28reacties

Verbouwing voormalige Leonardusschool


B&W stelt de gemeenteraad voor om krediet beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de Leonardusschool tot centrum voor bewegen en gezondheid. De verbouwde school moet een belangrijke maatschappelijke voorziening worden voor de Leonardusbuurt en de directe omgeving.
Na veel kritiek eerder dit jaar op de verhuizing van sportschool Maach naar deze voormalige school, komt gemeente met dit nieuw plan. Vooral concurrerende sportscholen vonden de (in hun ogen voorkeurs)behandeling van Maach niet terecht. De gemeenteraad nam daarom begin maart geen besluit over een eerder plan tot verbouwing.
In het vernieuwde gebouw moeten allerlei bedrijven en verenigingen komen die gericht zijn op deze vitaliteitsthema’s. De verbouwde Leonardusschool heeft dan een aanvullende en versterkende functie voor de nabijgelegen speeltuin en gezondheidscentrum. Zo ontstaat er een buurthart in ‘de Leonardus’ dat gericht is op sociale samenhang en het verbeteren van beweging en gezondheid van de wijkbewoners; punten waar de Leonardusbuurt relatief laag op scoort. Deze verbouwing is een belangrijke stap in het verbeteren van de buurt, zo stelt B&W.. Komende dinsdag wordt het voorstel besproken in de Commissievergadering Omgeving. De raad neemt een definitief besluit over dit voorstel tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 9 juni. Beide vergaderingen zijn zoals altijd openbaar.
De Leonardusschool staat al enkele jaren grotendeels leeg, dat leidt tot kwaliteitsverlies en leegstandkosten. Om dit gemeentelijk monument (zie Naw en Vruuger), een toekomstbestendige bestemming te geven, wil het college het dus verbouwen tot een centrum voor bewegen en gezondheid. Volgens het voorstel wordt er in 2 fasen verbouwd. In fase 1 vallen het aanpassen/renovatie van de installaties, de renovatie van de buitenkant, de terreininrichting, het schilderwerk en renovaties van de ruimtes binnen (waaronder de gymzaal), kleine bouwkundige aanpassingen voor de toekomstige huurders en het vervangen van vloerbedekking. Dat gaat 400.000 euro kosten. De overige aanpassingen (voor een bedrag 200.000 euro) worden uitgevoerd naarmate het resterende deel van het gebouw verder verhuurd wordt.
Er komt 1 huurtarief voor commerciële bedrijven en 1 voor maatschappelijke instanties. Deze huurprijzen voldoen aan de wettelijke eisen. Geïnteresseerde huurders kunnen zich bij de gemeente melden. Het college kiest in dit vernieuwde voorstel niet langer voor een mogelijkheid voor huurmatiging, maar voor een duidelijk tweedeling van prijzen voor commercieel en voor maatschappelijke huur. Zij gaat hiermee in op de hierboven genoemde geluiden vanuit de maatschappij en politiek.

In de reacties hieronder staan updates.

Q&ANieuw Helmonds nieuws
28 reacties
Reageer

Update 1:
Start renovatie Leonardusschool
De renovatie van de monumentale Leonardusschool tot centrum voor bewegen en gezondheid is na de bouwvak van start gegaan. Hiervoor is gisteren een sportieve en officiële starthandeling geweest met Stichting Jibb en Sportschool Maach (die allebei hun intrek nemen in het gebouw) en wethouder Stienen (Stedelijke Ontwikkeling en Sport). De gerenoveerde binnenkant van het gebouw wordt in delen opgeleverd vanaf januari 2016. Er zijn nog ruimtes te huur voor bedrijven, instellingen en verenigingen die passen binnen het thema ‘Bewegen en gezondheid’.
De verbouwde school wordt een belangrijke maatschappelijke voorziening voor de Leonardusbuurt en de directe omgeving. In het gebouw komen allerlei bedrijven en verenigingen die gericht zijn op deze vitaliteitsthema's, zoals Jibb en Sportschool Maach. Verder zijn er onderhandelingen gaande met een revalidatiecentrum en een dansschool. De verbouwde Leonardusschool heeft een aanvullende en versterkende functie voor de nabijgelegen speeltuin en gezondheidscentrum. Zo ontstaat er een buurthart in 'de Leonardus' dat gericht is op sociale samenhang en het verbeteren van beweging en gezondheid van de wijkbewoners; punten waar de Leonardusbuurt relatief laag op scoort.
Er wordt in fases gewerkt. In fase 1 vallen onder andere: het aanpassen/renovatie van de installaties, de renovatie van de buitenkant, de terreininrichting, het schilderwerk en renovaties van de ruimtes binnen (waaronder de gymzaal), kleine bouwkundige aanpassingen voor de toekomstige huurders en het vervangen van vloerbedekking. De overige aanpassingen worden uitgevoerd naarmate het resterende deel van het gebouw steeds verder verhuurd wordt.
Er is een apart vast huurtarief vastgesteld: 1 voor commerciële bedrijven en 1 voor maatschappelijke instanties. Deze huurprijzen voldoen aan de wettelijke eisen die de het Rijk stelt volgens de Wet Markt en Overheid.
Onderstaande foto's werden gemaakt door Pressvisuals.com. Daarop zie je een demonstratie van sportschool Maach (samen met wethouder Frans Stienen van Stedelijke Ontwikkeling en Sport) die de start markeert van de renovatie van de voormalige Leonardusschool tot centrum voor bewegen en gezondheid.

Update 2:
Nog geen nieuwe huisvesting voor BVC en biljartclub Bombardon
In de voormalige Leonardusschool die nu gerenoveerd wordt, zitten nu nog de Stichting Brabants Vormingscentrum (BVC) en de Stichting Stedelijke Kontakt en Ontspanningsgroep Helmond De Bombardon (kortweg De Bombardon). Zij moeten vertrekken want zij passen niet in het nieuwe concept van Gezondheid en Bewegen. Beide organisaties zijn inmiddels mondeling en schriftelijk door de gemeente geïnformeerd dat zij per 5 februari 2016 het gebouw moeten hebben verlaten.
Behalve dat ze niet passen in het nieuwe concept hebben beide organisaties aangegeven financieel niet in staat te zijn om de toekomstige huur van 45 euro per m² (excl. nutsvoorzieningen) te kunnen betalen.
BVC organiseert activiteiten voor vrouwen van verschillende culturele achtergronden met als voornaamste doel de zelfredzaamheid van deze doelgroep te vergroten. De Bombardon heeft als kernactiviteit biljarten en wil voor ouderen een maatschappelijke functie vervullen.
Bij het betrekken van de Leonardusschool destijds zijn zowel het BVC als De Bombardon geïnformeerd dat die huisvesting tijdelijk zou zijn. Tevens is aangegeven zij zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van andere huisvesting, aldus B&W.
De gemeente heeft de afgelopen tijd intensief meegedacht en meegewerkt aan het vinden hiervan. Met als uitgangspunt dat zij in een wijk- of buurthuis hun activiteiten moeten kunnen uitoefenen en daarvoor geen huur hoeven te betalen. Een aantal buurt- en wijkhuizen zijn daarvoor beschikbaar.
Ten aanzien van de verschillende aangereikte mogelijkheden van huisvesting heeft De Bombardon aangegeven dat die niet voldoen aan hun wensen en eisen. B&W vindt dat er voldoende alternatieve mogelijkheden zijn. De afweging om daar wel of geen gebruik van te maken is de verantwoordelijkheid van De Bombardon.
Ook het BVC wordt door de gemeente ondersteund in het vinden van een alternatieve locatie. Dit proces vindt in goed overleg plaats.

De Terp.Plaats zat straks.

Marijke Merkx

Hadden zich mooi in de Terp kunnen vestigen, maar er is anders beslist. De fundamenten van de Helmondse samenleving worden stukje voor stukje afgebroken. Welk wijkhuis volgt?

Ria van Aerle

Zorgcentrum Keyserinnedael is op zoek naar biljartverenigingen.

kim bombeeck

@Berry Smits op woensdag 11 november 2015 om 12:30:

Dat had je toen al goed gezien! Zouden de anderen nu toegeven dat ze fout zaten? Denk het niet.

Piet De Wilde

Update 3:
Raadsvragen over alternatieve locatie biljartvereniging De Bombardon
Namens de D66-fractie stelde Gaby van den Waardenburg vandaag schriftelijke vragen aan B&W over een alternatieve locatie voor biljartvereniging De Bombardon die moet vertrekken uit de voormalige Leonardusschool, zie ook hierboven.
Hieronder haar 4 vragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Met ingang van 5 februari 2016 zal de huurovereenkomst met De Bombardon en BVC (Stichting Brabants Vormingscentrum) worden beëindigd. In de Raadsinformatiebrief van 3 november 2015 (pdf) wordt het volgende gesteld:

“(…) Van het BVC en De Bombardon vraagt dit bereidheid om zich aan te passen en hun activiteiten in afstemming met andere gebruikers uit te oefenen. Ten aanzien van de verschillende aangereikte mogelijkheden van huisvesting heeft De Bombardon aangegeven dat deze niet voldoen aan hun wensen en eisen. Het College is van mening dat er voldoende alternatieve mogelijkheden zijn. De afweging om hier wel of geen gebruik van te maken is de verantwoordelijkheid van De Bombardon. Ook het BVC wordt door de gemeente ondersteund in het vinden van een alternatieve locatie. Dit proces vindt in goed overleg plaats.(...)”.

Uit de RIB blijkt dat het zoeken naar een alternatieve locatie voor de BVC in goed overleg plaatsvindt. Gelet op de RIB maken wij ons echter zorgen over de zoektocht voor een alternatieve locatie voor De Bombardon. Als D66 vinden we het belangrijk dat de leden van de biljartvereniging niet op straat komen te staan. Immers, iedereen doet mee. Tevens vindt D66 dat de inwoners van Helmond plezier moeten kunnen beleven aan “sport en bewegen”. Sport en bewegen draagt namelijk ook bij aan de leefbaarheid van een wijk en aan het sociale netwerk. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Waarom past De Bombardon niet in het concept van “Gezondheid en Bewegen” van de voormalige Leonardusschool?
 2. Wat is de laatste stand van zaken rondom het vinden van een alternatieve locatie voor De Bombardon?
 3. Welke alternatieven zijn aangedragen en waarom voldoen deze niet aan de wensen en eisen van de Bombardon?
 4. Is de verantwoordelijke wethouder voornemens om op korte termijn een gesprek in te plannen met De Bombardon om nogmaals over een alternatieve locatie te spreken? Zo nee, waarom niet?

das jammer zeg

Ineke Endevoets

Nou weer vragen over de leonardusschool. Waar is de gemeente mee bezig? Eerst de wijkhuizen, had alles gewoon indeTerp geplaatste, hadden al de verenigingen daar kunnen blijven in de Terp. Néé weer een ander probleem maken. Laat het eens gewoon aan de bewoners van Helmond over. Néé daar wordt niet naar geluisterd, helemaal niet wethouders.

Gewoon de Terp openhouden, met meer activiteiten, zoals we voorgesteld hadden. Een eetpunt. Levgroep kan in de Terp blijven in het kader van wijkgericht werken. De Terp, het enige wijkhuis in Helmond met alle aanpassingen voor invaliden. Hier kan veel meer mee gedaan worden. Bombardon ook geholpen. Maar nee, dit is geen prestigeobject. Het gaat over gewone verenigingen met gewone mensen, zoals er zoveel zijn in Helmond.

Ria van Aerle

Past niet in het plaatje van wethouder stienzen. Houd de jeugd van straat .en aangezien deze mensen rustig zijn en ook aan sport willen doen komt het wel goed met de vereniging. Denkt onze wethouder .zet deze mensen terug in de oude school.

Eric Lambert

Waarom past een biljartvereniging niet in het concept van Gezondheid en Bewegen van de Leonardusschool? Bij Studio Sport zenden ze biljarten uit, dus biljarten is sport! Denk trouwens ook dat wat ouderen bij al die jeugd daar juist een kalmerend effect kan hebben.

José Joosten

Deze ondersteuning zouden alle bejaarden samen met jongeren moeten bevechten tegen de uitspraak van deze gevoeloze wethouder

Update 4:
B&W blijft erbij: De Bombardon moet uit de voormalige Leonardusschool
Biljartvereniging De Bombardon moeten vertrekken uit de voormalige Leonardusschool. Zij passen niet in dit nieuwe centrum voor bewegen en gezondheid. Er zijn veel beschikbare alternatieve locaties voor hen, maar de biljarters vinden dat die geen van allen aan hun wensen en eisen voldoen. Dat en meer liet B&W weten op de bovenstaande raadsvragen van D66:

 1. Vraag: Waarom past De Bombardon niet in het concept van “Gezondheid en Bewegen” van de voormalige Leonardusschool?
  Antwoord: Stichting Stedelijke Kontakt en Ontspanningsgroep De Bombardon heeft een sociale functie voor senioren. De leden spelen biljart en ontmoeten en ondersteunen elkaar. Hierbij wordt een drankje gedronken, waaronder ook alcoholisch, en gerookt. Het College waardeert de sociale functie van S.K.K.O De Bombardon, maar vindt de invulling ervan niet passen bij het stimuleren van gezondheid (zie onder). Wij zien de wijkaccommodatie als geschikte plek voor de leden om hun activiteiten uit te oefenen. Wijkaccommodaties bieden aan organisaties als De Bombardon in het kader van ontmoeting en sociale samenhang een plek. De andere biljartverenigingen in Helmond functioneren, naar tevredenheid, om die reden ook in wijkaccommodaties.
 2. Vraag: Wat is de laatste stand van zaken rondom het vinden van een alternatieve locatie voor De Bombardon?
  Antwoord: Zie vraag 3.
 3. Vraag: Welke alternatieven zijn aangedragen en waarom voldoen deze niet aan de wensen en eisen van de Bombardon?
  Antwoord: Bestuurlijk is er de afgelopen jaren regelmatig gesproken met De Bombardon. Wethouders Van der Zanden en Stienen hebben eind oktober voor het laatst met het bestuur van De Bombardon gesproken. In dit gesprek zijn opnieuw beschikbare locaties geopperd en is aangegeven dat de gemeente graag wil meedenken over het wegnemen van mogelijke obstakels bij een andere locatie. In november en december zijn ambtelijk gesprekken gevoerd met het bestuur van De Bombardon, waarin opnieuw is aangegeven welke wijkaccommodaties beschikbaar zijn en aangeboden is nogmaals gezamenlijk de gesprekken met de wijkaccommodaties te voeren. De wethouder en/of haar ambtenaren zullen in januari opnieuw aan het bestuur van De Bombardon de beleidslijn uitleggen, ondersteuning aanbieden en aangeven dat de deuren van de wijkaccommodaties open blijven staan voor De Bombardon.
 4. Vraag: Is de verantwoordelijke wethouder voornemens om op korte termijn een gesprek in te plannen met De Bombardon om nogmaals over een alternatieve locatie te spreken? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Sinds het besluit van de gemeenteraad in 2011 om te bezuinigen op wijkaccommodaties is met het bestuur van De Bombardon een intensief traject gestart om samen te zoeken naar alternatieve huisvesting en zijn diverse gesprekken gevoerd. Deze gesprekken duren tot op heden voort.

Vervolgens geeft het college van burgemeester en wethouders de volgende toelichting:

De gemeente faciliteert de huisvesting van maatschappelijke organisaties middels wijkaccommodaties. De gemeente subsidieert geen huurkosten. Wij zijn van mening dat de wijkaccommodaties ook voor De Bombardon mogelijkheden bieden (denk aan St. Anna, De Kamenij, De Lier en Westwijzer). Daarnaast is meegedacht over de mogelijkheden voor De Bombardon buiten de wijkaccommodaties. Denk hierbij aan De Pannehoeve, het gebouw van Scouting Paulus, het voormalige gebouw van het Stadsarchief, en het voormalig PRS-gebouw (Plantsoenen, Reiniging en Sportzaken), verzorgingshuis Keyserinnedael en sportvereniging HVV.
De Bombardon geeft bij alle locaties, wijkaccommodaties en de overige locaties, aan dat deze niet voldoen aan hun wensen en eisen, te weten:

 • de locatie moet in de buurt gelegen zijn van de huidige huisvesting in de Leonardusschool. Dit vanwege het feit dat de oudere leden uit de directe omgeving van de Leonardusschool komen;
 • iedere dag moet in de middag gebruik kunnen worden gemaakt van de ruimte. De ochtend is niet gewenst, vanwege de hoge leeftijd van de leden;
 • er moeten vijf middagen beschikbaar zijn, om te kunnen biljarten en competities te spelen/organiseren;
 • de huisvesting moet ruimte bieden aan 2 biljarttafels;
 • er moet gebruik kunnen worden gemaakt van consumpties tegen eenzelfde prijs als die op de huidige locatie door De Bombardon zelf voor haar leden wordt gerekend;
 • De Bombardon wil als stichting zelfstandig opereren en niet onder het beheer van anderen vallen.
 • de gemeente moet de huisvesting (deels) subsidiëren.

Wij zijn van mening dat alternatieve huisvesting beschikbaar is, waar De Bombardon haar activiteiten kan voortzetten. Dit vraagt van De Bombardon - die primair zelf verantwoordelijk is voor het vinden van een nieuwe locatie, waarin de gemeente kan en wil ondersteunen - dan wel dat zij bereid is haar wensen en eisen aan te passen en in afstemming met andere gebruikers van de betreffende locaties haar activiteiten te willen uitoefenen. Net als andere partijen, waaronder andere biljartverenigingen, die van wijkaccommodaties gebruik kunnen maken. Op dit moment is het aan De Bombardon om hierin een keuze te maken.

Je kunt nu eenmaal niet alles hebben en willen . De aangeboden locatie is niks mis mee

Penny Verhees

Ehh pardon de gemeente subsidieert geen huurkosten leg eens even uit gemeente hoe het dan kan dat deze biljard vereniging uit de Leonardus school moet en er in de sportzaal van dit zelfde pand een Marokkaanse kick boksschool word gehuisvest die een huur contract krijgen overhandigt voor 6 jaar met een reductie van 12.00 ja u leest het goed 12.00 euro per jaar op de huurkosten zij hoeven in plaats van 25,00 de eerste zes jaar maar 12.00 te betalen dan nog even terzijde Stichting Jibb 640.000 subsidie per jaar, zat vond de gemeente te duur te huren en deze is ook maar in de Leonardus school geplaatst voor een aantrekkelijke huur prijs evenals de LEV groep dan komt er binnenkort een buitenlands voedingscentrum mij bekruipt een onderbuik gevoel dat we hier te maken hebben met het feit dat het roken en af en toe een alcoholisch drankje nuttigen nu ingezet worden om deze vereniging buiten te werken in wat straks zal blijken een bolwerk van godsdienstige waarden..

er is een fout in mijn commentaar geslopen het gaat om 12000 euro huursubsidie per jaar.

@pbos op vrijdag 18 december 2015 om 09:58:

"mij bekruipt een onderbuik gevoel dat we hier te maken hebben met het feit dat het roken en af en toe een alcoholisch drankje nuttigen nu ingezet worden om deze vereniging buiten te werken in wat straks zal blijken een bolwerk van godsdienstige waarden"

Roken en alcohol passen niet bij het stimuleren van gezondheid. Daarin heeft de gemeente gewoon gelijk. Dat heeft niets met godsdienstige waarden te maken.

@Sander Lam op vrijdag 18 december 2015 om 10:42:

Nou beste Sander Lam als klopt wat u zegt vraag ik me af hoe het mogelijk is dat er geen maatregelen getroffen worden door de gemeente bij voetbal-hockey-volley en ga zo maar door clubs,het is toch van de gekke dat er giga gedronken word in het bijzijn van kinderen en dan ook nog doodleuk in de auto gestapt met deze kinderen en naar huis gereden wordt deze biljarters komen uit de wijk al lopend met of zonder rollator.En dat deze beiden niet goed zijn voor de gezondheid zullen we beiden beamen maar gebruik het niet als argument om deze vereniging buiten te zetten want als je deze vereniging in een wijkcentrum verplaats tellen deze redenen ineens niet meer? Dus mijn vermoeden dat uiteindelijk de Leonardus school een zwaar gesubsidieerd centrum voor bewegen en gezondheid voor islamitische medelanders word met de bij behorende regels normen en waarden worden niet weg genomen maar zoals altijd de tijd zal het leren.

@pbos op vrijdag 18 december 2015 om 11:09:

Dat het gemeentebeleid niet consequent is, daarin heb je een punt. Maar dat is meer een argument om die andere clubs op hun verantwoordelijkheid aan te spreken, dan om de Bombardon te ontzien.

Als alleen islamitische clubs toegelaten worden in de voormalige Leonardus-school heb je ook weer een punt, maar dat wil ik toch eerst zien voordat ik het geloof.

@Sander Lam op vrijdag 18 december 2015 om 11:42:
Let op Sander over 5 jaar spreken we elkaar nog fijne feestdagen

@pbos op vrijdag 18 december 2015 om 13:52:

Ik wens je alvast een fijn Suikerfeest :-)

Update 5:
Opening centrum voor bewegen en gezondheid volgende week zaterdag
De voormalige Leonardusschool heeft een nieuwe invulling gekregen. Het monumentale pand huisvest tegenwoordig een centrum voor bewegen en gezondheid. Zaterdag 8 oktober vindt om 10.00 uur de officiële opening plaats van het centrum. Wethouder Paul Smeulders en wethouder Frans Stienen onthullen dan ook de nieuwe naam van het centrum. Vanaf 11.00 uur kun je het verbouwde pand bezichtigen en kennis maken met de huurders.
Ondernemers en verenigingen zoals Martial Arts Centrum Helmond, Stichting JIBB, Salon Anne, Guasha opleidingen Santai, Allsportsystems Europe, Marieja van Bragt – Yogaschool hebben al een plek gevonden in het volledig gerenoveerde gebouw. Enkele ruimtes zijn momenteel nog te huur.

Update 6:
Vanochtend werd het pand officieel geopend en de nieuwe naam onthuld: Leonardus Movado.

Mijn oude basisschool

Suzanne Sahinoglu

Was ook mijn basisschool in de jaren 50 en 60.

Mijn oude jongensschool in de jaren 60 waar je van de Broeders les kreeg.
2 keer het Paastournooi gewonnen onder leiding van Broeder Federico!
Kampioenuh!!!!

Update 7:
Leonardus Movado volledig verhuurd
Met de komst van Stichting Leergeld Helmond per 1 maart is Leonardus Movado (het gebouw van de voormalige Leonardusschool) in de Binnenstad volledig verhuurd. Het historische pand dat door de gemeente werd gerenoveerd tot een (bedrijfs)verzamelgebouw heeft jarenlang leeggestaan.
Wethouder Frans Stienen: “Gelukkig is het ons nu gelukt om ondernemers en stichtingen te vinden die dit pand een nieuw leven geven. Dat is belangrijk voor het leefklimaat in de binnenstad. Een karakteristiek pand hebben we zo weten te behouden. Met ook nog eens ondernemers en organisaties die echt van toegevoegde waarde zijn voor de bewoners. Leonardus Movado is voor de binnenstad een nieuw centrum geworden voor bewegen en gezondheid.”
Deze ondernemers en stichtingen hebben in het gebouw een plek gevonden:

 • Sportschool Maach (Martial Arts Centrum Helmond): een sportschool voor verdedigingssporten, zoals kickboksen en martial arts.
 • Stichting JIBB: organiseert in heel Helmond sport- en beweegactiviteiten voor Helmondse  kinderen en jongeren.
 • Salon Anne: medische pedicure.
 • Santai: Santai Guasha therapie, massage en opleiding.
 • AllsportSystems Europe: appratuur voor videoanalyse zodat sporters hun prestaties kunnen analyseren en verbeteren.
 • Healthy Sisters: lifestyle bloggers/ vloggers die zich richten op gezondheid en voeding
 • Studio Witlicht: yoga sessies.
 • BakxWagenaar: inzetbaarheid en gezondheid van werknemers en arbeidsgeneeskunde (keuringen en preventie).
 • Stichting Leergeld: ondersteunt gezinnen met een smalle beurs financieel zodat kinderen mee kunnen doen in de samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: