Buiten is het 13 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 112.432 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

14reacties

Dan bedoel ik niet sporten met scheenbeschermers, een tok of een helm maar het kunnen sporten in een veilige en positieve omgeving. Iedereen moet kunnen genieten van sport. Een veilig sportklimaat draagt hieraan bij. De sportverenigingen dienen, in samenwerking met de gemeente, ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig voelt tijdens en rondom het sporten. Een sportomgeving waar er geen ruimte is voor pesten, discriminatie, intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Sommige Helmondse sportverenigingen hebben dit prima op orde, sommige helaas nog niet. Daarom is het nodig dat de gemeente hierin verantwoordelijkheid en regie pakt. Zo hebben gemeenten als Eindhoven, Oss en Meierijstad ondersteunende maatregelen voor sportverenigingen opgesteld om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en daarmee een veiliger sportklimaat te creëren. Hierbij kun je denken aan maatregelen als:

  • Het overleggen van een (gratis aangevraagde) VOG voor vrijwilligers, begeleiders en trainers
  • Het opstellen van een gedragscode voor leden en vrijwilligers
  • Het benoemen en opleiden van een vertrouwenscontactpersoon
  • Het vaststellen van een meldprotocol voor seksuele intimidaties en grensoverschrijdend gedrag

De gemeente Helmond heeft hieromtrent nog geen beleid gemaakt maar zegt wel te streven naar een veiliger sportklimaat. Een veilig sportklimaat wordt echter niet expliciet genoemd in de ‘’Sport- en Beweegnota 2021-2030’’. De vraag is dan ook hoe belangrijk de gemeente een veilig sportklimaat vindt. Het is immers van belang dat iedere Helmonder veilig kan sporten en bewegen.

Als we echt een veilige en positieve sportomgeving willen, moeten we een einde maken aan de vrijblijvendheid. Net zoals dat in andere sectoren van de samenleving gebeurt. In de kinderopvang en het onderwijs stellen we kwaliteitseisen op het gebied van integriteit, pedagogische vaardigheden en sociale veiligheid op school. Dat zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn voor de sportverenigingen.

Verenigingsadviseurs in Helmond zouden de sportverenigingen die de kwaliteitseisen op het gebied van een veilig sportklimaat nog niet op orde hebben kunnen ondersteunen. Zij kunnen hulp bieden bij het implementeren van de eerder genoemde maatregelen. Eventueel zou er voor kleine verenigingen vanuit de gemeente een vertrouwenscontactpersoon aangewezen kunnen worden, zodat de leden van kleine verenigingen daarbij terecht kunnen.

We zijn in Helmond op weg naar een veilig sportklimaat. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. De gemeente dient hierin meer het voortouw te nemen om te komen tot maatregelen op gebied van sociale veiligheid en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Iedere Helmonder moet immers veilig, zorgeloos en met plezier kunnen sporten. Bij een veilig sportklimaat, is dan ook iedereen gebaat.

Rick Koolen
Raadslid  VVD

14 reacties:

Een interne vertrouwenscontactpersoon benoemen en opleiden is goed, een externe gecertificeerde vertrouwenspersoon inschakelen is beter.

https://www.lvvv.nl/certificering

Beantwoorden

NOC*NSF is vrij actief op dit gebied. Wel eens dat het sportakkoord nog actiever uitgedragen mag worden, zodat het ook meer bekendheid krijgt onder de inwoners van onze stad. Misschien is het goed om er eens als onderwerp op de agenda te zetten om te kijken hoe o.a. de voortgang gemonitord wordt, maar qua uitwerking van plannen is het wel vrij voldragen vind ik.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 22 augustus 2022 om 11:48:

Juist NIET Michiel, NOC NSF gelet op alle recente schandalen die daar stelselmatig in de doofpot werden gestopt.
Triatlon was laatste wapenfeit van die regelrechte bestuurlijke amateurs

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 22 augustus 2022 om 11:40:

Interessant rapport, ga ik eens rustig op kauwen volgende week als ik weer in Helmond ben.

Beantwoorden

Helaas wordt de olifant in de kamer door de gevestigde huisregels, protocollen e.d. nog steeds niet benoemd. Feit is dat er bij sportclubs waar er veel allochtonen sporten de meeste problemen zijn.
Dit pappen en nathouden en net doen alsof het gros van alle sporters zich misdraagt is onzin.

Ga zelf eens een willekeurige sport waar een ‘allochtonenelftal’ aan meedoet. Agressie, intimidatie bij de supporters, op de parkeerplaats, op het veld. Het niet kunnen accepteren van de beslissingen van de scheidsrechter, vals spelen, tuffen, schelden, en als ze hun zin niet krijgen dan vliegen ze er met zijn allen op en schoppen ze de grensrechter dood.
Wie dit incidenten noemt is duidelijk blind. Dit is een regelrecht resultaat van het niet aanpakken van dit gedrag.
Beste Koolen, ook dit initiatief zal niks opleveren.

Beantwoorden

@janus nog liever die agressie dan die Hollanders die constant aan kleine kinderen zit

Beantwoorden

@Jan de Vries op maandag 22 augustus 2022 om 14:23:

Heb het dankbaar als input gebruikt voor het verkiezingsprogramma van D66 Helmond. De trend naar individualisering betekent bijvoorbeeld dat je groepen op social media om met een groepje individueel te gaan sporten moet oprichten of stimuleren. (bijvoorbeeld samen fietsen of hardlopen, geen verplichting om elke keer aan te sluiten) En diezelfde trend is ook een van de oorzaken van het teruglopende aantal vrijwilligers waar je als stad ook iets mee moet.

Beantwoorden

@Bobby,

Jammer dat je dit onderwerp moet kapen met je anti-vax stokpaardje. Niet eens actueel overigens.

Ik ben het helemaal eens met de heer Koolen dat verenigingen serieus en oprecht aandacht moeten schenken aan een veilig klimaat, niet alleen op papier maar ook in de praktijk.

Beantwoorden

Maar is er binnen Helmondse sportverenigingen neigingen dan een probleem?
Behalve wat Janus al aangeeft, voetbalteams met imbecielen, zie of hoor ik nergens een probleem.
Dat het veilig moet, is ook nooit anders geweest.
Het is dus weldegelijk prietpraat voor politiek gewin.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 22 augustus 2022 om 15:15:

Leuk om dat rapport te lezen, goed dat je dat deelde. Wanneer is dat in de gemeenteraad besproken? Dan kan ik het terugkijken en zien wat de reacties waren.

Beantwoorden

In navolging van deze column waarin VVD-raadslid Rick Koolen pleitte voor een veiliger sportklimaat, heeft de Helmondse VVD tijdens de raadsvergadering van 27 september 2022 een motie ingediend samen met Helder Helmond, CDA Helmond en Forum voor Democratie om het veilig sportklimaat te verbeteren. Doordat de motie unaniem is aangenomen zullen ook in Helmond maatregelen ingesteld worden voor sportverenigingen om grensoverschrijdend gedrag terug te dringen.

De motie verzoekt het college om een uitwerking van het thema ‘Veilig Sportklimaat’ in de uitvoeringsnota van de Sport- en Beweegnota 2021-2030 waarin onder andere de volgende ondersteunende maatregelen worden opgenomen voor alle sportverenigingen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:

  • het overleggen van een VOG voor vrijwilligers, begeleiders en trainers die werken met minderjarige sporters of sporters met een verstandelijke beperking;
  • het opstellen van een gedragscode voor leden en vrijwilligers;
  • het benoemen en opleiden van een vertrouwenscontactpersoon bij verenigingen met meer dan 100 leden en voor kleinere verenigingen met een andere oplossing trachten te bewerkstelligen;
  • het vaststellen van een meldprotocol voor seksuele intimidaties en grensoverschrijdend gedrag;

De maatregelen zullen door het College van B&W worden opgenomen in de uitvoeringsnota van de Sport- en Beweegnota 2021-2030, die naar verwachting snel zal worden opgeleverd.
De volledige motie is hier terug te vinden.

Beantwoorden

@VVD Helmond op zaterdag 1 oktober 2022 om 10:45:

Holle woorden die lang en breed in de wet zijn opgenomen. Ga eens aanpakken beste VVD.

Beantwoorden

@Janus op zaterdag 1 oktober 2022 om 13:00:

Het zou mooi zijn als dat waar was, maar dat is helaas niet zo.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *