7reacties

Koolen: Steentje bijgedragen

Na de pittige corona periode, organisatorisch, financieel maar met name ook sociaal-emotioneel, worden ook de Helmondse sportverenigingen momenteel getroffen door forse stijgende energielasten. 7 Helmondse sportverenigingen trokken in een brandbrief aan de bel bij het college en de raad. Men kwam als collectief met een verzoek om de huidige energiesituatie draaglijk te maken. Ook maakten verschillende Helmondse sportverenigingen, tijdens de hooravond over de begroting gebruik van hun inspreekrecht. Tijdens die avond uitten ze hun zorgen over de stijgende energielasten.

De sportverenigingen willen graag versneld verduurzamen maar hebben daar vaak zelf de middelen niet voor. Juist het investeren in het versneld verduurzamen zorgt ervoor dat de energielasten op lange termijn draaglijker blijven. Hierdoor kunnen de leden gewoon douchen, worden de sporttijden als gevolg van de hoge kosten voor verlichting niet korter en hoeft de contributie niet omhoog. Het versneld verduurzamen van de accommodaties is dus een structurele oplossing voor de hoge energielasten.

Op 10 november 2022 stelde de gemeenteraad van Helmond de begroting vast. Tijdens deze raadsvergadering diende de Helmondse VVD een motie (pdf) in om sportverenigingen als gemeente extra te steunen in de versnelde verduurzaming van hun accommodaties.
Wat opviel in aanloop naar de motie was dat juist wethouder Bonte (die verantwoordelijk is voor duurzaamheid), de motie ‘te ver’ vond gaan. De motie werd dan ook door hem ontraden.
Vreemd, omdat diezelfde wethouder in zijn bijdrage tijdens de Begroting van 2023 en onlangs ook nog in het Algemeen Dagblad, juist een pleidooi hield voor een klimaatneutraal Helmond.

Gelukkig werd ondanks het advies van de wethouder en het college, de motie met nipte meerderheid aangenomen (18 voor, 16 tegen). Dit dus ondanks het feit dat bijna de voltallige coalitie (dus ook GroenLinks) tegenstemde. De noodkreet van de verenigingen vond echter wel gehoor bij de fracties van de VVD, het CDA, Helder Helmond, Mi Hellemonders, FvD en 50Plus. Waarvoor onze dank!

Als indiener van de motie ben ik er erg trots op dat we hiermee bepaalde zorgen voor de sportverenigingen hebben kunnen wegnemen. Maar daarnaast is het belangrijk dat we de energietransitie kunnen versnellen en ook een steentje hebben kunnen bijdragen aan het vereffenen van de weg naar een klimaatneutraal Helmond.

Rick Koolen
Raadslid  VVD Helmond