7reacties

Nieuws uit West: Project Buiten Om (17)


Er valt de laatste tijd van alles te vieren in Helmond West. Dat gaat gepaard met toeters en met bellen. Onder het mom van die wijk heeft het zwaar. Er staan zoveel veranderingen op sprong. Het is dan ook belangrijk om de buurtbewoners een hart onder de riem te steken. Om ze op een aangename wijze te informeren en ze deelgenoot te maken van veranderingen in de wijk.

Ja, de vlaggen worden volop uitgehangen en ook de loftrompet wordt uitgestoken. Het kan niet op. Aan de ingangspoorten van de wijk kondigen houten welkomstborden aan dat in Helmond West de mensen “Samen de wijk vernieuwen”. Iedereen voelt zich aangesproken. Dat belooft. Gemeente Helmond, woCom, buurtverenigingen, meedenkgroepen, bewoners en ondernemers, samen slaan ze de handen ineen.

Op de plek waar straks de Wijkhuis Brede School gaat verrijzen is alvast het terrein afgebakend met hekken. Kleurrijke banieren scanderen welluidende teksten: ‘Onze nieuwe school’, ‘De plek waar West samenkomt’, ‘Samen één gastvrij kindcentrum’, ‘Wie ha dxe8 naw gedaacht’. Met vlag en wimpel wordt een voorschot op de toekomst genomen. Maar eerst moet op de tekentafel de school nog een gezicht krijgen. Een duurzame aannemer zal voor body moeten zorgen. In 2013 opent Wijkhuis Brede School dan haar poorten voor body en soul. En dat allemaal binnen de 5 O’s. Zij biedt de buurtbewoners dan ontmoeting, ontspanning, onderwijs, ondersteuning en opvang.

De ondernemers van het Combicentrum hebben met Hemelvaart alvast de metamorfose van hun winkelcentrum feestelijk ingeluid. Middels een Wijkmanifestatie presenteerden zij zich in samenwerking met buurtverenigingen en Buurtbeheer Helmond West aan wijkbewoners en gemeentelieden. Een succesvolle onderneming die voortaan tweejaarlijks wordt herhaald. Nu is het nog wachten op grotere parkeervakken, klinkerbestrating en extra parkeerplaatsen. Liefst zonder blauwe stoeprand.

Momenteel loopt Helmond West met haar wijkontwikkeling wel een beetje voor de fanfare uit. Vooral op het gebied van volkshuisvesting. Door renovatie in de wijk ontstaat woningnood. Waar moeten de bewoners naartoe waarvan de huizen binnenkort gesloopt gaan worden? Ook zij willen graag blijven wonen in hun mooie wijk, dicht bij het Centrum en straks grenzend aan het groen. Wat is het dan wrang om het grote informatiebord aan de Suurhoffstraat te zien staan. Een bord dat al meer dan een jaar doet geloven dat er nieuwe huizen zullen komen. Huurwoningen, zoals aanvankelijk beloofd. Maar helaas, daarvoor ontbreekt het geld bij woningbouwvereniging woCom. Een aannemer is nog niet gevonden. Voorlopig wordt er eerst gesloopt.

Mien fanfare

Helmond (West) under construction
7 reacties
Reageer

@ Mien
Je moet je wel vooraf goed (laten) informeren voordat je de blog gebruikt. Als je de borden aan de Suurhoffstraat inderdaad hebt gelezen incl. de borden aan het hekwerk, dat moet je constateren dat die aannemer ( van de Burgt Deurne) wel degelijk is gevonden! Als zo'n simpele info al niet klopt, kun je je vraagtekens zetten bij de rest van je column! Groetjes Berry

@Berry:
Ik heb het bordje met de naam van de aannemer niet zien hangen. Dat neem ik mezelf enigzins kwalijk. Daarvoor excuus.

Maar ...
What you see is not allways what you get ...
Ik mag aannemen dat je ook het metershoge onkruid op het bouwterrein hebt zien staan ...
Maar wanneer gaan ze nu eindelijk eens beginnen? Na de bouwvak is de nieuwe belofte.

De bewoners van Helmond West blijven in afwachting. Dat zal ook nog wel een tijd zo blijven. Dat is ook de strekking van de column.

Je vergeet in jouw commentaar gevoeglijk de achtergronden te benoemen bij de feiten.

Bijvoorbeeld:
Hoe lang het heeft geduurd vanaf de eerste aankondiging van de plannen van de woningbouw in de Suurhoffstraat tot de uiteindelijke bekendmaking van:
1) De projectontwikkelaar
2) De aannemer
3) De invulling van het aanbod (verhouding huur- en koopwoning).
Een officiele bekendmaking van plannen rondom Suurhoffstraat stond overigens pas afgelopen zondag voor het eerst in wijkkrant de Loop.

Ik blijf ervoor waken dat in Helmond West gedupeerden van de mooie wijkontwikkelingsplannen een dode mus voorgehouden wordt.

Groet,

Rob Mientjes (alias Mien)

@ Mien
Zo'n project is vanaf Cees Nederhof ( i.v.m. verpaupering Suurhoffstraat), voor degene die hem nog kent, al van af 1994 een aandachts- en agendapunt voor de projectgroep "Attentie Buurtpreventie Apostelwijk". Wij hebben al meerdere malen de corporatie moeten aanzwengelen. Onlangs nog toe de corporatie dacht het terrein te kunnen inzaaien! Gezien de korte lijnen die we met het college hebben is dat voorkomen en is voor de schijn (!) naar de provinciale subsidieverstrekker het project "bouwrijp gemaakt". Nu is het wachten weer op die 70 % verkoop. Een randvoorwaarde die vele ontwikkelaars hanteren en die ook voor de corporatie geldt ( is ook nagetrokken bij het college) Kortom mocht Mien geïnteresseerd zijn in dit dossier? Ik kan hem nog een aardig middagje leesplezier aanleveren. Daar is zelfs deze weblog te klein voor ! Groetjes Berry

@Berry:
Ik hou van kort en bondig en van beloften nakomen. Binnen de kaders van het Wijkontwikkelingsplan Helmond West is toegezegd dat er alleen huurwoningen zouden komen in de Suurhoffstraat. Dit wordt helaas niet waar gemaakt.
Bewoners uit Helmond West die als gevolg van sloopplannen in de wijk hun huis vaarwel moeten zeggen, kunnen nu helaas niet terecht in Helmond West en worden (min of meer) gedwongen hun geliefde wijk, waar velen jarenlang gewoond hebben, te verlaten.
Ik kan me nog goed herinneren dat in de raadsvergadering, waar goedkeuring werd gevraagd voor het WOP Helmond West, een aantal politieke partijen akkoord zijn gegaan met de plannen met als voorbehoud dat er goed gezorgd zou worden voor gedupeerden als gevolg van sloop in Helmond West.
Voor mensen met een huurwoning is het dan erg zuur om te moeten constateren dat er minder huurwoningen gebouwd worden dan aanvankelijk toegezegd. Een dode mus dus.

Rob Mientjes (alias Mien)

Boom van Respect onthuld in Helmond West.
Thanks to Stichting Carat, Gemeente Helmond, woCom, Stichting Buurtbeheer Helmond West en de bewoners (en vooral de kinderen) van Helmond West.
Mooie toespraken en bella musica zijn te zien op het filmpje dat woCom maakte van deze feestelijke happening op 2 juli 2011.
http://www.youtube.com/watch?v=E8HOZXsdqBY

Grappig dat er vol lof wordt gesproken over de 'nieuwe wijk', en de 'nieuwe brede school'.. Jammer dat lang niet alle ouders het er mee eens zijn dat de Troubadour en de Mariaschool samengaan. Ik ben er een van. Ik heb niks tegen de mensen, maar heb niet voor niets voor de Mariaschool gekozen om mijn kind op te zetten.. en dat zal andersom voor een aantal ouders vast ook zijn...

Dinsdag 23 augustus 2011 staat er een presentatie Kasteelherenlaan tracéontwerp op de agenda van de Raadscommissievergadering Ruimtelijk Fysiek 1 (zie: Agendapunt 4).
Helaas zijn er geen bijlagen die vooraf bekeken kunnen worden door de raadsleden en nieuwsgierige burgers van Helmond.
Maar wat niet is kan nog komen.
De raadsvergadering is openbaar en begint om 19:30 uur in Boscotondo.

Rob Mientjes

Zie ook:
http://www.helmond.nl/Smartsite.shtml?id=176591

Hieronder een weergave van agendapunt 4) zoals deze vermeld staat op de website http://www.helmond.nl

Presentatie Kasteelherenlaan tracéontwerp door de heer Roijackers
Informatieve presentatie zonder besluitvorming
Bijlagen: geen
Portefeuille: Wethouder Tielemans
Informatie: dhr. Roijackers, telefoonnr: 58 78 25, e-mail: r.roijackers@helmond.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: