet worden geconcurreerd met horecagelegenheden, wat belangrijk is; onze horeca heeft het ook zwaar. Maar D66 Helmond vindt de regels nu wel erg nauw. Zo mogen er in het clubhuis geen private feestjes worden gehouden, maar er mag ook geen terrasje worden opgezet tijdens Koningsdag, of een scherm worden opgezet om met de buurt een WK-wedstrijd te kijken. En als je als wijkhuis geen activiteit hebt staan die avond, mag je dus ook niet open om te schenken voor mensen uit de buurt.

Er mogen maar drie bijeenkomsten worden georganiseerd waar mensen van buitenaf een glaasje kunnen komen drinken. Onder deze activiteiten vallen dan enkel toneelvoorstellingen, concerten door koren, harmonieën en muziekkorpsen (officieel bekend bij de gemeente), carnavalsactiviteiten en festiviteiten voor een goed doel.

Stel je voor dat je als vereniging vaker dan drie keer per jaar een activiteit mag organiseren waar je drankjes mag verkopen, voor een voor ieder acceptabele prijs, om de kas bij te vullen en zo te kunnen investeren in de vereniging. Dit maakt verenigingen bekender en aantrekkelijker, wat weer kan leiden tot nieuwe leden, wat weer leidt tot minder subsidies.

Zonder al te veel in te willen vullen, lijkt deze kwestie ons de moeite waard om eens goed tegen het licht te houden. Is er een wijziging nodig in Helmond? Zo ja, in welke mate dan? Hoe wordt dit door jullie gezien?

Marlotte Brouwers
Raadslid D66 Helmond