10reacties

Q&A over sluiting Kledingbank Melach


Mirjam van der Pijl van de PvdA stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over het per direct stoppen van Kledingbank Melach. Hieronder haar 6 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Geschrokken en verontrust namen we zojuist kennis van het bericht (op Facebook) van Stichting kledingbank Melach dat zij per onmiddellijk stoppen met hun goede en belangrijke werk voor de Helmonders die weinig te besteden hebben.
Juist gisteravond, bij de behandeling van de Voorjaarsnota, is door onze fractie al aangegeven dat wij ons zorgen maken over het voortbestaan van stichtingen die een deel van echt armoedebeleid voor hun rekening nemen. Wij gaven al aan dat voor een aantal van hen, met name door voortdurende huisvestingsproblemen, ermee op moeten houden een serieuze dreiging was. Mohammed Chahim heeft Stichting Melach daarbij met name als voorbeeld genoemd.
Al ruim een half jaar weet iedereen dat de stichting het huidige pand moet verlaten. De gemeente zou een helpende hand bieden. In het huidige pand schijnt Stichting Melach door gebrek aan nutsvoorzieningen nu ook definitief niet meer terecht te kunnen. Maar een ander pand vinden bleek een brug te ver.
In het Facebook-bericht geeft Stichting Melach zelf hierover onder meer het volgende aan:
…. “Nu is het zo dat wederom de gemeente Helmond wel zegt dat de ruim 1700 leden bij hun hoog in het vaandel staan maar de praktijk wijst anders uit .
Al sinds september zijn er verscheidene gesprekken gevoerd en tot op de dag van vandaag is er niks concreets…….
Kortom we zijn aan t lijntje gehouden en onze energie is op.
We hebben aan al hun voorwaarden voldaan en nog komen ze met niks over de brug”….
De PvdA-fractie vraagt u om aan te geven:

  1. Hoeveel gesprekken hebben er plaatsgevonden met het oog op herhuisvesting tussen de gemeente en de stichting?
  2. Wat zijn de voorwaarden waaraan de stichting moest voldoen?
  3. Wat is het struikelblok geweest voor het vinden van een ander pand?
  4. Was de huurprijs hierbij een probleem?
  5. Wat is er gedaan om te voorkomen dat na het laatste voor de stichting zo teleurstellende gesprek de stekker uit deze armoedevoorziening werd getrokken?
  6. Zijn er nu nog opties?

In de reacties hieronder staan updates.

Q&ANieuw Helmonds nieuws
10 reacties
Reageer

Het is schijnbaar veeeeel belangrijker om een regenboog te schilderen op een brug als iets voor de medeburger te doen. Helmond ten top.

Hetty van Berne

Dit is natuurlijk een stichting voor een bepaalde groep met een migratie achtergrond en niet voor Jan, Pietje en Katrien.

@Mark op vrijdag 2 juni 2017 om 22:14:

En waar baseer je dat op?

@Mark op vrijdag 2 juni 2017 om 22:14:

Zo'n opmerking doet pijn, toevallig heet ik Jan.

Stichting Kledingbank Melach werd in 2012 opgericht om mensen in Helmond en omgeving die in financiële moeilijkheden zitten kosteloos te voorzien in kleding. Denk daarbij aan ziekte, het overlijden van de kostwinner, faillissement, kortom: schrijnende situaties. En ja Mark, ook mensen met een vluchtelingenstatus konden er terecht.
De kledingbank werd gerund door een team van enthousiaste vrijwilligers. Mensen met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt vonden er een zinvolle werkplek of zo nodig een opleidingsplaats.
Kledingbank Melach is een zelfstandige stichting (KvK 57471983) bij notariële akte (met medewerking van OMD notaris) en werkt samen met doorverwijzers en sponsors.
Het bestuur:
Mevrouw Jeanette van den Berg: voorzitter en oprichtster
Mevrouw Annemarie Holzappel: secretaris
Pastor Henk Panhuijzen: Penningmeester
Mevrouw Beukhof, Hilbrink en Panhuijzen zijn de andere bestuursleden.

Jan de Vries

Henk en zijn mensen deden goed werk. Blijkbaar ligt het in de aard van de Gemeente om initiatieven af te breken of de grond in te boren. Subsidies worden verstrekt aan volstrekt nutteloze projecten. En Stienen en kornuiten, die kloppen zich op de borst: Kijk eens wat wij allemaal doen. Nou ja, afbraak alom en mevrouw Blanksma holt even hard mee. Net zoals een hele boel meelopers!

Update 1:
Kledingbank Melach gaat toch door
Dat en meer laat B&W weten naar aanleiding van de bovenstaande raadsvragen van de PvdA. Hieronder de volledige beantwoording van het stadsbestuur.

Recent maakte stichting kledingbank Melach bekend haar deuren te moeten sluiten. De kledingbank is gehuisvest aan de Kanaaldijk Noordoost. Van deze locatie kon tijdelijk, te weten tot 1 juni, kosteloos gebruik worden gemaakt. Met de verhuurder is inmiddels overeengekomen dat de kledingbank de locatie tot het einde van dit jaar kan blijven gebruiken, zodat er gelegenheid is om een structurele oplossing voor de huisvesting te vinden. In verband met de zomervakantie (waarin de kledingbank ieder jaar gesloten is) wordt gestreefd naar de heropening per 1 september.
.
Samenwerking kledingbank en Leger des Heils
Vorig jaar ontstond een samenwerking tussen kledingbank en het Leger des Heils. Sindsdien zijn vrijwilligers van het Leger des Heils actief bij de kledingbank. Vanaf september gingen ze samen op zoek naar een nieuwe locatie. Daarbij is ook gekeken naar samenwerking met andere stichtingen die zich richten op minima. Het Leger des Heils trad op als coördinator en woordvoerder. Er zijn tussentijds gesprekken geweest met ons over de voortgang en er zijn diverse opties besproken.
.
Passende locatie
De kledingbank beschikt over geringe eigen financiële middelen en is voor haar huisvesting afhankelijk van verhuurders die geen of zeer weinig huur vragen. Daarom bleek het tot op heden niet eenvoudig om voor de langere termijn een passende locatie te vinden. De mogelijkheden tot huur in een gemeentelijk pand zijn besproken. Op dat moment was geen geschikt pand beschikbaar voor de vraag vanuit de kledingbank. Binnen de wijkaccommodaties zijn er ook geen geschikte ruimten te vinden voor de functie van de kledingbank.
.
Subsidie
We hebben met het Leger des Heils en de kledingbank diverse keren de mogelijkheid tot subsidiering besproken. Hiervoor was het noodzakelijk dat er een uitgewerkt subsidieverzoek werd ingediend. De verwachtingen over en weer waren blijkbaar verschillend, waardoor we lange tijd met elkaar in overleg waren, zonder dat er concrete actie kwam. Dat is spijtig en leidde tot vertraging in de korte en lange termijnoplossing.
.
Oplossingsrichtingen
Op maandag 12 juni sprak wethouder Van der Zanden met de kledingbank en het Leger des Heils. In dit gesprek gaf de kledingbank aan haar diensten voort te willen zetten, tot eind 2017 op de huidige locatie. Het Leger des Heils blijft samen met de kledingbank op zoek naar huisvesting voor de lange termijn. We ondersteunen daarbij en bekijken eveneens zelf naar mogelijkheden voor huisvesting.
Ons college is verder bereid om op basis van een concreet voorstel een tijdelijke financiële bijdrage af te wegen voor een vernieuwend samenwerkingsinitiatief tussen onder andere het Leger des Heils, de kledingbank en andere stichtingen die zich inzetten voor minima in onze stad. Bij deze afweging vinden wij het belangrijk dat het voorstel een duidelijke meerwaarde heeft voor inwoners die moeite hebben om rond te komen. Het Leger des Heils werkt dit voorstel samen met de kledingbank de komende periode uit. We streven gezamenlijk naar een goede oplossing, zodat de waardevolle ondersteuning van kledingbank beschikbaar blijft voor onze inwoners.

Update 2:
Kledingbank Melach stopt eind oktober
Door allerlei omstandigheden zal stichting Kledingbank Melach eind oktober ophouden te bestaan. Dat liet het Leger des Heils weten. Op dit moment bekijkt die organisatie samen met andere partners naar mogelijkheden om de activiteiten van o.a. de kledingbank te bundelen en voort te zetten. Daartoe zijn zij in gesprek met de gemeente over de subsidiemogelijkheden. Het streven is dat de kledingbank Helmond en de vrijwilligers verder kunnen met de activiteiten op een nieuwe locatie na 1 januari 2018.
Voorlopig zorgt het Leger de Heils samen met de vrijwilligers voor de invulling van de activiteiten vanuit de huidige locatie aan de Kanaaldijk Noordoost 82 (ingang aan Oostende). De winteruitgifte van kleding gaat dit jaar als voorheen door vanuit dat pand op meerdere dagen vanaf maandag 9 oktober.

Update 3:
Zo dadelijk begint de kledingbank op de Kanaaldijk Noordoost 82 met de winteruitgifte van kleding. Minima, gezinnen/personen met een inkomen onder bijstandsniveau of lager die hiervan een bewijs (= inkomstenverklaring gemeente of verklaring bewindvoerder) laten zien, komen daarvoor kosteloos in aanmerking. De vrijwilligers van de kledingbank ontvangen je met koffie. Bij vragen kun je tussen 9 en 17 uur Ronnie Verboven bellen op 06 - 8178 7983, maar je kunt hem ook mailen via verbovenronnie@gmail.com

Maandagochtend 9 oktober van 9 tot 13 uur
Dinsdagochtend 10 oktober van 9 tot 13 uur
Woensdagmiddag 11 oktober van 13 tot 16 uur
Donderdagochtend 12 oktober van 9 tot 13 uur

Update 4:
In 2 dagen verstrekte de kledingbank 800 stuks winterkleding aan minima
Halverwege de winteruitgifte deze week heeft de kledingbank zo'n 800 kledingstukken verstrekt aan Helmonders die weinig te besteden hebben. Morgen en overmorgen wordt er voor het laatst gratis winterkleding verstrekt want daarna stopt de hulporganisatie noodgedwongen op deze locatie. Dat laat Ronnie Verboven van de kledingbank weten.
Sinds de verhuizing van de Jobfactory, Super Sociaal en Ruilwinkel deze zomer heeft hun pand aan de Kanaaldijk Noordoost geen elektriciteit en stromend water meer. Die gezamenlijke voorziening verdween bij de verhuizing van die 3. Middels een aggregaat is er beperkt stroom, water wordt door de vrijwilligers in flessen van thuis meegenomen en zij mogen gebruik maken van het toilet van het nabijgelegen EDAH-museum.
Donderdagochtend komt wethouder Nathalie van der Zanden een kijkje nemen bij de kledingbank. Op dit moment is er nog geen vervangend pand zo liet de woordvoerster van de wethouder weten. Daarover lopen de gesprekken nog. Ronnie Verboven is nog steeds hoopvol gestemd dat die nieuwe locatie er komt.
Vico Hoozemans maakte vanochtend de onderstaande foto's.

Update 5:
125 Helmondse minimagezinnen kregen ruim 2400 stuks winterkleding
Afgelopen week zijn zo’n 125 gezinnen geholpen met ruim 2400 stuks kleding dankzij de inspanningen van de vrijwilligers van de kledingbank in samenwerking met het Leger des Heils. Bij het (eerder genoemde) ledenaantal van dik 1700, meldde zich 23 nieuwe gezinnen aan. "Het succes van de uitgifte winterkleding 2017 heeft vooral weer laten zien dat een kledingbank in Helmond echt nodig is. De feedback van de bezoekers was heel positief en men hoopt echt dat kledingbank Helmond kan blijven bestaan," zo meldde de hulporganisatie.
Tijdens haar bezoek donderdagochtend sprak wethouder Nathalie van der Zanden met verschillende mensen. Op dit moment kijkt Leger des Heils samen met andere partners naar mogelijkheden om de activiteiten van onder meer de kledingbank te bundelen en op een andere locatie na 1 januari voort te zetten. Hierbij zijn zij in gesprek met de gemeente om te kijken naar mogelijkheden voor subsidie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: