17reacties

Heesakkers: Hoop en wederopbouw


De beste wensen voor 2021! Een jaar waarin we hopelijk afrekenen met Corona, waarin we weer samen mogen komen en dat we weer kunnen knuffelen met de mensen die we zo lang op anderhalve meter moesten houden. Hopen dat we weer het bruisende Helmond zullen zien dat we kennen. Horeca open, kasteeltuinconcerten en andere festivals. Terug naar normaal.

Wie ook wel terug naar normaal zouden willen, en die het CDA ook het allerbeste wenst, zijn de mensen die na een heel lang getouwtrek nog altijd wachten op wat er met hun nieuwe huis gaat gebeuren.
Ja, ik heb het over de mensen in de Houtse Akker. In februari 2020 hadden de 26 energiezuinige koophuizen opgeleverd moeten zijn. Maar de bouw heeft stil gelegen vanwege een conflict tussen projectontwikkelaar en bouwer en afgelopen december bleek dat er sprake was van ernstige tot zeer ernstige bouwtechnische gebreken aan de woningen. De verwachting is dat de huizen bijna volledig moeten worden gesloopt.
 
Deze situatie heeft voor de 26 gezinnen de nodige zorgen opgeleverd. Tijdelijke huisvesting, burn-outklachten, financiële problemen en ander leed. Wat bij de presentatie nog een parel werd genoemd, kan inmiddels omgedoopt worden tot Helmondse hel.
Want de bewoners weten nog altijd niet hoe deze soap gaat aflopen. En er zal nog een juridisch spel volgen over de vraag wie alle extra kosten moet gaan betalen.
 
Ondertussen loopt het onderzoek naar de staat van de woningen nog en was het bericht in december pas een voorlopige conclusie. Onze fractie ziet graag dat de kopers goed geïnformeerd worden en worden betrokken door de verschillende partijen. In de vragen die wij aan het college hebben gesteld, hebben we daar ook met name naar gevraagd.
De gemeente geeft aan budget ter beschikking te stellen aan de kopers, zodat ze onafhankelijk en professioneel advies kunnen krijgen. En de gemeente doet ‘datgene wat nodig en mogelijk is om hen te helpen het hoofd boven water te houden’.
 
Een oplossing voor het probleem valt, helaas, voorlopig nog niet te verwachten. Wat wij vooral heel belangrijk vinden, is dat er vanuit de gemeente alles aan wordt gedaan de kopers (en hopelijk toekomstige bewoners) te steunen op alle mogelijke vlakken en ze perspectief te bieden in de ellende die al zo lang aanhoudt.
 
Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en hopen dat er snel duidelijkheid komt voor de kopers. Dan wordt 2021 het jaar van hoop en wederopbouw.
 
Marcel Heesakkers,
burgerraadslid CDA
MarcelOnze Helmondse politici
17 reacties
Reageer

Wat mij betreft neemt de gemeente Helmond alle kosten op zich die de gedupeerden nu moeten maken. Ook de kosten voor het herstel van de woningen. Als er 6 miljoen euro naar Helmond Sport kan, moet er toch ook een potje te vinden zijn om deze mensen te helpen. Het gaat te slotte om een project dat een voorbeeld zou moeten zijn voor onze stad. Daarnaast: waar was het toezicht van de gemeente tijdens de bouw??

Hanneke Hegeman

Goedemorgen Hanneke,

De kosten voor vlot trekken van dit project overstijgen de 6 miljoen voor de sportcampus (waar Helmond Sport deel van uitmaakt) met gemak.

Gemeenschapsgeld is niet bedoeld voor het oplossen van een conflict van een klein groepje particulieren en een projectontwikkelaar/bouwer. Dan is het hek van de dam.

@Benedict op maandag 4 januari 2021 om 10:15:

Inderdaad, zeer domme opmerking van Hanneke.

Het is wel echt erg voor de betrokkenen.

@Benedict op maandag 4 januari 2021 om 10:15:

Dag Benedict, je hebt gelijk dat gemeenschapsgeld niet bedoeld is voor problemen van particulieren. In dit geval zou het best eens kunnen zijn dat de gemeente Helmond boter op het hoofd heeft en daarom denk ik er anders over. Dit jaar treedt een nieuwe wet inwerking: De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Voor zover ik weet, is deze wet nog niet van kracht en geldt de huidige wetgeving.

In het huidige stelsel verricht het college van burgemeester en wethouders (‘college van B&W’) het bouwtoezicht. Dit stelsel is neergelegd in de Woningwet (‘Ww’) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’). Het college toetst de omgevingsvergunningaanvraag voor bouwen, de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en de staat van bestaande bouw aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. De eisen uit het Bouwbesluit 2012 hebben betrekking op de volgende vijf aspecten: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Als deze punten genoemd in het bouwbesluit goed zijn gecontroleerd, hoe is het dan mogelijk dat er bij de bouw van de huizen op de Houtse Akker zoveel is misgegaan? Waarom is er tijdens de bouw niet ingegrepen? Deze zeer ernstige bouwtechnische gebreken hadden toch tijdens de controle door de gemeente moeten zijn opgemerkt. Blijkbaar is dat niet of onvoldoende gebeurd en mede daardoor zitten er nu 26 gezinnen buiten hun schuld diep, heel diep in problemen!

Tot slot: de gemeente Helmond heeft zich landelijk uitdrukkelijk geprofileerd met dit soort groene en energie neutrale bouwprojecten. We wilden graag een voorloper zijn in onze regio. Dat blijkt nu spijtig genoeg verkeerd uit te pakken mede doordat de controle blijkbaar niet op orde was...

Naar mijn mening is compensatie vanuit de gemeentelijke pot met geld om bovenstaande redenen volkomen terecht!

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

Hanneke, je sprekt jezelf wel tegen hoor.

Dat er een nieuwe wet komt of is,doet er niet zozeer toe; er is natuurlijk ook gewoon bestaand recht.
Dat "de gemeente Helmond" zichzelf naar buiten toe profileert als groen en energie neutraal, slaat nergens op.Wie zegt dat? Is iedereen het daarmee eens?
En zo lust ik er nog wel een paar; de meeste gemeenten zullen dit soort dooddoeners uitspreken; zo runt ons kent ons poldermodel.
Uit spreken dat je tegen oorlog bent of voor vrede...sterk hoor.
Als je als consument,burger, een huis koopt dan zijn er ,mag ik hopen, allerlei regels en voorwaarden, en daarom loopt een en ander via oa Notarissen en banken.
Mij lijkt dat evt schade of onrechtmatige daad niet verhaalt wordt in eerste aanleg op gemeente.
Om dor alle juridische procedures meteen maar weer gemeenschapsgeld aan te wenden is dan ook onbegrijpelijk. Dit zijn bovendien geen zielige arme mensjes.
En projectontwikkelaars en bouwbedrijven zijn al helemaal niet zielig.

Dus leg de pijn daar waar deze hoort.
medeleven is leuk,maar politiek meehuilen is populistisch,zoals boven uitgelegd.

Ja, jammer voor alle mensen die zo hard willen geloven in de linkse gekte en hype.Er is een andere zijde van dezelfde medaille...ik noem ter vergelijk tot slot nog even milieu heffingen op energie die jan met pet betaald, waardoor elite rijken zwaar gesubsidieerde zonnepanelen op hun uitgstrekte prive daken krijgen, en op een tesla van 100k, 80k susbsidie .

Vindt het bijzonder dat de politiek en gemeente zich zo inzet voor 26 inwoners. Terwijl er honderden, zo niet duizenden inwoners zijn die al jaren en jaren wachten op een fatsoenlijke en betaalbare huurwoning.

Mien wandelt

Het vlottrekken zal naar verwachting een ton of 2 / 3 zijn. Daar is de gemeente helaas ook flink debet aan. Geen toezicht en controle op de bouweisen. De extra kosten zullen 60/70 duizend euro per huis zijn, maar die zullen zeker in de jaren terug verhaald kunnen worden op de "projectontwikkelaar". Dus het gaat er om om nu die mensen tijdelijk te helpen, door idiote wetgeving staan zij nu buitenspel.
Als ze de hypotheek niet betalen zijn zij fout. De aannemer houdt het project tegen (retentierecht) en de ontwikkelaar geeft de aannemer de schuld. En de verzekeraar voor de bouwgarantie zit in de bak en kan volgens de regels nog niet uitkeren, ontwikkelaar is immers nog niet failliet. Verzekeraar is al eerder in opspraak geweest tot aan kamervragen toe.

@Eric, ik neem aan dat jij een bedrag per huis noemt? 26 x 3 ton plus alle bijkomende kosten is veel meer dan 6 miljoen. De gemeente is geen partij in deze, hoe vervelend de situatie voor de kopers ook is. Maar van mag mag de oplossing niet uit algemene middelen worden gefinancierd, daar is dat geld niet voor bedoeld.

Van jou mag de gemeente ook 250 schoorstenen in Brandevoort betalen zeker?

Benedict,
Het gaat om tijdelijk de zaak vlot trekken. Dat geld kan verhaald worden. Jouw 6 miljoen Helmond sportcampus komt nooit meer terug.
Die mensen kunnen er nu niks aan doen: zoals ik al aangaf hebben zij op het moment slechts 2 mogelijkheden: stoppen met betalen hypotheek: geld weg en geen huis. Of blijven betalen en juridisch nog een tijdje vechten.
Gemeente is wel degelijk partij: toezicht voor en tijdens bouw is er niet geweest. Daarom moet alles zeer waarschijnlijk afgebroken worden tot de grond. (Waarschijnlijk ook nog in opdracht van de gemeente). Overheid den haag is ook partij: 26 maal 6000 euro bouwverzekering weg bij een malafide partij, die nooit vergunning had mogen hebben.
Dus ja ik vind dat die mensen even geholpen mogen worden. Niet helpen resulteert in een schadepost voor de gemeente: bouwgrond a 360euro per vierkante meter keer 300 maal 26 huizen zal dan toch terug betaald moeten worden.

Benedict,

Nee goed lezen: 2 tot 3 ton om vlot te trekken totaal project en dan 60tot 70 duizend euro per huis.

Totaal nieuwbouw kosten deze huisjes oorspronkelijk inclusief alles ongeveer 3,5 ton per stuk.
Het zijn geen villa’s, gewoon starterswoningen met ieniemini tuintjes.

Het zou mooi zijn als er een potje vanuit de gemeente komt voor deze mensen en dat gun ik ze van harte maar...dan zou ik het ook heel fair vinden als de gemeente de mensen zou helpen die met een verzakte aanbouw zitten!!...zoals wij...vergunning afgegeven en goedgekeurd door de gemeente...na degelijk onderzoek had er nooit zonder palen mogen worden gebouwd op helmonds moerasgrond...de gemeente was hiervan op de hoogte maar laten je in de stront..of in dit geval moeras zakken...wij leven al 13 jaar in deze hel..en de gemeente met de kop in het zand!!!

Ik word wel moe van de reflex van veel mensen om, hoe spijtig ook, bij tegenwind meteen aan te kloppen bij de gemeente. In het plan Akkers leveren de ontwikkelaar en de bouwer een wanprestatie, niet de gemeente.

Bouwtoezicht vanuit de gemeente betreft niet meer dan een papieren controle. Verantwoordelijkheid voor de huidige situatie ligt bij de ontwikkelaar en de bouwer, en die zullen het ook op moeten lossen.

Ik snap @Silvia best. Als de gemeente nu op een of andere wijze gemeenschapsgeld gebruikt, al is het tijdelijk, om een project vlot te trekken van een select clubje particulieren (misschien nog niet eens inwoner van de gemeente Helmond) dan klopt iedereen aan met problemen aan huis of haard.

@ Hanneke Hegeman,

Natuurlijk heb je gelijk, voorlopig moet de gemeente de mensen die deze huizen hebben gekocht volledig schadeloos stellen.
Ze hebben namelijk een zorgplicht voor hun burgers.
En natuurlijk zijn ze ook betrokken bij het verlenen van de bouwvergunning en God mag weten wat voor vergunningen voor bouwers en betrokkenen nog meer.

Het is onthutsend om te zien dat dit college er als de kippen bij is bij het promoten van een noviteit....energie neutrale woningen....brainport of the wordt ( kuch), maar geen thuis geeft als er iets radicaal fout loopt met zo n prestige project...want dat was het toch???? Natuurlijk is de gemeente ook verantwoordelijk voor wat er nu met deze mensen gebeurd, en ze hadden al veel eerder moeten ingrijpen!

Wel de lusten, niet de lasten....die houding kennen we zo langzamerhand wel van de gemeente Helmond.

Overigens, prima initiatief van het CDA!

Groetjes, Yasmine

@Yasmine, waar ligt dan de grens van de zorgplicht? Dan kan ik bij de gemeente aankloppen als mijn dakraam klemt, of mijn auto niet door de APK heen komt. Dat is evenmin het terrein van de gemeente. Maar ik wil wel graag geld zien.

Wat in 2017 een "noviteit" was is inmiddels gemeengoed bij nieuwbouw. Ik zie de lusten niet die de gemeente heeft bij een wijkje van 26 huizen. Vertraging in de oplevering zal ook wel een lagere OZB van deze huizen opleveren, dus is er eerder een last.

@Benedict
Het rijk heeft miljoenen Euro’s beschikbaar gesteld om vastgelopen nieuwbouwprojecten weer vlot te trekken. Dus het hoeft niet te komen uit de gemeentelijke belastingen pot. Dit project komt zeker in aanmerking voor dit noodfonds.
De 26 gezinnen hebben zeker niet gekozen voor de ontstane situatie, als ze van te voren hadden geweten dat het zo’n een ellende zou zijn hadden ze dit heus niet gedaan!

Voor de ander aangevoerde argumenten is het ook vrij eenvoudig: Wanneer deze mensen dan toch hun huizen mogen gaan bewonen komen er in Helmond ongeveer 20 huurhuizen vrij, voor andere die dringend een woning nodig hebben!

Wanneer de gemeente niet de mensen financieel bijstaat in wat voor hoedanigheid dan ook, dan betekend het dat ze geen huis hebben dus geen onderpand maar wel een torenhoge schuld. Het gevolg daarvan zal zijn dat pak hem beet 3/4 in de schuldsanering komt... joh dat is een ander loket bij de gemeente... wat denkt u dat dat dan kost vanuit de zorgplicht?

Als ik u reacties zo lees denk ik dat u niet echt een sociaal persoon bent maar meer een Baudet stemmer. Uiteraard mag dat want dat is gelukkig mogelijk in ons land.

Maar hoe is het mogelijk dat een Projectontwikkelaar als Earth and Eternity (E&E) van dhr. Tempelaars uit Valkenswaard die zich bezig houdt met dit soort wanpraktijken, actief kan zijn in Nederland?
Daar moeten inwoners van heel Nederland tegen beschermd worden! Daar ligt een duidelijke taak van onze overheid!

@Jeroen

Jammer van uw betoog dat u mij, wegens een andere mening, wegzet als niet sociaal en Baudet-stemmer.

Ik blijf tegen de inzet van geld uit algemene middelen om dit specifieke vraagstuk op te lossen. Er zijn naast deze 26 kopers nog honderdduizenden Nederlanders die een uitdaging hebben wat betreft wonen. Op basis waarvan verdienen deze kopers exclusiviteit bij de inzet van overheidsgeld en een hele groep anderen niet? Het gaat om miljoenen euro's. Al gaat het om een garantstelling.

@Benedict

Het is prima dat u tegen blijft, het is ook niet mijn doel u een andere richting op te bewegen, ik ventileer slechts mijn mening op basis van de feiten die ik heb waargenomen.

Zoals ik aangaf wanneer 3/4 van deze gezinnen in de schuldsanering komt kost dat de gemeente meer geld.

Het rijk heeft nu geld beschikbaar gesteld om bouwprojecten vlot te trekken. Daar hebben dan in dit geval de overige Helmonders geen last van, de gemeente kan aanspraak maken op dit fonds.

Hoe je het dus ook bekijkt het rijk heeft gewoon voor vastgelopen bouwprojecten budget vrijgemaakt waar gemeentes aanspraak op kunnen maken.
Het lijkt me dan een kleine moeite om op die wijze 26 gezinnen uit de ellende te helpen!

Het helpt daarnaast de hoge kosten die een schuldsanering voor de gemeente met zich meebrengt voorkomen, daarnaast zullen er ongeveer 20 Helmondse huurhuizen vrij komen voor huis zoekende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: