20reacties

Maas: Beginspraak


Het kersverse college is van plan de komende vier jaar Helmond anders te besturen. Of zoals in het coalitieakkoord omschreven: ‘in verbinding met de stad.’ Dat staat op papier erg mooi, maar wat wordt hier nu mee bedoeld en hoe realiseer je een andere manier van politieke besluitvorming in de praktijk?

De gegroeide kloof tussen politiek en inwoners kan alleen worden gedicht als inwoners, ondernemers en organisaties zich gehoord voelen, de soms gevoelde afstand verkleind en het vertrouwen vergroot. Iets wat in de loop der jaren is scheefgegroeid, is echter niet in enkele maanden hersteld. Dat kost tijd en vraagt inspanning van alle betrokkenen.

Zo is het college voornemens om bij grote onderwerpen de beleidsvorming te starten in gesprek met betrokkenen in de samenleving. Ze noemen dat beginspraak. Op basis daarvan wordt een startnotitie opgesteld met meerdere scenario’s die de gemeenteraad krijgt voorgelegd; de raad kan vervolgens een keuze maken uit de verschillende scenario’s. Ook wordt in nauw overleg met de gemeenteraad bekeken hoe de politieke besluitvorming nog meer kan worden afgestemd op de wens tot participatie.

Het eerste voorbeeld van ‘beginspraak’ is inmiddels een feit. Op basis van de huidige inzichten is het noodzakelijk om vanaf 2016 oplopend structureel 9,5 miljoen euro te bezuinigen. Gelet op de omvang en impact van de bezuinigingsoperatie op de stad, wordt gekozen voor een zorgvuldige aanpak waarbij ook een rol is weggelegd voor de gemeenteraad, inwoners, bedrijven en instellingen. In dit proces van participatie en instemming wordt bij de begroting van 2015 een pakket met bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd dat de omvang van de bezuinigingstaakstelling ruim overschrijdt. Dit geeft ruimte om op basis van alternatieven keuzes te maken. Hiermee wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om op hoofdlijnen de bezuinigingen aan te geven die daaropvolgend met het maatschappelijk veld verder worden uitgewerkt en ingevuld.

GroenLinks wethouder Financiën Paul Smeulders geeft hiermee de aftrap van een nieuw politiek klimaat: “Wij zijn ons ervan bewust dat deze bezuinigingen een behoorlijke impact hebben op onze stad. Met het gekozen proces staan wij voor een zorgvuldige aanpak, waarbij we samen met de raad en de stad alle aanwezige creativiteit willen benutten om te komen tot een breed gedragen oplossing.”

Nu moet blijken of de wens tot verandering ook door alle betrokkenen kan worden omgezet in gezamenlijk gedragen beleid voor de stad. Ik pak deze handschoen graag op, u ook?

Antoinette Maas
Raadslid GroenLinks

AntoinetteOnze Helmondse politici
20 reacties
Reageer

De kloof word alleen maar groter omdat onze politicus bijna allemaal in Vinex-wijken wonen waar zich de problemen van volksbuurten noch niet voordoen.
Ze zijn wereldvreemd in hun eigen gemeenten, het enige waar ze interesse in hebben zijn kunst cultuur en vooral hun loopbaan veilig stellen na hun politieke carrière.

@Stef op maandag 2 juni 2014 om 07:53:

noch= nog :-)

Ik hoop dat GroenLinks net zo kritisch blijft als in de tijd van Rudi van der Made en Ling Ko.
Het woord beginspraak doet me trouwens erg denken aan het Engelse woord newspeak van George Orwell in 1984. Voor wie die roman niet kent, echt een aanrader. In 1948 geschreven over 1984 en nog altijd actueel.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Newspeak

Stef,
ik vind dat jet nieuwe college tekort doet met je uitspraken.
Volgens mij zijn de rotte appels er nu uit en moet dit college eerst een kans krijgen om een nieuwe bestuurscultuur te realiseren.

Dat kan niet van vandaag op morgen, maar geef ze de tijd.

We kunnen allen kritisch blijven volgen en waar nodig positieve dingen inbrengen.

Leny van Muijen

Ik blijf van mening dat Stienen gesteund door de volgzame CDA wethouder de Leeuw en rotte appel is. Gaat problemen geven.
...

Stef, allereerst wil ik erop wijzen dat niet alle politici im een fraaie Vinex-wijk in Helmond wonen. Eerst je huiswerk doen alvorens ongenuanceerd je mening te spuien! Jouw uitlatingen dragen evenzeer bij aan het in stand houden van de door jou genoemde kloof.
Namens Helder Helmond zit ik in de oppositie maar niettemin wil ik dit deels nieuwe college de kans geven andere en in hun ogen betere politiek te bedrijven. Helder is in ieder geval dat het anders moet dan de afgelopen raadsperiode!
Als Helder Helmond blijven we dit college op de voet volgen!

Henk Klarenbeek

Gefeliciteerd met je eerste column op de Weblog van Helmond Antoinette.
Ik ga jouw "schrijfsels" hier zeker volgen; en de reacties uiteraard...

Mirjam van der Pijl

Mirjam van der Pijl

Mooi dat jullie ons erbij willen betrekken ! Jammer dat jullie de onderwerpen voor ons bepalen! Niet de verdubbeling n279 of het kappen van het BZOBbos maar de bezuinigingen! Vroeger wilde het college de gemeenteraad voor haar karretje , nu dus de burgers. Kan het college zeggen: maar jullie hebben er zelf voor gekozen! Niet intrappen! Maak als college maar eens echt werk van die wijkwethouders of is dat enkel een jaar voor de verkiezingen?

Lodewijk den Breejen

Zo, Lodewijk. Kunnen ze in hun zak steken
Zo heb ik diverse malen getracht in contact te komen met de Vries. Nog te beroerd om terug te bellen. De Leeuw idem dito. Verkleinen afstand met de burger? Laat me niet lachen.

Allereerst dank voor jullie reacties.
@Stef: een raadslid is er voor alle Helmonders, ongeacht waar hij of zij woont. Alhoewel ik in Brandevoort woon, wil dit niet zeggen dat ik me geen voorstelling kan maken van problemen of situaties elders in de stad. Dat zou dan betekenen dat een raadslid zich alleen kan inleven in de problemen van de eigen wijk.
@Lodewijk: de bezuinigingsoperatie is slechts het eerste onderwerp waarbij gekozen is voor deze nieuwe aanpak, andere grote onderwerpen zullen ongetwijfeld volgen. Beginspraak is een manier om de -gewenste- participatie te vergroten.

Antoinette Maas

@Antoinette Maas

Laat het kiezen van de bezuinigingen ook ruimte open voor voorstellen voor alternatief beleid met de keuze om de bezuinigingsopdracht te verzwaren? Als het voorgestelde pakket immers de taakstelling ruim overschrijdt en de keuzes allemaal te verantwoorden zijn (anders hadden ze immers sowieso niet opgenomen mogen worden), wat let de gemeenteraad dan om ze gewoon allemaal goed te keuren en zo te zorgen voor wat vlees op de botten van de gemeentefinanciën voor de komende jaren? Daarmee valt dan mooi wat geld vrij voor projecten die al veel te lang zijn blijven liggen, zoals het opnemen en digitaal beschikbaar stellen van commissie- en raadsvergaderingen (zeer wenselijk voor goede democratische controle door burgers en media).

Qua grote onderwerpen, de herijking van het centrumplan wat nu deels in een een-tweetje met Van Wijnen lijkt plaats te vinden, gaat daar ook beginspraak/het betrekken van burgers plaats vinden? Ik weet dat er mensen staan te springen om daar hun inbreng naar voren te brengen.

Michiel van Geel

Antoinette, alhoewel het niet alleen voor Helmond is toch graag aandacht voor het volgende.

Is jullie actie tegen benoeming van van Woerkom als landelijke ombudsman niet uit te breiden tot zeker ook Helmond?

Na het steeds moeilijker maken van het verkrijgen van toevoegingen voor gratis procederen tegen overheid, zal nog een extra drempel worden gelegd voor elke minder vermogende burger om zijn/haar recht te halen bij de overheid.

Van Woerkom is niet van onbesproken gedrag, dient belangen van veel gtote bedrijven en beschikt over weinig empathisch vermogen.

Kortom, veel winst voor rechts liberaal, maar schadelijk voor de doorsnee Helmondse burger.

Leny van Muijen

Ik hoop maar dat dit idee gaat werken. Nu komt een idee bij 1 ambtenaar die zelf een idee beoordeelt en wel of niet meegaat met het idee.
Kan er geen ideeënbus komen waar de politiek ook keuzes kan maken zonder dat een vast budget een plan kan tegenhouden?

Dit is wel een goed idee! In ieder geval is het nieuw in de Helmondse politiek en dat staat me wel aan.

Reinier, je kunt op twitter een protest organiseren tegen de benoeming van van Woerkom.

Moet je het wel snel doen, voor de kamerleden gaan stemmen.

LLeny van Muijen

@Michiel: bezuinigen betekent doorgaans moeilijke keuzes en het nemen van pijnlijke maatregelen. Of dat opweegt tegen alternatief beleid? Het vraagt in ieder geval om een zorgvuldige aanpak.
Behandeling van de diverse onderwerpen ligt bij de verantwoordelijke wethouders. Beginspraak is een nieuwe aanpak die is afgesproken in het coalitieakkoord.
@Leny: op verzoek van GroenLinks besloot de Kamer inderdaad tot een schriftelijke stemming. Deze is nu uitgesteld vanwege een gesprek; dit vindt vandaag of morgen al plaats. Een eventuele actie/standpunt vanuit GroenLinks Helmond zou ik moeten voorleggen.
@Peer: een ideeënbus zou een optie kunnen zijn voor het verzamelen van politieke ideeën. Ik neem dit voorstel mee naar de eerstvolgende GroenLinks vergadering.

Antoinette Maas

Antoinette,houdt beginspraak wat jou betreft ook in dst burgers gesprekken moeten kunnen hebben met wethouders en/of burgemeester. Tot nu toe houdt de oude CDA en VVD garde elke vorm van transparantie tegen. Zelfs eigen beleidsregels worden met voeten getreden. Kijk ook eens naar de bezwaarcommissie.Een vooringenomem gezelschap waarbij practisch geen burger zijn gelijk haalt. Indien belanstelling verneem ik dat. Verhuisdozen vol voorbeelden ter inzage.

@Manuel: Beginspraak houdt in dat de beleidsvorming wordt gestart in gesprek met betrokkenen uit de samenleving. Dat kunnen verschillende partijen zijn, ook denkbaar is bijvoorbeeld een klankbordgroep waar burgers zitting in hebben. Dit is echter aan de wethouders zelf om te bepalen.

Antoinette Maas

@ Antoinette Maas
Omdat ik regelmatig in Helmond moet zijn, kijk ik wekelijks op het ED en deze weblog. Even kijken wat er allemaal speelt.
Wat leuk om jou ineens hier te zien met een eigen column. Goed zeg! En ook goed voor GroenLinks hoe jij ze hier steeds antwoordt Ga zo door, ik ga ze volgen.

@Antoinette, Leuk dat je ook antwoord. Dat ontbrak er nog wel eens aan bij de vorige schrijvers hier. Wel een podium krijgen en gebruiken maar niet reageren...

Invullen door de burgers van bezuinigen. Tja heb ideeën zat :)
Zie genoeg ruimte voor pijnloze bezuinigingen.
De invulling van suytkade de tijdelijke wachtlanden. Staat mooi in de krant maar fiets er eens langs....
Dure ontwerpen met dure materialen die niet tot hun recht komen.
Burgers weten vaak meer als men denkt... Maar daar gebruik van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: