Ernstige bodemverontreiniging op Burgemeester Krollaan


Op de Burgemeester Krollaan in Mierlo-Hout zijn 2 gevallen van ernstige bodemverontreiniging geconstateerd. Het betreft 3 percelen in die straat, te weten 101, 103 en 105 (plattegrond en streetview)
Volgens B&W leidt het huidige gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging niet tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is. Zijn er eventuele wijzigingen in het bodemgebruik op het terrein, dan moet dat vooraf worden gemeld aan het college van B&W.

Nieuw Helmonds nieuws
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: