2reacties

Q&A Uitkoop huizen bij hoogspanningslijnen


Gaby van den Waardenburg van D66 stelde vanmiddag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het uitkopen van huizen bij hoogspanningslijnen en het ondergronds brengen van hoogspanningsverbindingen.
Vandaag hieronder haar 6 vragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Begin juli 2014 heeft minister Kamp de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het uitkoop- en verkabelingsprogramma. Het programma betreft een combinatie van het ondergronds brengen van verbindingen (verkabeling) en het uitkopen van huizen onder hoogspanningslijnen. Hoogspanningsverbindingen van 50, 110 en 150 kilovolt (kV) die in bevolkingskernen liggen komen in aanmerking voor verkabeling. Volgens de minister gaat het om tracés door 55 gemeenten die onder de grond kunnen worden gebracht. De uitkoopregeling heeft betrekking op woningen die direct onder hoogspanningslijnen staan van 220 of 380 kV en op woningen buiten de bebouwde kom onder hoogspanningslijnen van 50, 110 of 150 kV. Voor de uitkoopregeling stelt het ministerie van Economische Zaken 140 miljoen beschikbaar en de regeling heeft een looptijd van vijf jaar; van 2017 tot en met 2021. Daarnaast betalen de gemeenten te kosten van herbestemming van de grond. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Uit de brief van de minister blijkt dat de gemeente Helmond ook in aanmerking komt voor verkabeling. Welk tracé/welke tracés komen in Helmond voor verkabeling in aanmerking?
 2. De gemeenten zullen voor 25% van de kosten verantwoordelijk zijn. Volgens de minister heeft een aantal gemeenten gemeld van mening te zijn dat deze bijdrage niet gerechtvaardigd is; de volledige kosten zouden door de afnemers opgebracht moeten worden. Hoe staat de gemeente Helmond tegenover deze regeling?
 3. Wat zou (bij benadering) het bedrag zijn dat de gemeente Helmond bij moet dragen aan de verkabeling?
 4. Uit de bijlage bij de brief van de minister blijkt, dat in de gemeente Helmond geen woningen voor de uitkoopregeling in aanmerking komen. Waarom komen er in de gemeente Helmond geen woningen voor de uitkoopregeling in aanmerking?
 5. De minister heeft de gemeenten de mogelijkheid geboden om de lijst van woningen die (mogelijk) in aanmerking komen voor een uitkoopregeling aan te vullen. Heeft de gemeente Helmond van deze mogelijkheid gebruik gemaakt?
 6. De minister erkent in de brief dat, ondanks een zorgvuldige controle van de gegevens, het mogelijk is dat een woning aan zijn aandacht is ontsnapt. Mocht dat het geval zijn dan wordt de lijst aangevuld. Bent u voornemens nieuwe en/of aanvullende situaties te melden bij de minister?
Q&ANieuw Helmonds nieuws
2 reacties
Reageer

Geen uitkoop woningen in Mierlo-Hout en Brouwhuis omdat die niet recht onder de hoogspanningslijnen liggen
Hieronder (zoals altijd) de volledige antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op de bovenstaande vragen van D66.

 1. Vraag: Uit de brief van de minister blijkt dat de gemeente Helmond ook in aanmerking komt voor verkabeling. Welk tracé/welke tracés komen in Helmond voor verkabeling in aanmerking?
  Antwoord: De bevolkingskernen Mierlo-Hout en Brouwhuis.
 2. Vraag: De gemeenten zullen voor 25% van de kosten verantwoordelijk zijn. Volgens de minister heeft een aantal gemeenten gemeld van mening te zijn dat deze bijdrage niet gerechtvaardigd is; de volledige kosten zouden door de afnemers opgebracht moeten worden. Hoe staat de gemeente Helmond tegenover deze regeling?
  Antwoord: De gemeente Helmond acht deze gemeentelijke bijdrage niet terecht en wenst de hogere kosten in de openbare ruimte ten gevolge van verkabeling ook als projectkosten te laten aanmerken. De projectkosten dienen volledig door de rijksoverheid te worden betaald.
 3. Vraag: Wat zou (bij benadering) het bedrag zijn dat de gemeente Helmond bij moet dragen aan de verkabeling?
  Antwoord: Voor de bevolkingskernen Mierlo-Hout en Brouwhuis zou de gemeentelijke bijdrage op € 2.0 mln. uitkomen. Hierbij is niet opgenomen de hogere inrichtingskosten van het openbaar gebied.
 4. Vraag: Uit de bijlage bij de brief van de minister blijkt, dat in de gemeente Helmond geen woningen voor de uitkoopregeling in aanmerking komen. Waarom komen er in de gemeente Helmond geen woningen voor de uitkoopregeling in aanmerking?
  Antwoord: Het woongedeelte van de woningen ligt niet recht onder de hoogspanningslijnen.
 5. Vraag: De minister heeft de gemeenten de mogelijkheid geboden om de lijst van woningen die (mogelijk) in aanmerking komen voor een uitkoopregeling aan te vullen. Heeft de gemeente Helmond van deze mogelijkheid gebruik gemaakt?
  Antwoord: Nee.
 6. Vraag: De minister erkent in de brief dat, ondanks een zorgvuldige controle van de gegevens, het mogelijk is dat een woning aan zijn aandacht is ontsnapt. Mocht dat het geval zijn dan wordt de lijst aangevuld. Bent u voornemens nieuwe en/of aanvullende situaties te melden bij de minister?
  Antwoord: Nee.

Als je vragen en antwoorden goed leest slapen ze daar allemaal op hunne zeteltjes.
Omdat het geld kost voer je dus geen aanvullingen op ministeriele lijst uit.
Bewoners u weet NU wat uw waarde is voor het college (nog geen 25%)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: