1reactie

Veiligheidsmaatregelen langs spoor in orde


Wat betreft de veiligheidsmaatregelen langs het spoor in Helmond is alles of nagenoeg alles in orde. Dat meldt B&W na een onderzoek van de provincie Noord-Brabant. 
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat:

  • de gemeente Helmond de risico’s van het spoor tijdig en systematisch in de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen in de spoorzone heeft betrokken. Hierbij is de veiligheidsregio als wettelijk adviseur geraadpleegd;
  • de gemeente Helmond mede op advies van, dan wel in samenspraak met, de veiligheidsregio een aantal maatregelen in de verantwoording van het groepsrisico heeft opgenomen die niet via een omgevingsvergunning ‘bouw’ geregeld kunnen worden. Dit omdat de betreffende maatregel buiten de expirerende werking van de omgevingsvergunning ‘bouw’ ligt, maar ook door de rechtstreeks werkende regels van het Bouwbesluit 2012;
  • de gemeente Helmond ten aanzien van risicocommunicatie een brede aanpak heeft die niet specifiek gericht is op de bewoners;
  • in de bouwfase specifieke aandacht wordt gegeven aan de maatregel in het kader van externe veiligheid wanneer deze in de voorschriften van de omgevingsvergunning ‘Bouw’ zijn opgenomen;
  • na de realisatie van het project -na oplevering bouw- er geen toezicht meer plaatsvindt op externe veiligheidsmaatregelen aan de bouwwerken.

Bij dit onderzoek werden van 11 Brabantse ‘spoorgemeenten’ elk 2 bestemmingsplannen beoordeeld. Voor Helmond waren dat van ’t Hout en het Stationskwartier. Doel is inzicht te krijgen of de externe veiligheid in spoorzones op een juiste wijze is verankerd in het bestemmingsplan en is doorvertaald in de uitvoering daarvan. Tevens wordt gekeken of de veiligheidsmaatregelen in de praktijk zijn gerealiseerd, worden onderhouden en of daarop in de praktijk goed toezicht en handhaving is.
Voor wie het naadje van de kous wil weten het inspectierapport (pdf) voor Helmond en het eindrapport (pdf) voor de hele provincie.

Nieuw Helmonds nieuws
1 reactie
Reageer

Ik maak me niet zo zeer zorgen over de treinen zelf, des te meer echter over wat ze allemaal vervoeren....

Vico Hoozemans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: