Nieuwe Adviesraad Cultuur Helmond


Met het Cultuurkompas (pdf) is een stip op de horizon gezet voor cultureel Helmond. Onderdeel hiervan is het instellen van een Adviesraad Cultuur die daarom werd opgericht  De adviesraad wil een klankbord zijn dat positief bijdraagt aan het culturele leven in Helmond.
De Adviesraad Cultuur Helmond (ACH) geeft gevraagd en ongevraagd advies over kunst en cultuur aan de gemeente, maar ook bijvoorbeeld aan het cultureel veld of het onderwijs. Uiteindelijke doel is het geven van een positieve impuls aan het culturele klimaat. Voorlopig is de Adviesraad een pilot voor de duur van 1 jaar. Begin 2016 wordt bekeken of en hoe de Adviesraad verder gaat.
Kunstenaar Arno Oberendorff is 1 van de 9 leden van de net opgerichte Adviesraad: “onze insteek is: “Als iets niks kost en toch oplevert, mag je dat winst noemen!” We gaan in ieder geval ons best doen! En na een jaar zal blijken wat het heeft opgeleverd. We hebben er veel zin in en hopen dat Cultureel Helmond ons weet te vinden.’ Of dat gezien de forse cultuurbezuinigingen een goede insteek is, zal de tijd leren.
De Adviesraad bestaat uit voornamelijk Helmonders met uiteenlopende achtergronden in onder meer cultuur, bedrijfsleven, onderwijs en sociaal-maatschappelijke leven. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze kennis en affiniteit met cultuur hebben. In de Adviesraad zitten nu de volgende personen:

Van links naar rechts zie je op de foto Jan van Bommel (o.a. Fanfare De Vooruitgang), Hanneke Kerkhof (o.a. cultuurcoördinator Jan van Brabant, docente Beeldende Vorming), Martijn Verschuren (o.a. danser, dansdocent Unity Eight), Jan Stoffels (o.a. Kunstbalie), Giel van Hooff (o.a. stadshistoricus), Ger Koppenens (o.a. cultuurcoördinator BS De Vlier, Carnavalsvereniging Olum), Arno Oberendorff (o.a. kunstenaar, Stichting Lambertushof). Op de foto ontbreken Hans van de Berkmortel (o.a. kunstenaar, Stichting. Art Helmond) en Bob Grijpstra (o.a. Stichting Helmondse Musical, Stichting Carat).
De Adviesraad kan uitgroeien tot maximaal 12 personen. De denktank bekijkt zelf wie ze eventueel vragen als vaste of tijdelijke aanvulling. Bij een bepaald onderwerp kan incidenteel de hulp ingeroepen worden van iemand met expertise op dat specifiek vlak. Vorige week donderdag was er een kennismakingsbijeenkomst. Bij de volgende bijeenkomst in februari worden inhoudelijke cultuuronderwerpen besproken.

Nieuw Helmonds nieuws
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: