17reacties

Q&A: wervingsbonus ambtenaren à 500 euro


Vanochtend stelde het CDA schriftelijke vragen aan het demissionaire college van B&W over een bonus van 500 euro die Helmondse ambtenaren krijgen als ze een nieuwe collega aanbrengen.
Hieronder de 7 raadsvragen (Questions) van Jan Roefs en Thijs van Wetten  voorafgegaan door hun inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Afgelopen week ontvingen we van ambtenaren een flyer met als titel “vriendenbonus”. Als een ambtenaar van de gemeente Helmond een collega werft dan scoort hij of zij een bonus van 500,- mits er wordt voldaan aan een aantal spelregels.
Als CDA fractie vinden we dit een onbegrijpelijke actie en wel om een aantal redenen. Ten eerste is de gemeentelijke organisatie nog volop in een reorganisatie verwikkeld. Er zijn medewerkers niet goed genoeg bevonden voor het werk binnen de organisatie. Een aantal hebben vervroegd en / of vrijwillig afscheid genomen maar een aantal is boventallig verklaard.

 1. bent u het met ons eens dat van deze bonus een volstrekt verkeerd signaal uitgaat naar collega’s die door de reorganisatie hun baan zijn kwijt geraakt of nog verwikkeld zijn in de afronding van de reorganisatie perikelen?

De tweede reden waarom we het een verkeerd signaal vinden is omdat blijkbaar de gemeente Helmond niet in staat is om vacatures in te vullen. Belangrijk daarbij is om daarbij te onderzoeken wat de reden daarvan is. Nu is Helmond alsmede de ambtelijke organisatie de afgelopen periode niet altijd positief in het nieuws geweest. Daarnaast hebben we geen signalen ontvangen van andere gemeenten dat  de arbeidsmarkt op “ slot”  zit voor ambtenaren.

 1. Heeft er onderzoek plaats gevonden waarom vacatures niet kunnen worden ingevuld?
 2. Bent u van mening dat deze actie soelaas biedt aan het probleem van de openstaande vacatures ? Zo ja waar is dat op gebaseerd ?

De actie roept naast bovenstaande vragen ook andere vragen op. Zo zijn we in 2017 als gemeenteraad voor de laatste keer actief door uw college geïnformeerd over de stand van zaken van de reorganisatie.

 1. Hoeveel openstaande vacatures kent de huidige organisatie nog en om welke vacatures gaat het hierbij?
 2. Wat is de omvang van de huidige inhuur (in FTE en bedrag) en neemt dit af?
 3. Op welke managementposities wordt nog ingehuurd en welke trajecten worden er doorlopen om deze vacatures op korte termijn in te vullen?
 4. Is er een strategische personeelsplanning opgesteld en wordt de raad hierin meegenomen temeer omdat uw college heeft aangegeven dat er 4 mln. extra nodig is voor de ambtelijke organisatie om de ambities waar te kunnen maken?

We verzoeken uw college om zoals eerder toegezegd de raad actief te informeren over de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie. We zien daartoe uw cijfermatige en inhoudelijke voorstel tegemoet.

In de reacties hieronder staat een update.

Q&ANieuw Helmonds nieuws
17 reacties
Reageer

Ochja het goed geven uit andermans portomonee. Het is te gek voor woorden .

Lydia Plugers

Dit is te gek voor woorden,zorg eerst maar eens dat ze de zaken goed op orde hebben... en het nieuwe college snel geïnstalleerd gaat worden. zodat we verder kunnen...

én...........dus is er commentaar!

Als ambtenaar had je vroeger wel je kostje gekocht. Een aanstelling voor het leven. Redelijk loon en vooral zekerheid.
Tegenwoordig zit je als ambtenaar op een schopstoel.

De werving verloopt via de eigen werknemers. Geef het college eens ongelijk?

Die eigen medewerkers hebben nog de motivatie om anderen te motiveren om plaats te nemen op de schopstoel.

Elk weldenkend mens haakt af.

ik snap niet dat mensen altijd iets tegen ambtenaren hebben, die mensen doen toch niks.

Niet om het een of het ander, maar....
Het CDA was van dit plan al langer op de hoogte.
Echter nu worden ze buiten de te vormen coalitie gezet, en gaan ze dit gebruiken om in de nieuwe oppositierol hun eerste punt te maken.
Hadden ze bij de coalitiebesprekingen gezeten, had je ze nergens over gehoord wat dit betreft.
Maar goed, dat is het politieke spel heden ten dage, hypocriet zullen we het maar noemen.
En van de SP zal ik mbt deze regeling maar helemaal niks meer zeggen.

Enig idee hoeveel je een headhunter of detacheerder betaalt voor het overnemen van een werknemer die ze voor je gevonden hebben?

Dit is een relatief goedkope manier om aan nieuw personeel te komen. Bovendien gaan ambtenaren hierdoor misschien ook in hun eigen netwerk actief mensen werven met vragen als "Goh, zit jij nog wel op je plaats waar je nu werkt?", wat weer betekent dat vacatures onder de aandacht komen van mensen die er anders niet eens aan gedacht zouden hebben om te solliciteren.

Dit soort aanbrengbonussen zijn niet raar of ongewoon, maar een instrument dat HR afdelingen inzetten als er sprake is van een krappe arbeidsmarkt of veel openstaande vacatures. Het is dus in dit geval ook een instrument dat ingezet wordt om de externe inhuur zo snel mogelijk terug te brengen naar een lager niveau.

Het is dus goed dat het CDA de vinger aan de pols wil houden bij de reorganisatie (beter laat dan nooit zullen we maar zeggen), maar ze laten bij voorbaat ook al blijken geen kaas te hebben gegeten van HR beleid.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op dinsdag 17 april 2018 om 14:25:

Als er een beetje termijnbeleid geweest was geweest zou de gemeente geen headhunter of detacheerder nodig gehad.

Met deze aanpak wordt het eigen foutieve beleid gecamoufleerd.

De visie van de verantwoordelijken wordt beperkt door de termijn van maximaal 1 dag.

@Edwards op dinsdag 17 april 2018 om 21:45:

Je kunt je inderdaad afvragen of de gemeente in het verleden wel voldoende aan haar eigen ontwikkeling heeft gedaan als zo'n grootscheepse reorganisatie nodig is geweest. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden luidt het gezegde. Maar harde heelmeesters kunnen de patient bijna om zeep helpen, dat is de keerzijde. Reorganiseren is een vak apart en als je onvoldoende aandacht hebt voor verandermanagement en het in goede banen leiden van zo'n proces, dan gaan er dingen mis.

Toch, gezien hoe omvangrijk en complex de reorganisatie in dit geval was is het begrijpelijk dat het niet allemaal goed kan gaan. Laten we hopen dat we hiermee het ergste gehad hebben. Het is wel goed dat de accountant de boel eens goed heeft doorgelicht. Dat gaat de reorganisatie wel helpen.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op woensdag 18 april 2018 om 08:49:

Ik begrijp best dat het gaat om een complexe materie. Maar deze zaak gaat niet over beleid. Van de hak op de tand springen noem je zoiets.

Het gaat om visie. Dat ontbreekt. Dat weet jij inmiddels toch ook wel?

@Edwards op woensdag 18 april 2018 om 12:26:

Van de hak op de tak uiteraard. Er ging iets mis. Met die spellingcontrole weet je het niet altijd.

Update:
B&W: Ambtenaren werven via vriendenbonus is een goedkopere oplossing
Dat en meer laat B&W vandaag weten op de 7 raadsvragen die het CDA zondag stelde. Hieronder de volledige beantwoording van B&W.

 1. Vraag: Bent u het met ons eens dat van deze bonus een volstrekt verkeerd signaal uitgaat naar collega’s die door de reorganisatie hun baan zijn kwijt geraakt of nog verwikkeld zijn in de afronding van de reorganisatie perikelen?
  Antwoord: Nee, dat zijn wij niet met u eens. De invoering van deze bonus staat voor ons geheel los van de reorganisatie. Het door u gelegde verband tussen de reorganisatie en de vriendenbonus is er niet.
 2. Vraag: Heeft er onderzoek plaats gevonden waarom vacatures niet kunnen worden ingevuld?
  Antwoord: Uw suggestie dat de gemeente Helmond in zijn algemeenheid niet in staat is vacatures in te vullen, is onjuist. Wel geldt dat de arbeidsmarkt krapper is geworden als gevolg van conjunctuurontwikkeling. Mede hierom zoeken we naar nieuwe manieren om talent van de arbeidsmarkt richting de gemeente Helmond te halen.
 3. Vraag: Bent u van mening dat deze actie soelaas biedt aan het probleem van de openstaande vacatures ? Zo ja waar is dat op gebaseerd?
  Antwoord: Ja. Bij steeds meer organisaties wordt een dergelijke bonus, in wervingstermen beter bekend als Referral Recruitment, succesvol toegepast bij het vervullen van vacatures.
  Referral Recruitment is bedoeld om huidige medewerkers te stimuleren mee te denken bij de invulling van vacatures en hun netwerk hiervoor in te zetten. Juist medewerkers weten namelijk welke personen goed bij de organisatie passen. Het instrument is voor sommige vacatures vele malen efficiënter dan het adverteren in een dagblad of het inschakelen van een gespecialiseerd bureau. In alle gevallen is de bonus ook nog eens een goedkopere oplossing.
 4. Vraag: Hoeveel openstaande vacatures kent de huidige organisatie nog en om welke vacatures gaat het hierbij?
  Antwoord: Er lopen op dit moment 21 procedures. De procedures zijn in verschillende stadia van werving. Dit varieert van interne openstelling voor collega’s, tot arbeidsvoorwaardengesprekken met kandidaten ‘van buitenaf’. De vacatures waar men momenteel ‘van buitenaf’ op kan solliciteren, zijn te vinden op http://www.helmond.nl/werkenbij.
 5. Vraag: Wat is de omvang van de huidige inhuur (in FTE en bedrag) en neemt dit af?
  Antwoord: Per 1 april 2018 is er 124,49 FTE op inhuurbasis werkzaam. Dit bedraagt 18,03% van de totale bezetting in FTE’s. Per 1 oktober 2017 was dit percentage 18,35%. Per 1 april 2017 was dit 20,05%.
 6. Vraag: Op welke managementposities wordt nog ingehuurd en welke trajecten worden er doorlopen om deze vacatures op korte termijn in te vullen?
  Antwoord: Van de 37 managementposities worden vijf posities tijdelijk ingevuld, zonder dat sprake is van een vast dienstverband. Voor de invulling van deze posities zijn wervingstrajecten op maat ingezet. Onze inzet is erop gericht dat managementfuncties met een structureel karakter op een structurele wijze worden ingevuld, middels een vast dienstverband bij de gemeente Helmond.
 7. Vraag: Is er een strategische personeelsplanning opgesteld en wordt de raad hierin meegenomen temeer omdat uw college heeft aangegeven dat er 4 mln. extra nodig is voor de ambtelijke organisatie om de ambities waar te kunnen maken?
  Antwoord: Wij gaan ervan uit dat u doelt op een kwantitatieve/kwalitatieve analyse van ons huidige personeel versus de gewenste bezetting. Deze vertaling wordt momenteel door alle afdelingen gemaakt. In dit proces is tevens aandacht voor de taakstelling en de behoeften vanuit de strategische agenda.
  De raad is afgelopen oktober middels een presentatie door de gemeentesecretaris nog uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van de organisatieontwikkeling. Ook in het recente overdrachtsdossier is aandacht besteed aan de organisatieontwikkeling, in het bijzonder aan de voortgang van de financiële taakstelling, benodigde extra middelen en de veranderde context waarbinnen de ontwikkeling nu plaatsvindt. Het zittende college neemt geen besluit (meer) over de voor de organisatieontwikkeling benodigde middelen. Dit is aan de formerende partijen en aan het nieuwe college. Over de momenteel lopende besprekingen kan het zittende college geen nadere mededelingen doen.
  Conform de gemaakte afspraak zal de raad medio dit jaar opnieuw geïnformeerd worden over de voortgang van de organisatieontwikkeling.

In dit fijne interview in Binnenlands Bestuur https://t.co/bYro3D7G3n noemt raadslid Thijs van Wetten, de voucher actie “niet chic”...
Oeps!! Een wat zurige slip of the tongue... Hier een GOED voorbeeld van niet chic:
Eerst raadslid zijn van Helder Helmond. Daarna vanwege ambitie (?) overstappen naar het CDA. Na een democratisch verloren gevecht over de lijsttrekkersrol zeggen dat je ook weer weggaat bij deze partij. Als er zich dan opeens een kans voordoet om de wel gekozen lijsttrekker (op dat moment wethouder en ja dus ook partijlid!) bij een motie van wantrouwen een extra stem voor vervroegd vertrek aan te smeren (zustermoord!) en uit te schakelen als toekomstig wethouder. Dan weer niet vertrekken en opeens wel te gaan voor nummer 2 op de lijst met op 1 een vertrekkende fractievoorzitter.
Dat met de “zekerheid” (????) dat CDA wel weer in de coalitie zou komen dat was al meer dan dertig jaar zo... Daarbij luidruchtig licht narcistisch en van weinig zelfreflectie voorzien roeptoeteren dat jij een perfecte wethouderskandidaat zou zijn. Op het moment dat je de verkiezingen niet wint en niet tot de coalitie wordt genodigd wat met name komt door de onheuse wijze waarop je je eigen plek op het pluche hebt willen vrijmaken, zo zuur zijn dat je gelijk om je heen begint te meppen. Je daarbij een interne actie om goede mensen te krijgen voor de uitvoering van de mooie gemeentelijke taak voor “jouw stad”, ongenuanceerd en gepikeerd opblaast en volledig uit zijn context rukt ter bevrediging van je eigen frustratie over de rug van alle ambtenaren die keihard voor de stad aan de slag zijn en daarmee in de publieke opinie opnieuw bijdraagt aan het toch al beurse imago van de laatste berichtgevingen ... Dat is niet chic!!!!
Ik wens de ambtenaren heel veel goede, kundige collega’s toe. De stad heeft ze nodig. Dat is best een bonus waard!????

Oeps jij hebt vast geen CDA gestemd ????.
Maar goed. Onze stad heeft al heel hele goede ambtenaren. Kijk gewoon eens rond in deze stad!

Wat deze stad NIET nodig heeft zijn geldverspillende ambtenaren. En helaas hebben er wel een aantal een “gat in hun ambtenaren hand”. Dit is ook weer zo’n idioot initiatief. Dat kost de burger gewoon geld. Het is “maar” €500,- netto per nieuwe collega maar het gaat hier wel om gemeenschapsgeld.
Laat Helmond gewoon eens beginnen om goed te zorgen voor het personeel dat er al zit. Tevreden mensen zorgen door positief te spreken over hun werkgever ook wel voor nieuwe aanwas via hun netwerk.
Dan kunnen we €500 besteden aan nuttigere dingen.

Over de reorganisatie in het gemeentehuis heeft het CDA wel een puntje, maar als je voor 500 euro een nieuwe werknemer kan binnenhalen: altijd doen. Dat is niet veel geld want adverteren is duurder, wordt vaak gebruikt en als het niet werkt ben je ook niks kwijt.

@Michiel van Geel op dinsdag 17 april 2018 om 14:25:

Je slaat, zoals gebruikelijk, weer enige onzin uit. Het is helemaal niet normaal in HR-beleid(en geloof me ik kan het weten) om bij een organisatie van de omvang van de gemeente Helmond een dergelijke bonus te betalen. Er gaat m.i. een zeer verkeerd signaal uit na een omvangrijke reorganisatie, Jij weet net zo goed als ik dat het CDA in de afgelopen periode (toen ze in het college zaten) ook zeer kritisch waren op het personeelsdossier. Het is geen geheim: het gaat niet goed met het personeelsbeleid. Het CDA is denk ik zeer benieuwd wie deze portefeuille in het nieuwe geldverslindende college gaat bekleden.

Beste Ron,

Ik werk in het dagelijks leven bij een archiefbedrijf de digitalisering van o.a. personeelsdossiers. Ik heb al behoorlijk wat verschillende organisaties, zowel publiek als privaat en van verschillende omvang voorbij zien komen. Voor een publieke of semi-publieke organisatie van deze omvang is dit een volstrekt normale regeling die zoals ik eerder al aangaf geld bespaart voor de gemeente. Gezien de beantwoording van de gemeente met de afweging die gegeven is (zoeken naar kwaliteit in een krappere arbeidsmarkt) is het ook niet raar of ongepast dat zo'n bonus ingevoerd wordt.

Bij de werknemers waar de gemeente afscheid van heeft genomen zal dat in de meeste gevallen (inschattingsfouten daargelaten) zijn geweest omdat ze niet de specifieke kwaliteiten bezaten die de gemeente na de reorganisatie nodig had. Dat is pijnlijk voor de werknemers en pijnlijk voor de gemeente als werkgever. Door zo'n maatregel als deze uit zijn verband te trekken en te relateren aan de reorganisatie rijt je bij ex-werknemers misschien oude wonden open die net een beetje geheeld waren. Het was beter geweest om eerst eens informeel bij een ambtenaar te informeren. Dat was al die heisa om niets niet nodig geweest.

Michiel van Geel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: