Gegevens ambulancepatiënten naar Elkerliek


Sinds half april kan het Elkerliek ziekenhuis in Helmond als eerste in de regio gegevens inzien van patiënten die per ambulance naar het ziekenhuis komen. Voor de patiënten biedt dit grote voordelen. De artsen zijn al op de hoogte wat er aan de hand is als de patiënten worden binnengebracht. Bovendien is de kans op fouten bij een digitale overdracht kleiner dan bij een mondelinge overdracht.
Het afgelopen kwartaal heeft het Elkerliek in nauwe samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Zuid-Oost gewerkt aan een digitale verbinding met het registratiesysteem van de ambulance. Via deze verbinding kan het ziekenhuis de gegevens inzien van de patiënt die onderweg is in de ambulance. Dit gebeurt door de afdelingen waar snel handelen van levensbelang kan zijn: Spoedeisende Eerste Hulp en de afdelingen Verloskunde en Eerste Hart Hulp.
Momenteel printen de medewerkers de gegevens nog. Straks, als het Elkerliek ziekenhuis het Elektronisch Patiënten Dossier geheel heeft ingevoerd, kunnen de gegevens direct aan het dossier van de patiënt worden gekoppeld. De artsen hebben dan direct een totaalbeeld op hun scherm.

Nieuw Helmonds nieuws
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: