5reacties

Maas: Maatschappelijk verzet


Verzet is van alle tijden. Ook van nu. Na het lijdzaam ondergaan van oplopende werkdruk, overvolle klassen, weggesaneerde zorginstellingen, blijvende milieuverontreiniging, ongekende mestfraudes, onevenredige belastingen en buitensporige topsalarissen vinden veel mensen het welletjes. Ze komen in verzet. En terecht!

Hoe konden we het zover laten komen dat er een tekort dreigt van meer dan 100.000 medewerkers in de zorg? Dat docenten massaal het bijltje er bij neer leggen? Dat de politie ruim 50% van de aangiftes noodgedwongen in de la legt? Dat buschauffeurs niet meer mogen plassen? En dat met 40% van alle mestafvoer wordt gefraudeerd. Om zo maar eens enkele voorbeelden te noemen.

Ja, de economie draait weer op volle toeren. Maar er hangt een enorm maatschappelijk prijskaartje aan. De gevolgen worden steeds meer zichtbaar. Ook in Helmond. Want ook hier komen we vele handen tekort in de zorg en zijn duizenden mantelzorgers overbelast. De weerstand tegen het vak groeit. Docenten leggen massaal het werk neer, de onrust breidt zich uit naar alle onderwijsniveaus.Het verzet tegen de risico’s en overlast van miljoenen varkens, koeien en kippen in de regio was nog nooit zo fel. En ook de inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg zijn de viezigheid en stank van hun omgeving meer dan zat.

We keren het tij
De overlast van omliggende bedrijven op bedrijventerrein BZOB dateert al van de jaren negentig. Nu kun je in vier jaar niet de geschiedenis veranderen, GroenLinks heeft echter wel het tij weten te keren. Onder leiding van wethouder Paul Smeulders zijn de eerste serieuze stappen gezet om de stankoverlast terug te dringen. Dit in overleg met de provincie die verantwoordelijk is voor de grote bedrijven. De gemeente heeft een aanvullend geurbeleid opgesteld wat in februari 2018 aangescherpt is. Daarmee heeft de gemeente Helmond een van de strengste geurnormen van heel Nederland. Een nieuw bedrijf kan zich alleen nog vestigen wanneer het niet tot stankoverlast leidt en bestaande bedrijven moeten maatregelen nemen om te zorgen dat de overlast afneemt.

Van overlast naar leefbaar
Wij beseffen echter goed dat deze eerste stappen niet voldoende zijn. Leefbaar is meer dan overlast terugdringen. Leefbaar betekent voor GroenLinks schone lucht, schone grond, schoon water, veel groen en geen stank! Leefbaar betekent ook veilig. Daarin is geen plek voor bedrijven die werken met giftige stoffen die de leefomgeving van onze inwoners vervuilen en daarmee hun gezondheid in gevaar brengen. GroenLinks wil -in overleg met omwonenden, bedrijven, omgevingsdienst en provincie-meer maatregelen nemen, waarbij voor ons alle opties bespreekbaar zijn. Iedereen heeft recht op schone lucht en het leefklimaat van onze inwoners gaat voor het economische gewin van een paar bedrijven!

GroenLinks strijdt voor een leefbare stad en een duurzame toekomst. We hebben afgelopen vier jaar laten zien dat we het verschil kunnen maken. Nu pakken we de komende vier jaar door. Met een groot, zorgzaam en supergroen team (pdf) afkomstig uit alle delen van Helmond: Verandering begint hier!

Antoinette Maas
Fractievoorzitter/lijsttrekker GroenLinks Helmond

 

AntoinetteOnze Helmondse politici
5 reacties
Reageer

Hoe is het mogelijk dat Groen Links uitbreiding van het BZOB toestaat, terwijl Groen Links weet dat het BZOB al heel veel jaren onaanvaardbaar veel overlast geeft. Hoe is het mogelijk dat Groen Links het kappen van het bos op de Brouwhuisse Heide op termijn toestaat.

Veel van hetzelfde in dit stuk. Maar eerlijk is eerlijk. Het kan niet vaak genoeg gezegd. De neus ervoor ophalen is wel het allerslechtste.

@The Als GroenLinks Helmond zijn en blijven we kritisch op het kappen van de Brouwhuisse Heide (het 'BZOB-bos') om er een bedrijventerrein van te maken. Wij zijn voor herinrichting van bestaande bedrijventerreinen. Uitbreiding is voor ons alleen bespreekbaar wanneer de leefbaarheid en de natuur er aantoonbaar op vooruitgaan. Zo’n win-win-overleg kan alleen plaatsvinden bij voldoende draagvlak in de wijk.

Antoinette Maas

De Bravoflexbus heeft bijna alle lijnbussen in Helmond vervangen, maar waar zijn de klanten?

De dagen van chauffeurs bestaan vooral uit wachten

In Helmond zijn bijna alle lijnbussen vervangen door de Bravoflexbus. Hoewel de bus als een nieuwe vorm van OV wordt gezien, blijven de klanten weg.

Door: Anna Lillioja 18 maart 2018, 22:18

Op een tiental eenzame reizigers na die op hun aansluiting wachten is het station van Helmond verlaten. Bij de bushaltes staan een lijnbus die geen dienst heeft en een taxibusje van het regionale vervoersbedrijf Hermes: de Bravoflex. Deze hedendaagse variant van de belbus heeft sinds begin december bijna alle stadslijnbussen van Helmond vervangen.

Slechts één stadsbus rijdt doordeweeks nog volgens een dienstregeling, op een route waarlangs meerdere scholen liggen. Daarbuiten dienen reizigers alle busritjes binnen Helmond te bestellen.
------
Dit artikel in de Volkskrant van 18 maart 2018 laat zien waar maatschappelijk verzet - dat inderdaad van alle tijden is - toe kan leiden, namelijk een niet afgesproken, informele boycot van beslissingen genomen door de overheid die - in een ideale maatschappij - er is voor ons allemaal. Bij Bravo Flex is de overheid - de gemeente Helmond, de provincie Noord Brabant - er niet bepaald voor ons. Integendeel!

Gezond verstand verplicht de politieke partijen die nu bezig zijn om een coalitie te sluiten voor de vorming van het college van B & W van Helmond het openbaar vervoer in Helmond hoog op de agenda zetten. Gezond verstand gebiedt ook, dat de politieke partijen die veroordeeld worden tot de oppositiebankjes in de Helmondse gemeenteraad dat ook te doen.

Want: de overheid is er voor ons allemaal... En de politiek is er ook voor ons allemaal...

Peter van Lieshout

@Peter van Lieshout op dinsdag 10 april 2018 om 06:55:

Mooi voorbeeld van prijselasticiteit. 3 euro is gewoon te veel voor een enkele rit. Tenminste, als het een dagelijkse rit betreft. Dat betekent namelijk dat je alleen al aan de Bravoflex dagelijks 6 euro kwijt bent. Met gemiddeld 23 werkdagen in een maand is dat maandelijks al 138 euro aan reiskosten. En dan ben je pas tot bij het station. Veel te duur dus en dus wordt er geen gebruik van gemaakt. Halveer het bedrag en je hebt kans dat mensen er wel gebruik van gaan maken.

Voor de schaarse keer dat je een taxi zou pakken is 3 euro weer goedkoop. Dus eigenlijk is het een soort treintaxi. Maar dan wel een die je van tevoren moet bestellen. Kon iedereen op zijn vingers natellen dat dit een doodgeboren kindje zou worden. Maar ja, de provincie heeft weer mooi kunnen bezuinigen en daar was het om te doen natuurlijk.

Michiel van Geel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: