3reacties

Minder regeltjes in Helmond


3 Jaar geleden beloofden B&W het aantal regels te verminderen waarmee bedrijven, verenigingen en inwoners in onze stad te maken krijgen. Nu hun regeerperiode van 4 jaar er bijna opzit, maakten zij de balans op waar regels vereenvoudigd, verruimd of afgeschaft zijn:

  • In nauw overleg met de horecaondernemers zijn de regels voor terrassen en uitstallingen vereenvoudigd en verruimd. Dit was een lang gekoesterde wens van de ondernemers.
  • Uit de Algemene Plaatselijke Verordening is een aantal regels geschrapt die niet langer passend zijn of geen nut meer hebben. Bijvoorbeeld het schrappen van de vergunningsplicht voor snuffelmarkten en het stoepkrijtverbod.
  • Het (handels-)reclamebeleid is in samenspraak met ondernemers verruimd en vereenvoudigd. Veel voorkomende gevelreclames en handelsreclames zijn onder bepaalde voorwaarden toetsingsvrij of vergunningsvrij geworden.
  • Er is een nieuw evenementenbeleid vastgesteld waarin de vergunningsplicht is verhoogd naar 250 bezoekers. Voor meer kleine evenementen kan nu volstaan worden met enkel een melding daarvan.
  • Voor de (grote) vergunningsplichtige evenementen zijn er standaard geluidsvoorschriften gemaakt.
  • De specifieke braderieregels zijn afgeschaft.
  • De indieningsvereisten voor de nieuwe subsidieregels voor het stadslab, duurzaamheid en groene daken zijn geminimaliseerd. Ook geschiedt de verantwoording achteraf en op maat.
  • Er wordt nog gewerkt aan diverse dereguleringsinitiatieven zoals de herziening van het gemeentelijk subsidiestelsel en het evalueren en waar mogelijk intrekken van regelgeving die niet of nauwelijks worden gebruikt.

Bij alle regels die nu worden opgesteld, wordt ook gekeken naar noodzakelijkheid, administratieve lastendruk, uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid. B&W: “Daarmee is deregulering steeds meer een integraal onderdeel van het proces geworden en is een projectmatige aanpak niet langer nodig. De projectmatige aanpak wordt daarom nu beëindigd. Maar de aandacht voor het thema zal ook in de toekomst blijven bestaan.”

Nieuw Helmonds nieuws
3 reacties
Reageer

Goede zaak!

Het zou tijd worden. Ons land staat bol van regels en regeltjes en het kan best minder (andere regels daarentegen zouden strikter nageleefd kunnen worden).
Ik neem aan dat er zeker nog regels zijn vastgelegd, die op de helling kunnen.En zeker regels die in bepaalde steden gelden!

De meeste regeltjes zijn een nadere invulling van een kleiner aantal uitgangspunten. Vermindering van het aantal regeltjes verlegt de bestuurlijke aandacht naar die uitgangspunten en de verantwoordelijkheid voor de nadere invulling naar de burger. Dat zijn twee goede ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: