Bodemverontreiniging in Mierlo-Hout


Op het terrein nabij de spoorwegovergang aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout (locatie ‘Voorstadhalte’) is een bodemsanering gestart. Op dit terrein van de gemeente wordt een deel van de verontreiniging (zware metalen, asbest, PAK, olie, aromaten) verwijderd en een deel wordt afgedekt met bebouwing. Het verwijderen is inmiddels afgerond, het bebouwen nog niet. Dat liet B&W weten op raadsvragen van Helmond Aktief.
De grond op de nog te bebouwen terreindelen is nog verontreinigd met zware metalen. De sanering daarvan gebeurt als er een bouwplan ligt en de grond bouwrijp gemaakt moet worden. Volgens de gemeente zijn er alleen risico’s voor de volksgezondheid bij langdurige chronische blootstelling (door zeer veelvuldig aanraken, inademen of eten van grond of gewassen). In het grondwater is geen verontreiniging van betekenis meer aanwezig. De verontreiniging is niet mobiel en er is geen risico op verspreiding via grondwater.
De gemeente had de aannemer verzocht om zijn bouwhekken te verwijderen, omdat de bouw voorlopig nog niet uitgevoerd zal worden. De aannemer nam echter ten onrechte ook de hekwerken van de saneerder mee. Deze zijn vervolgens weer teruggeplaatst.

Nieuw Helmonds nieuws
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: