Andere 5 Peelgemeenten gaan samen verder


De colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren hebben gezamenlijk opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de gemeenten de lokale en bovenlokale taken WMO, Jeugd en BMS (Bijstand Minima Schulddienstverlening) per 1 januari 2017 gezamenlijk kunnen uitvoeren. Zij zijn ervan overtuigd dat samenwerking goed is voor de zorg aan de inwoners, voor de eigen organisaties en voor de samenwerking met de zorgpartners.
Dit betekent dat de colleges hebben uitgesproken door te willen gaan op de eerder ingeslagen weg van samenwerking op basis van door de eerder door de raden vastgestelde uitgangspunten. De basis voor die samenwerking is gelijkwaardigheid.
De colleges hebben er veel vertrouwen in dat deze samenwerking kansrijk is. Om per januari 2017 te kunnen starten met de uitvoering, moet er nog veel geregeld worden. Het vraagt naast zorgvuldigheid ook daadkracht. Voor de zomer zullen de onderzoeksvragen uit de bestuursopdracht worden beantwoord. Als er dan een positief besluit komt, wordt daarna met de voorbereiding voor de uitvoering gestart.
Er moet met vele partijen, onder andere ook met de gemeente Helmond, over allerlei lopende zaken afgestemd worden.
Het garanderen van een goede dienstverlening aan de inwoners van de Peelgemeenten staat centraal en er is oog voor de eigen medewerkers.
Naar de toekomst toe is er ruimte om te onderzoeken of er bij meer onderwerpen mogelijkheden zijn voor samenwerking. Ook wordt bekeken hoe met andere organisaties, met name het werkbedrijf, kan worden samengewerkt.
Het enthousiasme, de overtuiging en het vertrouwen is er, zowel bestuurlijk als ambtelijk, om dit te laten slagen.

Hierboven de tekst van hun integrale persbericht, de afbeelding maakten wij in alle haast. 🙂

Nieuw Helmonds nieuws
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: