17reacties

Peters: mobiliteit: visie of “luchtfietserij”?

De gemeenteraad is al een tijd bezig met de Mobiliteitsvisie 2040. Daarin legt de gemeenteraad de kaders vast voor verkeer, bereikbaarheid, doorstroming van verkeer, parkeerbeleid en ook groen. Voor de zomervakantie besloot wethouder Bonte dat hij de inbreng vanuit de bevolking en bedrijfsleven nog zou bekijken en met een bijgestelde visie zou komen. In de eerste commissievergadering na de vakantie kwam een flink aantal insprekers onder de aandacht brengen waarom de visie niet op deze wijze kan worden vastgesteld.

De inbreng van de CDA beperkte zich tot een paar regels omdat 3 tot 5 minuten echt te weinig zijn om onze bedenkingen in de commissievergadering te behandelen. Wij gaven aan dat we daarom onze zorgen en suggesties in de media kenbaar zouden maken. Een deel van de coalitiepartijen kon dat niet waarderen. Door een aantal vragen kon ik toch aangeven dat wij forse bedenkingen hebben bij deze visie omdat veel zaken te rooskleurig zijn opgeschreven en te veel vanuit ‘wensdenken’ zijn genoteerd. Als je de kermis en de markt uit het centrum wil halen dan moét je toch al over alternatieve locaties hebben nagedacht? Dat is niet het geval. Als je parkeerplaatsen boven de grond weghaalt dan moet je toch nagedacht hebben over de plaatsen waar die parkeerplaatsen dan wél gaan komen, of wíl je juist bezoekers uit Helmond weren?

Wij denken dat het college best goede intenties heeft met de visie. Maar er is naar ons oordeel onvoldoende nagedacht over de gevolgen en over de volgorde der dingen. Nu roepen de coalitiepartijen in koor dat het een “visie” is en dat alles nog moet worden uitgewerkt. Wij geloven niet in die aanpak! Wij vinden dat je aan de voorkant een gedegen plan moet neerleggen en dat je dan op detailniveau best kun verder praten met elkaar. Om nu de grote kaders vast te stellen gaat het CDA echt te ver. Deze “visie” is niet klaar voor besluitvorming. Getuige de vele insprekers die hun zorgen daarover uitspraken. Niet alleen de lokale middenstand heeft zorgen maar ook de grote werkgevers kwamen hun zorgen uiten. Recent hebben zich daar ook de buurgemeenten bij gevoegd. Nu pas gaat de wethouder met de regio praten. Is dat niet wat laat? Vanuit de coalitiepartijen volgt men blind deze “visie” van het college. Wij zeggen: bij twijfel niet inhalen.

Ron Peters
Raadslid CDA Helmond