28reacties

Spoek: Oost en West Helmond?

Een stad gescheiden door het kanaal! In de huidige mobiliteitsvisie van het college (pdf), wordt dit kanaal de scheidslijn tussen twee werelden – Oost en West Helmond. Dit plan heeft de gemoederen flink in beweging gebracht, getuige de overweldigende opkomst van insprekers bij de opinie- en adviescommissies. Vooral ondernemers en winkeliers in het centrum maken zich zorgen.

Volgens de visie zal privé autobezit langzaamaan plaatsmaken voor wijkhubs met elektrische deelauto’s en deelfietsen. Hoeveel zonnepanelen er voor deze deelmobiliteitsvoorzieningen nodig zijn heeft men nog niet uitgerekend. Worden alle parken of groenvoorzieningen in de stad straks zonnevelden?

Dit alles heeft overigens niets met de wens van Helmonders naar andere vormen van mobiliteit te maken, maar louter met de Europese missie klimaat neutrale steden. Hoe zit dat eigenlijk met de productie van zonnepanelen en accu’s voor elektrische voertuigen? Is dit daadwerkelijk duurzaam en milieuvriendelijk? Ook dit is geen onderdeel van onderzoek bij de totstandkoming van deze visie.

Het grootste struikelblok in deze visie is echter de tweedeling van Helmond. Het plan om de Kasteeltraverse in het centrum autovrij te maken zonder eerst een alternatieve route voor het autoverkeer binnen Helmond te bieden, roept terechte zorgen op. Helmond heeft geen ringweg zoals andere steden, en alternatieve routes zijn in dit plan niet opgenomen. Wat doet dit met de sociale cohesie in onze mooie stad?

De fractie van Forum voor Democratie is een groot voorstander van een alternatieve infrastructuur om doorgaand verkeer om Helmond heen te leiden. Of je het nou een robuuste ring of een ruit noemt, er zal een gedegen oplossing moeten komen om de drukte van de N270 te verminderen en de bereikbaarheid van de stad te vergroten.

Ook het verdwijnen van straat parkeren in het centrum is een punt van zorg. Hoewel parkeergarages worden uitgebreid, is dit geen ideale oplossing voor snelle bezoekjes aan bijvoorbeeld de groenteboer of een afhaalrestaurant. Hoe kunnen deze ondernemers het hoofd boven water houden als klanten niet langer dichtbij kunnen parkeren?

Samengevat lijkt dit plan gebreken te vertonen in de basisinfrastructuur, gedegen onderzoek naar (economische) consequenties en roept het vragen op over draagvlak onder inwoners. Forum voor Democratie pleit ervoor dat een besluit van dit formaat niet zonder inspraak van de burgers mag worden genomen. Een bindend referendum lijkt een passend middel om de stem van de gemeenschap te horen. Wat vindt u?

Patty Spoek
Raadslid Forum voor Democratie Helmond