Buiten is het 8 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 92.612 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Stichting Speciaal Onderwijs Regio Helmond (SPORH) beoogt een fusie met regionale partners. De voorgenomen fusie bestaat uit een overdracht van SBO de Toermalijn aan QliQ Primair Onderwijs (QliQ) en een overdracht van de Praktijkschool Helmond aan OMO Scholengroep Helmond. De schoolbesturen tekenden deze week een intentieverklaring.
De demografische ontwikkelingen in en rond Helmond, de invoering van passend onderwijs en een afname van het aantal leerlingen waren voor het SPORH-bestuur aanleiding om haar eigen rol kritisch te bekijken. Die herbezinning leidde tot het inzicht dat er onvoldoende perspectief is om als zelfstandig bestuur de verantwoordelijkheden voor zowel SBO de Toermalijn als de Praktijkschool Helmond te kunnen blijven dragen. Het bestuur van SPORH, het college van bestuur van QliQ en de raad van bestuur van de vereniging OMO zijn overeengekomen dat een fusie de juiste weg is om voor alle huidige en toekomstige leerlingen toekomstbestendig goed onderwijs op beide scholen te realiseren.
De besturen bekijken nu hoe de wijze moet gaan verlopen en streven er naar de besluitvorming voor het einde van het schooljaar af te ronden. Zij laten weten dat zij met de beoogde bestuursoverdracht voorzien in de continuïteit van het praktijkonderwijs en het speciaal basis onderwijs in de regio Helmond. Onderwijswethouder Margreet de Leeuw bevestigd dat.

In een reactie hieronder een update.

2 reacties:

Toermalijn en Praktijkschool Helmond overgenomen
Morgen fuseren de scholen van Stichting Speciaal Onderwijs Helmond (SPORH), SBO de Toermalijn en Praktijkschool Helmond, met respectievelijk QliQ Primair Onderwijs en OMO Scholengroep Helmond.
Met deze fusie wordt uitvoering gegeven aan de intentieverklaring die vorig jaar op 16 maart werd gesloten (zie hierboven). Het afgelopen jaar werd de fusie voorbereid. QliQ Primair Onderwijs kreeg op 15 maart de vereiste goedkeuring van het ministerie van OCW voor de fusie van SBO de Toermalijn en QliQ Primair Onderwijs. Voor de overname van de praktijkschool door OMO is deze goedkeuring niet vereist.
De overdracht heeft voor de betrokken ouders, kinderen en medewerkers feitelijk geen gevolgen, zo laten Het onderwijs zal op dezelfde locaties en op dezelfde wijze worden aangeboden.

Beantwoorden

Dan is het 1 april!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *