43reacties

Het WWWWW-spel, vraag 103


In dit spel wordt je kennis over Helmond getest. Het spel is heel eenvoudig: bij vraag 1 staat de korte uitleg, hier de uitgebreide. Met vraag 86 is de vierde ronde gestart die tot 1 juli 2006 duurt.
_______________________________________________________________________________

In mei 2006 prees zij in 1 van haar verkiezingstoespraken een andere manier van denken die door een Helmondse organisatie is ontwikkeld.


Wat was die andere manier van denken waarnaar zij verwees?
(Het antwoord mag omschreven worden, de beoordeling is daarom wat ruimer.
Zodra de quizmaster ’t idee heeft dat je het precies genoeg beschreef: 2 punten.)

_______________________________________________________________________________

Tussenstand:

11 punten: Ad
Helga
Solveg
06 punten: Frans
03 punten: Porcupine (a.k.a. Noud)
02 punten: Angie
0              Jan-Willem
0              Merke
0             natasjalex

Het WWWWW-spel - 2e Kwartaal 2006
43 reacties
Reageer

eerst kijken wat je wel kan, i.p.v wat je niet (meer) kan

eerst werken, dan uitkering

Niet links, niet rechts, maar rechtdoor zee

Werk boven uitkering

Het gaat om het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Alle Helmondse kinderen en jongeren die te maken hebben met zorginstellingen als Bureau Jeugdzorg, de GGZ en maatschappelijk werk, komen in een computersysteem terecht. Alle hulpverleners die zo'n kind begeleiden, kunnen in dat systeem incidenten melden. Zo blijven de hulpverleners op de hoogte van wat er met het kind gebeurt.

Verdonkis adoptiemoeder van het project.

Klik op Sjakie.

'Ik ben niet links, niet rechts, maar rechtdoorzee' Ze gaf daarmee aan geen enkele partij op voorhand als coalitiepartner te willen uitsluiten als de VVD deelneemt aan de formatie van een nieuwe regering

bovenstaande reactie (van 13:49) was van mij.. ik was vergeten mijn naam neer te zetten

Voorheen hadden we het er ook wel over, maar was het minder concreet, minder reëel. Nu spreekt staatssecretaris Verdonk duidelijke taal over terugkeer en dat brengt een andere manier van denken op gang. Ik vind dat wel goed. Je kunt de illegaliteit in, wat een hard leven is en geen kansen biedt, je kunt wachten tot je zonder pardon door de overheid op het vliegtuig wordt gezet, maar je kunt ook zélf nadenken over terugkeer. Je kunt je zo goed mogelijk voorbereiden, zodat je een kans maakt in je eigen land. Voor sommige mensen is dat een reële optie."

Signaleringssysteem 'Zorg voor Jeugd'.
Zorg voor Jeugd is in Helmond ontwikkeld. Het is uniek omdat zoveelverschillende hulpverlenende instanties hebben meegewerkt aan de totstandkoming.

Volgens mij hebben alle Helmonders een bijzondere manier van denken. :)

Verdonk vond het een goed streven dat een corporatie huizen kocht om daar asiezoekers in onder te brengen.
Zie de aankoop woning Dierdonk waar een Somalisch gezin werd gehuisvest.

asiezoeker is asielzoeker

Iedereen is gelijk. Behalve ik. Ik HEB gelijk.

Uitgangspunt voor de werkwijze van Halt is dat het tolereren van ongewenst en strafbaar gedrag eigenlijk een beloning is. Door niet op te treden, lijkt het of dit gedrag geaccepteerd wordt en kan het zich herhalen of verergeren.
Met de Halt-afdoening en de Stop-reactie wil Halt daarom kinderen en jongeren een duidelijk signaal geven dat strafbaar gedrag niet wordt geaccepteerd.

Halt is daarnaast actief op verschillende gebieden die jeugdcriminaliteit helpen voorkomen zoals advisering, voorlichting en andere preventieactiviteiten

Manier van anders denken is ontwikkeld door het Helmondse bedrijf Maatwerk
De werkwijze is 15 jaar geleden ontwikkeld en kan ingezet worden om moeilijk bemiddelbare werkzoekenden te helpen bij het vinden van een passende baan. Met name omdat juist niet de beperkingen de beperkingen van de werkzoekende maar juist de mogelijkheden, talenten en ambities als uitgangspunt voor de bemiddeling dienen. De aanpak is uitgegroeid tot de huidige 'Maatwerk Methode'. Deze methode vormt de basis van het bedrijf Maatwerk. Natuurlijk is de methode na de oprichting van Maatwerk verder verfijnd en is hierdoor de resultaatgerichtheid toegenomen.

Deze methode gaat uit van:

één op één aanpak
opbouwen vertrouwensbasis
motivatie- en activeringsgesprekken met de cliënt
aanbodgerichte aanpak
geïintegreerde aanpak
kortste weg naar passend werk
intensieve nazorg
Concreet omvat de werkwijze de volgende stappen:

werving en intake van de cliënt
diagnose van de situatie
voorbereidende trajecten
plaatsing
nazorg

De missie is duurzame integratie van moeilijk plaatsbare werkzoekende naar duurzaam betaald werk.

HINT: Woensdag 24 mei was het op de televisie.

(om 13.31 volgt een tweede hint)

We doen het andersom, we kijken welke bomen we belangrijk vinden, daar maken we een lijst van en de rest van de bomen, ga je gang.En dat is een hele andere manier van denken.

Wat hebben ze in Brabant gezegd, nee,we doen het andersom, we kijken welke bomen we belangrijk vinden in de gemeente daar maken we een lijst van en daar moet je niet aan zitten als burger, want dan krijg je een fikse boete en de rest van de bomen, ga je gang.En dat is een hele andere manier van denken.

Solveg, zeg even dat het om de bomenkaart gaat. ;)

Oeps, dan sta je wel weer gelijk boven mij :(

================================
We have a winner!
Om 10.52 werd het juiste antwoord gegeven.
Gefeliciteerd Solveg: 2 punten
================================

In haar hoedanigheid als kandidaat-lijsttrekker van de VVD, verwees Minister Rita Verdonk in een verkiezingstoespraak naar het door de gemeente Helmond ontwikkelde BoomBeschermBeleid. Daardoor hoef je in Helmond geen kapvergunning meer aan te vragen, tenzij de betreffende boom beschermd is.
Met name het feit dat de gemeente Helmond hierdoor de burger minder onnodige regels oplegt, sprak Verdonk aan. Bij Nova/Den Haag vandaag werd op woensdag 24 mei het betreffende deel van haar verkiezingstoespraak uitgezonden.
Dat ze daarmee geen lijsttrekker werd van de VVD is nu bekend. Want op de avond van de oorspronkelijke geplande plaatsingsdatum van deze vraag werd dat bekend gemaakt.

@Solveg,
gefeliciteerd met de punten.
Een nieuwe lijstaanvoerder!

@Ad; bedankt hé, maar alles kan nog veranderen, er komen nog meer vragen.

@Weblog: Dit was het enigste filmpje wat ik niet gezien had over Verdonk gisteren. :-)

Niet langer met de ruggen tegen elkaar

duurzame ontmoetingsactiviteiten

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsreactie op het RMO-advies 'Niet langer met de ruggen tegen elkaar', dat op 1 februari dit jaar aan de minister werd aangeboden.
De RMO constateert in het advies dat niet-westerse allochtonen in Nederland geconcentreerd in grootstedelijke wijken en buurten leven. Gescheiden wonen leidt gemakkelijk tot gescheiden leven en vormt daarmee een belemmering voor sociale integratie. Om de trend van verwijdering tussen bevolkingsgroepen langs etnische lijnen te doorbreken is doelgericht beleid nodig op drie niveaus:
• algemeen integratiebeleid gericht op arbeidsparticipatie en verhoging van het onderwijspeil van minderheden;
• creatie van een infrastructuur voor ontmoeting en contact tussen leden van onderscheiden etnische groepen;
• creatie van duurzame ontmoetingsactiviteiten.
Het kabinet noemt Maatschappelijk Binding. Het gaat om het ontwikkelen van voorbeeldprojecten voor het tot stand brengen van contact en ontmoeting tussen etnische groepen.
Humanitas in Helmond heeft bij voorbeeld op de vrouwendag dit aangepakt door autochtone vrouwen op vrijwillige basis te laten sporten met allochtone vrouwen. Op basis van 1 op 1. Het sportmaatjesproject.

Nou als dit niet goed is dan weet ik het ook niet meer.

Solveg, gefeliciteerd met de behaalde punten.

Ik heb de lijsttrekkerscampagne niet zo gevolgd. Niet omdat ik van een andere partij ben, maar ik vond de aandacht die er aan werd geschonken nogal overdreven.

gefeliciteerd Solveg met je punten .
Ik snap er werkelijk niets meer van. Gisterenavond om 24.00 had ik nog geen hint op het weblog staan!!!!

Bedankt Weblog !!

@Nout en Helga:
Bedankt allebei.

@Helga: De hint wordt altijd pas 24 uur na de vraag geplaatst.

Ook Osama Bin Laden komt op een zekere dag te overlijden.
al snel klopt hij aan op de poorten van de hel.
De duivel bekijkt hem eens en zegt: "Eigenlijk zit ik helemaal vol, er is geen plek meer, maar ik kan je echt niet laten gaan.
In jouw plaats zal ik een ander vrij moeten laten.
Je mag zelf kiezen wiens plaats je inneemt en je kunt kiezen uit drie deuren". De duivel opent de eerste deur.
In de ruimte achter de deur is Adolf Hitler bezig rotsen stuk te hakken. Hij moet een grafsteen hakken voor elke Jood die hij de dood ingejaagd heeft.
"Als je zijn plaats in wilt nemen," spreekt de duivel,"zul je dag in dag uit rotsen moeten hakken."
"Lijkt me geen goed plan, want ik heb een zwakke schouder,"
antwoordt Bin Laden.
De duivel opent de deur naar een tweede ruimte.
Daar de Ayatollah Khomeini bezig is met schrijven.
Voor elke dode die hij op zijn geweten heeft, moet hij van de duivel voor straf de Koran eenmaal met de hand overschrijven.
"Als je zijn plaats in wilt nemen" spreekt de duivel,"zul je dag in dag uit moeten schrijven."
"Niets voor mij, want ik kan niet schrijven," antwoordt Bin Laden.
De duivel opent de derde deur.
Achter de deur is een kamer waar Bill Clinton op zijn rug ligt.
Naakt en vastgebonden. Zijn benen ver uit elkaar gespreid.
Tussen zijn benen zit Monica Lewinsky en ze is bezig met haar favoriete mondelinge specialisatie.
"Ja, dit lijkt me wel een dragelijke straf," roept Bin Laden enthousiast. "Oké," spreekt de duivel lachend, "zo zal het zijn..."
"Monica, je kunt gaan!!"

Af en toe lachen mag toch ook wel hé?

Bedankt Weblog !!

Solveg, proficiat met je 2 punten en met de (voorlopige?) eerste plaats.

Solveg proficiat ...........

Solveg, proficiat met de 2 punten en met het koploper zijn.
Doping gehad de laatste tijd? Of gezonder aan het leven?

@ Angelique, Angie, Peter, bedankt!!

"Doping gehad de laatste tijd? Of gezonder aan het leven?"

Jahaaa, een van de 2. :-))

haha solveg, die mop is echt grappig!! enneh.. gefeliciteerd met het behalen van je punten!

Dank je wel, Natasja. :-)

Op een dag rent het konijn, zoals gewoonlijk, door het bos.
Ziet hij daar de vos zitten.
De vos zit heel relaxed tegen
een boom zijn shot heroïne voor te bereiden, gewapend met een spuit en
zijn lepel.
Op het moment dat de vos de naald richting zijn arm
beweegt, roept het konijn wild: 'NEE, NEE VOS DOE DAT NOU NIET!
Dat is slecht voor je gezondheid.
Kom lekker rennen met mij, lekker rennen door het bos.
Dat is goed voor je gezondheid, je conditie en goed voor je lichaam!'
Dus de vos kijkt naar zijn spuit en gooit hem weg en rent met
het konijn mee door het bos.
Samen komen ze door de bocht gerend en zien de beer zitten.
De beer likt net een enorme joint dicht en wil hem net aansteken.
Op het moment dat de beer de joint aan wil steken, roept het konijn wild:
'NEE, NEE BEER DOE DAT NOU NIET! Dat is slecht voor je gezondheid.
Kom lekker rennen met mij en vos, lekker rennen door het bos.
Dat is goed voor je gezondheid, je conditie en goed voor je lichaam!'
Dus de beer kijkt naar zijn joint en gooit hem weg en rent met het konijn en de vos mee door het bos.
Met zijn drieën rennen ze door het bos en vliegen bijna voorbij de wolf.
De wolf zit daar met een spiegel met een GIGANTISCHE lijn cocaïne EN een
geweldig groot rietje in de aanslag. 'NEE, NEE WOLF, DOE DAT
NOU NIET!,roept vos deze keer bijna hysterisch, 'Dat is slecht voor je
gezondheid.
Kom lekker rennen met ons, lekker rennen door het bos.
Dat is goed voor je
gezondheid, je conditie en goed voor je lichaam!'
'Ja godverdomme' antwoord de wolf, 'elke keer als dat kutkonijn XTC op
heeft, moet ik zeker door 't klotebos gaan rennen!'

Morgenochtend vraag 104.

Deze vraag wordt gesteld vanwege het inhalen van 1 van de 2 'overgeslagen' vragen deze ronde.

Niet al te vroeg plaatsen, die nieuwe vraag. :)

Liever toch wel, anders zie ik hem 's avonds pas. Vanaf morgen heb ik immers weer een achterstand in te halen ;)

Helaas de nieuwe vraag is te laat. Ik zie wel of het vanavond nog nodig is om een goed antwoord te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: