Botulisme én blauwalgen in Warandevijver en Hortensiavijver


Waterschap Aa en Maas heeft zowel botulisme als blauwalgen aangetroffen in de Warandevijver en de Hortensiavijver. Botulisme en blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseert het waterschap om ieder contact met het water in beide vijvers te vermijden. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst op de locatie en waterschap Aa en Maas houdt de situatie in de gaten.
Vorige week werden diverse dode watervogels gemeld bij deze vijvers. In het bloed van 2 zieke eenden die woensdag 15 augustus werden gevonden is botuline aangetoond, wat er op wijst dat de dode vogels waarschijnlijk zijn gestorven als gevolg van botulisme. Daarnaast bleken bij controle van de waterkwaliteit blauwalgen aanwezig te zijn.
Waterschap Aa en Maas adviseert om dode eenden of andere watervogels niet aan te raken, maar om contact op te nemen met de gemeente Helmond of waterschap Aa en Maas, zodat zij de kadavers op een veilige manier kunnen verwijderen. Omdat kadavers van vogels de belangrijkste verspreidingsbron van botulisme zijn, wordt ook geadviseerd geen vogels in de vijver te voeren, zodat ze niet worden aangetrokken naar de vijver.
Botulisme is een voedselvergiftiging veroorzaakt door de gifstoffen van de bacterie Clostridium Botulinum. Botulisme komt vaak voor in het voorjaar en de zomer en heeft vaak sterfte van dieren, zoals eenden en vissen, tot gevolg. Ook honden en andere dieren kunnen er ziek van worden. Botulisme kan in zeldzame gevallen schadelijk zijn voor de mens. Botulisme komt vaker voor op plaatsen waar veel watervogels aanwezig zijn. Geadviseerd wordt om eenden en andere watervogels niet te voeren. Sportvissers kunnen beter niet vissen in water waar botulisme is geconstateerd.
Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. De aangetroffen blauwalgen kunnen dan giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden.
De belangrijkste oorzaak van blauwalgen is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water. Deze voedingsstoffen zitten in afgevallen bladeren, maar kunnen ook ze in het water komen via lokvoer van sportvissers, brood, eenden- en hondenpoep. Door eenden niet of veel minder te voeren en honden niet nabij het water te laten poepen, kunnen omwonenden en gebruikers bijdragen aan een gezondere en mooiere stadsgracht.

Nieuw Helmonds nieuws
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: