9reacties

Q&A: slechte verlichting Carolus-fietsroute


Mirjam van der Pijl, Hans de Mare en Roy Boermeester van de PvdA stelden zojuist schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de straatverlichting op de fietsroute naar het nieuwe Carolus Borromeus College.
Vandaag hieronder hun vragen (Questions), voorafgegaan door hun inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Wij hebben vernomen dat gisteravond 6 oktober in de De Medezeggenschaps Raad (DMR) van het Carolus Borromeus College te Brandevoort aan de orde is gekomen dat de verlichting van de fietsroute vanaf Stiphout naar het nieuwe Carolus-gebouw (de Veedrift en de Berenbroek) ernstig te wensen overlaat. Ouders blijken zich grote zorgen te maken over de veiligheid van hun kinderen, zeker nu het binnenkort tijdens de ochtendspits voor de schoolgaande kinderen nog donker zal zijn.
Volgens de DMR is meegedeeld dat er met de gemeente diverse contacten zijn geweest met de vraag deze verlichting te verbeteren. Maar er is nog niets gebeurd.
Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Klopt het dat de school(-directie) de gemeente al herhaaldelijk heeft gevraagd om de straatverlichting op de Veedrift en de Berenbroek tijdig, dus vóór de komende wintertijd, tot een veilig niveau te verbeteren?
  2. Zullen deze verbeteringen de komende weken worden aangelegd, en zo nee waarom niet?
  3. Indien er nog geen verbetermaatregelen in gang zijn gezet bent u bereid om deze op zeer korte termijn alsnog op te dragen zodat realisatie voor de wintertijd plaats kan vinden?
  4. Wilt u de te nemen maatregelen -inclusief de tijdsplanning – zo snel mogelijk met de schooldirectie communiceren, zodat deze de groeiende onrust onder ouders en kinderen zal kunnen wegnemen?
Q&ANieuw Helmonds nieuws
9 reacties
Reageer

Hoezo hebben kindjes geen verlichting op hun fietsjes? Gelet op de reguliere schooltijden tegenwoordig, is het volgens mij gewoon daglicht of gaat het om leerkrachten zelf? Die nu raadsfractie voor hun karretje spannen.....

Overal in Nederland gaat verlichting terug zelfs op snelwegen dus ook hier, lijkt mij, zijn wel andere prioriteiten te bedenken PvdAngstH........

En Bertje ... wat zijn volgens jou de reguliere schooltijden tegenwoordig?

Antwoorden van college van burgemeester en wethouders op de bovenstaande vragen van de raadsfractie PvdA over de verlichting op de fietsroute naar het Carolus Borromeus College:

1. Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw van Carolus in Brandevoort is ook gesproken over de fietsroutes naar de school. In eerste instantie was uitgegaan dat 2e ontsluiting Stiphout en fietspad Helmond-Eindhoven voor openstelling van de school gerealiseerd zouden zijn. Op eerdere vragen van ouders en de school is aangegeven dat de ‘huidige route’ naar school op Gasthuisstraat (Brandevoort-Stiphout via Mierloseweg/Hortsedijk) en de route via de nieuwe aansluiting op de HTAC de meest veilige routes zijn. Nadat de 2e ontsluiting Stiphout gerealiseerd is komt er een vrij liggend fietspad (deels fietsstraat) over de Schootenseweg/viaduct Berenbroek. Dit zal een veilige verbinding worden voor m.n. leerlingen uit Stiphout-west en Gerwen.
Vanaf mei 2014 is er nogmaals expliciet aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van de route vanuit Stiphout naar Carolus. Op 10 juli 2014 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen 2 ambtenaren van de afdeling Verkeer en vervoer en 2 personen van Carolus (dhr. van der Heijden en dhr. van de Westerlo).
Hier zijn de knelpunten aangegeven dat vertraging van o.a. tweede ontsluiting Stiphout, maar ook van het fietspad Helmond- Eindhoven ten noorden van de spoorlijn tussen Slegersstraat en Brandevoortsedreef betekent dat (schoolgaande) fietsers vanuit Stiphout over bestaande wegen (Schootenseweg/Veerdrift/Berenbroek) naar school (Brandevoort) zullen rijden.
Samen is geconcludeerd dat de oude route wellicht voorlopig de veiligste is maar dat fietsers deze ontsluiting Stiphout gerealiseerd is komt er een vrij (omdat het enigszins omrijden is) niet of nauwelijks zullen gebruiken. Omdat er niet veel budget is voor tijdelijke maatregelen en het ook kapitaalvernietiging zou zijn dure maatregelen te treffen terwijl in 2015 zal worden gestart met aanleg van 2e fietsvoorzieningen, is afgesproken om op de routes vanuit Stiphout naar Carolus de automobilisten te waarschuwen middels bebording. Deze borden zijn voor aanvang het nieuwe schooljaar geplaatst.

2. Na aanvang van het nieuwe schooljaar zijn door verontruste ouders nog meldingen bij de gemeente gemaakt over de veiligheid en met name ook het ontbreken van verlichting. Mede hierdoor is besloten de bebording uit te breiden, namelijk ook op de Medevoort. De melders zijn half oktober als volgt beantwoord:
Geachte heer/mevrouw,
De gemeente heeft diverse meldingen ontvangen in verband met de veiligheid van fietsers vanuit Stiphout naar het nieuwe Carolus Borromeus (o.a. Schootenseweg, Veedrift, Berenbroek en Medevoort). Ook u heeft hiervan melding gemaakt. In veel meldingen/verzoeken wordt gevraagd om openbare verlichting. Hiervoor is binnen de gemeente op dit moment geen budget om dit te realiseren. Wel is het zo dat er langs deze wegen borden zijn geplaatst om te verduidelijken dat het hier gaat om een schoolfietsroute met een adviessnelheid van 30 km/uur. De borden op de kruising Ruwe Putten /Schootenseweg , Veedrift/Vogelenzang en Berenbroek zullen worden vervangen door grotere borden met daarop ook de adviessnelheid. Daarnaast zullen deze borden ook geplaatst worden op de Medevoort. In 2015 wordt gestart met de aanleg van de 2e waarbij de bestaande Schootenseweg en Berenbroek/Veedrift grotendeels vrij liggende fietspaden worden. Als alternatief (beter verlicht) gaat vanaf volgende week ook voor fietsers de nieuwe kruising op Europaweg t.h.v. de Automotive Campus open. Hierdoor is er voor fietsers vanuit Stiphout een route langs de oude locatie van de Carolus (Gasthuisstraat) via Burgemeester Krollaan richting Carolus.

3. Verder is er inmiddels in het bestek voor de 2e langs de Schootenseweg/Veedrift/Berenbroek (fietsroute naar Carolus) moet worden meegenomen.

4. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van de school en de wethouders Stienen en de Vries. Tijdens dit gesprek is o.a. gesproken over de recente afsluiting van de bouwweg naar de school en de fietsroutes van en naar de school. Afgesproken is te onderzoeken of het mogelijk is de Veedrift, Schootenseweg en de Medevoort (tijdelijk) gesloten te verklaren voor motorvoertuigen tussen 07.00-08.30. Dus juist op die momenten dat leerlingen naar school fietsen.
Op de overige tijden wordt deze maatregel niet noodzakelijk geacht. Voor een dergelijke maatregel is het nemen van een verkeersbesluit noodzakelijk. Het voorstel is inmiddels voorgelegd aan de politie en gewacht wordt op een antwoord. Vervolgstappen zijn het inlichten van directe aanwonenden, direct betrokkenen en wijkraden en een vervolg gesprek met alle belanghebbenden.
Aansluitend zou de maatregel ingevoerd worden en van kracht zijn tot de toekomstige fietspadenstructuur gereed is.
Het moge duidelijk zijn dat de verkeerssituatie volop onze aandacht heeft en wij met de slechts zeer beperkte middelen proberen in de periode tot aan de realisatie van fietspaden een zo verkeersveilige situatie te creëren en te behouden.

@De weblog van Helmond op woensdag 3 december 2014 om 11:44:

Ik heb de eerste alinea van het antwoord een paar keer gelezen, maar ik snap helemaal niet wat er wordt bedoeld. Ligt dat aan mij, of ontbreken er wat essentiële woorden in het antwoord?

@Noud op woensdag 3 december 2014 om 13:05:

Het ligt zeker niet aan jou maar aan de weblog. Want de woorden ontsluiting Stiphout met een paar extra woorden werden twee maal niet mee gekopieerd en niet geplaatst. Waarschijnlijk mijn onervarenheid daarmee.
Het is zojuist in de oorspronkelijke antwoorden verbeterd.

Dat leest in elk geval een stuk makkelijker.

Geen auto's op de fietsroutes naar Carolus werkt voor geen meter
Sinds maandag zijn de fietsroutes naar de middelbare school Carolus in Brandevoort tijdens de ochtendspits afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Althans, die verkeersmaatregel nam de gemeente.
Inge Steinbuch ging vanochtend rond 8.15 uur met haar man een kijkje nemen. Zij telde in 3 minuten tijd maar liefst 31 auto's op de 'afgesloten' Medevoort.
"Dus dat verbod werkt voor geen meter" aldus Inge die ook de onderstaande foto maakte.


Met waarschuwingsbordjes wordt aangegeven dat er daar tussen 07:00 en 08:30 uur geen gemotoriseerd verkeer mag komen op:
• Schootenseweg (tussen Leemkuilenweg en de Veedrift)
• Veedrift (tussen Vogelenzang en Berenbroek)
• Berenbroek (tussen de Voort en de Veedrift)
• Medevoort (tussen Brandevoortsedreef en Burgemeester Krollaan)
De gemeente nam dat besluit om de veiligheid van fietsers op die routes naar het Carolus Borromeus College te vergroten. Dit naar aanleiding van de bovenstaande vragen van de PvdA.

Het is ook een belachelijke maatregel. Die fietsers moeten gewoon normaal achter elkaar fietsen en uitkijken. Net als de automobilisten. Zeker de medevoort is gewoon een drukke doorgaande weg voor mensen die naar hun werk moeten. Die kun je niet zomaar afsluiten voor doorgaand verkeer.

Zal wel een dochter of zoon van een wethouder/ gemeentemedewerker die route fietsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: