14reacties

Koolen: ‘Sporten moet veiliger’

Dan bedoel ik niet sporten met scheenbeschermers, een tok of een helm maar het kunnen sporten in een veilige en positieve omgeving. Iedereen moet kunnen genieten van sport. Een veilig sportklimaat draagt hieraan bij. De sportverenigingen dienen, in samenwerking met de gemeente, ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig voelt tijdens en rondom het sporten. Een sportomgeving waar er geen ruimte is voor pesten, discriminatie, intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Sommige Helmondse sportverenigingen hebben dit prima op orde, sommige helaas nog niet. Daarom is het nodig dat de gemeente hierin verantwoordelijkheid en regie pakt. Zo hebben gemeenten als Eindhoven, Oss en Meierijstad ondersteunende maatregelen voor sportverenigingen opgesteld om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en daarmee een veiliger sportklimaat te creëren. Hierbij kun je denken aan maatregelen als:

  • Het overleggen van een (gratis aangevraagde) VOG voor vrijwilligers, begeleiders en trainers
  • Het opstellen van een gedragscode voor leden en vrijwilligers
  • Het benoemen en opleiden van een vertrouwenscontactpersoon
  • Het vaststellen van een meldprotocol voor seksuele intimidaties en grensoverschrijdend gedrag

De gemeente Helmond heeft hieromtrent nog geen beleid gemaakt maar zegt wel te streven naar een veiliger sportklimaat. Een veilig sportklimaat wordt echter niet expliciet genoemd in de ‘’Sport- en Beweegnota 2021-2030’’. De vraag is dan ook hoe belangrijk de gemeente een veilig sportklimaat vindt. Het is immers van belang dat iedere Helmonder veilig kan sporten en bewegen.

Als we echt een veilige en positieve sportomgeving willen, moeten we een einde maken aan de vrijblijvendheid. Net zoals dat in andere sectoren van de samenleving gebeurt. In de kinderopvang en het onderwijs stellen we kwaliteitseisen op het gebied van integriteit, pedagogische vaardigheden en sociale veiligheid op school. Dat zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn voor de sportverenigingen.

Verenigingsadviseurs in Helmond zouden de sportverenigingen die de kwaliteitseisen op het gebied van een veilig sportklimaat nog niet op orde hebben kunnen ondersteunen. Zij kunnen hulp bieden bij het implementeren van de eerder genoemde maatregelen. Eventueel zou er voor kleine verenigingen vanuit de gemeente een vertrouwenscontactpersoon aangewezen kunnen worden, zodat de leden van kleine verenigingen daarbij terecht kunnen.

We zijn in Helmond op weg naar een veilig sportklimaat. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. De gemeente dient hierin meer het voortouw te nemen om te komen tot maatregelen op gebied van sociale veiligheid en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Iedere Helmonder moet immers veilig, zorgeloos en met plezier kunnen sporten. Bij een veilig sportklimaat, is dan ook iedereen gebaat.

Rick Koolen
Raadslid  VVD