20reacties

Vervoort: Maar wát gaan we bouwen?


Het huidige college van B&W heeft aangegeven dat we tot 2040 een opgave hebben om 15.000 woningen bij te bouwen. Dat is een prima streven. Het voornemen is dat er ongeveer 10.000 woningen in het centrum bij komen: 2500 op BSD Brandevoort en de overige 2500 verdeeld over de stad.

Wij vinden het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar het type woning dat dan gebouwd wordt. CDA Helmond wil hoofdzakelijk bouwen voor onze inwoners en tegemoet komen aan de behoefte van onze inwoners. We denken niet andersom: we plannen de bouw van 15.000 woningen waarna wij wel beslissen welke woningen er gaan komen. Dat is niet de weg om onze inwoners te helpen.

We kunnen ervan uitgaan dat in het centrum hoofdzakelijk appartementen komen: zo’n 10.000. Dat zijn er erg veel in onze beleving. Want: waar moeten deze komen te staan? En op BSD Brandevoort zijn ook nog eens 1250 appartementen voorzien. Dat gaat een richting op die niet strookt met wat onze inwoners willen. Wij hebben onze inwoners gesproken: veel van hen willen een normale, sociale huurwoning met een klein tuintje – en als het eventueel kan een garage erbij. Anderen gaven aan een sociale koopwoning of twee-onder-een-kapwoning te wensen of (voor inwoners die meer kunnen en willen besteden) een vrijstaande woning met tuin en garage. Helmond moet ruimte bieden aan deze gevarieerde vraag van de Helmonder, want voor deze mensen gaan we uiteindelijk bouwen!

Afgelopen week is een oproep van de voorzitter van de NVM gedaan om meer te luisteren naar de behoefte van de huidig en toekomstige inwoners. In die oproep werd duidelijk dat er te veel wordt ingezet op de bouw van appartementen. Als we naar de eigen inwoners luisteren, zijn er verschillende mensen die wel willen gaan verhuizen. Zij willen echter wel graag in de wijk blijven waar ze zijn opgegroeid zijn of willen niet (ver) weg waar ze nu wonen. Laten we er in de politiek voor zorgdragen dat de behoefte van verschillende woningen in evenwicht blijft, dat de kwaliteit van de woningen op niveau blijft en dat wonen voor elke Helmonder betaalbaar blijft. Gezien de complexiteit van dit vraagstuk komen wij er uitgebreid op terug in ons verkiezingsprogramma.

Beste lezer, hoe kijkt u hier tegenaan?

Pieter Vervoort
Fractievoorzitter en lijsttrekker CDA Helmond

PieterOnze Helmondse politici
20 reacties
Reageer

Je mag alleen maar betalen, hun bepalen! Noemt men inspraak en vrije keuze. Boter op hun hoofd. Moeten weer hun prestige projecten (net als Boscotondo) worden net als 'het huis van de stad'. Gewoon stadhuis of gemeentehuis, niets meer en niets minder en moet voor iedereen toegankelijk zijn en laafdrempelig zoals men pleegt te zeggen! Forget it! Zeker met een ambtenaren corps wat eigengereid en ook alleen denkt aan zichzelf, vriendjes maar vergeet zeker ook geen eigenbelang. Overdag te moe om wat te doen, in de avonduren maar bij snabbelen om voor de een of de ander wat te regelen 'tegen een vergoeding', financieel of in natura. Niemand durft er wat van te zeggen, wordt meteen onderuit geschoffeld! Mensen willen echte keuze hebben, geen voorgehouden bot waar niks in zit! Net als BSD, ook een prestige project van het huidige college van B&W, zelf gaan ze er niet wonen let maar op. Ik al helemaal niet, alleen voor die linkse figuren, die gaan daar wonen. Kan het gemeentebestuur zichzelf alsnog de hemel in prijzen.

Hoeveel woningen telt Helmond op dit moment, 45.000? Dan is 15.000 een derde erbij, best ingrijpend. Daar mag inderdaad wel even over worden nagedacht.

Demografisch gezien bestaat Helmondse bevolking uit meer dan 30% aan senioren binnen nu en vijf jaar; dus bouw voor deze doelgroep seniorenwoningen en GEEN appartementen of flatjes

Kijk het huidige woningbestand er maar op na, bestaat uit Vinex, tweekappers en flatjes en in buitenranden van elke wijk vrijstaande woningen voor de rijke.

Dus laatr college alles inzetten voor deze groep die al jarenlang roept om levensloop-bestendige woningen nu alle woonzorg en bejaardenhuizen zijn wegbezuinigd door o.a. deze christelijke partij (kan ie trouwens wat minder zijn tanden bleken en meer luisteren?)

Wat een gotspe weer. Hoe bestaat het dat je gemeentelijk beleid eventjes plant voor 20 jaar vooruit. Tot 2040 15000. Wat een lulkoek, hoeveel woningen was Helmond genoodzaakt te leveren aan zomaar iets als asielzoekers?
Nee, we nemen geen standpunten en maatregelen tegen verder oplopende massa migratie. Alles en iedereen is zielig en heeft voorrang.
Hoeveel huisjes plant CDA voor dit jaar? Er wordt nu toch ook geregeerden gebouwd?
Oog hebben voor behoeften? Daar staat juist bij uitstek CDA niet om bekend.
Waarom gaan we niet uit van gelijkblijvende bevolking?
Echt raar hoe bestaande wegkijk elite partijen maar aankletsen.

@Sander Lam op maandag 17 januari 2022 om 12:49:

Kijk eens 1 jaar vooruit. Kijk eens vooruit naar 2040. Je kunt wel nadenken. De gedachtengang van Helmondse inwoners is in 2040 zeker totaal anders dan nu. Wie is de echte voorspeller? Je kunt niet zo heel erg veel voorspellen.
Qua woonvormen, woonideeen, woninginrichting, wijkinrichting,,straatinrichting, stadsontwikkeling-/inrichting. Vergeet ook het aspect mobiliteit in die ontwikkeling niet. Bestaat tegen die tijd nog 'de brug'' Kasteel Traverse over het Knaal. In 2015 zou 'die brug' zijn/worden gesloopt. Na 25 jaar. Bestaat misschien in 2040 nog?
Het is een geleidelijk proces. Invloeden op termijn kun je niet incalculeren.

@Pieter Vervoort:

"We kunnen ervan uitgaan dat in het centrum hoofdzakelijk appartementen komen: zo’n 10.000."

Mag ik vragen waar je dat getal 10.000 vandaan haalt? Het lijkt me namelijk totaal niet realistisch, tenzij je nieuwbouw neer wilt gaan zetten van twintig verdiepingen of meer...

Kijk allemaal even goed, want de denkwijze in deze column is een van de oorzaken hoe we in de huidige wooncrisis zijn beland.

Iedereen gouden bergen, "een normale, sociale huurwoning met een klein tuintje – en als het eventueel kan een garage erbij". Hoeveel vrije ruimte denkt de heer Vervoort dat we nog hebben in Helmond? Als we alleen uitgaan van woningen zoals het CDA Helmond deze klaarblijkelijk wenst, dan blijven we een enorm tekort houden op de woningmarkt. Het is tijd voor de standaard vraag: HOE DAN? Kom maar met een doorrekening, hoe betaalbaar zijn die woningen dan en waar wil je ze realiseren? Want het is erg makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen dat het allemaal niet deugt om vervolgens met NUL oplossingen te komen. In het verkiezingsprogramma op jullie website lees ik het in ieder geval niet terug. Maar ik laat me graag verrassen.

Nu de realiteit. Helmond beslist niet alleen hoeveel woningen er kunnen/moeten komen. Dat doet de gemeente samen met de regio en op basis van uitgebreid onderzoek. Als je dan bepaald hebt hoeveel het er moeten zijn, dan ga je vervolgens naar de vraag wat voor woonvormen en waar kun je ze kwijt. In Eindhoven hebben ze met Strijp-S en Strijp-R eigenlijk al een blauwdruk neergelegd hoe je op een leefbare manier veel woningen kunt realiseren op betrekkelijk weinig oppervlakte. Het is dus niet zo raar dat voor Helmond ook gekeken wordt naar dit soort oplossingen. Daar komt bij dat de combinatie van wonen en werken zoals je die op Strijp-S ziet ook nog eens heel gewild is en ook economisch voordelen heeft. Dat je in je centrum wat meer de hoogte in gaat hoort bij de natuurlijke groei van een stad.

Beste Pieter, blijf nou alsjeblieft niet hangen in ouderwetse ideeen over wonen. Durft te experimenteren bij BSD en durf in het centrum wat stedelijke allure toe te voegen. Als straks de vergrijzing echt doorzet, dan zul je zien dat er opeens veel meer huizen vrij gaan vallen, omdat mensen kiezen voor gemak en hun rijtjeswoning met tuin inruilen voor een appartement met meer voorzieningen. Als je bouwt voor de toekomst hou je ook daar rekening mee.

Daar ligt ook nog een kans voor de woningbouwverenigingen. Die moeten aan de gang met het verduurzamen van hun huizen. Misschien is er een constructie te verzinnen waarbij mensen hun huis "in verhuurde staat" verkopen aan een woningbouwvereniging, net zoals dat nu regelmatig al in de vrije markt gebeurt. Woningbouwvereniging een mooie deal, nieuwe huurder relatief lage huur en weer wat minder gespikkeld bezit. Misschien kan dat zelfs in combinatie met vrhizing naar die nieuw te bouwen appartementen voor wie dat wenst, zodat er meteen een sociale huurwoning bij komt. Want er zijn genoeg mensen die best kleiner willen wonen, maar bang zijn of ze wel iets fatsoenlijks terug kunnen kopen.

Kortom Pieter, denk eens wat creatiever en wat meer in oplossingen. Dan komen we er met zijn allen vast prima uit.

Michiel van Geel

Waar komen de levensloopbestendige woningen dan te staan, men wil toch doorstroming in de huizenmarkt.

De visie van Helder Helmond wat betreft volkshuisvesting:

Net als veel andere gemeenten knapt ook Helmond uit haar jasje. Inwoners staan soms jarenlang op de wachtlijst, en met name bij jongeren hakt dat erin. Zij zijn klaar voor de volgende stap, maar vanwege het woningtekort blijven ze noodgedwongen nog jaren bij hun ouders wonen. Het is onacceptabel dat zij in hun ontwikkeling worden geremd.

Het lokale woningbeleid vraagt daarom om stevige keuzes. De woningnood is complex en dus is het onmogelijk iedere groep naar tevredenheid te bedienen. Ook hier kiezen we daarom voor het belang van de Helmonder. Bedrijven die veel arbeidsmigranten inzetten, moeten meer verantwoordelijkheid tonen voor de bijbehorende huisvesting. We stimuleren – indien mogelijk – woonvormen op of nabij de bedrijfslocatie. Daarnaast hanteren we strenge kaders voor het huisvesten van arbeidsmigranten in reguliere woningen. We ontmoedigen vastgoedondernemers die deze huisvesting nu als verdienmodel zien. Om clustering te voorkomen, kijken we daarnaast naar een zogenaamde afstandsnorm. Zo mag er bijvoorbeeld maar één woning binnen een straal van 150 meter voor arbeidsmigranten worden bestemd, wat tevens de integratie van buitenlandse werkers stimuleert.

Sinds 2017 zijn gemeenten niet langer verplicht statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) voorrang te geven bij de toekenning van sociale huurwoningen. Wel krijgen we een periodieke taakstelling opgelegd, waarin we ieder half jaar een bepaald aantal statushouders moeten huisvesten. Inwoners mogen echter niet het slachtoffer worden van zwalkend overheidsbeleid, en daarom voldoen we enkel aan onze wettelijke verplichtingen. Zolang de woningnood niet is opgelost en inwoners jaren op een wachtlijst staan, zullen we als gemeente geen extra statushouders huisvesten. Ons basisbeginsel is dat juist de Helmonder voorrang krijgt.

Het aantal inwoners laten groeien mag geen doel op zich zijn. Toch wordt dat binnen de huidige politiek vaak wel zo gezien. Maar welk belang heeft de individuele inwoner daar bij? Die vraag wordt niet gesteld, en daar moet daarom verandering in komen. Want ongebreidelde groei zorgt misschien voor extra centjes voor de gemeente, maar tast daarnaast de leefbaarheid van de stad aan. We willen daarom dat die factor op zijn minst stevig wordt meegewogen. Groei moet altijd in het belang zijn van inwoners, en niet enkel dat van de gemeente zelf.

We vinden het belangrijk dat onze wijken hun karakter behouden. Dat betekent ook dat we niet te snel kiezen voor de sloophamer, maar oude panden waar mogelijk renoveren en eventueel (tijdelijk) herbestemmen. Prioriteit is het vergroten van het woningaanbod met specifieke inzet voor (sociale) huurwoningen en starterswoningen voor jongeren. Daarbij moeten huisjesmelkers in Helmond per direct worden aangepakt. Daarom stellen we strengere eisen aan de zelfbewoningsplicht en particuliere woningverhuur, voldoende onderhoud en goede rechtsbescherming voor huurders. Achter de voordeur kennen we nu diverse schrijnende situaties. Tijd om daar korte metten mee te maken.

@D'n dieje op maandag 17 januari 2022 om 21:29:

De hoogbouw in het centrum is volop in ontwikkeling. Kijk maar naar het centrum. Paus Beneductus predikt voor meer kinderen. Minder honden. Op termijn komt Helmond ruimte tekort.

Wat gaan WE in Helmond bouwen ? Wie is WE ? De overheid in het algemeen en de gemeenten in het bijzonder doet niet veel anders dan opdrachten geven zonder mee te betalen. En als het om huurwoningen gaat dan worden de corporaties onder druk gezet, die zijn inmiddels niet veel meer dan klusjesmannen van de overheid. Terwijl de corporaties opgericht zijn door en voor huurders om goed en betaalbaar wonen mogelijk te maken voor mensen met een klein inkomen die geen huis konden betalen. Door grote bijkomende kosten (denk aan overhead, extra belastingen als verhuurdersheffingen) zijn de huurprijzen inmiddels gigantisch gestegen. Corporaties zijn verworden tot huurdershouderijen om huurders arm en afhankelijk te houden en op te laten draaien voor allerlei extra kosten. Een huurder betaald wel een hypotheek maar zal nooit eigenaar worden van grond of woning. Het houden van huurders is voor de rijken en de overheid een fantastisch verdienmodel. Maar de huurders die alles betalen zijn buitenspel gezet. Geen eigen huis, geen plek onder de zon.

Hou Helmond leefbaar bouw minder

@Andre op woensdag 19 januari 2022 om 15:35:

Juist. Maar ja, centjes he.

@Michiel van Geel op maandag 17 januari 2022 om 23:28:

Fijn dat je een zoveelste CDA-proefballonnetje doorprikt.

Ik ben ook vooral benieuwd maar ook sceptisch over waarom er zo veel bijgebouwd zou moeten worden. Kijk allereerst naar de leefbaarheid van een wijk, kijk wat er mogelijk is, doe wat aan die tig leegstaande kantoorgebouwen (ombouwen in plaats van nieuwbouw) en kijk sowieso eerst naar de menselijke maat in plaats van naar de geldelijke opbrengst, waar het vrees ik ook hierbij bij het CDA om te doen is.

@Lei op woensdag 19 januari 2022 om 15:06:

Een beetje off-topic, want dit gaat om landelijk beleid wat huren/kopen betreft, maar helemaal eens. Ook binnen mijn eigen partij werd er tot voor kort gepraat over "scheefhuren" als een soort misdaad, terwijl het probleem dat we hebben toch echt niet de schuld is van die paar mensen die in hun sociale huurwoning blijven wonen omdat ze er nou eenmaal fijn wonen en geen behoefte hebben aan hogere woonlasten.

Nou is het natuurlijk wel zo dat je als huurder ook de lasten niet hebt van het zelf moeten onderhouden van je woning, maar als je huurders vergelijkt qua vermogensopbouw met hun generatiegenoten die gekocht hebben is er een flink verschil in vermogensopbouw.

Het woonbeleid hebben we te danken aan jarenlang rechts beleid op het gebied van volkshuisvesting, met als dieptepunt het afschaffen van het VROM. De VVD lijkt de sociale huur tot volksvijand nummer een bestempeld te hebben, maar onder druk van de publieke opinie (dankjewel mensen van het woonprotest voor het laatste duwtje) is nu de verhuurdersheffing eindelijk op de helling. Er zitten nog wel wat adders onder het gras, maar dat gaat te ver om daar hier op in te gaan. Het gaat nu in ieder geval voorzichtig weer de goede kant op, met plannen om flink bij te bouwen om de crisis op de woningmarkt op te lossen.

@Job op woensdag 19 januari 2022 om 15:53:

En daarmee kom ik op het antwoord op jouw vraag Job, want de reden dat er flink bijgebouwd moet worden is dat het tekort zo ver is opgelopen dat het gewoon keihard nodig is. De regio Eindhoven-Helmond groeit economisch als kool en dat betekent dat er niet alleen groei is van de eigen bevolking, maar ook van mensen die hierheen komen om te werken. Een deel van die nieuwe werknemers is hoogopgeleid en heeft dus vaak wat extra te besteden. En dat is dan weer goed voor het lager opgeleide deel van de Helmonders, omdat er dan voor hen ook meer werk is. Het is dus wel degelijk goed om ook wat ruimte te maken voor wat mensen die van buiten Helmond komen.

Transformatie van kantoorpanden wordt ook gedaan waar mogelijk, het pand bij het station dat onlangs is opgeleverd is daar een voorbeeld van. Maar ook splitsen van bestaande woningen is slim, omdat er steeds meer 1- en 2-persoons huishoudens zijn. Zelfde met kangoeroewoningen, dat je bijvoorbeeld je schuur om kunt bouwen/ iets uitbreiden tot Tiny House om voor een familielid te kunnen zorgen. Dat familielid laat dan ook weer een huis vrij richting de (huur)markt.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op woensdag 19 januari 2022 om 16:56:

Een duidelijk verhaal, dank voor je antwoord.
Dat ik sceptisch ben over deze column over woningbouw is niet omdat ik niet zie dat nieuwbouw hard nodig is, maar dat ik sceptisch ben over de reden erachter.
Niet de geldelijke opbrengst (investeringen, makelaarsperikelen, beleggingen) staat hopelijk voorop, maar de woonwens van de bewoner van onze stad.

Inderdaad is er niets mis met bouwen voor verschillende lagen van de bevolking, dat versterkt elkaar alleen maar.

Zoals je terecht aanstipt moet het gaan over goed doordacht woningen opknappen, maar zeker ook bouwen, vanuit een realistische visie, niet enkel om stemmen te trekken.

Enige wat ik echt heel belangrijk vind, is dat iedere woning toegankelijk is voor iedereen. Dus ook wanneer slecht ter been of rollend.
Te vaak worden nieuwe woningen gerealiseerd waar mensen met een fysieke handicap niet naar binnen kunnen.
En dat betekent niet alleen er niet kunnen wonen... maar er ook niet op visite kunnen.
En een handicap gebeurt iedereen.
Soms kortdurend, soms voor t leven. Soms verwacht (ziekte/leeftijd) maar meestal onverwacht! Niet hoeven verhuizen geeft zoveel veiligheid in een onveilige wereld waarin je komt als je (al dan niet plots) gehandicapt raakt

@michielvangeel
Wil je aub eens ophouden met absoluut niet relevante termen als "lager opgeleid" en "hoger opgeleid"?! En daarmee de "logische" redenering dat hoger opgeleiden zich een duurder huis kunnen permiteren. Echt stuitend. Een groot deel van de economie draait op zogenaamd "lager opgeleiden" die het uitstekend voor elkaar hebben en prima in staat zijn om een duurder huis te kopen.
Er moet gebouwd worden voor verschillende
inkomensklassen, dat lijkt is het enige relevante hier!
Los daarvan: waarom wordt er niet meer gekeken naar de dorpen binnen de regio Eindhoven? Niet iedereen wil straks hutjemutje in Eindhoven of Helmond wonen. Leuk die grote broek van Eindhoven en Helmond maar het zou beide gemeenten en de provincie in deze sieren om ook meer woningbouw toe te staan in kleinere gemeenten (met vaak meer grondoppervlak maar dit terzijde).

@Jules op zondag 23 januari 2022 om 12:16:

Lager opgeleid, hoger opgeleid, praktisch geschoold, theoretisch geschoold, de woordpolitie is er maar druk mee. Volgens mij is de strekking van wat ik probeer te zeggen wel duidelijk toch? Voor alle duidelijkheid, voor mij is elke mens gelijk.

Waar het om gaat is dat we in Helmond een groep mensen hebben die om uiteenlopende redenen moeilijker in staat zijn om een baan te krijgen/te houden. Juist voor die groep is het goed als er een flinke vraag is naar werk waar je niet veel opleiding voor nodig hebt. Want voor degenen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt staan geldt dat zij vaak de eersten zijn die de klappen van een crisis op moeten vangen. Bij een grotere vraag naar "handjes", zoals werkgevers er wel eens denigrerend over spreken wordt de kans dat zij een fatsoenlijk salaris gaan verdienen ook groter.

Overigens spreekt het CBS ook van laag, middelbaar en hoog opgeleid. Volgens de cijfers op hun website was in 2016 het gemiddeld inkomen voor lager opgeleiden 19.300, voor middelbaar opgeleiden 28.900 en voor hoger opgeleiden 49.900. Dus ja, hoger opgeleiden hebben gemiddeld gewoon meer te besteden. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is wel de realiteit.

Ik ben overigens met je eens dat we best meer naar de dorpen mogen kijken. Ik heb al eerder eens gezegd dat er bij Deurne aan de oostkant enorm veel ruimte is voor een extra station en flink wat woningbouw. Dat neemt niet weg dat ook Helmond gewoon aan de bak moet, want het tekort aan woningen is groot.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op zondag 23 januari 2022 om 13:07:

Demografisch vergeet jij en andere politiek zwetsers dus weer dat een grote groep senioren en medioren NIET aan de bak komen met huidige woningbeleid.
Dus stop met allerlei non-argumenten en zorg dat er voor die groep gebouwd wordt en geen appartementen maar levensloopbestendige woningen (gelijkvloers, bredere deuren, 2 tot maximaal 3 slaapkamers voor hulp-kleinkinderen en kleine patio)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: