16reacties

Maas: Duurzaam Denken


Duurzaamheid. De verzamelnaam heeft door de jaren heen nogal aan zeggingskracht ingeboet. Tegenwoordig wordt alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken onder duurzaamheid geschaard. Het zal dan ook niemand verbazen dat ‘duurzaamheid’ in geen enkel politiek partijprogramma ontbreekt, ook niet in de gemeentelijke programma´s.

Hoe zit het dan bij het partijprogramma van GroenLinks? Duurzaamheid is voor GroenLinks een manier van denken die als leidraad door haar hele politieke programma loopt. Dat aan deze denkwijze echt inhoud wordt gegeven, blijkt wel uit de verkiezing van Bas Eickhout tot nr. 1 in de Duurzame 100 van Trouw. De jury vond dat de GroenLinks Europarlementariër het meest had gedaan om Nederland te vergroenen.

Hoe verwordt duurzaamheid nu tot de alledaagse praktijk? En sterker nog, tot hoever willen we gaan in het verduurzamen van ons leven?
Laten we de definitie van de Verenigde Naties er eens even op naslaanː ”Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

Al kijkende naar Nederland, kunnen we stellen dat daar nou niet bepaald haast mee is gemaakt. Weliswaar streeft ons land ernaar om in 2020 14% van onze energievoorziening te laten bestaan uit duurzame energie; als het echter even tegen zit, worden die klimaatdoelstellingen gewoonweg weer bijgesteld. Zo zwakte de EU onlangs de door de Europese commissie voorgestelde klimaatdoelstellingen 2030 af, om over de wereldwijde klimaatdoelstellingen maar niet te spreken.

In Helmond is het college begin dit jaar -in opdracht van de raad- gestart met herziening van het lopende klimaatprogramma. Het doel van het klimaatbeleid is het bereiken van klimaatneutraliteit in 2035. Het vraagt een flinke inspanning om die ambities waar te maken. Onze fractie kan het dan ook bijzonder waarderen dat het college 1 miljoen euro beschikbaar stelt voor een versnelling van het duurzaamheidsprogramma en nog eens 500.000 euro extra voor duurzaamheidsleningen.

In een tijd van bezuinigingen is 1 miljoen euro extra veel geld. 1 miljoen investeren in duurzaamheid betekent echter ook een terugverdieneffect op verschillende fronten. Een ervan is de energietransitie, een belangrijk onderwerp voor de komende decennia. GroenLinks ziet voor Helmond kansen door in een vroeg stadium te anticiperen op deze ontwikkelingen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de aanleg van energieneutrale buurten die gebruikmaken van hernieuwbare energie.

De gemeente heeft als overheidsinstelling een voorbeeldfunctie op het gebied van verduurzaming van vastgoed en het daarmee gepaard gaande omlaag brengen van de energiekosten.
Verbetering van de energieprestaties van gemeentelijke gebouwen is alleen mogelijk door stevig te investeren in het terugbrengen van het energiegebruik (gas, elektra en warmte). Met de realisatie van PV-panelen op ’t Cour, de Cacaofabriek en een deel van het Stadskantoor is hiermee een goed begin gemaakt. Dit vraagt om een goed doordacht vervolg.
GroenLinks heeft daarom tijdens de begrotingsbehandeling voorgesteld om de mogelijkheden te onderzoeken incidenteel te investeren in verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Dit vergemakkelijkt de structurele bezuiniging op deze post. Die hiervoor ingediende motie is unaniem aangenomen.

GroenLinks heeft het college ook verzocht te onderzoeken of ons openbaar groen -kwalitatief- op een meer natuurlijke manier kan worden ingericht en hier bij de Voorjaarsnota 2015 voorstellen voor te doen. Daarmee nemen we een voorschot op de versnellingsagenda Duurzaamheid én een toekomstbestendige samenleving. Een incidentele investering in het natuurlijker inrichten van ons openbaar groen zal de structurele bezuiniging op de openbare ruimte namelijk vergemakkelijken. Ook deze motie hiertoe is unaniem aangenomen. Kortom, er wordt collectief waarde gehecht aan de verduurzaming van Helmond.

