14reacties

Nieuws uit West: Project Buiten Om (12)


Aan de vooravond van de landelijke verkiezingen hangt een waas van rust over Helmond West. Schijn bedriegt. Enkele wijkbewoners hebben hun huis al verlaten. Uit een veel te kleine woningvijver hebben zij een nieuwe stek gehengeld. Niet bepaald iezie.

Voorzichtig treedt het nieuwe college naar buiten. Aangenaam verrast ontving ik een uitnodiging van de nieuwe coördinerende wethouder Helmond West. Voor kennismaking. Kennismaking met wie? Met mij persoonlijk of als voorzitter van Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM? Eerst maar op persoonlijke titel.

Samen met mijn vrouw toog ik naar de wethouder. We hadden een goed gesprek waarin gelegenheid werd geboden om persoonlijke onvrede rondom de wijkontwikkelingsplannen kenbaar te maken. Dit vond gehoor. Verkapt bood de wethouder excuus aan voor zaken die niet soepel verliepen in de vorige collegeperiode. Hij beloofde verbetering in communicatie.

Een week later werd de daad bij het woord gevoegd. Ik ontving een uitnodiging voor hernieuwde kennismaking tussen gemeente en belangenvereniging BUITEN(ONS)OM. Ook kreeg de vereniging eindelijk bericht dat een informatieavond georganiseerd zou worden voor gedupeerde huurders van garageboxen en bedrijfspanden.

Intussen heeft de informatieavond plaatsgevonden. Voor het gemak waren tevens bewoners en ondernemers uitgenodigd, woonachtig tussen het spoor en de Heeklaan. Zij waren tot nu toe verstoken gebleven van persoonlijke toelichting op de plannen. In twee aparte sessies werd voor beide groepen de laatste stand van zaken toegelicht.

In de eerste sessie kwam vooral bereikbaarheid ter sprake. De artist impression van Tracé BuitenOm toonde geen enkele verkeersaansluiting met het gebied tussen spoor en Heeklaan. Vraagtekens alom. Dat wordt een moeilijke opdracht. Ook werd onvrede uitgesproken over het feit dat er drie jaar lang bouwactiviteiten plaats zullen vinden met grote gevolgen voor de bereikbaarheid. Om nog maar te zwijgen over de consequenties van trillingen met betrekking tot het heiwerk?

In sessie twee gaf de wethouder uitleg, hoe en door wie de huurders van garageboxen en bedrijfspanden gecompenseerd gaan worden. De eigenaar verkoopt de percelen in verhuurde staat aan de gemeente. Op twee manieren biedt de gemeente compensatie. Huurders van bedrijfspanden ontvangen een wettelijk vastgestelde compensatie. De garageboxhouders komen daarvoor niet in aanmerking. De vraag is of dit zo is? De gemeente biedt als goeddoening een vergoeding van 750 euro per huuropzegging. Ik ben benieuwd of woCom dit ook doet voor haar garageboxhouders in de Itterestraat?

Het is een doekje voor het bloeden. Door het verdwijnen van de 110 garageboxen zullen de parkeerproblemen in de wijk toenemen. Dat het parkeerprobleem in heel Helmond speelt is een dooddoener. Wellicht een idee om de Zuid Willemsvaart te dempen voor zowel  ondergrondse als gelijkvloerse parking?

Helaas was voor de informatieavond geen pers uitgenodigd. Ook Stichting Buurtbeheer Helmond West had geen uitnodiging ontvangen. Voor gemeente Helmond een gemiste kans op burgerparticipatie. Zeker nu de Klankbordgroepen definitief zijn ontmanteld.

Of Tracé BuitenOm überhaupt doorgang vindt valt te bezien. Zeker gezien de aanhoudende economische recessie en de vele onderzoeken die nog plaats moeten vinden. De verworven percelen zullen in dat geval ongetwijfeld een dankbare bestemming vinden als dure bouwgrond. De gemeentelijke grondaankoper wist te melden dat het niets verandert aan de waardebepaling van de percelen. Maar daarover heb ik grote twijfel.

Mien

Helmond (West) under construction
14 reacties
Reageer

Hoezo "helaas" geen pers!
Klankbordgroepen "ontmanteld"? Hoezo ? Burgerparticipatie is en blijft in de wijken!
En is de club Buiten(ons)Om de enig zalig makende club die met de wethouder ( welke eigenlijk want die wordt niet genoemd of ik heb mijn brilletje niet goed gepoetst!) overlegd? ( in achterkamertjes ?!)
Wordt tijd dat er een echte groep ontstaat die zich over het héle plan WOP H-W bekommerd !
Een schot voor open doel voor de komende cie RF vergadering! Ik ga weer naar mijn kruiwagentje en ga mijn hengeltje maar eens optuigen want het is prima visweer!

Op 9 juni vond een kennismakingsgesprek plaats tussen het bestuur van Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM, de nieuwe coördinerend wethouder Helmond West, de senior projectmanager Helmond West en een medewerker communicatie van de Gemeente Helmond.

Het gesprek vond plaats op initiatief van de wethouder. In zijn rol als nieuwe coördinerend wethouder Helmond West wilde hij graag kennismaken met de belangenvereniging en polshoogte nemen van de stroef lopende communicatie tussen gemeente Helmond en de belangenvereniging.

Er werd tijdens het gesprek eerst teruggekeken op de onderlinge communicatie vanaf de aankondiging van het Wijkontwikkelingsplan Helmond West (juli 2009) tot heden.
Daarna gaven de wethouder en projectmanager een kort overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot alle deelplannen van het wijkontwikkelingsplan.
Daarna kreeg de belangenvereniging gelegenheid om haar standpunten kenbaar te maken. De voorzitter verwees naar de Zienswijze van de vereniging die in november 2009 is overhandigd aan het College.

Het hernieuwde kennismakingsgesprek werd zowel door de gemeente als het bestuur van de belangenvereniging als positief ervaren.
Het bestuur is blij met de afspraken die zijn gemaakt rondom verbetering van de communicatie en met de uitnodiging om te zijner tijd mee te mogen praten over de uitwerking van de voor de vereniging relevante deelplannen. De vorm waarin moet nog bepaald worden. Mogelijk als deelnemer van één of meerdere nog te vormen meedenkgroepen. Eind augustus staat een nieuwe afspraak gepland met de gemeente.

Namens Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM
Rob Mientjes

Hallo K.Bouter, Uw taalgebruik verraadt kennis van gemeentelijk taalgebruik. Volgens mij niet alleen Helmonds, maar ook Kempisch. Daar vist men immers vaker achter het net. U dient toch te weten wat het voordeel van achterkamertjes politiek is. Je hoeft je niet te verantwoorden, en iedereen is tevree. Echter in dit geval is het een onderhuidse aanval van BBHW. Of heb ik het mis?

@K.Bouter en jan willem:

Val elkaar niet af maar vul elkaar aan.
Dat is wat Helmond West op dit moment nodig heeft.

Zoals ik hier lees zijn er altijd van die mensen die schijnbaar wel mee willen praten maar niet alles gehoord of bijgewoond hebben.

@jan Willem ik weet niet waar jij met je verhaal heen wil wbt onderhuidse aanval van BBHW, ik wil je daarom wel even uitleggen dat er inderdaad geen klankbord vergaderingen meer zijn en Rob hierin gelijk heeft wat hij schrijft.

Het nieuwe college wil wijktafels eens in de 2 jaar het nieuwe wijkgericht werken noemt men dat, dit wilde ook even vertellen.Zelf ben ik een bewoner van de Houtse Parallelweg die zo`n brief heeft gehad van de gemeenten.

Ze hebben inderdaad de bedrijven vergeten in te lichten,het geluk hiervan is dat ik dus in het bestuur zit van BBHW en onze achterban hierover heb bericht. Dus wij waren inderdaad bij deze bijeenkomst van de gemeente aanwezig.

Het is gewoon een kwalijke zaak dat wij als BBHW onze achterban niet kunnen inlichten, terwijl de gemeente in de bijeenkomst zelf verteld dat iedereen op de hoogte gehouden gaat worden.

Bij de eerste bijeenkomst dezelfde avond is er geen lijst rondgegaan om deze mensen in te lichten over de verdere gang van zaken, bij de tweede bijeenkomst die avond wel. Dus ben zeer benieuwd hoe men dit als gemeente gaat aanpakken.

@Jolanda:

Tijdens de informatieavond op 2 juni is toegezegd door de wethouder en de senior projectmanager dat er een verslag gemaakt zou worden van deze avond.

Ben overigens ook benieuwd of (en hoe) de aanwezigen bij het eerste deel van de avond (de bewoners / ondernemers tussen het spoor en de Heeklaan) het verslag toegezonden krijgen. Zij zijn namelijk niet op de hoogte gebracht van de verslaggeving. Misschien ontvangen zij het verslag niet eens.

Naar alle waarschijnlijk duurt het nog even voordat het verslag beschikbaar komt voor de aanwezigen van het tweede deel van de avond (de huurders van garageboxen en bedrijfspanden van Verbakel). Het verslag zal eerst nog diverse stations moeten passeren bij de gemeente voordat het vrijgegeven kan worden (lees juridisch is afgetimmerd).

Namens de Belangenvereniging BuUITEN(ONS)OM houden we de vinger aan de pols zodat de gedupeerden in ieder geval goed geïnformeerd worden en blijven.

Rob Mientjes

@Jolanda:

Nadat ik een mailbericht heb gestuurd naar de Gemeente Helmond heb ik de verslagen van 2 juni (Informatieavond afbouw stedelijke ring) en 9 juni (Hernieuwde kennismaking BB(O)O met Gemeente Helmond) twee uur later ontvangen.

Ben blij dat de verslagen gemaakt en verzonden zijn en heb dit ook medegedeeld aan de gemeente Helmond.

Namens Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM
Rob Mientjes

Gemeente en woCom samen in Helmond West
Helmond West heeft een nieuwe website: http://www.helmondwest.nl. Deze werd gisteren gelanceerd na het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en woCom. Opvallend is dat op de nieuwe site alle bouwstenen van het wijkontwikkelingsplan staan genoemd, behalve 1 bouwsteen: de completering van de stedelijk ring BuitenOm. Een schoonheidsfoutje?
De nieuwe website is het zichtbare symbool van de plannen die de gemeente met Helmond West heeft. Loco-burgemeester Frans Stienen en (de nieuwe) algemeen directeur van woCom Kees Strik tekenden daarvoor de samenwerkingsovereenkomst (SOK) Helmond West in de oude raadszaal van het kasteel. Stienen memoreerde de soms moeilijke onderhandelingen die nodig waren voordat de gemeenteraad eind 2009 het wijkontwikkelingsplan kon vaststellen en deze overeenkomst ondertekend.
Na de officiële ondertekening volgde de symbolische, ludieke ondertekening op 2 grote witte sokken voorzien van de logo's van woCom en gemeente Helmond. Sommige aanwezigen vroegen zich af of er nu nog gecollecteerd ging worden voor de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan (WOP) Helmond West.

Als voorzitter van de Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM heb ik op het laatste moment een uitnodiging mogen ontvangen van de gemeente Helmond.

Onder de genodigden bevonden zich vertegenwoordigers van Provinciale Staten, gemeente Helmond, woCom, maatschappelijke partners, diverse belangenorganisaties en bewoners uit de wijk.

Ik vond het een bijzondere ontmoeting waarin erkenning gegeven werd door zowel loco-burgemeester Frans Stienen als algemeen voorzitter van de woCom Kees Strik, aan alle personen en organisaties die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het WOP.

Er liggen nu duidelijke afspraken op papier. In februari zullen de eerste uitwerkingen en resultaten gerapporteerd worden aan de Provincie. Helaas moesten de gedeputeerden Ruud van Heugten en Onno Hoes vanwege een drukke agenda afzeggen voor deze heuglijke dag.

Een mooie website is gelanceerd. Een belangrijke voorwaarde voor goede communicatie in een digitaal tijdperk.
Grappig ook dat de website gelanceerd is op de werelddag van de sociale media (30 juni).

Helaas ook twee punten van kritiek op de website:
1) Eén van de belangrijkste bouwstenen, de completering Stedelijke Ring zit weggestopt onder het kopje "straten, pleinen en groen".
2) De website is totaal niet interactief. Er is geen mogelijkheid voor bezoekers van de website om reacties, suggesties, aanbevelingen, commentaren achter te laten of om vragen te stellen.
De informatie komt op die manier van één kant.
De optie 'Geef je mening' leidt tot een poll waar de keuzemogelijkheid bestaat uit vrijwel alleen positieve keuzes. 'Niks bijzonders' is de enige optie die minder positief is.
Via de optie 'Contact' wordt je verwezen naar de homepagina's van woCom of gemeente Helmond. Vrij anoniem waarbij de bezoeker het verder maar moet uitzoeken. Niet echt klantvriendelijk.

Desondanks was het een heuglijke dag die absoluut gevierd moest worden en waarbij onderlinge contacten verstevigd zijn. Als voorzitter van onze belangenvereniging ben ik blij dat we een uitnodiging hebben ontvangen om deel te nemen aan de meedenkgroep 'Openbare Ruimte' die op 21 juli zijn eerste overleg heeft.

Helmond West gaat een mooie toekomst tegemoet. Nu de afspraken tussen woCom en gemeente Helmond zijn beklonken kan men eindelijk aan de slag.

Rob Mientjes

Rob Mientjes

@Rob Mientjes,
Ik denk dat een interactieve website voor Helmond West veel te duur is als je denkt aan bijvoorbeeld de kosten voor moderators.

@Jan:

Gezien het te besteden budget voor de uitvoering van het WOP Helmond West en de povere en onvolledige communicatie tot op heden is een extra investering in communicatie zeer welkom!

Bovendien is besloten om geen aparte informatiebalie open te houden, zoals tijdens de uitvoering van het WOP Binnenstad-Oost.

Nogmaals de website is een goed initiatief van gemeente Helmond. Maar niet op de wijze zoals die nu is ingericht. Er is geen enkele vorm van interactie mogelijk. Zowel positieven als negatieve kritiek kan niet geuit worden. Jammer, want hiermee doet vooral de gemeente Helmond zich te kort.

@Mien:
Maar goed dat je dat op deze website wel kan.
Voor mij is het allemaal wat abstract en ver in de toekomst wat al die plannen inhouden. Dus ik laat het maar aan me voorbij trekken en lees en zie wel wat het wordt.
Succes met jouw columns en inzet voor helmond West.

@Astrid:

Bedankt voor jouw reactie en steun.

In mijn columns 'Nieuws uit West: Project Buiten Om' blijf ik de ontwikkelingen en uitvoering van plannen in Helmond West onder de aandacht brengen.

Voor een totaaloverzicht van de columns, zie ook:
https://www.deweblogvanhelmond.nl/helmond_west_under_construction/

Verbeteringen op de website http://www.helmondwest.nl

In een eerder bericht heb ik aangegeven dat
de website niet interactief in. Er is geen mogelijkheid voor bezoekers van de website om reacties, suggesties, aanbevelingen, commentaren achter te laten of om vragen te stellen.

Gelukkig is daar nu verbetering in aangebracht. Via een emailbericht kun je nu reacties doorgeven. Nog niet echt interactief maar wel wat klantvriendelijker.

Ik zag ook dat de zoekfunctie nu wel werkt.
Aanvankelijk gaf die geen resultaten.

Nu maar hopen dat de website regelmatig geupdate wordt met nieuwe berichten.
De laatste update vond op 16-08-2010 plaats.

Groet,

Rob Mientjes

Rob Mientjes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: