Buiten is het 5 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 110.531 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

7reacties

Na de pittige corona periode, organisatorisch, financieel maar met name ook sociaal-emotioneel, worden ook de Helmondse sportverenigingen momenteel getroffen door forse stijgende energielasten. 7 Helmondse sportverenigingen trokken in een brandbrief aan de bel bij het college en de raad. Men kwam als collectief met een verzoek om de huidige energiesituatie draaglijk te maken. Ook maakten verschillende Helmondse sportverenigingen, tijdens de hooravond over de begroting gebruik van hun inspreekrecht. Tijdens die avond uitten ze hun zorgen over de stijgende energielasten.

De sportverenigingen willen graag versneld verduurzamen maar hebben daar vaak zelf de middelen niet voor. Juist het investeren in het versneld verduurzamen zorgt ervoor dat de energielasten op lange termijn draaglijker blijven. Hierdoor kunnen de leden gewoon douchen, worden de sporttijden als gevolg van de hoge kosten voor verlichting niet korter en hoeft de contributie niet omhoog. Het versneld verduurzamen van de accommodaties is dus een structurele oplossing voor de hoge energielasten.

Op 10 november 2022 stelde de gemeenteraad van Helmond de begroting vast. Tijdens deze raadsvergadering diende de Helmondse VVD een motie (pdf) in om sportverenigingen als gemeente extra te steunen in de versnelde verduurzaming van hun accommodaties.
Wat opviel in aanloop naar de motie was dat juist wethouder Bonte (die verantwoordelijk is voor duurzaamheid), de motie ‘te ver’ vond gaan. De motie werd dan ook door hem ontraden.
Vreemd, omdat diezelfde wethouder in zijn bijdrage tijdens de Begroting van 2023 en onlangs ook nog in het Algemeen Dagblad, juist een pleidooi hield voor een klimaatneutraal Helmond.

Gelukkig werd ondanks het advies van de wethouder en het college, de motie met nipte meerderheid aangenomen (18 voor, 16 tegen). Dit dus ondanks het feit dat bijna de voltallige coalitie (dus ook GroenLinks) tegenstemde. De noodkreet van de verenigingen vond echter wel gehoor bij de fracties van de VVD, het CDA, Helder Helmond, Mi Hellemonders, FvD en 50Plus. Waarvoor onze dank!

Als indiener van de motie ben ik er erg trots op dat we hiermee bepaalde zorgen voor de sportverenigingen hebben kunnen wegnemen. Maar daarnaast is het belangrijk dat we de energietransitie kunnen versnellen en ook een steentje hebben kunnen bijdragen aan het vereffenen van de weg naar een klimaatneutraal Helmond.

Rick Koolen
Raadslid  VVD

7 reacties:

De wethouder heeft dit ontraden met een heel duidelijk argument:
Je kunt beter leningen verstrekken, omdat duurzaamheidsmaatregelen zichzelf terug verdienen. Dat is overigens voor particulieren al sinds jaar en dag de praktijk. Via SVN kun je een duurzaamheidslening met gunstige rente krijgen die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen. Omdat je daardoor maandelijks op de energierekening bespaart verdienen die zich binnen een paar jaar terug. De besparing gebruik je om de lening af te lossen.

De motie die is aangenomen spreekt echter van subsidie. Dus krijgen de sportclubs nu een dot geld toegeschoven. Geld dat uit onze reserves komt. Geld dat niet uitgegeven had hoeven worden. Maar de gemeente gaat niet alles vergoeden. Dus moet er alsnog een constructie met een lening of een bankgarantie ingericht worden voor de verenigingen die het nu ook al niet voor elkaar krijgen om een lening bij een bank af te sluiten.

Even een regeltje in de motie veranderen en subsidie veranderen in ondersteuning en het was raadsbreed gesteund geweest. Maar goed, het is nu eenmaal gebeurd en de verenigingen krijgen hierdoor een sterkere financiële positie. Met de lastige situatie waarin veel verenigingen na de COVID maatregelen zitten mag dat een geluk bij een ongeluk genoemd worden.

Beantwoorden

Helmond heeft kennelijk een eigen geld-bomen-bos, het kan niet op schijnbaar, de miljoentjes vliegen je om de oren.

Wie-o-wie zal de rekening krijgen, ik ben benieuwd.

Beantwoorden

Fraai voorbeeld hoe de oppositie wel degelijk iets gedaan kan krijgen door met een constructief voorstel te komen.

Ik ben het met Michiel eens dat in dit geval een lening passender zou zijn geweest dan subsidie, maar als de sportverenigingen verantwoordelijk omgaan met het geld dat ze gaan terugverdienen hebben ze op de langere termijn weer minder subsidie nodig om hun steentje aan (het lichamelijke-gezondheidsaspect van) de brede welvaart bij te dragen. Dus uiteindelijk is het vestzak-broekzak.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 14 november 2022 om 09:30:

Wat is er dan constructief aan?
Je z\egt zelf lening is passender dan subsidie.
Ik zal het wel niet begrijpen maar ja Sandertje moet hier weer victorie kraaien.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 14 november 2022 om 08:31:

De motie die is aangenomen spreekt van ‘benodigde’ subsidie. Als je verder leest in de motie dan zie je dat er wordt opgeroepen aan het college om op korte termijn een regeling uit te werken. Ook wordt er gevraagd om in deze regeling gebruik te maken van de BOSA regeling, hierdoor hoeft de gemeente niet alle kosten alleen te dragen.

In de uit te werken regeling vanuit de motie wordt ook Stichting Waarborgfonds Sport aangekaart. Het is voor sportverenigingen vaak lastig om zelf bancaire leningen af te sluiten. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), ook genoemd in de motie, geeft een volledige garantstelling aan de bank tot leningen van 100.000 euro. Bij leningen boven 100.000 vraagt SWS de gemeente om voor de helft garant te staan. Sportverenigingen moeten wel een goede business case presenteren aan SWS voordat ze meegaan in de garantstelling.

In het koopkrachtfonds is een compensatieregeling opgenomen voor de stijgende energiekosten voor onder andere sportverenigingen. Iedere sportvereniging kan maximaal 20.000 euro krijgen vanuit deze regeling. Het verschil in energiekosten van dit jaar met vorig jaar is voor verschillende sportverenigingen al hoger dan 20.000 euro. Met dit bedrag kunnen ze dat gat dit jaar gelukkig zoveel mogelijk dichten maar er is hier dan wel sprake van een incidentele oplossing voor een structureel probleem. De motie beoogt wel een structurele oplossing door te investeren in het verduurzamen van accommodaties. Ook hierom begrijp ik niet dat de wethouder niet de structurele oplossing omarmd maar meegaat in de incidentele oplossing voor dit jaar.

Beantwoorden
Rick Koolen (Raadslid VVD)

Douche maar lekker thuis, ken mensen die nu allemaal op de sportschool douchen om thuis geld te besparen. Je hebt niet voor niets die energietoeslag gekregen.

Beantwoorden

@Bart op maandag 14 november 2022 om 10:09:

Constructief is dat de noodkreet van de sportverenigingen is beantwoord met hulp om hun steentje bij te dragen aan de brede welvaart.

Dat het ook (en zelfs beter) op een andere manier had gekund doet daar niets aan af.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *