20reacties

Koolen: Lastige Lasten

In 2024 worden Helmonders geconfronteerd met grote financiële uitdagingen. De gemeentelijke lasten in Helmond nemen flink toe, veel sterker zelfs dan de gemiddelde stijging in het land. Deze grote verhogingen komen door het beleid van de huidige coalitie en leggen veel druk op de inwoners van Helmond. De lokale VVD, die zich bewust is van deze problemen, heeft dan ook tegen de begroting gestemd afgelopen november.

Stijgende lasten voor Helmonders
In Helmond betekent de lastenstijging concreet dat de woonlasten voor mensen in huurwoningen iets omhooggaan, en voor huiseigenaren zelfs meer dan het dubbele. Een gezin in een huis van 250.000 euro betaalt in 2024 gemiddeld 416 euro, 12,1% meer dan dit jaar. Voor een huis van 325.000 euro gaat het om een stijging van 12,5%, en voor een huis van 400.000 euro ook. Zelfs alleenstaanden die huren gaan 11,9% meer betalen, wat neerkomt op 188 euro in 2024. Ook de belasting voor hondenbezitters stijgt met bijna 5 euro, wat neerkomt op een totaal van ruim 71 euro. Dat is een stijging van ongeveer 7,6%. Bovendien worden de inwoners geconfronteerd met een aanzienlijke verhoging van de waterschapsbelasting.

Vergelijking met landelijke trends
Deze stijgingen zijn veel groter dan de landelijke trend, waar de gemiddelde toename van gemeentelijke lasten bijna 6% is. Het lijkt erop dat de financiële keuzes van Helmond meer gericht zijn op het vullen van de gemeentekas dan op het welzijn van de inwoners. Dit is volgens de lokale VVD niet de bedoeling. Dit toont namelijk een gebrek aan visie voor de lange termijn en een zorgwekkende toename van overheidsbemoeienis.

Op naar een economisch duurzaam beleid
Helmond heeft juist beleid nodig dat de economie stimuleert zonder de lasten voor zijn inwoners te verhogen. Dit vraagt om een heroverweging van de huidige uitgaven en een focus op het aantrekken van nieuwe bedrijven en investeringen. De VVD wil een slanke en efficiënte overheid die niet leunt op hogere belastingen, maar op het creëren van een goede omgeving voor ondernemers en economische groei. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen noodzakelijke overheidsuitgaven en wat de inwoners kunnen dragen.

Hoe nu verder?
De financiële toekomst van Helmond hangt af van de beslissingen die nu worden genomen. Deze moeten gericht zijn op duurzame ontwikkeling en respect voor de portemonnee van de inwoners. Het is tijd voor beleid dat niet alleen kijkt naar het heden, maar ook een solide basis legt voor een welvarende toekomst. Helmond verdient beter dan een kortetermijnbeleid dat inkomsten voor de gemeentekas boven langetermijnstabiliteit plaatst.

Rick Koolen
Raadslid  VVD Helmond

Rectificatie
Beste lezer, afgelopen maandag is deze column van mij gepubliceerd. Tot mijn spijt moet ik u melden dat de bronnen die ik heb gebruikt om de cijfers aan te tonen in de column verkeerd heb geïnterpreteerd. Hierdoor is in mijn column een vertekend beeld ontstaan. Dit beeld wil ik graag rectificeren.

De cijfers die in de column worden gekoppeld aan de woonlasten betreffen de cijfers voor de verhoging van de waterschapsbelasting. Dit is een knop waar de gemeente niet aan kan draaien. De stijging van de woonlasten in 2024 bedraagt daadwerkelijk 7%. Dit is nog steeds hoger dan de landelijke trend (6%), maar aanzienlijk lager dan de in de column genoemde bedragen van rond de 12%.