7reacties

Senioren 2013 tot maart gedoogpartner


– PRIMEUR –
Senioren 2013 heeft besloten de Helmondse coalitie tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 als gedoogpartner te steunen. Dat maakte deze partij met 2 raadsleden zojuist bekend.
Het partijprogramma van Senioren 2013 en het Coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’ liggen dicht bij elkaar. “In de praktijk heeft Senioren 2013 de coalitie de afgelopen jaren bij alle belangrijke besluiten gesteund” zo melden zij in hun persbericht. Na het vertrek eerder deze maand van Helmond Aktief heeft Senioren 2013 de coalitie benaderd. In overleg met SP, CDA, VVD en GroenLinks is besloten dat Senioren 2013 het komende halfjaar gedoogpartner zal zijn.

In de reacties hieronder staan updates.

Nieuw Helmonds nieuws
7 reacties
Reageer

Update 1:
Raadslid Henriëtte Verouden (Lokaal sterk) gaf meteen haar reactie per mail:
Ik ben zojuist van mijn stoel gevallen!
Bovenstaand persbericht van Senioren 2013 was de aanleiding. Zij zijn tussen nu en de verkiezingen gedoogpartner van de huidige coalitie. Jan van Aart die de coalitie vaarwel zei, heeft zich via een andere weg weer aangesloten. Eerst steekt hij Helmond Aktief een mes in de rug, nu draait hij dat nog eens rond. Daar waar zijn vorige partij uit de coalitie stapte, stapt hij er met zijn nieuwe partij weer in.
Wat me nog het meest verbaasd is waarom deze coalitie denkt zo’n partner nodig te hebben. Ook zonder de twee stemmen van Senioren 2013 hebben ze een meerderheid in de raad. Wat zit er voor senioren 2013 in om hun onafhankelijkheid af te staan, ze geven nu namelijk aan met de coalitie mee te zullen stemmen, wat er ook voorgesteld wordt. Is dat enkel het voorzitterschap van een commissie?
Wat me overigens nog het meest verbaasd is dat Senioren 2013 in de voor hun ideale belangrijkste commissie, namelijk de commissie maatschappij (waar o.a. jeugdzorg, WMO en armoede onder vallen) al sinds maanden schittert door afwezigheid. Dat is nog eens een gedoogpartner, komt nooit op vergaderingen, maar zal dus klakkeloos meestemmen met het college, dat heeft het college goed geregeld.
Of iedere inwoner op deze manier meer vertrouwen krijgt in de politiek, en dus de kiezer dichter bij die politiek betrokken raakt waag ik te betwijfelen. Ik snap het in ieder geval niet meer!

Politiek is moeilijk en ingewikkeld (...).

Helemaal eens met Henriette Verouden!
Ik dacht trouwens dat die fractievoorzitter na zijn tripje op en neer naar Italië om even gezellig te eten met vrienden al een gele kaart had gekregen omdat hij daardoor een belangrijke vergadering van jullie mistte. Een rode kaart voor hem nu!! Of mag dat allemaal maar?

te gek voor woorden. Hallo hier zijn wij; een fractievoorzitter die nooit ergens aanwezig is en een overloper die straks 50 Plus raadszetels moet gaan opleveren!
Senioren hebben vaak last van alzheimer of worden dement. Nou typische voorbeelden van de 2 kopstukken ( volgens 50 Plus ). Mogen wij met jullie komen spelen beste coalitie en mag ik dan voorzitter blijven van de cie B&E. Nou geachte meneer van Aert die functie behoort bij de politieke partij Helmond Aktief net zoals de zetel in de commissie Internationale Betrekkingen. Coalitie had overigens eerder besloten om die functie van voorzitter bij de heer van Aert weg te halen! Overigens had Jan al vrijwillig afscheid genomen maar heeft zich inmiddels weer bedacht! En dan nu weer gedogen van een partij die al meerdere malen tegen heeft gestemd voor begrotingen en raadsvoorstellen.
Hoe bont kun je het maken en dan jezelf maar afvragen waarom de burgers de politiek niet meer begrijpen laat staan vertrouwen. Vlug deze raadsperiode afmaken en in maart 2018 weer opnieuw kijken wie het vertrouwen van de kiezer krijgt. Tenminste als die kiezer nog geïnteresseerd na zo'n klucht!

@berry smits op vrijdag 22 september 2017 om 16:48:

U gebruikt wel erg grote woorden. Nog geen vier jaren geleden verruilde u Helmondse Belangen voor Helmond Aktief. Meer dan drie jaren steunde u het College als coalitiepartij. En een half jaar voor de verkiezingen stapt u eruit.

Is dat dan opbouwend meedoen in de stad, of is uw partij ook een grote klucht?

een kritische helmonder

beste "kritische Helmonder" als u zich mogelijke had verdiept in het "waarom" wij als HA de coalitie achter ons hebben gelaten, was uw reactie mogelijk iets anders geweest. Overigens ik zet mijn naam gewoon onder deze reactie! Wie bent u eigenlijk?

Update 2:
Ook Helmond Aktief zeer verrast door gedoogbericht van Senioren 2013

Ook het bestuur en de fractie van Helmond Aktief reageerden met ongenoegen op het besluit dat Senioren 2013 tot maart gedoogpartner is van de coalitie. Hieronder 1 op 1 de tekst die zij daarover vanochtend email per mail stuurden.
Donderdagavond reageerden Lokaal sterk-raadslid Henriëtte Verouden (zie update 1) en eerder vanochtend PvdA-fractievoorzitter Mohammed Chahim in zijn column al op die nieuwe gedoogconstructie.

Politieke klucht !?!
Menigeen was verrast over het gedoogbericht wat onlangs door de Senioren 2013 in een persbericht was verspreid. Zeker ook wij als Helmond Aktief waren zeer verrast!! Waarom?
.
Nou in de laatste coalitievergadering waar wij als HA nog aanwezig waren, waarin we o.a. de vragen over de arbeidsmigranten in de Rijpelberg aankondigden, werd op voordracht van HA met unanieme stemmen besloten om het voorzitterschap van de cie Bestuur en Economie bekleedt door Jan van Aert lid van Senioren 2013, hem te gaan ontnemen.
HA kreeg de opdracht om in samenspraak met de griffier, Jan van Aert op de hoogte te brengen van dit coalitiebesluit en de heer van Aert aan te sporen om vrijwillig afstand te nemen. Dit om zo min mogelijk roering te geven in de Helmondse bestuur arena! Zo gezegd zo gedaan en de heer van Aert nam het besluit om vrijwillig terug te treden en berichtte dit aan de griffie en HA.
.
So far so good en HA had als politieke partij de voorzittersfunctie terug en had in samenspraak met de coalitiepartners de heer Joan Damen ( VVD ) naar voren geschoven als beoogd voorzitter B&E. In de eerstkomende raadsvergadering zou dit als raadsvoorstel worden voorgelegd.
.
Als donderslag bij heldere hemel kwam bij ons raadslid Gerard van Vugt vorige week het email-bericht binnen dat Jan van Aert zich alsnog had beraden en hij zijn voorzittersfunctie niet wilde opgeven! Direct gevolgd door het persbericht dat Senioren 2013 zich als gedoogpartner bij de coalitie had gemeld en zij door de coalitie waren “geadopteerd”. Dit zgn. als “compensatie” voor het wegvallen van de coalitiepartner HA!
Een onbegrijpelijke move mede omdat weth. Erik de Vries, vz van de coalitiepartijen, bij het afhaken van HA nog had aangegeven het besluit voor de terugtreding van HA te betreuren maar dat één persoon minder in de coalitie, feitelijk geen problemen zou opleveren!
Het kan verkeren en schijnbaar is “de jas binnen de kortste keren” omgedraaid! De gedoogpartij Senioren 2013 werd schijnbaar met open armen ontvangen en was van het ontnemen van de voorzittersfunctie van Jan van Aert( als tegenprestatie ? ) niet meer in beeld.
.
Overigens een gedoogpartij bestaande uit 2 raadsleden waarvan de ene ooit een Parijs terrasje met vrienden verkoos boven de belangrijkste vergadering van het jaar (begrotingsbehandeling) en de andere geduurde zijn fractievoorzitterschap van HA al contacten en vrijages had met een andere politieke partij. ( 50 Plus ) Een oppositiepartij die al meerdere malen tegen collegevoorstellen stemden en niet vaak konden instemmen met VJN en begrotingsvoorstellen. Onlangs steunden zij nog de motie van wantrouwen tegen Magreet de Leeuw en Nathalie van de zanden ( i.v.m. overschotten WMO ). Hoe betrouwbaar kun je zijn?
.
Maar ja het kan zoals gezegd politiek verkeren! Zo werd in het begin van het jaardoor iedereen van het gemeenteraad verzocht om een Gentlemen’s Agreement te ondertekenen waarbij o.a. respect en integriteit zouden worden ingenomen! Nou gezien de boven omschreven situatie kan dat document v.w.b. Helmond Aktief naar het ”ronde archief”!
.
Wat ons betreft is er voldoende stof om hier een politieke klucht over te schrijven.
Dat je in de politiek geen vrienden hebt mag bekend zijn, maar wij als HA hadden toch wel iets meer verwacht van de vertegenwoordigers van SP en GL in deze coalitie.
.
Als HA hebben we besloten, ondanks dat de functie van voorzitterschap door vertegenwoordigers van politieke partijen is voorbestemd, geen verdere actie hieromtrent te ondernemen. Dat is “vechten” tegen de bierkaai en daar steken wij geen onnodige energie in.
We wensen Jan van Aert, natuurlijk met enige wrang, als voorzitter cie B&E veel succes, net zoals de coalitie CDA-VVD-SP-GL met hun gedoogpartner Senioren 2013. Een partner die overigens eindig is en de resterende leden na deze raadsperiode,nagenoeg collectief gaat overstappen naar 50 PLUS.
Wij als HA blijven politiek bedrijven zoals men dat al bijna 20 jaar in Helmond heeft kunnen ervaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: