32reacties

Koolen: Zonnekoning Bonte?

Meerdere partijen weten niet wat ze aan moeten met de ambitiekaart die wethouder Bonte afgelopen week heeft gepubliceerd. Op deze kaart staat per gebied aangegeven of er zonnevelden kunnen komen. In feite zou het gehele buitengebied van Helmond beschikbaar moeten zijn. VVD Helmond was onaangenaam verrast door de kaart, die ook indruist tegen eerder gemaakte afspraken.

Op 24 januari heeft de gemeenteraad tijdens de commissievergadering het concept Omgevingsvisie Helmond 2040 (pdf) besproken. Een van de ambities uit het concept luidt: Helmond als duurzame stad. Een belangrijk onderdeel van een duurzame stad is het duurzaam opwekken van energie. Wat echter opvalt in het concept is de hoeveelheid ‘afweegbare gebieden’ om zonnevelden te realiseren. Maar liefst 14 gebieden worden door de gemeente aangemerkt als ‘afweegbaar’ (zie lichtgroene, gestreepte gebieden in de kaart hieronder).

.

Wethouder Bonte bestempelt bijna het hele buitengebied als mogelijke locatie voor het realiseren van zonnevelden. Blijkbaar wil de wethouder de zonnekoning van Helmond worden?

Er zijn twee ‘afweegbare gebieden’ die ik er in deze column wil uitlichten, te beginnen bij het gebied Kloostereind in Brouwhuis. In 2021 heeft de gemeenteraad de visie ‘Landschapspark Kloostereind’ vastgesteld waardoor de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied beschermd en versterkt zouden worden. Tot mijn verbazing wordt, ondanks de vastgestelde visie, Kloostereind nu toch als ‘afweegbaar gebied zonneveld’ aangemerkt. Ik vraag me dan ook af, wat is zo’n vastgestelde visie nog waard?

Het tweede gebied dat opvalt bij het bekijken van de kaart is het gebied aan de rand van Stiphout. In 2021 had het bedrijf Solarcentury plannen om hier een zonneveld te realiseren. Na een burgerparticipatie traject bleek dat het draagvlak daarvoor echter ontbrak. De omwonenden hekelden terecht de aantasting van het buitengebied. Uiteindelijk ging er dan ook een streep door de plannen. In een onderzoeksrapport uit 2022 werd de gemeente nog eens op de vingers getikt. Er werd toen geconcludeerd dat men zich in het participatieproces veel actiever had moeten opstellen.
Als we nu naar het bewuste kaartje kijken lijkt het alsof onze wethouder alsnog probeert om op deze locatie een zonneveld te realiseren.

In een stad lijken energie-efficiënte gebouwen met zonnepanelen op daken de beste oplossing. De negatieve impact op het landschap en onze schaarse stedelijke natuurgebieden blijft dan namelijk uit en de biodiversiteit wordt niet aangetast.

In tegenstelling tot de echte Zonnekoning die absolute macht bezat moeten deze plannen wel door een volksvertegenwoordiging bekrachtigd worden. Laten we hopen dat de gemeenteraadsleden wel naar de inwoners van onze stad willen luisteren.

Rick Koolen
Raadslid  VVD Helmond