11reacties

Q&A: Gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden


Namens D66 stelde Gaby van den Waardenburg schriftelijke vragen aan B&W over de gezondheidsrisico’s van rubberen korrels op de Helmondse kunstgrasvelden.
Hieronder haar 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Onlangs is een Zembla-uitzending verschenen over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels die worden gebruikt bij kunstgrasvelden. In deze korrels zou een hoog gehalte aan pak’s, zink en olie zitten en vormen hiermee een risico voor de gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft aangegeven dat per direct een onderzoek wordt gedaan naar de effecten van het spelen op kunstgras. Veel clubs in Helmond spelen op kunstgrasvelden met deze rubberen korrels. Ook zou het materiaal verwerkt zijn in verschillende trapveldjes in Helmond. Op 6 oktober 2016 hebben we via de griffier het bericht ontvangen, dat de gemeente Helmond de voetbalverenigingen met kunstgrasvelden de laatste informatie vanuit de KNVB heeft toegezonden. In dit bericht wordt tevens aangegeven dat de gemeente de ontwikkelingen op de voet blijft volgen. Uit deze reactie blijkt echter niet dat de gemeente voornemens is op korte termijn maatregelen te treffen. Voor D66 staat de gezondheid van onze inwoners voorop en dit leidt bij ons dan ook tot de volgende vragen:

 1. Hoeveel velden in de gemeente Helmond zijn bestrooid met deze rubberen korrels? Welke velden betreft het?
 2. Zijn er ook kunstgrasvelden in de gemeente Helmond waar geen gebruik is gemaakt van deze korrels? Zo ja, welke velden?
 3. Waarom is er in de gemeente Helmond gekozen voor het gebruik van de rubberen korrels terwijl al enkele jaren geleden berichten verschenen over de gevaren van het gebruik hiervan?
 4. Heeft het college overwogen om net zoals in de gemeenten Eindhoven, Nuenen, Maarssen, Amersfoort en Zwijndrecht de velden af te sluiten? Zo nee, waarom niet?

In een reactie hieronder staan updates.

Q&ANieuw Helmonds nieuws
11 reacties
Reageer

Weer de bekende Gaby vraagstelling op niets af.....!

De gemeente geeft aan iets op de voet te volgen en dat impliceert dat zij daarna pas een beslissing kan en wil nemen.
Gezondheidsprobleem of niet; maatregelen kun je pas nemen als probleem duidelijk is (RIVM-rapportage).

Typisch weer een staaltje van Hollandse waan-van-de-dag-politiek. Er komt iets in het nieuws en iedereen gaat er mee aan de loop. De KNVB heeft aangegeven dat er vooralsnog geen enkel bezwaar is om de velden te bespelen. Laten we eerst dat RIVM onderzoek afwachten en dan mogelijk bezien of er maatregelen nodig zijn. Vooralsnog is het niets meer dan paniekvoetbal spelen.

@Bart op dinsdag 18 oktober 2016 om 12:55:

Maar dan is het toch goed dat er ondertussen informatie wordt gevraagd, lijkt mij.

Waarom Jan als het RIVM al bezig is?

RIVM??? Waarom zouden we het RIVM vertrouwen? Was dat niet de instantie die het hele probleem rondom de Q-koorts fout heeft laten verlopen?

Was het niet het RIVM dat enkele jaren geleden voor miljoenen aan griepvaccins heeft gekocht die helemaal niet nodig waren?

Het RIVM is als een slager die zij eigen vlees keurt. Heel simpel gezegd: onbetrouwbaar. Maar dat is tegenwoordig de hele overheid.

@Bart op woensdag 19 oktober 2016 om 13:28:

Eens met Tsja. Maar ook, als die korrels dan niet zo gezond blijken, is het ook fijn om bv alvast te weten om welke kunstgrasvelden in Helmond het gaat. Als het dan pas gevraagd wordt, duurt het weer weken voordat er antwoord komt.

Mulo/Helmondia 1x Rood-wit'62 1x Brandevoort 1x Mierlo hout 2x stiphout 1.5x Bruheze 1x en Helmond sport 1x

7,5 veld amateurs en 1 betaald voetbal
Alle met rubber korels .

Waarom rubber korels: prijs rubber goed koper dan rubber .

Update 1:
Helmond heeft 9 kunstgrasvelden met rubber korrels
Dat en meer liet B&W weten in antwoord op de bovenstaande raadsvragen van van D66. Zie de volledige beantwoording hieronder.

 1. Vraag: Hoeveel velden in de gemeente Helmond zijn bestrooid met deze rubberen korrels? Welke velden betreft het?
  Antwoord: In Helmond gaat het om 7 kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen, 1 trapveld in Stiphout en het Cruyff Court (deels rubber, deels zand).
 2. Vraag: Zijn er ook kunstgrasvelden in de gemeente Helmond waar geen gebruik is gemaakt van deze korrels? Zo ja, welke velden?
  Antwoord: Drie hockeyvelden zijn zandingestrooid, het 4e is een waterveld. Ook beschikken wij over een aantal zandingestrooide kunstgrastrapveldjes.
 3. Vraag: Waarom is er in de gemeente Helmond gekozen voor het gebruik van de rubberen korrels terwijl al enkele jaren geleden berichten verschenen over de gevaren van het gebruik hiervan?
  Antwoord: Er is gekozen voor velden die voldoen aan alle geldende (veiligheids)normen met ISA- certificering en die tegelijkertijd ook sporttechnische voordelen brengen. Zo is het risico op blessures bij een veld met rubberinfill veel kleiner dan bij een zandingestrooid veld. Bovendien vertoont het veld door de rubberinfill een veel grotere gelijkenis met een natuurgrasveld in sporttechnische bespeelbaarheid, terwijl het wel de voordelen biedt als een veel grotere gebruikscapaciteit
 4. Vraag: Heeft het college overwogen om net zoals in de gemeenten Eindhoven, Nuenen, Maarssen, Amersfoort en Zwijndrecht de velden af te sluiten? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: De gemeente Helmond volgt net als een groot aantal andere gemeenten het advies van het RIVM, het ministerie, de GGD, de VSG en de KNVB en wacht de resultaten van het onderzoek van het RIVM af. De resultaten zijn naar verwachting in november/december 2016 bekend. Mochten de resultaten redenen geven om de velden buiten gebruik te stellen, dan zullen wij dit direct uitvoeren. Op dit moment is daar nog geen reden voor.

@Gaby en Jan wat weten we NU meer, niets we moeten toch weer wachten op lopende onderzoeken, wat Bart al schreef.

Ze kunnen beter Bart benaderen als D'66 weer wat wil weten

Update 2:
In 58 van 60 onderzochte kunstgrasvelden met rubbergranulaat zitten hogere concentraties kankerverwekkende stoffen dan in consumentenproducten is toegestaan. Het gaat om 'hogere concentraties dan je vanwege de gezondheid zou moeten willen' zegt hoogleraar toxicologie Martin van den Berg. Gemiddeld overschreden de stoffen de normen voor consumentenproducten tussen de 1,5 en 3,7 keer. Op de meest vervuilde velden zijn concentraties gevonden die zelfs 6 keer deze norm overschrijden.
Dat meldt vandaag de NOS die een deel van de onderzoeksresultaten van de bandenbranchevereniging VACO mocht inzien.
Hoe schadelijk de kankerverwekkende stoffen precies zijn, is niet bekend. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat laat zien wat de effecten zijn van het langdurig in aanraking komen met de rubber korrels.
Voor de Kerst hoopt het RIVM de onderzoeksresultaten te presenteren van 200 voetbalvelden en een literatuuronderzoek naar de schadelijkheid van de stoffen. De gemeente Helmond heeft gezegd de resultaten van dat RIVM-onderzoek af te wachten voordat zij eventueel maatregelen neemt.

Update 3:
De eerste 3 Helmondse kunstgrasvelden zijn veilig verklaard
Het gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) op elk van de 3 kunstgrasvelden op sportpark De Beemd in Mierlo-Hout valt ruimschoots binnen de Nederlandse en Europese normen. Dat nieuws kreeg RKSV Mierlo-Hout van de gemeente te horen na de analyse van de eind november genomen rubbergranulaat-monsters.
De onderzoeksresultaten van de 6 andere Helmondse kunstgrasvelden zijn na de jaarwisseling beschikbaar, zo liet de voorlichter van de gemeente weten. Hij verwacht dat ook de resultaten daarvan positief zullen zijn.
In zijn algemeenheid is sporten op de Nederlandse kunstgrasvelden met rubberkorrels van vermalen autobanden veilig. Dat concludeerde het RIVM deze week nadat zij het rubbergranulaat van 100 kunstgrasvelden in Nederland onderzocht op schadelijke stoffen. De schadelijke stoffen zijn vooral PAK’s en zware metalen. De rubbergranulaatkorrels voldoen aan de daarvoor geldende norm, maar het RIVM adviseert wel om die norm flink bij te gaan stellen.
Met het onderzoeksrapport van het RIVM in de hand, concludeert de gemeente Helmond dat er geen aanleiding is om velden niet meer te gebruiken of te gaan vervangen. De voorzitters van de clubs worden uitgenodigd voor een vervolgoverleg half januari met sportwethouder Frans Stienen en wethouder Margreet De Leeuw (van gezondheid). Dan wordt besproken hoe het resultaat van het onderzoek binnen de clubs wordt beleefd en en kijkt men naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: