Buiten is het 22 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 73.129 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Onze Helmondse politici

4reacties

Achteraf gelijk hebben, daar koop je niets voor!
In de Helmondse politiek zijn de verschillen zelden onoverbrugbaar groot. Veel voorstellen worden beter als partijen bereid zijn kleine nuanceringen aan te brengen. Soms neemt de Helmondse raad besluiten waarvan ik dagen lig te tobben. Je probeert als oppositielid voorstellen inhoudelijk te beoordelen met een positief-kritische houding en we, de PvdA-fractie, doen (vaak) voorstellen die in mijn ogen het college voorstel verbeteren.

Afgelopen week kregen we een raadsinformatiebrief over de Kamenij. ‘Het bestuur van de Kamenij heeft in 2016 in goed overleg met de gemeente besloten om in 2017 een besluit te nemen over haar toekomst.’ Dat besluit is inmiddels genomen. De Kamenij gaat per 1 april 2018 definitief dicht. Lees verder »

1reactie

Vandaag beginnen weer de verkeersexamens! Weet u het nog, hoe u zenuwachtig op uw fiets zat, omdat vanuit elke onzichtbare hoek gekeken kon worden of je het wel goed deed. Ik weet dat nog. Gelukkig heb ik mijn examen gehaald en mijn verkeersdiploma ligt samen met mijn andere diploma’s goed opgeborgen! Wat was ik trots!

Dit jaar doen 1111 kinderen, onder toeziend oog van 50 vrijwilligers hun examen. Kinderen uit groep 7 van alle Helmondse scholen. Op weg naar goed verkeersgedrag. Op school zijn ze er al lange tijd op voorbereid. Maar ook thuis, de ouders hebben hun steentje moeten bijdragen. Is de fiets helemaal in orde of moet dat lampje nog snel gerepareerd? Lees verder »

2reacties

In het hele land gaan actieve SP’ers regelmatig langs de deuren in verschillende buurten om rechtstreeks van de bewoners te horen hoe het staat met hun wijk. Zo belden wij vorig jaar aan bij de bewoners van de wijk Bloem- en Paardenvelden oftewel De Wilma (derde fase).
Uit de verschillende gesprekken die we daar gevoerd hebben kwam onder andere de wens naar voren om het Mondriaanplantsoen aan te pakken ten behoeve van de kleine kinderen. En die wens is nu in vervulling gegaan! Lees verder »

2reacties

Helmond is een stad die nog steeds groeit en zich wil vernieuwen. Zo wordt Brandevoort verder uitgebreid en zetten we ons met de Automotive Campus en de Slimme wijk (nieuw deel van Brandevoort) op de kaart. Goede ontwikkelingen, maar wat we absoluut niet uit het oog moeten verliezen is het behouden van een gezonde en leefbare stad. En juist dat lijkt de laatste tijd vaker een item te zijn. Misschien omdat we steeds minder accepteren, zoals de overlast van het spoor, of omdat er steeds meer voorbeelden zijn van zaken die slecht zijn voor de gezondheid terwijl we daar tot voor ‘kort’ geen weet van hadden. Een voorbeeld vormen de gevolgen van de q-koorts en fijnstof voor de gezondheid. Lees verder »

26reacties

Onze fractie van de VVD is van mening dat de aanleg van glasvezel in onze stad een hogere prioriteit zou moeten krijgen. Tot nu toe is slechts 25% van de woningen in Helmond aangesloten op het glasvezelnetwerk. De informatiemaatschappij waarin wij leven dwingt ons ertoe om slim gebruik te maken van de bestaande informatietechnologie. In de toekomst zal dit alleen maar toenemen. Onze fractie krijgt echter steeds meer signalen dat de huidige mogelijkheden beperkt zijn omdat in grote delen de stad geen glasvezel aanwezig is. We pretenderen een sociale stad te zijn. Om optimaal te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige zorgbehoefte is glasvezel onmisbaar. Denk hierbij aan de vele technologische mogelijkheden die ingepast worden in de zorg. Lees verder »

10reacties

Veiligheid is de laatste maanden een terugkerend thema geweest in de commissie B&E. De stadswacht kwam ter sprake, waarover ik eerder al een column schreef. Afgelopen donderdag stond het aanvalsplan veiligheid op de agenda, over de bestrijding van criminaliteit in Helmond en op 16 maart, exact een maand geleden, werd het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) besproken. Op dit risicoprofiel kom ik later terug.

In juni 2016 was het thema van mijn column geiten en Q-koorts. Hier pak ik nu op terug, omdat het nog steeds zeer actueel is. Vorige week was er een informatieavond in wijkhuis Parkzicht in Dierdonk, over de nog altijd ontbrekende duidelijkheid rond de komst van een nieuwe geitenboerderij met 2300 geiten tussen Bakel en Dierdonk. Lees verder »

11reacties

Vanaf vandaag geeft Mohammed Chahim van de PvdA weer elke 6 weken zijn bespiegelingen over Helmond. Voor wie het vergat: toen we in 2007 begonnen met de columns van Onze Helmondse politici was hij 1 van de 4 starters. Mohammed, hopelijk bevalt het schrijven weer net zo goed als destijds.

Een paar dagen geleden belde een journalist van het Eindhovens Dagblad (ED) mij over de mogelijke deelname van de PVV aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Helmond. Wat vond ik ervan? Nou ja, om eerlijk te zijn haalde ik mijn schouders ervoor op. Mijn visie op de maatschappij ligt mijlenver verwijderd van die van de PVV, maar als echte democraat juich ik het toe als meerdere partijen meedoen aan de verkiezingen, dan valt er daadwerkelijk iets te kiezen. Lees verder »

5reacties

Lonneke Maraczi schreef er vorige week al over, de armoedeconferentie die op 13 april gehouden wordt. Een mooi initiatief waar ervaringsdeskundigen, mensen uit het veld en politici met elkaar een onderwerp bespreken dat nog altijd een taboe is in Nederland: armoede en hoe dit te bestrijden.

Helmond probeert op allerlei manieren de armoede te bestrijden, vaak echter vanuit een particulier initiatief. Denk aan hart voor minima, de soepbus en de stichting Speel je mee. Toch denk ik dat het goed zou zijn om de strijd tegen armoede breder te trekken dan tot nu toe het geval is. Lees verder »

1reactie

Het is alweer meer dan 2 jaar geleden dat er in de Westwijzer een Armoedeconferentie georganiseerd werd. Een druk bezochte, interactieve bijeenkomst waarbij maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen (minima’s), vrijwilligers van verschillende initiatieven en de gemeente met elkaar in gesprek gingen. Voorafgaand aan de conferentie waren er al intensieve gesprekken geweest met de Helmondse minima, professionals, vrijwilligers en belangenbeharigers. Ook de informatie, signalen en suggesties die tijdens deze gesprekken opgedaan waren werden op de conferentie besproken. Lees verder »

3reacties

De landelijke verkiezingen hebben afgelopen woensdag plaatsgevonden. D66 is blij met de goede verkiezingsuitslag en we zijn benieuwd naar het nieuwe kabinet dat gevormd zal worden. Ondanks dat de keuzes van dit kabinet van groot belang kunnen zijn voor de gemeente Helmond, gaat deze weblog daar niet over. Graag wil ik het over een Helmonds thema hebben dat al enige tijd leeft.

Vanuit verschillende wijken, waaronder de wijk Brouwhuis, wordt namelijk al vele jaren geklaagd over geuroverlast. Tijdens de afgelopen raadsvergadering is er daarom een aanvullend geurbeleid vastgesteld. Met dit geurbeleid wordt er een eerste stap gezet om de geurhinder in de Helmondse wijken terug te brengen. Lees verder »

7reacties

Iedereen van 18 jaar en ouder mag woensdag 15 maart aanstaande zijn of haar stem gaan uitbrengen. Maar doen we dat ook??? Aan het einde van die dag zullen we weten welke partijen op de meeste bijval van de kiezers kunnen rekenen. Worden het – zoals de peilingen uitwijzen – de VVD van Mark Rutte en de PVV van Geert Wilders of worden we met verrassingen geconfronteerd. We zullen het gaan zien.

Wat ik toch wel echt hoop is dat we met zijn allen gaan stemmen. Laat alstublieft uw stem niet verloren gaan! Lees verder »

6reacties

Klimaat en klimaatverandering krijgen vaak het stempel een linkse hobby te zijn. Met de opkomst van Trump in Amerika wordt dit beeld alleen maar sterker. Helaas is niets minder waar. Klimaatverandering is niet meer een probleem verzonnen door ‘linkse boomknuffelaars’, maar serieuze shit. Voor iedereen, links of rechts. De recent verschenen videotape van Shell, uit 1991, bewijst dat zelfs grote bedrijven toen al wisten van de gevaren. Dat deze video vervolgens 25 jaar lang door Shell verzwegen werd, is op z’n zachtst gezegd bizar.
U vraagt zich nu misschien af waar ik heen wil met deze column en u overweegt mogelijk op het kruisje te klikken bij het zoveelste klimaatverhaal, wat ogenschijnlijk niet zoveel met Helmond te maken lijkt te hebben. Toch is er een verband. Lees verder »

27reacties

‘Alaaf, I love you, how do you do, hawdoe!’ Daar wil ik mee beginnen en mee eindigen. Het is carnaval! En dat vier ik altijd. Waar? Natuurlijk in ons eigen Hellemond! Ik heb inmiddels de laatste jaren een vaste traditie. Saai? Nee hoor, integendeel, heel afwisselend. Vrijdags naar de keijologische Hogeskool. Gezwets op hoog niveau met dit jaar weer een meer dan geweldig promoventje die professor werd: Maarten van de Weijer. Ouderwets weer pijn in mijn kaken. Zaterdag mizunalle de kei opgraven. Zou ie er wel zijn? Lees verder »

5reacties

Iedereen kent wel de uitdrukking: ’t is komkommertijd. Meestal bedoelen we dan de tijd in de zomer, waarin zowel landelijk als plaatselijk weinig nieuws te melden is, omdat alle politici op vakantie zijn.
Dit jaar valt de komkommertijd in Helmond in de winter. En niet omdat we op vakantie zijn.

Sinds januari hebben we raad in beeld. Ik weet niet of u al gekeken heeft, maar dat kan altijd nog, ook nu kunt u er eens goed voor gaan zitten. Niet dat het een avondvullend programma zal worden. Nee, de vergadering van 31 januari duurde zegge en schrijve 26 minuten!!!! Lees verder »

25reacties

Onlangs kreeg ik een telefoontje van de beheerder van de Brem. Hij had in het nieuws vernomen dat 70% van de kiezers nog zwevende was. Zijn idee was om in Helmond de kiezers een kans te geven meer inzicht te krijgen waar de verschillende parijen voor staan. Een mooi initiatief wat ik alleen maar kan onderschrijven.
En deze week is het dan zover, de Brem staat deze week in het teken van de verkiezingen. Elke avond vind er een politiek café plaats van 19.00u tot 21.00u waarbij een politieke partij met de bezoekers in gesprek gaat en alle vragen t.a.v. het verkiezingsprogramma zal beantwoorden. Lees verder »

3reacties

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2015 heeft D66 Helmond een motie ingediend om een jeugdgemeenteraad in de stellen. De jeugd heeft immers de toekomst. De gemeenteraad beslist ook jaarlijks over tal van onderwerpen die de jeugd op de een of andere manier raken. Het is dan ook belangrijk dat zij daarin een stem hebben. Onze fractie heeft daarom het college en de griffier verzocht om bij scholen te polsen of er animo bestaat voor een jeugdgemeenteraad. En dat blijkt het geval te zijn! Lees verder »

8reacties

Maandag j.l. stond er een werkbezoek op de agenda met onze commissie Maatschappij. In het mooie gebouw De Westwijzer kwam de commissie bijeen om bijgepraat te worden over het stadsleerbedrijf. Niet alleen een mooie presentatie van de projectleider van de gemeente en een praatje van de wethouder maar aan tafel met taakbegeleiders, participatiecoaches, coördinatoren, partners en deelnemers. Het stadsleerbedrijf is er voor mensen die niet op korte termijn aan het werk kunnen, die bijvoorbeeld door beperkingen niet zelfstandig betaald werk of vrijwilligerswerk kunnen doen, en waarbij het goed is om maatschappelijk actief te zijn. Het motto is dan ook: meedoen, leren en ontmoeten. Er wordt waar nodig ondersteuning geboden zoals bijvoorbeeld taalcoaching. Het stadsleerbedrijf is een mooi voorbeeld van samenwerking, van onder andere de gemeente, LEV- groep, Senzer, SMO, GGZ, UWV en ROC ter Aa. Lees verder »

8reacties

Veiligheid. Niet iets waar Helmond internationaal om bekend staat. Binnen Nederland heeft Helmond al lange tijd niet echt een positieve naam… De drugswereld is hier hardnekkig, maar helaas is dit geen Helmonds probleem. Het treft de complete regio, van Tilburg tot Venlo. Daar zou ik een aparte column over kunnen schrijven. Het thema van nu wordt ingegeven door de commissievergadering van afgelopen donderdag, 19 januari.

Een aspect van veiligheid waar Helmond namelijk wél positief om bekend staat, is de stadswacht. Niet de problemen uit het verleden rondom de organisatie, maar de impact van de stadswacht op het veiligheidsgevoel. Lees verder »

11reacties

Ik wil graag beginnen met iedereen een heel mooi, gezond en gelukkig 2017 toe te wensen. Dat ieders wensen en dromen mogen uitkomen.

Het woord wat in mij opkomt rond de kerstdagen is toch wel naastenliefde. We brengen tijd door met de mensen die ons lief zijn, ons na aan het hart liggen. Dit kunnen familieleden, vrienden, buren, bekenden, collega’s of stadsgenoten zijn.

Iets te doen voor een ander is een mooi streven dit nieuwe jaar, gewoon dicht bij huis voor onze eigen stadsgenoten. In het begin van het vorige jaar is er gestart met ‘de soepbus’. Een samenwerking van de Rooms Katholieke Parochie Heilige Lambertus en het Leger des Heils. Elke dinsdag komen er stadsgenoten naar de Pauluskerk om daar hun honger te stillen met soep en brood. Honger… Ja, hier in onze eigen stad komt honger voor. Het is gebleken dat er in een grote behoefte wordt voorzien. De nood is hoog in onze Helmondse wijken. Lees verder »

9reacties

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Men laat het oude jaar voor wat het was en begint vol goede moed aan het nieuwe jaar. Een jaar waarvan iedereen denkt dat het beter zal zijn dan het vorige en dat wensen we elkaar dan ook hartelijk toe. Een nieuwe start met nieuwe kansen. Vanaf 1 januari gaat men het anders aanpakken. Men gaat sporten, meer tijd met familie en vrienden doorbrengen, op dieet, stoppen met roken, de financiën op orde krijgen, minder drinken, etc., etc.
Kortom men barst van de goede voornemens. Lees verder »

?>