6reacties

Koolen: Communicatie is geen participatie

Tijdens de afgelopen raadsvergadering stemde een meerderheid van de Helmondse gemeenteraad in met het voorstel om op de Varenschut (aan de rand van de wijk Brouwhuis) een opvang te realiseren voor dertig personen met meervoudige complexe problematiek. Hoewel de Helmondse VVD de noodzaak voor de Time-out- & Verblijfsvoorziening onderschrijft zijn we wel van mening dat het participatietraject niet zo zorgvuldig is doorlopen.

In het participatietraject van de Time-out- & Verblijfsvoorziening werden onder andere twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden. Vervolgens werd er door de gemeente na afloop van beide informatiebijeenkomsten een verslag gedeeld met de omwonenden en belanghebbenden met daarin een reflectie van de bijeenkomst. Hierbij was geen mogelijkheid voor omwonenden en belanghebbenden om correcties, aanvullingen of reacties op de verslagen te geven. Dan is er in mijn ogen sprake van communicatie en geen participatie.

Overigens wil ik complimenten geven aan de omwonenden en belanghebbenden die zelf de moeite hebben genomen om tussen de tweede informatiebijeenkomst en de raadsvergadering gezamenlijk een eigen verslag te sturen aan de gemeenteraad. Dit heeft er in mijn ogen voor gezorgd dat er een betere afspiegeling kwam van de tweede informatiebijeenkomst. Echter was het toezenden van een eigen verslag van omwonenden en belanghebbenden voor ons wel de bevestiging dat het participatietraject niet zo zorgvuldig is doorlopen.

Na afloop van de eerste informatiebijeenkomst hadden veel omwonenden en belanghebbenden het gevoel alsof hun mening er niet toe deed. Men had het gevoel dat ze alleen maar aanwezig waren om geïnformeerd te worden. Dit is een voorbeeld van dat communicatie zelfs een belemmering kan vormen voor participatie. Als de communicatie onduidelijk is of als mensen het gevoel hebben dat hun mening er niet toe doet, kan dit leiden tot nog meer onvrede, in plaats van het wegnemen van zoveel mogelijk zorgen.

Tot slot, communicatie is een belangrijk onderdeel van participatie, maar het is niet hetzelfde als participatie. Communicatie is gericht op informatieoverdracht, terwijl participatie is gericht op het bereiken van een ‘gezamenlijk doel’. Door hier bewust van te zijn, kunnen we ervoor zorgen dat communicatie niet alleen informatief is, maar ook bijdraagt aan actieve betrokkenheid van mensen bij activiteiten en besluitvormingsprocessen. Het gezamenlijk doel van dit participatietraject was om zoveel mogelijk zorgen weg te nemen bij omwonenden en belanghebbenden. Het wegnemen van voldoende zorgen is in onze ogen niet gelukt. Vandaar daar ook dat de Helmondse VVD besloot om tegen te stemmen.

Rick Koolen
Raadslid  VVD Helmond