Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Rick

4reacties

Koolen: De jeugd deugt

Eind februari heeft de Helmondse gemeenteraad een opiniërende vergadering gehad over het Meerjarenprogramma Jeugd 2024-2032. Dit meerjarenprogramma omvat een gemeenschappelijke inzet, voortvloeiend uit de samenwerking tussen verschillende partners, gericht op de ontwikkeling van onze jeugd. De focus ligt hierbij op de pijlers veiligheid, gezondheid en individuele groei, die volgens de VVD essentieel zijn voor het vormen van een samenleving waarin elke jongere de mogelijkheid heeft om te bloeien.Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
20reacties

Koolen: Lastige Lasten

In 2024 worden Helmonders geconfronteerd met grote financiële uitdagingen. De gemeentelijke lasten in Helmond nemen flink toe, veel sterker zelfs dan de gemiddelde stijging in het land. Deze grote verhogingen komen door het beleid van de huidige coalitie en leggen veel druk op de inwoners van Helmond. De lokale VVD, die zich bewust is van deze problemen, heeft dan ook tegen de begroting gestemd afgelopen november.Lees verder »

20reacties

Koolen: Visies zonder vastigheid in Helmond

Een stad zonder visie is als een schip zonder kompas. Het drijft doelloos rond, onzeker waar het naartoe gaat. In Helmond hebben we geen gebrek aan visies. We hebben bijvoorbeeld de Mobiliteitsvisie, Erfgoedvisie, Visie Stationskwartier, Woonvisie, Visie op Wonen Welzijn en Zorg, Cultuurvisie en de Visie FoodTech Brainport. Op papier klinken deze plannen als de perfecte route naar een betere toekomst. Maar de vraag is: hoe realistisch zijn deze visies?Lees verder »

6reacties

Koolen: Communicatie is geen participatie

Tijdens de afgelopen raadsvergadering stemde een meerderheid van de Helmondse gemeenteraad in met het voorstel om op de Varenschut (aan de rand van de wijk Brouwhuis) een opvang te realiseren voor dertig personen met meervoudige complexe problematiek. Hoewel de Helmondse VVD de noodzaak voor de Time-out- & Verblijfsvoorziening onderschrijft zijn we wel van mening dat het participatietraject niet zo zorgvuldig is doorlopen.Lees verder »

32reacties

Koolen: Zonnekoning Bonte?

Meerdere partijen weten niet wat ze aan moeten met de ambitiekaart die wethouder Bonte afgelopen week heeft gepubliceerd. Op deze kaart staat per gebied aangegeven of er zonnevelden kunnen komen. In feite zou het gehele buitengebied van Helmond beschikbaar moeten zijn. VVD Helmond was onaangenaam verrast door de kaart, die ook indruist tegen eerder gemaakte afspraken.Lees verder »

7reacties

Koolen: Steentje bijgedragen

Na de pittige corona periode, organisatorisch, financieel maar met name ook sociaal-emotioneel, worden ook de Helmondse sportverenigingen momenteel getroffen door forse stijgende energielasten. 7 Helmondse sportverenigingen trokken in een brandbrief aan de bel bij het college en de raad. Men kwam als collectief met een verzoek om de huidige energiesituatie draaglijk te maken. Ook maakten verschillende Helmondse sportverenigingen, tijdens de hooravond over de begroting gebruik van hun inspreekrecht. Tijdens die avond uitten ze hun zorgen over de stijgende energielasten.Lees verder »

14reacties

Koolen: ‘Sporten moet veiliger’

Dan bedoel ik niet sporten met scheenbeschermers, een tok of een helm maar het kunnen sporten in een veilige en positieve omgeving. Iedereen moet kunnen genieten van sport. Een veilig sportklimaat draagt hieraan bij. De sportverenigingen dienen, in samenwerking met de gemeente, ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig voelt tijdens en rondom het sporten. Een sportomgeving waar er geen ruimte is voor pesten, discriminatie, intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.Lees verder »