2reacties

Q&A over hoogspanningskabels Brandevoort


D66, Lokaal Sterk en de PvdA stelden gisteravond nogmaals schriftelijke vragen aan B&W over de hoogspanningskabels in Brandevoort en de Handreiking van het RIVM.
Hieronder de 5 raadsvragen (Questions) van Gaby van den Waardenburg, Harrie van Dijk en Mirjam van der Pijl voorafgegaan door hun inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Vorig jaar heeft in de maand november op verzoek van de PvdA, Lokaal Sterk en D66 een beginspraakavond over hoogspanningskabels plaatsgevonden. Het onlangs in het Eindhovens Dagblad verschenen artikel ‘Helmond: RIVM-advies hoogspanning te laat’ leidt bij ons tot nieuwe vragen.
In het artikel wordt verwezen naar een rechtszitting bij de Raad van State over het bestemmingsplan ‘Brandevoort II Broekstraat 91’. In dit bestemmingsplan is nog geen rekening gehouden met het nieuwe rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat (volgens het krantenartikel) het rapport te laat zou zijn gekomen voor bestaande bestemmingsplannen. Het betreffende bestemmingsplan is echter pas vastgesteld door de gemeenteraad op het moment dat het rapport al bekend was. Dit leidt bij ons tot de volgende vraag:

 1. Geeft het artikel een juiste voorstelling van zaken? Zo nee, dan ontvangen wij graag een nadere toelichting.

In de schriftelijke vragen van 16 augustus 2016 heeft D66 al gevraagd, of het niet verstandig zou zijn om de bestemmingsplannen voor de nieuwbouwplannen in Brandevoort aan te passen aan het nieuwe rapport van het RIVM (minimale afstand van 2 x 75 meter). Toen werd door het college aangegeven dat voor de beperkte periode – totdat technische maatregelen getroffen zouden zijn – naar de feitelijke belasting tot 2020 zou worden gekeken. Deze technische maatregelen betroffen het verkabelen (ondergronds brengen) van de 150 kV-lijn en optimaliseren van de 380 kV-lijn. Echter, tot onze grote verbazing is in een uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2017 over het uitwerkingsplan ‘Brandevoort II – Hazenwinkel-Liverdonk West’ aangegeven, dat er geen concrete plannen zijn om de hoogspanningsleiding van 150 kV ondergronds te brengen.

 1. Kunt u aangeven wat precies door de gemeente Helmond is gezegd tijdens deze zitting bij de Raad van State (datum zitting: 31 oktober 2016)?
 2. Bent u het met ons eens dat de Raad van State of de gemeenteraad foutief is ingelicht?
  a. Zo ja, welke van de twee?
  b. Zo nee, waarom niet?
 3. Kunnen we concluderen dat de technische maatregel van het ondergronds brengen van de 150 kV-lijn compleet van de baan is?
  a. Zo nee, hoe strookt dat met de reactie in deze gerechtelijke zaak?
  b. Zo ja, wat heeft dat voor effect op de geplande nieuwbouwplannen?
  c. Zo ja, is de gemeente voornemens om andere technische maatregelen te treffen zodat, zoals eerder aangegeven, alle nieuwbouwwoningen en bouwpercelen in Brandevoort buiten de magneetveldzone komen te liggen?
 4. Is de gemeente bereid om de nieuwbouwwoningen op een grotere afstand van de hoogspanningskabels te bouwen?
  a. Zo ja, dan ontvangen wij hierover graag meer informatie.
  b. Zo nee, waarom niet?
Q&ANieuw Helmonds nieuws
2 reacties
Reageer

Eindhovens Dagblad gaf een onjuiste voorstelling van zaken volgens B&W
Dat en meer antwoordde B&W vandaag op bovenstaande raadsvragen over de hoogspanningskabels in Brandevoort. Zoals beloofd hieronder de volledige antwoorden van B&W:

 1. Vraag: Geeft het artikel een juiste voorstelling van zaken? Zo nee, dan ontvangen wij graag een nadere toelichting.
  Antwoord: Nee. Het artikel geeft op diverse punten een onjuiste voorstelling van zaken. In het artikel lopen een rechtszaak over een specifiek perceel en de situatie in de gemeente Helmond als geheel door elkaar. De gemeente doet wel degelijk iets met het nieuwe rapport van het RIVM. Dit vormt namelijk het uitgangspunt voor nieuwe bestemmingsplannen. Verder adviseert het RIVM in het bedoelde rapport niet over afstanden maar biedt het uitsluitend een rekenmethodiek. Hierbij wordt niet gekeken naar de feitelijke stralingsbeperkende maatregelen die in de praktijk genomen
  worden. Ook bureau Petersburg adviseert niet over afstanden maar voert puur de berekeningen uit.
 2. Vraag: Kunt u aangeven wat precies door de gemeente Helmond is gezegd tijdens deze zitting bij de Raad van State (datum zitting: 31 oktober 2016)?
  Antwoord: Tijdens de rechtszitting heeft de gemeente Helmond aangegeven dat er nog geen concrete plannen zijn voor het ondergronds brengen van de 150 kV-lijn. De gemeente heeft daarmee bedoeld te zeggen dat er nog geen juridische afspraken met Tennet en nog geen uitgewerkte technische plannen voorliggen. Het uitgangspunt van ondergronds brengen blijft echter overeind. Op korte termijn starten de gesprekken met Tennet hierover en zullen de precieze technische mogelijkheden nader in kaart worden gebracht.
 3. Vraag: Bent u het met ons eens dat de Raad van State of de gemeenteraad foutief is ingelicht?
  a. Zo ja, welke van de twee?
  b. Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Nee, zie het antwoord op vraag 2.
 4. Vraag: Kunnen we concluderen dat de technische maatregel van het ondergronds brengen van de 150 kV-lijn compleet van de baan is?
  a. Zo nee, hoe strookt dat met de reactie in deze gerechtelijke zaak?
  b. Zo ja, wat heeft dat voor effect op de geplande nieuwbouwplannen?
  c. Zo ja, is de gemeente voornemens om andere technische maatregelen te treffen zodat, zoals eerder aangegeven, alle nieuwbouwwoningen en bouwpercelen in Brandevoort buiten de magneetveldzone komen te liggen?
  Antwoord: Nee, zie het antwoord op vraag 2.
 5. Vraag: Is de gemeente bereid om de nieuwbouwwoningen op een grotere afstand van de hoogspanningskabels te bouwen?
  a. Zo ja, dan ontvangen wij hierover graag meer informatie.
  b. Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: De gemeente houdt bij toekomstige bestemmingsplannen voor woningbouw rekening met de richtlijnen die het RIVM stelt. De aan te houden afstand is niet vooraf bepaald maar hangt af van de uitkomst van de berekeningen en de maatregelen die in de praktijk getroffen worden.

Zeker eens per maand schrijft het ED over de magneetveldzone rondom de hoogspanningsmasten in Brandevoort. Niet het onderwerp waarbij ik 's ochtends blijf hangen als ik de koppen snel want ik snap er eerlijk gezegd maar weinig van. :-( Maar blijkbaar is het een belangwekkend onderwerp.
Maar na deze oorveeg van het college ben ik wel benieuwd naar het volgende artikel daarover. Komt er een rectificatie van een paar regeltjes of gaat het ED vol in de aanval (omdat ze gelijk hebben en/of omdat de aanval vaak de beste verdediging is)? Die journalistieke keuze is blijkbaar nog niet gemaakt als ik het goed zag tijdens mijn dagelijkse ochtendritueel.
Ik hoop eerlijk gezegd dat ze voor de aanval kiezen want dan krijgt dat gortdroge onderwerp ineens de broodnodige jus. Want stamppot zonder kuiltje jus gaat er bij mij niet in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: