25reacties

Gezelliger centrum door minder regels


Deze week heeft de gemeente aangepaste terras- en (voor de detailhandel) uitstallingenregels vastgesteld die vanaf 27 juli op de gemeentelijke website staan.
De Helmondse horeca wilde graag meer vrijheid om hun terras aantrekkelijk in te richten. Ook de wijkraad Centrum gaf aan dat zij voorstander is van meer terrassen in Helmond-centrum omdat dat meer beleving en gezelligheid geeft.
Horecaondernemers en gemeente werkten daarom het afgelopen half jaar aan de vereenvoudiging van de terrasregels. Het resultaat zijn duidelijke, handhaafbare algemene regels (dus zonder vergunningenstelsel) met zo min mogelijk administratieve rompslomp voor de ondernemer. Doelstelling is om  aantrekkelijke terrassen te laten ontstaan met duidelijkere verschillen tussen de verschillende horecagelegenheden (geen eenheidsworst).
Een ruime meerderheid van de detailhandel wilde van het geldende nul-meter-beleid in het centrum naar een mogelijkheid van uitstallingen tot 1 meter uit de gevel. Ook de wijkraad Centrum is het daarmee eens; zij vindt de huidige winkelstraten in het centrum kaal en ziet daar graag meer beleving.
De detailhandel is overigens geen voorstander van het volledig afschaffen van de regels binnen die meter: ze willen een zekere kwaliteit behouden en niet terug naar de rommelige situatie in de periode voorafgaand aan de kwaliteitsimpuls.
De nieuwe regels geven meer ruimte voor uitstallingen. Daarbij wordt er wel op gelet dat er geen onveilige situaties en overlast ontstaat. Niet alleen in het centrum wordt meer ruimte geboden voor uitstallingen; ook in Brandevoort laat de gemeente de teugels vieren.
Wethouder Yvonne van Mierlo: “Ik ben erg blij met deze verruimde regels voor terrassen en uitstallingen. Het geeft ondernemers ruimte om te ondernemen, zonder dat daarbij al te veel administratieve rompslomp komt kijken. Tegelijkertijd vraagt het natuurlijk ook iets van de ondernemers zélf: het is aan hen om te blijven zorgen voor een kwalitatief mooi horeca- en winkelgebied.”
De aangepaste vrije regels voor terrassen en uitstallingen zijn het gevolg van de deregulering die de gemeente nastreeft. Zij willen de regeldruk voor haar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers verminderen. 1 Van de deelprojecten onder de vlag van deregulering voor ondernemers betreft het beleid rondom uitstallingen, reclame en terrassen. Het geldende beleid was een uitvloeisel van de kwaliteitsimpuls Centrum uit 2005. In oktober 2014 is een project gestart om dit beleid te evalueren,  mede naar aanleiding van het coalitieakkoord waarin deregulering ook een aandachtspunt is.

Q&ANieuw Helmonds nieuws
25 reacties
Reageer

Q&A: invoering van precariobelasting in het Centrum
Michael Rieter van Helder Helmond stelde schriftelijke vragen aan B&W over de invoeren precariobelasting in het Centrum. Winkeliers moeten zodoende gaan betalen voor het plaatsen van uitstallingen (als kledingrekken en reclameborden) in de winkelstraat. De regels daarvoor in het centrum werden recent juist versoepeld, zie hierboven.
Vandaag hieronder zijn 6 vragen (Questions) voorafgegaan door zijn volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Helder Helmond, de partij die communicatie altijd als speerpunt één heeft staan, is verbaasd en onaangenaam verrast met het invoeren van precariobelasting in het centrum. En dan met name vanwege de communicatie, sterker nog het ontbreken van communicatie! Met name richting de ondernemers die het aangaat maar ook naar de politiek toe. Ons is niets bekend, noch direct of zijdelings, dat met het verruimen van de mogelijkheden van produktpromotie door winkeliers in de openbare ruimte vóór op de eigen stoep, er ook een prijskaartje aan zou hangen. Hoewel weliswaar de kosten beperkt zijn, is het in een tijd dat héél langzaamaan de economie weer uit het dal kruipt (of brengt China ons weer in een crisis?), voor ondernemers toch weer een extra-onkosten-post. Daar waar we als gemeente juist de economie, de motor van onze samenleving, zouden moeten stimuleren, had dit een leuk aardigheidje richting Helmondse ondernemers kunnen en moeten zijn. Helder Helmond heeft daarom de volgende vragen:

  1. Klopt het dat er niet met de ondernemers is gecommuniceerd?
  2. Is de factuur op de deurmat de enige communicatie geweest?
  3. Wat verwacht de gemeente aan opbrengsten?
  4. Waren die al terug te vinden in de Voorjaarsnota?
  5. Wat zijn de gevolgen voor de ondernemers als ze de factuur niet betalen omdat ze niet wisten dat er een prijskaartje hing aan de versoepeling van de regels?
  6. Is het niet beter om de inning voor dit jaar te stoppen en in te trekken en pas ná een goede communicatie en overleg (beginspraak!) over te gaan naar eventueel invoeren van precariobelasting?

B&W: Transparant en eerlijk? Het e.e.a geeft weer te denken. (een beetje) Geld zien te krijgen via een achterdeur van de ondernemers. Je zou ze wat!!

Is dit niet gewoon normaal dat ze moeten betalen?

Wat een kneuterig beleid, Helmond stroomt, maar wel de verkeerde kant op.

We willen toch een leuk centrum, weet je wie dat maken? Juist de ondernemers.
Als die afhaken hebben we een dode stad ondanks Kunst en schone straten.
Met weekend evenementen alleen haal je het niet.
Geef die ondernemers die met moeite overleven een beetje lucht.
En natuurlijk moet er betaald worden, als het kan is dat normaal, maar kijk dank na een jaar of er weer ruimte is voor extra inkomsten voor de gemeente.
Zitten er geen ondernemers met ervaring in de raad?

.

Leny van Muijen

@Leny van Muijen op woensdag 26 augustus 2015 om 22:35:

Helaas heeft noch de commissie noch de Raad hier iets over gezegd. In de besprekingen over dit onderwerp is het heffen van precariorechten, voor zover mij bekend nooit aan de orde geweest. Het is een besluit geweest van ons College van B&W en voor zover ik weet zijn er drie wethouders belast met het Centrum en wel mw. van Mierlo, de heer de Vries en de heer Stienen. Ongetwijfeld kunnen zij het u uitleggen!

maarten janssen

Gisteren waren 2 jonge meiden in het centrum van Helmond zelf gemaakte armbandjes aan het verkopen achter hun kraampje op straat! Geweldig! Maar ik moest meteen denken aan een tweet over Amsterdam deze week waar 2 meisjes een boete kregen? voor een gelijksoortige actie...

Dat is toch erg! Dat we zo'n bureaucratisch rot land zijn geworden dat alles gereguleerd moet worden en niets spontaans meer mag.

dus gemeente Helmond word aub geen Amsterdam waar je alleen zittend mag plassen op de even dagen...

@maarten janssen op woensdag 26 augustus 2015 om 23:16:

Maarten volgens mij sla je de plank als politieker helemaal mis. Bij het vaststellen van de begroting wordt jaarlijks de Legesverordening ( opnieuw) vastgesteld. Op democratische wijze. En in die legesverordening zit ook het onderdeel "precario"!
En die verordening geldt voor iedereen. Kortom het is eigenlijk "normaal" dat ook het centrum onder het regime van die verordening valt. M.a.w. de politiek stelt de regels die door het college worden uitgevoerd. En mocht het college een uitzondering voor het centrum willen maken dan kan ik jou nog wel een aantal wijkwinkelcentra noemen die dan op hun achterste benen gaan staan. Kortom zo vreemd zijn de opgelegde beschikkingen precario niet, de politiek heeft dat opgelegd in haar eigen verordening. Succes met het raadswerk. R.Klamer

@R.Klamer op donderdag 27 augustus 2015 om 16:09:

Die zit, 1 - 0 ????

@Frans op donderdag 27 augustus 2015 om 17:12:

Maar wat schieten de ondernemers in de stad daar nu mee op heer Frans?

Laat ik het zo zeggen, voor zover mij bekend is heeft politiek Helmond nooit de intentie gehad met de verruiming van de regels voor ondernemers om borden e.d. te mogen plaatsen ook daarvoor leges te gaan heffen.
Transparantie en duidelijk zijn is toch een wezenlijk onderdeel van politiek bedrijven.! Zal ongetwijfeld vervolgd worden zeker door de vragen van Helder Helmond.

maarten janssen

Zoals @maarten janssen op vrijdag 28 augustus 2015 om 11:37:

Zoals R Klamer ook al zegt: het zijn geen leges die opgelegd worden maar precario.
Misschien moet je je toch even in het verschil daartussen verdiepen. En de gemeente is heel transparant: op de website van de gemeente kun je alle verordeningen die door de raad zijn vastgesteld gewoon bekijken. Best transparant toch?
Dat de ondernemers hier geen rekening mee hebben gehouden: dat is iets anders. Misschien een communicatie gebrek van de gemeente maar ja die doet het niet snel goed natuurlijk.
Laten we ons maar gewoon met belangrijker zaken bezighouden.

De hedendaagse ondernemer begrijpt het woord 'precario' niet meer. Dan kan een Babylonische spraakverwarring het gevolg zijn.

Rommelig beleid!

Nu zijn er 2 nieuwe kleine Poolse restaurantjes bijgekomen op de markt waar eerst uitzendbureaus zaten. Leuk.... ze mogen gratis een terras zetten maar op zaterdag pas na 4 uur?? volgens mij zijn dat de beste tijden om omzet te maken in Helmond, dus gewoon precario gelden vragen en ook voor deze restaurants ruimte vrij maken en 2 markthandelaren een nieuwe plaats geven op de zaterdagmarkt.

mooi klusje voor het HIT team?

@Pedro op zaterdag 29 augustus 2015 om 09:40:

Zag ze zitten. Jammer dat ze niet voor 4 uur met een terras mogen. Doen ze tegenover bij Lokaal 42 en de Engel toch ook. Ook met de Kermis. Maakt het juist gezelliger!

De bestuurders van de gemeente Helmond hebben regelmatig voortvarende plannen. Na jaren van terugloop zou de Heistraat op de schop gaan. Deels en tijdelijk is dat gelukt. Tegenwoordig zie je weer een herhaling van terugloop.
Juist op het moment dat er weer economische groei is.

Centrumwinkeliers moeten gewoon de precariobelasting betalen
Winkeliers in het centrum zullen de precariobelasting voor de plaatsing van rekken, borden en dergelijke voor hun winkel in de winkelstraten gewoon moeten betalen. Dat is al sinds jaar en dag. Zouden de centrumwinkeliers die belasting nu niet hoeven te betalen, gaat er zo'n 18 duizend euro minder naar de gemeentekas. Dat en meer liet B&W weten in antwoord op de bovenstaande schriftelijke vragen die Helder Helmond eind augustus stelde.
Hieronder de volledige beantwoording van het Helmondse college van B&W:

Zoals u weet is de gemeente Helmond gestart met een project om de regeldruk voor haar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te verminderen. Het project deregulering is opgesplitst in drie fasen. In de eerste fase ligt de focus op ondernemers. Daarbij wil de gemeente Helmond van de ondernemers zelf horen welke regels hen dwars zitten en welke zaken als onnodig belastend worden ervaren.
Eén van de eerste resultaten van het project is het aanpassen van de regels omtrent uitstallingen. In het traject naar nieuwe regels voor uitstallingen hebben wij nauw samengewerkt met Centrummanagement, Wijkwinkelmanagement en een afvaardiging van ondernemers. Daarbij is uiteindelijk de keuze gemaakt om eerst te focussen op de regels zelf, en om de daarbij behorende kosten voor ondernemers vooralsnog onveranderd te laten. Precariobelasting maakt sinds jaar en dag onderdeel uit van de belastingverordening; er is dus geen sprake van invoering van een nieuwe belastingcategorie.
Direct na vaststelling van de nieuwe regels is er richting ondernemers gecommuniceerd (rechtstreeks én via Centrum- en Wijkwinkelmanagement) via een informatiefolder, een persbericht, berichten in nieuwsbrieven en uitgebreide informatie op de gemeentelijke website. In die communicatie is uiteraard steeds meegenomen dat de regels omtrent uitstallingen weliswaar versoepeld zijn, maar dat men voor het plaatsen van een uitstalling wel nog steeds precariobelasting moet betalen. Ondanks onze communicatie-inspanningen zijn er toch misverstanden hierover ontstaan, iets wat wij uiteraard ten zeerste betreuren.
Eenmaal opgelegde aanslagen kunnen niet zomaar ingetrokken worden; bovendien moeten wij als college van B&W de door uw raad vastgestelde verordening handhaven om geen rechtsongelijkheid te laten ontstaan. Ondernemers die een factuur hebben ontvangen, dienen deze dan ook te betalen. Wij zullen de betreffende ondernemers hierover een brief met een nadere toelichting sturen, en zullen daarbij ook de informatiefolder over het nieuwe uitstallingenbeleid voegen.
Natuurlijk is het mogelijk om zaken in de verordening precariobelasting vrij te stellen of zelfs helemaal geen precariobelasting te heffen. Het is aan de gemeenteraad van Helmond om daar een beslissing over te nemen. Voor gederfde inkomsten zal natuurlijk alternatieve dekking gezocht moeten worden. De totale huidige raming van de opbrengst bedraagt € 155.000,--. De specifieke opbrengsten voor uitstallingen en borden bedragen ongeveer € 18.000,--.

De reactie van de gemeente Helmond is duidelijk. Het gaat om slechts 18.000 euro en als je dat niet kunt betalen dan hoepel je maar op met je winkeltje.

Of hou je je commerciële rotzooi binnen, daarvoor betaal je ook alleen maar huur, zodat mensen fatsoenlijk over de stoep kunnen lopen.
Wil je meer ruimte koop een pand erbij

Elke community is gebaat bij een gezond en krachtig ondernemersbestand. Zo ook Helmond. Er moet en kan niet enkel gekeken worden naar een verhoudingswijze kleine opbrengst van € 18.000,- middels precarioheffing als men bedenkt dat slechts één gefailleerde ondernemer de gemeenschap ( de belasting betaler) gemiddeld € 120.000,- tot € 241.000,- kost.
http://www.zuidweg-partners.nl/bijstand-voor-de-ondernemer/

Beter is faillissementen te voorkomen en te gaan voor een duurzame lange termijn strategie.
Ik verwijs naar het initiatief van succesvol ondernemer en gemeenteraadslid Marja Ruigrok van Amsterdam. Onze hoofdstad neemt door haar inzet het voortouw door het instellen van regelluwe freezone’s waarbinnen geen exploitatie en terrasvergunningen meer nodig zijn en eveneens geen precariobelasting betaald hoeft te worden. Dit ter facilitering van meer winkeldiversiteit (brancering), tegengaan van winkelleegstand en het creëren van werkgelegenheid. Meerdere steden overwegen dit inmiddels ook te gaan doen.

Helmond als constant innoverende stad kan veel meer dan € 18.000,- / € 155.000,- genereren als men ondernemers meer vrijheid van handelen geeft en meer meedenkt met de fysieke winkeliers.

Het gaat de meeste MKB ondernemers dan ook niet werkelijk om het precario bedrag maar om het statement dat de stad aan hem of haar afgeeft. Men voelt zich onvoldoende begrepen en onvoldoende gehoord.

Ik verzoek daarom de gemeenteraad van Helmond namens alle ondernemers ( dus niet enkel de centrum ondernemers) te heroverwegen en te beslissen geen precariobelasting meer te heffen maar ondernemers meer te faciliteren en de alternatieve dekking te vinden in het voorkomen van faillissementen.

Jean-Pierre Poppeliers
Jean Pierre Poppeliers

@Jean Pierre Poppeliers op vrijdag 30 oktober 2015 om 11:41:

Waarom moeten ondernemers zo nodig gepamperd worden terwijl jan modaal door de VVD steevast met zelfredzaamheid om de oren wordt geslagen?

@Henk op vrijdag 30 oktober 2015 om 12:49:

Het gaat er niet om ondernemers te pamperen.
Het gaat er ook niet om of de VVD dit initiatief nam. Het zou naar mijn mening breed gedragen moeten worden door álle politieke partijen. Waar het wél om gaat is het gebaar naar MKB ondernemers toe omdat deze het nog steeds zwaar hebben en dit wordt niet minder.

Natuurlijk, ondernemen doe je voor eigen risico maar vergeet niet dat kleine ondernemers heel veel mensen voorzien van werk. Juist het MKB is de motor van de samenleving. Jan modaal verdient veelal daar zijn geld, Jan modaal kan juist door deze ondernemers zijn huis en levensonderhoud betalen, Jan modaal is juist daarom tevreden. Dát is wat telt!

Zelfredzaamheid wordt van een ieder verlangd, dat heet participeren maar kleine ondernemers staan vaak achteraan in de rij als het gaat om voorzieningen en hulp. Toch zijn het juist deze ondernemers die een winkelcentrum bloeiend maken. Daarmee zijn zij van meerwaarde voor een stad of dorp.

Jean Pierre Poppeliers

@Jean Pierre Poppeliers en @Henk:
We begrijpen dat het soms lastig is, maar beperk je een beetje tot Helmond op De weblog van Helmond. Dat doen wij ook. :-)

@De weblog van Helmond op vrijdag 30 oktober 2015 om 13:57:

Eens met jullie opmerking. Maar hoe kan je in godsnaam die 19e eeuwse onzin over ondernemers die als een soort goddelijke voorzienigheid worden opgevoerd onbesproken laten. Zal het hier bij laten. Maar laat dan ook geen onderwerpen meer door waarop geen specifiek helmondse reactie mogelijk is.

Meeste centrumwinkeliers houden zich aan nieuwe uitstalling-regels
In september bleken 29 ondernemers in het centrum hun uitstalling op een verkeerde wijze geplaatst te hebben. Hun uitstallingen stonden meestal te ver (dus verder dan 1 meter) van de gevel. De stadswacht voerde deze preventieve controle uit om te kijken hoe het stond met de naleving van de afgesproken regels betreffende geplaatste uitstallingen. Hierbij is gebleken dat de meeste ondernemers de afgesproken regels naleefden. Dat liet het Centrummanagement Helmond weten.
De 29 ondernemers zijn door de stadswachten nogmaals geïnformeerd over de nieuwe regels en aangesproken op hun overtreding. Dit jaar zullen er opnieuw controles plaatsvinden. Ondernemers die de gemaakte afspraken dan niet nakomen, ontvangen een schriftelijke waarschuwing. Daarna zal de gemeente een boete of een dwangsom opleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: