Buiten is het 17 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 74.674 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Onze Helmondse politici

4reacties

Al sinds de presentatie van de jaarrekening 2015 heb ik, namens de PvdA, meerdere keren gevraagd naar een verklaring van het zorgoverschot (ongeveer €10 miljoen). Het college kwam met algemene verklaringen, die volgens het nu voorliggend Rekenkamerrapport niet bevestigd kunnen worden. Bijna een half jaar later voelde ik mij genoodzaakt, juist omdat het college niet specifiek naar de Helmondse situatie wilde kijken, om namens de PvdA een motie in te dienen die de rekenkamer daartoe oproept. De intentie toen was om voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen waarom we zoveel geld overhielden op het zorgbudget 2015. Nu, ruim een jaar later, is die duidelijkheid er nog steeds niet! Waarom: het ontbreekt simpel aan de juiste gegevens (indicatie versus realisatie op cliëntniveau). Belangrijk, want: geen data, geen toets, geen stuurinformatie. En, ook belangrijk, geen rekenschap! Laat controle op de uitvoering nou net een belangrijke democratische taak zijn van de raad. Nu is dat helaas niet mogelijk. Lees verder »

1reactie

Een paar dagen geleden heb ik het verhaal gelezen “Rust zacht mevrouw Maat”, geschreven door ouderenpsycholoog Sarah Blom. Dit verhaal heeft me aangegrepen en sindsdien niet meer losgelaten. Een verhaal wat ik hier graag met u met wil delen.

Zoals u weet ben ik na jarenlange afwezigheid weer werkzaam in de zorg. In 1985 heb ik mijn MDGO diploma verzorgende gehaald maar dat bleek niet meer van deze tijd. In de tussentijd is de Wet BIG van kracht gegaan oftewel de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Lees verder »

16reacties

Als gemeente is het belangrijk om ook grenzeloos te kunnen denken, want ook de komende jaren komen er nog genoeg uitdagingen op de gemeente af. Dit zijn niet altijd uitdagingen die wij als gemeente alleen kunnen oppakken, maar waarbij we beter kunnen samenwerken met partners. De samenwerking Stedelijk gebied, waartoe onder meer Helmond behoort, wil de komende tijd inzetten op nauwere samenwerking op de thema’s wonen, zorg, voorzieningen en economie. Zo is het belangrijk dat we als regio de bestaande voorzieningen kunnen behouden of juist samen zorgen voor topvoorzieningen die onze regio aantrekkelijk maken. Lees verder »

9reacties

Op donderdag 01 juni is de voorjaarsnota behandeld en unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De piketpaaltjes voor de begrotingsbehandeling zijn uitgezet. Graag neem ik u mee in de bijdrage die door de VVD is ingebracht.

Bereikbaarheid
De VVD heeft de ambitie om nieuwe bedrijven aan te trekken en de huidige bedrijven voor de stad te behouden. Met het aantrekken van bedrijven ontstaan nieuwe banen voor onze inwoners. Lees verder »

20reacties

Met temperaturen zoals die van vandaag en afgelopen weekend, is de energierekening niet iets waar je snel aan denkt, tenzij je over moet stappen. Toch is het ook nu relevant. Het is een thema dat terug komt bij de voorjaarsnota. De wereld is bezig of staat op het punt te beginnen aan een energietransitie. Nederland is inmiddels ook bezig aan deze transitie. Binnen niet al te lang zal Nederland grootschalig de overstap gaan maken naar een aardgas vrije samenleving. Die transitie kan en mag echter een stuk sneller. Nederland hobbelt namelijk, wat ontwikkelde landen betreft, een beetje achteraan. Lees verder »

4reacties

Achteraf gelijk hebben, daar koop je niets voor!
In de Helmondse politiek zijn de verschillen zelden onoverbrugbaar groot. Veel voorstellen worden beter als partijen bereid zijn kleine nuanceringen aan te brengen. Soms neemt de Helmondse raad besluiten waarvan ik dagen lig te tobben. Je probeert als oppositielid voorstellen inhoudelijk te beoordelen met een positief-kritische houding en we, de PvdA-fractie, doen (vaak) voorstellen die in mijn ogen het college voorstel verbeteren.

Afgelopen week kregen we een raadsinformatiebrief over de Kamenij. ‘Het bestuur van de Kamenij heeft in 2016 in goed overleg met de gemeente besloten om in 2017 een besluit te nemen over haar toekomst.’ Dat besluit is inmiddels genomen. De Kamenij gaat per 1 april 2018 definitief dicht. Lees verder »

2reacties

Vandaag beginnen weer de verkeersexamens! Weet u het nog, hoe u zenuwachtig op uw fiets zat, omdat vanuit elke onzichtbare hoek gekeken kon worden of je het wel goed deed. Ik weet dat nog. Gelukkig heb ik mijn examen gehaald en mijn verkeersdiploma ligt samen met mijn andere diploma’s goed opgeborgen! Wat was ik trots!

Dit jaar doen 1111 kinderen, onder toeziend oog van 50 vrijwilligers hun examen. Kinderen uit groep 7 van alle Helmondse scholen. Op weg naar goed verkeersgedrag. Op school zijn ze er al lange tijd op voorbereid. Maar ook thuis, de ouders hebben hun steentje moeten bijdragen. Is de fiets helemaal in orde of moet dat lampje nog snel gerepareerd? Lees verder »

3reacties

In het hele land gaan actieve SP’ers regelmatig langs de deuren in verschillende buurten om rechtstreeks van de bewoners te horen hoe het staat met hun wijk. Zo belden wij vorig jaar aan bij de bewoners van de wijk Bloem- en Paardenvelden oftewel De Wilma (derde fase).
Uit de verschillende gesprekken die we daar gevoerd hebben kwam onder andere de wens naar voren om het Mondriaanplantsoen aan te pakken ten behoeve van de kleine kinderen. En die wens is nu in vervulling gegaan! Lees verder »

3reacties

Helmond is een stad die nog steeds groeit en zich wil vernieuwen. Zo wordt Brandevoort verder uitgebreid en zetten we ons met de Automotive Campus en de Slimme wijk (nieuw deel van Brandevoort) op de kaart. Goede ontwikkelingen, maar wat we absoluut niet uit het oog moeten verliezen is het behouden van een gezonde en leefbare stad. En juist dat lijkt de laatste tijd vaker een item te zijn. Misschien omdat we steeds minder accepteren, zoals de overlast van het spoor, of omdat er steeds meer voorbeelden zijn van zaken die slecht zijn voor de gezondheid terwijl we daar tot voor ‘kort’ geen weet van hadden. Een voorbeeld vormen de gevolgen van de q-koorts en fijnstof voor de gezondheid. Lees verder »

28reacties

Onze fractie van de VVD is van mening dat de aanleg van glasvezel in onze stad een hogere prioriteit zou moeten krijgen. Tot nu toe is slechts 25% van de woningen in Helmond aangesloten op het glasvezelnetwerk. De informatiemaatschappij waarin wij leven dwingt ons ertoe om slim gebruik te maken van de bestaande informatietechnologie. In de toekomst zal dit alleen maar toenemen. Onze fractie krijgt echter steeds meer signalen dat de huidige mogelijkheden beperkt zijn omdat in grote delen de stad geen glasvezel aanwezig is. We pretenderen een sociale stad te zijn. Om optimaal te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige zorgbehoefte is glasvezel onmisbaar. Denk hierbij aan de vele technologische mogelijkheden die ingepast worden in de zorg. Lees verder »

10reacties

Veiligheid is de laatste maanden een terugkerend thema geweest in de commissie B&E. De stadswacht kwam ter sprake, waarover ik eerder al een column schreef. Afgelopen donderdag stond het aanvalsplan veiligheid op de agenda, over de bestrijding van criminaliteit in Helmond en op 16 maart, exact een maand geleden, werd het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) besproken. Op dit risicoprofiel kom ik later terug.

In juni 2016 was het thema van mijn column geiten en Q-koorts. Hier pak ik nu op terug, omdat het nog steeds zeer actueel is. Vorige week was er een informatieavond in wijkhuis Parkzicht in Dierdonk, over de nog altijd ontbrekende duidelijkheid rond de komst van een nieuwe geitenboerderij met 2300 geiten tussen Bakel en Dierdonk. Lees verder »

11reacties

Vanaf vandaag geeft Mohammed Chahim van de PvdA weer elke 6 weken zijn bespiegelingen over Helmond. Voor wie het vergat: toen we in 2007 begonnen met de columns van Onze Helmondse politici was hij 1 van de 4 starters. Mohammed, hopelijk bevalt het schrijven weer net zo goed als destijds.

Een paar dagen geleden belde een journalist van het Eindhovens Dagblad (ED) mij over de mogelijke deelname van de PVV aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Helmond. Wat vond ik ervan? Nou ja, om eerlijk te zijn haalde ik mijn schouders ervoor op. Mijn visie op de maatschappij ligt mijlenver verwijderd van die van de PVV, maar als echte democraat juich ik het toe als meerdere partijen meedoen aan de verkiezingen, dan valt er daadwerkelijk iets te kiezen. Lees verder »

5reacties

Lonneke Maraczi schreef er vorige week al over, de armoedeconferentie die op 13 april gehouden wordt. Een mooi initiatief waar ervaringsdeskundigen, mensen uit het veld en politici met elkaar een onderwerp bespreken dat nog altijd een taboe is in Nederland: armoede en hoe dit te bestrijden.

Helmond probeert op allerlei manieren de armoede te bestrijden, vaak echter vanuit een particulier initiatief. Denk aan hart voor minima, de soepbus en de stichting Speel je mee. Toch denk ik dat het goed zou zijn om de strijd tegen armoede breder te trekken dan tot nu toe het geval is. Lees verder »

1reactie

Het is alweer meer dan 2 jaar geleden dat er in de Westwijzer een Armoedeconferentie georganiseerd werd. Een druk bezochte, interactieve bijeenkomst waarbij maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen (minima’s), vrijwilligers van verschillende initiatieven en de gemeente met elkaar in gesprek gingen. Voorafgaand aan de conferentie waren er al intensieve gesprekken geweest met de Helmondse minima, professionals, vrijwilligers en belangenbeharigers. Ook de informatie, signalen en suggesties die tijdens deze gesprekken opgedaan waren werden op de conferentie besproken. Lees verder »

3reacties

De landelijke verkiezingen hebben afgelopen woensdag plaatsgevonden. D66 is blij met de goede verkiezingsuitslag en we zijn benieuwd naar het nieuwe kabinet dat gevormd zal worden. Ondanks dat de keuzes van dit kabinet van groot belang kunnen zijn voor de gemeente Helmond, gaat deze weblog daar niet over. Graag wil ik het over een Helmonds thema hebben dat al enige tijd leeft.

Vanuit verschillende wijken, waaronder de wijk Brouwhuis, wordt namelijk al vele jaren geklaagd over geuroverlast. Tijdens de afgelopen raadsvergadering is er daarom een aanvullend geurbeleid vastgesteld. Met dit geurbeleid wordt er een eerste stap gezet om de geurhinder in de Helmondse wijken terug te brengen. Lees verder »

7reacties

Iedereen van 18 jaar en ouder mag woensdag 15 maart aanstaande zijn of haar stem gaan uitbrengen. Maar doen we dat ook??? Aan het einde van die dag zullen we weten welke partijen op de meeste bijval van de kiezers kunnen rekenen. Worden het – zoals de peilingen uitwijzen – de VVD van Mark Rutte en de PVV van Geert Wilders of worden we met verrassingen geconfronteerd. We zullen het gaan zien.

Wat ik toch wel echt hoop is dat we met zijn allen gaan stemmen. Laat alstublieft uw stem niet verloren gaan! Lees verder »

6reacties

Klimaat en klimaatverandering krijgen vaak het stempel een linkse hobby te zijn. Met de opkomst van Trump in Amerika wordt dit beeld alleen maar sterker. Helaas is niets minder waar. Klimaatverandering is niet meer een probleem verzonnen door ‘linkse boomknuffelaars’, maar serieuze shit. Voor iedereen, links of rechts. De recent verschenen videotape van Shell, uit 1991, bewijst dat zelfs grote bedrijven toen al wisten van de gevaren. Dat deze video vervolgens 25 jaar lang door Shell verzwegen werd, is op z’n zachtst gezegd bizar.
U vraagt zich nu misschien af waar ik heen wil met deze column en u overweegt mogelijk op het kruisje te klikken bij het zoveelste klimaatverhaal, wat ogenschijnlijk niet zoveel met Helmond te maken lijkt te hebben. Toch is er een verband. Lees verder »

27reacties

‘Alaaf, I love you, how do you do, hawdoe!’ Daar wil ik mee beginnen en mee eindigen. Het is carnaval! En dat vier ik altijd. Waar? Natuurlijk in ons eigen Hellemond! Ik heb inmiddels de laatste jaren een vaste traditie. Saai? Nee hoor, integendeel, heel afwisselend. Vrijdags naar de keijologische Hogeskool. Gezwets op hoog niveau met dit jaar weer een meer dan geweldig promoventje die professor werd: Maarten van de Weijer. Ouderwets weer pijn in mijn kaken. Zaterdag mizunalle de kei opgraven. Zou ie er wel zijn? Lees verder »

5reacties

Iedereen kent wel de uitdrukking: ’t is komkommertijd. Meestal bedoelen we dan de tijd in de zomer, waarin zowel landelijk als plaatselijk weinig nieuws te melden is, omdat alle politici op vakantie zijn.
Dit jaar valt de komkommertijd in Helmond in de winter. En niet omdat we op vakantie zijn.

Sinds januari hebben we raad in beeld. Ik weet niet of u al gekeken heeft, maar dat kan altijd nog, ook nu kunt u er eens goed voor gaan zitten. Niet dat het een avondvullend programma zal worden. Nee, de vergadering van 31 januari duurde zegge en schrijve 26 minuten!!!! Lees verder »

25reacties

Onlangs kreeg ik een telefoontje van de beheerder van de Brem. Hij had in het nieuws vernomen dat 70% van de kiezers nog zwevende was. Zijn idee was om in Helmond de kiezers een kans te geven meer inzicht te krijgen waar de verschillende parijen voor staan. Een mooi initiatief wat ik alleen maar kan onderschrijven.
En deze week is het dan zover, de Brem staat deze week in het teken van de verkiezingen. Elke avond vind er een politiek café plaats van 19.00u tot 21.00u waarbij een politieke partij met de bezoekers in gesprek gaat en alle vragen t.a.v. het verkiezingsprogramma zal beantwoorden. Lees verder »

?>