Versnelling van de duurzaamheidsagenda zal komend voorjaar handen en voeten worden gegeven in interactieve werksessies met partijen uit de stad. Duurzaamheidsinitiatieven komen daarmee vervroegd van de grond. Een uitstekende stap op weg naar ‘Helmond, de duurzaamste stad van Nederland.’ Op z’n minst een duurzame gedachte…

Antoinette Maas
Raadslid GroenLinks

AntoinetteOnze Helmondse politici
16 reacties
Reageer

Het is geen onderwerp dat lokaal aangepakt kan worden, maar zolang we het in Nederland prima vinden dat oude rammelbakken die in Duitsland op weg zijn naar de sloop na import op onze wegen gaan rondrijden met de bijbehorende vervuiling, is duurzaamheid toch niet serieus te nemen.

Wat een gezever!
Groen groen en nog eens groen.
Groen links, geef mij maar wat meer RECHTS.
Heb wel iets anders aan mn hoofd.

OOH,

Even toevoegen! waarom ik dat zeg natuurlijk.
Koop je een NIEUWE AUTO!! denk je belastingvrij omdat deze een etiket heeft van ECO.
Mag je na aanschaf gewoon alsnog belasting betalen, stelletje mongolen.
GROEN, ?????????? had ik maar gewoon een andere auto gekocht oude knakker die flink wat gassen uit stoot, dan blij????????
oplichters zijn t allemaal die partijen

Maar mopje toch. Vanmorgen met het verkeerde been uit bed gestapt?
Wat een humeur vandaag!

@jah Brombeer je hebt helemaal gelijk! ik zal niet teveel uit wijden.
Maar er wordt zoveel beloofd en overal trekken ze er weer een streep door, oa bij aanschaf van een zgn zuinige auto (kleine zelf gespaarde), wat gaan ze dadelijk nog doen? zonnepanelen belasten omdat je die op je dak hebt ipv dat t nog wat oplevert.
Dacht dat we zo duurzaam bezig waren, oa dus die eco auto, zonnepanelen, nieuwe nefit ketel.
Jah sorry wordt je een beetje gestoord van.

Hihi @brommetje maar jij snapt t nog

Geachte Antoinette,

volgens mij is de Maas troebeler dan hij ooit een was. Helemaal helder is uw stuk namelijk niet, om te beginnen bij de kop. Duurzaam denken is iets wat iedereen al jarenlang doet. Het gaat natuurlijk om duurzaam doen.
Ik ben het met U eens dat bepaalde stappen welke de gemeente zet een stap in de goede richting zijn, echter ben ik ook van mening dat er nogal wat fouten gemaakt worden.

Ik ben het eens met Mopje die terecht opmerkt dat de kleine auto's plots geen aanspraak meer maken op subsidie, danwel de tegemoetkoming middels het niet hoeven afdragen van wegenbelasting. Veel mensen spaarden bewust voor een kleine (nieuwe) auto met minimale uitstoot, waaruit geconcludeerd kan worden dat dit beleid zijn vruchten afwierp. Wellicht iets teveel, waardoor de (vaak) werkman deze tegemoetkoming plots in rook zag opgaan.
Wat de meeste mensen echter niet weten is dat de slagschepen van Mitsubishi, de Outlander PHEV (Hybrid Electric) aan alle kanten worden gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Subsidie op de aanschaf alsmede een verlaagde bijtelling….
Deze slagschepen van ruim 1700 kg werden op de valreep van 2013 namelijk aangeboden met een flinke subsidie omdat ze voorzien zijn van een elektromotor. Dat deze wagen slechts een kleine 140 kilometer kan rijden op deze batterijtjes telt daarbij niet mee. Dat de bestuurder vervolgens overschakelt naar reguliere brandstof levert vervolgens meer vervuiling op dan welke kleine 'eco' automobiel dan ook. Door het gewicht en daardoor de slijtage die deze monstertrucks veroorzaken, zijn ze op geen enkele manier milieuvriendelijk, zo is uit onderzoek reeds gebleken. (naar ik mij herinner gepubliceerd vorige week in alle landelijke dagbladen)
Het lijkt er dan ook op dat de ruimere beurs een onterechte meevaller kreeg middels deze subsidies ten faveure van 'Jan met de pet'. We hebben het hier namelijk over een auto met een cataloguswaarde van dik boven de 40.000 euro, welke wegging voor minder dan de helft, dankzij ons 'groene beleid'.

Waarom ik dit echter aan uw artikel toevoeg is de volgende:
Onze gemeente gaf namelijk nog eens 2700 (als ik mij niet vergis) extra subsidie bovenop de Haagse aantrekkelijkmakerij van dergelijke sluipers!

Ik kan me dan ook niet voorstellen dat we groen denken in Helmond, laat staan doen… helaas

Ipv dat de gemeente geld stopt in zeer dure PV projecten die de gemeente weinig opleveren omdat de stroom goedkoper wordt ingekocht dan dat een huishouden moet betalen, nu eens Jan met de pet subsidie geeft op PV installaties ! Voor de burger scheelt dat 23 cent per kWh voor de gemeente maar een slordige 7 cent zo ongeveer ... Wat wel van mij betreft versneld mag worden uitgevoerd is alle oude straat verlichting vervangen door de nieuwere led verlichting, een verbetering van het zicht en levert de gemeente waarschijnlijk meer op dan die paar PV panelen op het stadskantoor...

Beste reageerders,

Dank voor jullie reactie. Voor wat betreft de landelijke/Europese regelgeving verwijs ik u naar de landelijke website van GroenLinks, daar kunt u onze standpunten en iniatieven lezen.
Op lokaal niveau neem ik suggesties mee naar ons fractie overleg.

Van iedere individuele burger mag worden verwacht dat hij of zij betrokken is bij de toekomst van zijn/haar kinderen en kleinkinderen. Het staat vast dat de CO2 uitstoot wereldwijd rampzalige gevolgen zal hebben voor de opwarming van de aarde, nog deze eeuw. Door bewustwording kan iedereen zijn/haar steentje bijdragen aan het verminderen van die uitstoot. En inderdaad @Grommetje, daar naar handelen.
Ook op gemeenteniveau kan daar aan gewerkt worden.Tenslotte geldt ook op dat niveau: Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Per saldo gaan gemeentelijke investeringen in duurzaamheid de gemeenschap voordelen opleveren, ook financieel. Beide GroenLinks moties zijn daar goede voorbeelden van. Investeren in een duurzame toekomst, met verdienmodel.

Antoinette Maas

Goed geschreven!

Flinke inspanningen is een andere term voor het verhogen van de belasting druk, iets waar de politiek beter in bedreven is dan fatsoenlijk regeren. Auto's vervuilen minder dan koeienscheten dus waar zeiken we nog over hier. Stop eerst maar eens met al die overvolle stallen met kippen, varkens en koeien en ga terug naar een niveau waarop de binnenlandse markt bedient kan worden, dan krijgen we ook betere kwaliteit vlees

Vaag stuk politiek gebrabbel zonder echt concreet te worden.
Ja een paar zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Nou het is een begin maar het zal niet opwegen tegen alle schepen met goedkope kolen die dagelijks de haven binnenvaren in Nederland. Kolen uit b.v. de USA omdat die ze te vervuilend vinden.
Want duurzaamheid gaat bij onze landelijke overheid voornamelijk over de rug van de burgers. Die zijn er immers het meeste in Nederland.
"Een energieneutrale buurt bouwen" Zorg eerst maar eens dat het veel te dure stadsverwarmingsnet wat rendabeler wordt of beter nog: hef het op en biedt voor die 1 miljoen euro burgers een flinke subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen of andere duurzamere energiebronnen bijvoorbeeld.

@Antoinette. Het gedeelte over energiezuinig snap ik. Maar de passage over het groenonderhoud roept nog wat vragen bij me op.
Betekend dit gazon minder maaien zodat er bloemen in het gras komen? Of plantsoenen weer terug omvormen naar bosplantsoen? Of gewoon minder schoffelen zodat er vanzelf wat komt te groeien?
In mijn ogen is natuurlijk plantsoen leuk maar geeft ivm de hoogte vaak een onveilig gevoel. En langer gras geef veel problemen met teken en korenaartjes.
Ik hoor graag van je,

Groetjes

@Peer

Binnen het natuurlijke groen krijgt de natuur meer kansen en grijpen we minder in dan bij cultuurlijk groen. Dat betekent ook dat er minder onderhoud hoeft te worden gepleegd. Je kunt dan inderdaad denken aan het minder maaien van grasvelden, zodat wilde planten en bloemen hier kunnen groeien die voedsel en beschutting bieden voor insecten, vlinders e.d. Ook braakliggend terrein kan worden ingezaaid met veldboeketbloemen.
Uiteraard dient veiligheid hier niet in het geding te zijn, door het te hoog te laten groeien.
Bij inrichting van groenstroken/ perken kan voor een meer natuurlijke aaneengesloten beplanting worden gekozen die onderhoudsvriendelijk is. 'Groenprofessionals' met plantenkennis zullen hier zeker een bijdrage aan kunnen leveren. Daarnaast is GroenLinks voorstander van het in bruikleen geven van stukken grond in de buurt om erop te gaan tuinieren. Een idee dat steeds vaker wordt geopperd en ook bijv. in Brandevoort in de praktijk is gebracht.
Bij een natuurlijke inrichting kan ook worden gedacht aan een inrichting met vruchten, eetbare dingen uit de natuur. Bomen: noten, tamme kastanjes, fruit, Struiken: bramen, frambozen, eetbare kruiden, enz. Door de buurt erbij te betrekken, kan er iets ontstaan dat de buurt adopteert.

Suggesties zijn natuurlijk welkom.

Antoinette Maas

Bedankt voor je andwoord.

Suggestie:
Zaai geen akkerbloemenmengels in gras stroken. De klaprozen en korenbloemen horen niet thuis in gras. dit geeft zo'n raar beeld bv op sytkade. Mooi bord met planten die er niet thuis horen en dus ook niet aanwezig zijn.
niet zaaien maar beter maaien dan komen vanzelf de soorten die er thuis horen. En bespaar je weer op het zaad wat geen duurzaam leven heeft.

ben je niet bang dat het een rommeltje wordt als je her en daar stukken in bruikleen geeft? de eene doet meer als de andere....

Co 2 vervuiling fijnstof houtkachels gas stadverwarming electra pfff het draait uiteindelijk alleen om geld geld voor de energie reuzen en geld voor de overheid.
Leuk ik ben voorbereid na diverse aanpassingen aan mijn woning ben ik van de stadsverwarming af en rest er slechts nog een zeer kleine electra rekening a 20 euro per maand.
O ja als het echt koud is stook ik hout en kolen om toch mijn bijdrage te leveren aan de toekomst.
Helmond aan zee.....

Inmiddels is mevrouw Maas van GroenLinks (GL) op kosten van Helmonders tussentijds gestopt en als wethouder elders gestart. Erg, maar haar peperdure GL-dromen zijn nóg erger.
Het was in het licht van de eeuwigheid niet het grootste nieuws, maar deze week heeft Enschede het plan om alle woningen van het gas te halen op de lange baan geschoven. De zogeheten warmtevisie blijft een goed idee voor 2030, en zeker voor 2050, maar nu heeft de gemeente andere zorgen. De wethouder spreekt van 'energiearmoede' en hoe zijn inwoners kunnen worden geholpen om de rekening te betalen.

Enschede is niet alleen. Een klein jaar geleden ging het in de Kamer nog over de vraag hoe wijken onder dwang van het aardgas konden worden afgekoppeld. Intussen blijken gemeenten massaal hun middelvinger te hebben opgestoken. Niemand zit te wachten op een duur warmtenet, de kosten van gas en licht hebben aan zichzelf ruimschoots genoeg.

Enschede is een goed voorbeeld, waar energie en klimaat, de korte en lange termijn, de werkelijkheid en het ideaal, onzacht botsen. Premier Rutte kreeg er in het debat over de regeringsverklaring vragen over, na Nibudcijfers van een fors koopkrachtverlies, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de energieprijs. Het regeerakkoord is van half december en nu al ingehaald door de realiteit.

GL dwingt ons allemaal naar een peperdure verwarming van onze huizen en er zijn twee vragen aan de huidige GL-vertegenwoordigers in de gemeenteraad:
1. Nibudcijfers voorspellen voor ieder een fors koopkrachtverlies, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de torenhoge energieprijzen. Hoeveel procent van de Helmonders kan dat zelf betalen?
2. Gronings gas is onzeker, de gaspijp uit Rusland ook, windmolens leveren alleen bij wind, energie kan beperkt worden opgeslagen. Garandeert GL (tegen kernenergie) voldoende energie om in onze behoefte te voorzien?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: