2reacties

Restanten oud XTC-laboratorium gevonden


Vandaag heeft het Helmond Interventie Team (HIT) een controleactie uitgevoerd. Daarbij zijn 3 woningen en een stal gecontroleerd. Het ging om panden in Helmond-Oost, Mierlo-Hout, Brouwhuis en de wijk Binnenstad.
Tijdens de controleactie zijn in een stal de restanten van een voormalig XTC-laboratorium aangetroffen. Deze restanten worden geruimd. Bovendien is, op basis van bestuursdwang, de bovenverdieping van het bijbehorende pand met onmiddellijke ingang gesloten.
Verder zijn tijdens de controle de volgende overtredingen geconstateerd:
• 1 vreemdeling aangehouden
• 1 keer direct boetes geïnd
• 1 keer goederen in beslag genomen voor verder onderzoek
• 3 keer adresfraude
• 2 keer herwaardering WOZ-waarde van een object
• 2 keer te veel bewoners, kamerverhuurvergunning nodig
• 1 keer strijdigheid met het bestemmingsplan
• 1 keer milieuovertreding geconstateerd
Bij deze controleactie van het Helmond Interventie Team (HIT) kwamen de volgende partijen in actie: diverse afdelingen van gemeente Helmond, politie en Vreemdelingenpolitie.

Nieuw Helmonds nieuws
2 reacties
Reageer

Voormalig XTC-laboratorium vandaag ontmanteld
Vandaag zijn er monsters genomen van het bovengenoemde XTC-lab en werd dat laboratorium ontmanteld. Er is een grote hoeveelheid chemicaliën verwijderd. Dit alles werd gedaan door het Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie dat het Helmond Interventie Team (HIT) ondersteunde.
Vanwege de zure dampen moesten er chemiepakken gedragen worden.

De stal in Brouwhuis waar het voormalig XTC-laboratorium werd aangetroffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: