Op 1 januari waren er 89.253 Helmonders


Op 1 januari 2014 telde de gemeente Helmond 89.253 inwoners. Nog nooit waren er zoveel Helmonders. Dat is een toename van 231 Helmonders ten opzichte van de stand op 1 januari 2013.
De groei komt niet door migratie (minus 95 inwoners) maar door een geboorteoverschot (plus 313 inwoners). In 2013 zijn er 982 baby’s geboren en overleden er 669 inwoners.
Er is een negatief migratiesaldo als er meer mensen uit Helmond vertrekken dan er komen wonen. In 2013 zijn er dus meer mensen uit Helmond vertrokken (3.342 inwoners) dan dat er gevestigd zijn (3.247 inwoners).

Nieuw Helmonds nieuws
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: