32reacties

Heesakkers: Stank voor dank


Mocht u de communicatie gemist hebben, sinds begin dit jaar hebben we als gemeente een nieuw afvalbeleid (diftar). Binnen één week vroeg Groenlinks (grootste partij in de raad) aan het eigen college al om betere communicatie over dit beleid. Beter laat dan nooit, maar wel vreemd.

Afgelopen week ging het in de gemeenteraad opnieuw over het afvalbeleid. Collegepartijen verenigden zich in een motie die opriep toch wel rekening te houden met gezinnen met jonge kinderen, vanwege de hoeveelheid luiers die in de grijze bak gaan.
Het college en alle coalitiepartijen voelen waarschijnlijk nattigheid vanwege de grote groep mensen die het nog altijd niet eens is met het nieuwe beleid. En zeg je nattigheid, zeg je luiers.
Collegepartij SP kwam dinsdag met dé opmerking van de raadsvergadering: ‘ik denk dat we op dat punt allemaal even hebben zitten slapen’. Ik wist niet dat de S van SP daarvoor stond.

Het CDA is vanaf het begin al tegen de diftar plannen geweest. Van 26 ophaalmomenten naar 6 (wanneer je als burger niet wil bijbetalen) is nogal een grote stap. Natuurlijk moeten we het afval goed scheiden en zou je soms best wel eens een ophaalmoment over kunnen slaan. En het probleem van luiers heb ik in november al aangekaart bij de wethouder, maar ze gaf toen aan dat het inderdaad niet altijd fris ruikt. Om er aan toe te voegen dat iedereen ‘natuurlijk nog altijd elke twee weken de bak buiten mag zetten’.
Sindsdien is ze zelf moeder geworden van een tweeling en is ook de Slapende Partij wakker geworden. En Groenlinks beseft dat je nieuwe plannen even aan de burger moet uitleggen, ook als burgers dat niet zo’n leuke plannen vinden.

Het CDA vraagt zich al vanaf het begin van de discussie rondom diftar af wat met het nieuwe beleid wordt opgelost. Wil je dat mensen beter scheiden? Leg dan uit wat er in welke bak mag. Wil je luiers apart inzamelen? Ga dat dan regelen. Als een oppositiepartij al in november het probleem van luiers aankaart, waarom luister je dan niet meteen als college maar wacht je tot je zelf tegen het probleem aanloopt?

Een hoop vragen, maar daarover volgt communicatie. En tot die tijd dus eens per twee maanden de grijze bak naar buiten om extra kosten te voorkomen. Dat gaat nog zolang het buiten -3 is, maar in de zomer geldt het motto: ‘stank voor dank’.

Marcel Heesakkers,
burgerraadslid CDA

MarcelOnze Helmondse politici
32 reacties
Reageer

Dit gaat hele grote problemen opleveren. Geleidelijk invoeren was beter geweest. Wat je nu gaat krijgen is dat veel mensen illegaal gaan dumpen. En dat is niet zo gek. Milieustraat neemt geen vuilniszakken aan en is daarbij stervensduur geworden. Je zal maar 1 kleine bak hebben(zoals wij) en je bak maar 1 keer in de 2 maanden buiten mogen zetten. Dit gaat nergens over. Thuiswerken blijkt niet altijd een voordeel te zijn. Dan hebben de beleidsbepalers dus alle tijd om domme dingen te verzinnen. Dit gaat hem niet worden ben ik bang.

Richard Goosen

Ik voorspel een vliegenplaag in de zomer...2 weken is al te lang bij 25 graden, dan kruipen de maden je al om de oren..

....en als je dan super fanatiek aan de slag gaat , vervalt ivm het weer de lediging van de groene bak , omdat de lediging van de grijze bak een week opschuift , want daar wordt aan verdiend! Hoe motiverend.

Je laatste punt maakt Helder Helmond zich nog de meeste zorgen over. Straks in de zomer als de meeste mensen de gratis 6x aanbieden hebben verbruikt zullen de echte problemen pas ontstaan. Helder Helmond maakt zich serieus zorgen dat dan veel illegale afvaldumpingen zullen plaatsvinden. 1 vraagje: je geeft aan dat je in november het luier-probleem al had aangekaart, maar waarom heeft het CDA dan alsnog tegen deze oplossing voor luiers gestemd? Helder Helmond is ook tegen het huidige systeem. Laat dat duidelijk zijn, maar ook met Diftar moeten we kijken naar oplossingen voor onze Helmonders.

Hypocrisie ten troef, zoals gewoonlijk bij het CDA. Goedkoop politiek willen scoren.
"En Groenlinks beseft dat je nieuwe plannen even aan de burger moet uitleggen, ook als burgers dat niet zo’n leuke plannen vinden."
Ik moet direct aan het niet willen uitleggen aan de eigen achterban van het CDA denken: de boeren. Het CDA kiest er voor om vooral NIET uit te leggen dat er accute maatregelen nodig zijn om de huidige manier van het boeren te stoppen.

De diftar-regeling is inderdaad overhaast ingevoerd en er zitten inderdaad de nodige naïeve trekjes aan.
Wel vreemd dat juist de partij die bij klimaat- en afvalmaatregelen altijd het hoofd in het zand steekt nu kritiek heeft op partijen die in ieder geval actie ondernemen om het nodige aan de afvalberg te doen. Die partijen, die wat meer lef hebben, omdat je van tevoren weet dat veel burgers hier moeite mee hebben. Dapperder dan consequent om de hete brij heen te draaien, waar het CDA al decennia voor staat.

Ik ben het niet eens met het ingevoerde beleid, maar als je dan argumenten op tafel legt, moet je het wel goed doen. Het aantal ledigingen waarbij je dezelfde kosten hebt als in 2020 zijn:

rest 140 liter en gft 140/240 liter
9 restafval ledigingen

rest 240 liter en gft 140 liter
9 restafval ledigingen

rest 240 liter en gft 240 liter
13 restafval ledigingen

En dan zie je net de vuilniswagen voorbij komen. Zoekend naar bakken die niet buiten staan. Lijkt me dus niet geldbesparend, als de wagen zo rondrijd. Ze hadden 12x bakken ophalen moeten invoeren. 1x in de maand bak buiten. Ook maar 1x in de maand rondrijden. Dan bespaar je ook op de benzinekosten. En mensen worden niet zo in het nauw gedreven.

Jolanda de Ruijter

@jolanda; correct in mijn ogen.
Over luiers zeg ik dat je die prima in plastic zakjes kunt knopen,luchtdicht.
Geldt ook voor overige stinkzooi .
Dan heb je in elk geval je grijze bak relatief schoon en zonder maaien en vliegen en ziektes.
Voor groen is dat lastiger,probeer daar ook droge resten bij natte etensresten te mengen.

Diftar zal voor veel mensen duurder uitpakken. Het zal voor meer overlast zorgen,en dus uiteindelijk ook daar meer kosten gaan brengen.

Willen we een betaalbaarder oplossing en beter milieu; natuurlijk(zelfs de PVV is voor beter milieu) .
Daarom haal die bak minder vaak op, met uitzondering van warmere periodes, waarin je , ALS SERVICE naar de burgers toe, vaker kan ophalen.

Beste Marcel,
Een beetje vreemd is het wel dat jij het vreemd vindt dat een coalitiepartij aan het college vraagt om een betere communicatie. Misschien dat het in CDA-tijden anders ging, maar ik vind er helemaal niets mis mee om als je ziet dat dingen beter kunnen, dat ook aan te kaarten.
Wat ik wel vreemd vind, is dat als je zelf zegt het luierprobleem al in November aangekaart te hebben, dat dan de hele CDA-fractie tegen de luier-motie stemt.
Verder ben je weer bezig om mensen behoorlijk op het verkeerde been te zetten met onvolledige informatie.
Je zegt dat het aantal ophaal-momenten teruggaat van 26 naar 6.
Het eerlijke verhaal is dat je bij 9 keer de grijze bak aanbieden even duur uit bent als vorig jaar.
Het eerlijke verhaal is dat je bij 15 keer de grijze bak aanbieden niet duurder uit bent dan het geval zou zijn zonder invoering van Diftar.
Je schrijft dat het CDA altijd al tegen invoer van Diftar is geweest. Maar wat is jullie alternatief?
Het eerlijke verhaal is dat in het hele land de kosten voor afvalverwerking fors stijgen. Het eerlijke verhaal is dat deze kosten toch door de burgers opgebracht moeten worden. Uit de gegevens van het CBS (toch een betrouwbare overheids instantie, en niet zo maar bij elkaar gegooglede cijfertjes) blijkt dat de bewoners in een diftar gemeente gemiddeld minstens 70 euro per jaar goedkoper uit zijn dan in een niet-diftar gemeente.
Beste Marcel, ik lees altijd met veel belangstelling jouw columns, maar vertel alsjeblieft wel het volledige verhaal en ook flauwe woordgrapjes mag je van mij achterwege laten.
Met vriendelijke groet,
Bert van Sas, raadslid voor GroenLinks

Om naar minder ophaalmomenten te gaan hebben we natuurlijk nog wel de container om moeten wisselen. Dus naar de grote. Worden die kosten ook meegenomen in de berekening ? Ik zie nu twistpunten over de kosten ophaalmomenten maar zie nergens dat de omwisselkosten in die berkening zitten.

Owjee, als meneer Van Sas het niet zint dan gaat hij weer zuur doen. En als meneer van Sas met betrouwbare cijfertjes komt is er al helemaal iets mis. Die betrouwbare cijfertjes van Van Sas zijn altijd zodanig geïnterpreteerd dat het hem goed uitkomt. En dat is dan raadslid, haha wat een droefenis!!

Ik vraag me dan weer af hoe ze gaan controleren hoe vaak je je bak buiten zet. Volgens mij zit er geen chip in, en mijn bak is al 15 jaar oud, dus dat stickertje met streepjescode is er inmiddels zo goed als afgesleten.

Beste Joop, geef even met onderbouwing aan waar de cijfers niet kloppen. Ik ben altijd bereid verbeteringen aan te brengen 😁

We vonden dat we best goed bezig waren met het scheiden van afval. We doen het alleen nu nog beter. Wij vinden het een sport geworden en we zien resultaat. Wij zijn een huishouden van twee personen en we hebben de grijze container dit jaar nog niet een keer aan de straat gezet.

Frans van der Zanden

@Bert van Sas op maandag 15 februari 2021 om 21:08:

Ik ben een milieubewuste alleenstaande hoogbouwbewoner. Omdat er hier geen GFT-bakken staan gaat mijn GFT-afval noodgedwongen bij het restafval. Zelfs dan zou het twee, drie, vier maanden duren voordat ik een normale grijze vuilnisak vol heb. Met één rol grijze vuilniszakken kan ik letterlijk jaren voouit! Daarom gebruik ik kleinere pedaalemmerzakken, zodat ik mijn afval toch "normaal" eens per maand weg kan gooien voordat de boel begint te stinken.

Desondanks moet ik gaan betalen voor veertien keer legen van een grijze restafvalcontainer, dat is 14 × 140 liter = 1960 liter afval per jaar – totaal onrealistisch. Ik heb niet eens veertien pedaalemmerzakken per jaar, laat staan containers!

Bij het berekenen van de Waterschapsbelasting wordt er rekening gehouden met het aantal personen in het huishouden. Waarom kan dat bij de afvalstoffenheffing niet? Waarom moet ik gaan betalen voor afval dat ik niet heb?

Nou van Groenlinks hoeven de Helmonders het ook niet te hebben.
Vinden dat het allemaal wel meevalt en rekenen vals voor dat je met 9 lichtingen ook nog goedkoper uit zou zijn. Rekent u zelf maar na, maar ook Jesse Klaver kon niet tot tien tellen.

De Totaal rekening krijgen we deze zomer nog wel. De burger draait ook op voor tekorten gemeentekas,en die ontstaan heus wel bij veeelvuldig dumpen van vuil, op straat of in bosjes en natuur gebieden.

Genoeg vieze mensen, ook in Helmond.

Wij zijn 70 plus en scheiden het afval heel goed. Nu hebben in anderhalve maand ongeveer 1 grijze contener vol. Dat is zeg maar 1 keer per maand ledigen. Dat zijn er dan toch nog 12 per jaar. Dus dat kost ons toch meer dan wat we eerst betaalden.
Ik vind het te gek voor woorden om dan maar een zes keer in een jaar extra betalen. En we scheiden al zo goed. Ik wil dat wel eens zien in een gezin met kinderen.

Dat een grijze bak stinkt is natuurlijk een misvatting. Daar gaat restafval in. Als die stinkt is er verkeerd afval ingegooid.

Lenie Weijnen Stienen

Hier in Brouwhuis noemen we Van Sas van GroenLinks de Willem Engel van Helmond. Hij komt met alternatieve feiten en ziet de werkelijkheid niet. En hij is er als de kippen bij als zijn partij ergens negatief wordt weggezet. En als ik een stuk aanlever bij het wijkblad hier dan houdt zijn vrouw publicatie tegen omdat ze in de redactie zit.

En we moesten van hem en zijn milieuvrienden allemaal GroenLinks stemmen en zeker geen CDA vanwege stank Den Ouden. Nou Van Sas: ook dat zaakje stinkt behoorlijk!!

BrouwhuisUnited

Het probleem is niet de heffing of het legen van afvalbakken......het probleem zijn de mensen zelf. Zij maken er een puinhoop van. Loop maar eens mee op m'n dagelijkse rondje.

F. van der Zanden

Lenie W S doet al haar afval eerst afwassen alvorens deze over de kliko's te verdelen. Prima, maar natuurlijk niet milieurvriendelijk.
Leest u ook eens wat er nog wel in grijs mag; gemeente komt neit verder dan volle stofzuigerzak, oude theezakjes en billendoekjes.

De burgers horen we hierboven; het gaat vaker om peopluiers of stoma's of ander medisch afval.
Mensen die concluderen; eens in de twee maanden is best weinig.

6 maal zou gratis moeten zijn, en 12 maal ongeveer gelijk aan kosten wat we nu betalen.Dat zou al eerlijker zijn.
Ook als je de tarieven voor grofvuil ziet; gruwelijk..om een kofferbak troep af te voeren mag je een vol uurloon neerleggen!

@Andre op donderdag 18 februari 2021 om 13:39:

Nu is 6 maal gratis en 9 maal even duur als het jaar ervoor. Dat betekent dus dat u met uw 12 maal ongeveer 15 euro per jaar duurder uit bent.

Persoonlijk haal ik als alleenstaande de twee maanden makkelijk met een grijze container. Maar ik heb dan ook geen incontinentiemateriaal nodig etc. Maar in dat geval zult u met een medische indicatie gewoon elke twee weken de bak aan de straat kunnen zetten zonder meerkosten.

Maar kijk gewoon zelf eens op https://www.helmond.nl/Veelgestelde-vragen-invoering-diftar

Daar staat alles gewoon netjes op een rijtje.

Michiel van Geel

Ik vind het prima om mijn afval gescheiden aan te bieden en dat lukt, afgezien van de warme maanden, ook erg goed. Probleem is dat de GFT container gedurende het hele jaar om de twee weken wordt geleegd. Voor mensen met een tuin en daardoor veel tuinafval in de warme maanden, is het tweewekelijks legen van de GFT container in de winter veel te vaak en in de zomer veel te weinig. Consequentie is dat de grijze container in de zomer gebruikt moet worden voor tuinafval. Een hoger tarief veranderd daar niets aan. Deze maatregel lost dus in mijn geval niks op.

Het is ook niet bepaald een revolutionaire wijziging die Helmond nu doorvoert. Wellicht voor de gemeente en de inwoners wel maar honderden gemeenten gingen al voor. Kwestie van wennen voor inwoners en goed in regelen door gemeente.

@Michiel van Geel op donderdag 18 februari 2021 om 14:38:

Goede suggestie Michiel om via de link eens te kijken wat diftar kost en wat je voor je geld krijgt. Om bij dit laatste te blijven: je schrijft dat de eerste 6 keer de grijze bak gratis is. Dat is een misvatting die ik wel mee hoor van politici. In het jaarlijks te betalen standaardtarief zijn die 6 maal meegenomen. Daar betaal je als inwoner dus voor. Conclusie: Voor niets gaat de zon op, de grijze bak (en alle andere Helmondse bakken of zakken) moet je al vanaf het eerste moment betalen.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

@Hanneke Hegeman op vrijdag 19 februari 2021 om 12:24:

Semantische discussie. Het moge duidelijk zijn dat ik bedoelde dat die eerste zes bakken in het basistarief inbegrepen waren. Het is dus geen misvatting, maar een kwestie van andere interpretatie van hetgeen ik geschreven had.

En ja, voor niets gaat de zon op. Net zoals de hondenbelasting is de afvalstoffenheffing een doelbelasting. Als de kosten van vuilverbranding omhoog gaan, dan stijgt het tarief mee. Of andersom als we veel beter gaan scheiden blijft het gelijk en wordt er een reserve aangelegd die gebruikt wordt om eventuele prijsstijging in de toekomst op te vangen. Het is in ieder geval geen melkkoe, zoals sommigen lijken te denken.

Michiel van Geel

@Michiel

Hondenbelasting is geen doelbelasting maar een algemene belasting. In de wet is er geen koppeling met de kosten voor honden of zoiets dergelijks.

Afval is geen belasting maar een heffing. De opbrengsten mogen de gemaakte kosten daarbij nooit te boven gaan. Met andere woorden de gemeente mag er niets aan verdienen. Als dat wel zo is kun je naar de rechter stappen en die geeft je dan gelijk. Heeft de gemeente aan het einde van het jaar wat over dan mogen ze dat inderdaad opzij zetten voor komende jaren.

@Michiel van Geel op vrijdag 19 februari 2021 om 15:33:

Beste Michiel, de kunst van het schrijven is dat je de lezer niet zelf een betekenis aan je woorden laat geven, maar dat je duidelijk bent in wat je bedoelt.
Helaas is het in de wereld van politici gebruikelijk via vage bewoordingen antwoord te geven op vragen. De vragensteller mag dan zelf de conclusies trekken waarna de politicus, als die ter verantwoording wordt geroepen, kan zeggen dat hij dat niet zo bedoeld heeft.

We gaan de verkiezingen in. Binnenkort landelijk, volgend jaar plaatselijk. Het lijkt me dat de Helmondse burgers niet gebaat zijn van omtrekkende bewegingen.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

Inderdaad @Hanneke Hegeman. De ambtenaren van de gemeente Helmond zijn ook al druk bezig om beter met heldere taal te communiceren. Interne cursussen worden dan ook druk bezocht en dit is een goede zaak. De wil is er immers.

@Michel van Geel
Ook voor onze raadsleden zou dit een item moeten zijn. Een voorbeeld. Wil je de inwoner beter betrekken zeker. Begrijpelijke en heldere taal is meer dan noodzakelijk. Dat communiceert een stuk duidelijker. En is voor iedereen te begrijpen. Je zit er namelijk voor de kiezer. Misschien een interessante pagina ook hier als raadslid of burgercommissielid mee aan de slag te gaan.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/oud-partijvoorzitter-vvd-pleitte-in-2002-al-voor-jip-en-janneketaal-bij-politici/

Helmond Toegankelijker

Mijn grijze bak is dit jaar al enkele malen geleegd. De voorlaatste keer toen er 12 cm vastgevroren sneeuw lag, daarvoor weet ik het niet meer.

Mijn bak heeft geen chip of barcode of wat dan ook, het is dus niet mogelijk te identificeren wiens bak het is. Er straat wel met eigen plaklettertjes en voor eigen gemak een huisnummer op om zelf na het legen mijn bak terug te vinden.

Vandaag werd er weer opgehaald. Er stonden weinig andere grijze bakken aan de weg, ik vrees nu dat hier diftar al ingevoerd is. Hoeveel keer legen heb ik dan nu al op mijn conto? Ik heb het niet bijgehouden, de ophaler heb ik ook niets zien registreren. En dan nog: ieder ander kan die bak aan de weg gezet hebben, ook later blijft die mogelijkheid altijd aanwezig. Moet ik die bak voortaan aan de ketting leggen?

Nog vreemder: de ophaler inspecteerde voor alles eerst nauwgezet de inhoud van mijn bak, heel duidelijk om te kijken wat er in zat. Welke opdracht heeft die ophaler en wat als het hem niet bevalt? Ik vind dit een inbreuk op mijn privacy en vind dat zo'n inspectie moet stoppen.

Niet te begrijpen. De docu,s betreft het ingezamelde bv plastic dat via de achterdeur verdwijnt naar India of Afrika waar dan kinderen tussen de rommel aan het scharrelen zijn. En wij maar inzamelen. De last voor een ieder is zwaarder dan de baat.

Ik vind dat hele diftar vervelend. Het geeft een heffing achteraf. Je kunt beter mensen die minder vaak afval buien zetten een teruggave geven, zoals bij energie.

Het restafval wat nu minder is opgehaald is niet verdwenen maar verplaatst. Naar andere gemeenten, of in beetjes naar andere afvalstromen (pmd, groen, kleding, publieke vuilnisbak). Je geeft burgers de mogelijkheid om onder belasting uit te komen met diftar en dan wordt men creatief.

Bovendien is diftar achterhaald. Een aantal grote gemeenten zagen dat hierdoor ander afval zo vervuild raakte dat men NAscheiding heeft ingevoerd. Ondanks dat moest er een links stokpaardje worden ingevoerd.

Houd rekening met dit als u weer gaat stemmen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: