8reacties

Van den Bogaard: Helmond bouwt door

Tegen de trend in doet Helmond het hartstikke goed als het gaat om het bouwen van woningen. De verkoop en bouw van nieuwe woningen gaat, ook landelijk, in een lager tempo dan een paar jaar geleden, maar er is absoluut geen reden om te somberen. Door verwarring over cijfers is een ander beeld ontstaan over het aantal woningen dat is opgeleverd in 2023. Lijstjes zijn verkeerd geïnterpreteerd. We zitten nu al op 508 opgeleverde woningen in 2023. Aan het eind van het jaar is de verwachting dat er ruim zevenhonderd woningen worden opgeleverd. De verwachting is dat er volgend jaar ruim 500 woningen worden opgeleverd.

Ondanks de grote vraag naar woningen is de landelijke trend dat het bouwen van woningen steeds lastiger wordt. Zo zijn de bouwkosten flink gestegen, waardoor ontwikkelaars en kopers voorzichtiger worden. Voor ontwikkelaars is het te riskant om te starten met bouwen als het merendeel van de woningen nog niet is verkocht. Voor kopers is de gestegen rente een grote belemmering om een woning te kopen. De gemeente zet zich vol in om de bouw van nieuwe woningen toch op gang te houden. Momenteel wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een plan om bouwinitiatieven vooruit te helpen door middel van een Helmonds Woonfonds. Ook zijn er middelen voor de bouw van sociale huurwoningen en is er de starterslening. Dit juichen wij erg toe.

Bij bouwinitiatieven is het ook van belang dat woningzoekenden gehoord worden. Woningzoekenden zijn bij nieuwe bouwplannen nog niet in beeld, nog niet georganiseerd en hun belangen worden daarom vaak niet goed meegewogen. We zien vaak dat woningbezitters wel goed georganiseerd zijn, de grote vraag naar woningen erkennen, maar toch liever geen woningen in de naaste omgeving zien verrijzen. Dat moet anders. Toekomstige bewoners maken nu geen onderdeel uit van de participatietrajecten. En dat is een groot gemis, want hierdoor raakt de belangenafweging uit balans en worden niet alle stemmen gehoord.

D66 pleit ervoor dat bij bouwplannen ook woningzoekenden direct worden betrokken als belanghebbenden. Je zou hierbij kunnen denken aan een Helmondse woonraad (naar voorbeeld van de gemeente Utrecht), bestaande uit een diverse groep woningzoekenden. Bijvoorbeeld leraren, statushouders, jongeren en dakloze mensen wordt gevraagd mee te denken. Zo geven we de woningzoekenden op de woningmarkt een stem en praten we mét ze in plaats van over ze. Op deze manier hopen we dat ook andere geluiden gehoord worden.

Jochem van den Bogaard
Fractievoorzitter D66 Helmond

In de reacties hieronder staat een update.