1reactie

GGG, Reclamestunt


De heer J.M. Boetzkes slaagde de eerste keer voor zijn rijbewijs. Gefeliciteerd! Als reclamestunt kreeg hij gisteren van de wethouder, namens Auto- en motorrijschool “De dubbele bediening”, zijn volledige lesgeld terug.
Dit bedrag is ruim voldoende voor een splinternieuwe auto die hij nu zelf mag besturen. Maar of dat gezien het aantal lessen nou zo verstandig is?

  voor de zojuiste geslaagde Helmonder.

De GGG-rubriek
1 reactie
Reageer

Zojuist kregen wij het onderstaande persbericht van de gemeente Helmond binnen. Door onder meer de bijgeleverde foto (zie links onderaan) begrijpen wij nu dat wij de foto van de heer Boetzkes 2 jaar geleden in een wellicht niet volledig juiste context hebben geplaatst.

Flinke impuls ondernemersklimaat Heistraat
De Heistraat is één van de deelgebieden in de Helmondse Binnenstad waar een omvangrijke wijkontwikkeling plaatsvindt. Momenteel wordt vanuit diverse invalshoeken gewerkt aan een totale upgrading van de Heistraat. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het gevelverbeteringsproject. Doel van dit project is een impuls te geven aan het ondernemers- en leefklimaat van de Heistraat.
In totaal zijn 18 panden betrokken bij het gevelverbeteringsproject, deze panden zijn gelegen vanaf de Tolpost tot en met Heistraat 131. Het merendeel van de gevels is inmiddels verbeterd en aan aantal wordt nog gewerkt. De panden worden van binnen en buiten grondig aangepast, waarbij duurzame materialen als marmer en leisteen zijn gebruikt. De ondernemers konden gebruik maken van vier subsidiemogelijkheden: voor gevelverbetering, verbetering van de indeling van het pand op de begane grond, behoud van waardevolle authentieke elementen in de gevel en reclame-uittingen. Uitgangspunt is dat de werkelijke kosten tot een maximum bedrag voor 60 % worden vergoed door de Gemeente Helmond, de overige 40% wordt door de ondernemers zelf geïnvesteerd.
In de Heistraat zijn diverse bouwstijlen van begin 20e eeuw tot de jaren 80 naast elkaar gebouwd. De verbetering van de gevels is dan ook niet uniform uitgevoerd, maar voor elk pand is een uniek ontwerp gemaakt. Wethouder Stienen is trots op het resultaat: "Met de uiteenlopende bouwstijlen benadrukken we het kleurrijke ondernemersklimaat van de Heistraat, waar een goede mix van autochtonen en allochtonen, jonge ondernemingen en traditionele familiebedrijven met elkaar werkt en woont".
De subsidie maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM ontvangen innovatie-(IPSV) subsidie ten behoeve van de integrale aanpak van de Heistraat.
De meeste ondernemers zijn van oudsher erg betrokken bij hun straat, die de levensader van de binnenstad vormt. Naast dat het uiterlijk en de sfeer van de straat een grote verbetering ondergaat, beleeft ook de ondernemersvereniging een bloeiperiode, nu de vereniging is uitgebreid naar 15 leden is er weer sprake van een heuse achterban. En daarmee is een breed draagvlak gecreëerd van ondernemers die vooruit willen en de ontwikkelingen in hun straat actief en vol enthousiasme ondersteunen.
Dit jaar wordt ook het Bedrijvencentrum Heistraat opgeleverd, op de hoek van de Lithoyenseweg en de Heistraat. Dit project wordt door de gemeente samen met Woningbouwvereniging Volksbelang uitgevoerd. Het doel van het Bedrijvencentrum is het stimuleren van de bedrijvigheid in de Binnenstad en mogelijkheden bieden aan startende ondernemers. Vanuit een sociale doelstelling wordt ook ingezet op startende ondernemers uit een uitkeringssituatie. De focus zal liggen op bedrijven uit de creatieve branche, hoewel andere branches niet worden uitgesloten. De ondernemers krijgen de eerste jaren een huurgewenningsubsidie en begeleiding om de slaagkans van de ondernemingen te vergroten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: