Michael

7reacties

Rieter: een helder 2013!


“De beste wensen en een helder 2013!” Dat wenste ik de afgelopen dagen iedereen die ik in Helmond tegenkwam. Ook proost op Henriëtte en Jolanda en Tiny en Theo want dat heb ik ze zojuist beloofd. Want een nieuw jaar is altijd weer een mooie gelegenheid om elkaar de handen te schudden en elkaar iets goeds te wensen. Klokslag 24.00 uur uur 31 december 2012 is meteen ook 00.00 uur 1 januari 2013. En al dan niet met knallende champagneflessen of ander al dan niet alcohol houdende bubbeltjes-wijn hebben velen het nieuwe jaar ingeluid. Maar ook met veel vuurwerk-geknal. Ik had het idee dat ik nog nooit zoveel fraai vuurwerk heb zien én horen afsteken. Het leverde echter voor Helmond ook een onkostenpost van bijna 50-duizend Euro op. Voor hen die geen cent te makken hebben hadden we daar ook een mooi feestje voor kunnen bouwen….. Maar wat gaat 2013 voor Helmond brengen? Overigens spreken we van ‘twintig13’en niet van ‘tweeduizend13’ maar dat terzijde. Binnenkort wordt de Stadsvisie 2030 vastgesteld. Zal ook in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming-kerk aan de Wilhelminalaan het tijdelijke Helmondse theater worden geopend. Zal aan het eind van dit jaar de culturele hotspot Cacaofabriek met o.a. poppodium Lakei en het Filmhuis worden opgeleverd. Weten we of we als Helmond samen met de andere B5-gemeenten de titel Culturele Hoofdstad 2018 zullen hebben binnengehaald!? Gaan alle Helmondse politieke partijen zich langzaamaan ook weer richten op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Maar moeten we ook de buikriem nog meer gaan aanhalen dan we al hebben moeten doen. De commissie ‘Financiën’ heeft daarom besloten om in mei niet op werkbezoek naar zustergemeente Zielona Gora (Zjellona Goera) in Polen te gaan. “Waren we maar niet zo knap en hadden we maar geld”, stelde onze raadsnestor Jan Roefs dan ook terecht in zijn nieuwjaarsrede over ons mooie Helmond. Want we zitten nog steeds in zwaar weer. De (woning)bouw wil nog niet echt uit het slop geraken. Alhoewel er af en toe gelukkig kleine succesjes zijn. Zou er verder inderdaad binnen afzienbare tijd witte rook zijn voor een nieuw stadion bij Berkendonk? Maar de bal daarvoor ligt wèl bij Helmond Sport en de hunnen. De gemeente kan daarvoor nimmer de zwarte Piet krijgen. En gaat XperienceWorld op het Obragas-terrein er wel echt komen? Komt het lek boven van het gewraakte artikel in het ED van 27 oktober van oud-burgemeester Jacobs? Of was dat simpelweg uit de school klappen van hem zelf? En zo hebt u misschien ook nog wel een goed idee of suggestie?! “De beste wensen en een helder 2013!”

Michael Rieter
Fractievoorzitter

4reacties

Rieter: Heldere Stadsvisie 2030


Helder Helmond is trots op de culturele eigenheid van Helmond en de Helmonders. Wél baart de onderlinge communicatie ons grote zorgen. Als we de taal niet spreken kunnen we elkaar niet verstaan of begrijpen. In 2030 is Helmond nog steeds Helmond! En mèt ’n Hellemonder die het hart op de tong heeft!

Automotive en food bieden toekomstperspectief voor Helmond. Samen met de techniek die we als Helmond in onze genen hebben zitten (textiel en metaal) moet Helmond een dependance van de TUe krijgen: een ‘ambachts’-universiteit. Daarmee binden we jongeren aan Helmond: dé kracht van de toekomst!. In 2030 is er sprake van een ‘Hellemond valley’ (vergelijkbaar met Silicon Valley in Californië). En gaat alle digitale communicatie via glasvezel.

Plan Akkers en de Traverse zijn voorbeelden van duurzame projecten. Vanaf nu moeten alle bouwplannen inclusief duurzaamheid zijn: maak constant gebruik van zonne-en wind-energie. In 2030 rijden in automotive-city Helmond álle auto’s electrisch. En verder houden we energie over die we kunnen exporteren!

Oók de kinderen van nú die b.v. in Dierdonk en Brandevoort wonen zouden in Helmond moeten willen blijven. Helder Helmond heeft grote zorgen voor wat de multiculturele samenleving wordt genoemd. In 2030 is Helmond wél een echte samenleving waar we mét en vóór elkaar wonen, leven, werken en recreëren. We zijn ondanks de toenemende vergrijzing een relatief jonge stad doordat we de jongeren van nu aan ons hebben weten te binden.

Helder Helmond maakt zich zorgen over het feit dat de Helmonder zich relatief onveilig voelt in Helmond. Een betere handhaving, liefst zónder camera’s, zou in 2030 Helmond het predikaat: ‘schoonste én veiligste stad van Nederland” moeten opleveren.

Automobiliteit moet niet leidend zijn. Helder Helmond is trots op onze geweldige gratis fietsenstallingen. Zorgen baren ons dan ook de huidige staat van vele fietspaden. In 2030 moet Helmond al járen dé fietsstad van Nederland zijn! Vwb de ruimte zijn we trots op al veel van onze nieuwe maar ook geherstructureerde wijken waar groene delen geen luxe zijn maar ‘gewoon’. In 2030 moet dat gelden voor héél Helmond en zijn we de fijnste stad van Nederland om in te wonen.

De overheid staat volgens Helder Helmond nog véél te ver af van haar bewoners. Geen woorden maar daden! Dat voetbaldevies is ook het motto voor ons. Het gemeentebestuur máár ook hogere overheden zouden veel meer voor, door en mét mensen moeten werken. In 2030 zal Helmond daardoor de stad zijn bij verkiezingen met het hóógste opkomstpercentage van Nederland!

Ons Speelhuis was misschien wel het meest onderscheidende gebouw maar helaas níét ons aller trots! Daar móét een vergelijkbaar gebouw voor terugkomen. We zijn trots op ons wekelijks terugkerende evenement de weekmarkt, de kasteeltuinconcerten en ons kasteel (o.a. van Sinterklaas). In 2030 is Helmond dé sint-stad van Nederland én Vlaanderen! Hebben we onze eigen ‘Eiffeltoren’ én is Helmond Sport landskampioen.

Tot slot wil Helder Helmond nadrukkelijk aandacht vragen voor de zorg. Weliswaar heeft Helder Helmond de wens dat we een relatief jonge stad zullen zijn máár de groep oudere inwoners zal ook héél groot zijn. Die verdienen een goede zorg! Daarbij dient de zorg (weliswaar betaalbaar) leidend te zijn en niet het budget. Zowel maatwerk als goede collectieve diensten zijn daarvoor een waarborg in 2030.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

5reacties

Rieter: passie voor Helmond


Afgelopen dinsdag heb ik er weer een aantal ontmoet. Mensen die net als ik een passie hebben voor Helmond. Ik was namelijk een paar weken geleden uitgenodigd om zitting te nemen in een jury. En wel de jury die de inzendingen voor ‘Kiek Hellemond naw’ moest beoordelen. Een initiatief van KunstKwartier in samenwerking met de bieb. En afgelopen dinsdag was het dan zover. Eerst hingen, én stonden, de diverse kunstuitingen, schilderijen, tekeningen, aquarellen, foto’s, zelfs kralen maar ook objecten al een paar weken bij het KunstKwartier. Daar konden bezoekers hun stem uitbrengen. En daarnaast was er dus de jury. Daarin zaten naast mij verder Frank Hoenjet, kunsthistoricus van het Gemeentemuseum, Esther Hartzema, de kersverse directeur van KunstKwartier, en beeldend kunstenaar René De Vries. In totaal 31 inzendingen, sommige zelfs uit meer werken bestaand, toonden mijns inziens vooral de passie voor Helmond. En dat doet je méér dan deugd!

‘Brug Veestraat 1963’ door Willy Boetzkes

Aan mij werd gevraagd om afgelopen dinsdag in de nieuwe bibliotheek aan de Watermolenwal namens de jury onze motivatie nader toe te lichten. En daarbij ging ik dus vooral in op de passie die de Helmondse amateur kunstenaars in hun werk hadden gestopt. Ik heb zelfs de suggestie en daarmee de oproep gedaan om voortaan bijvoorbeeld bij Artimond óók een Hellemonds huukske te maken. Want dat verdienen gepassioneerde mensen. In ieder geval kan het Helmondse publiek nog tot en met 17 november in de expositieruimte van de bieb alle ingezonden werken bewonderen. Over passie gesproken. Het is te hopen dat de Helmondse gemeenteraad met net zoveel passie straks tot een nieuw theater zal komen. Want eveneens afgelopen week had ik het genoegen om met een delegatie van de Helmondse raad een werkbezoek te brengen aan een aantal schouwburgen. In Genk bezochten we de C-mine, in Heerlen de stadsschouwburg en in Roermond de Oranjerie. Drie totaal verschillende concepten waarmee we hopelijk als Helmond ons voordeel kunnen doen. In Genk deden de herbestemde mijngebouwen mijn industrieel erfgoed hart sneller kloppen. Maar de multifunctionele vlakke vloer zaal in Heerlen sprak mij het meest aan. Met een inschuifbare tribune voor zo’n 500 mensen, is die theaterzaal om te bouwen naar een popzaal voor meer dan 1000 mensen mét dan een verhoogd podium. Hoewel ik mijn passie voor ’t Speelhuis nimmer onder stoelen of banken heb gestoken – ikzelf ben dan ook voor herbouw van ’t Speelhuis maar dat terzijde – hoop ik dat bij de Cacaofabriek óók de nieuwe Helmondse schouwburg zal komen!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

9reacties

Rieter: gaat lokaal ook naar Den Haag?


Ze zijn er weer! De politieke partijen die weer naar de kiezersgunst van de burger dingen. Daar waar we bij de gemeenteraadsverkiezingen nú al weten dat deze in maart 2014 zullen zijn. We ook op vaste, gezette tijden onze stem mogen uitbrengen bij Provinciale en Europese verkiezingen. Zo weten we – zeker deze eeuw – nooit wanneer de Tweede Kamerverkiezingen zijn. Weliswaar bedoeld voor om de vier jaar maar de praktijk leert dat het anders gaat. Na de laatste verkiezingen van juni 2010 wisten we al minder dan twee jaar erna dat we volgende week woensdag 12 september weer een ‘feest van de democratie’ hebben. Want dan hebben wij, u en ik, het één dag voor het zeggen. Want wij, u en ik, bepalen dan de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer. Maar daarna houdt het voor ons, de brave burgers, weer op. Moeten we afwachten wat er achter gesloten deuren allemaal wordt bekokstoofd óver onze hoofden heen. Als lokaal politicus waren alle die andere verkiezingen dan de gemeenteraadsverkiezingen voor mij en al mijn lokale collega’s in den lande als het ware een rustperiode. Want alleen de landelijke partijen zijn vertegenwoordigd in ons Haagse parlement. En dan te bedenken dat er bij gemeenteraadsverkiezingen zo’n 25 %, já een kwart!, op een lokale partij stemt. In Helmond leverde dat 10 lokale zetels van de in totaal 37 op. En niet zonder succes want 6 van die zetels zijn ook vertegenwoordigd in het huidige college van B&W. Echter die lokale kiezer kan zijn lokale geluid niet laten horen in Den Haag. Als er een partij zou zijn die al die lokale belangen zou vertegenwoordigen en dat kwart van de gemeenteraadsverkiezingen zou op die partij stemmen dan waren ze met 35 tot 40 zetels meteen de grootste partij van Nederland. En laat er nu net zo’n partij zijn: Nederland Lokaal. U zult zeggen: alwéér een nieuwe partij?
(meer…)

4reacties

Rieter: bezorgd over kaalslag


Vooropgesteld, ik ben een optimist en ‘haw’ van ons ‘Hellemond’! Zo heb ik recentelijk nog héél positief gedroomd over hoe Helmond in de stadsvisie van Helder Helmond er in 2030 zou kunnen uitzien. Maar er zijn toch een aantal ontwikkelingen die mij zorgen baren. Eerder schreef ik al over de lege plekken die er in het centrum ontstaan zijn door de aanstaande sloop van ’t Speelhuis en het inmiddels gesloopte complex van Obragas. Maar er zijn én komen nog meer plekken bij! De hoek Heistraat-Marktstraat is al plat en binnen afzienbare tijd komt daar de omgeving Matthijs Vermeulenstraat bij. De eerste woningen zijn al dichtgeplankt en dat bevordert niet de leefbaarheid van die wijk máár is óók geen visitekaartje voor de bezoekers van ons centrum! Eind van het jaar sluit de Gaviolizaal en binnenkort verhuist de ernaast gelegen sportschool naar het oude postkantoor aan de Watermolenwal. Dan gaat ook dat complex tegen de vlakte. En wat gaat er dan bijvoorbeeld gebeuren met onze karakteristieke monumentale draaiorgels? Pogingen van Helder Helmond om deze unieke collectie in de culturele hotspot Cacaofabriek onder te brengen haalden het niet. Nu gaat zelfs het hardnekkige gerucht dat ze naar een plek buiten Helmond gaan! Máár ze blijven wél eigendom van de gemeente, zo stelde het college. Verder zullen volgend jaar, wanneer de nieuwe sporthal op Suytkade gereed is, ook de kegelbanen, na 100 jaar!, uit Helmond verdwijnen; maar dan wel definitief. Er is geen plek voor oftewel geen politieke wil. Deze eeuw werd met het overbrengen van ons archief naar Eindhoven al onze ziel verkocht. En eerder verdween een paar jaar geleden al V&D uit Helmond. En aan dat rijtje wordt binnenkort het belastingkantoor aan het Stationsplein toegevoegd. Het kantongerecht is al weg of gaat ook weg. En zo gaat ook het UWV uit Helmond vertrekken. Al met al verdwijnt er in Helmond de laatste én komende tijd wel erg veel. Ikzelf vind dat je pas moet slopen als nieuwbouw zeker is. Anders kun je beter tijdelijk herbestemmen. Maar zoals in mijn inleiding al gesteld, ik blijf een optimist. Ondanks de stagnerende bouw vanwege de aanhoudende financiële en economische crisis, zijn er echter ook lichtpuntjes. De bouw van Fitland op Suytkade is onlangs gestart. En ook op de automotive-campus aan de Europaweg zijn bouw-contracten getekend. Maar ik mag toch wel bezorgd zijn over de kaalslag?

Michael Rieter
Fractievoorzitter

Door technische problemen
staat deze column er 2 dagen later op.
4reacties

Rieter: slopen en (her- of ver-) bouwen


Helmond doet op dit moment zijn naam van sloopstad van weleer al dan niet bewust weer ‘eer’ aan. Meest opvallende en misschien wel meest ziel-verwoestende is het door de raad begin deze maand goedgekeurde sloopvoornemen van het college van het op donderdag 29 december 2011 in vlammen opgegane theater ’t Speelhuis. Voor mij persoonlijk Helmonds meest spraakmakende en meest onderscheidende gebouw. Héél véél krokodillentranen zijn er inmiddels geplengd want helaas was dit unieke kubussengebouw van architect Piet Blom en kunstenaar Har Sanders beschilderde zaal niet dé trekpleister van Helmond. En wellicht dat het dat in de afgelopen 34 jaar wél had moeten zijn! Helder Helmond heeft nog in september 2010 geprobeerd om ’t Speelhuis dé toeristisch-recreatieve trekker van Helmond te laten worden. Over stadspromotie en stadsmarketing gesproken; maar dat terzijde. Wat mij betreft moet ’t Speelhuis op de huidige plek worden herbouwd; overigens niet persé mét theater-functie máár met díé ontmoetingsfunctie die Blom zelf van meet af aan voor ogen had. Het zou daarmee weer dé icoon van Helmond kunnen zijn; ook goed voor de status van Brabant culturele hoofdstad 2018. Gesloopt is inmiddels op een haar na het Obragas-complex met name ten behoeve een game-hal inclusief fun-eating. Als die er tenminste gaat komen want er is zojuist voor de derde maal uitstel gegeven! Helder Helmond had liever pas sloop gezien als er definitieve plannen zouden zijn. Het kantoorgebouw had b.v. een (tijdelijk?) hostel kunnen worden voor toeristen. En de ‘carnergie-hal’ wellicht een tijdelijk theater. Maar misschien leent zich de plek nu voor een ‘theater aan ’t water’ of ‘’n zaal aan de knaal’ ? Behalve (voorgenomen) sloop en wellicht herbouw ook een opvallende verbouw! De voormalige Cacaofabriek gaat worden verbouwd tot een ware culturele hotspot; door sommigen ook wel hutspot genoemd. Dé trekkers zijn Lakei en Filmhuis die samen niet alleen onder één dak maar straks óók als één organisatie (wie weet een goede naam?) deze taak op zich hebben genomen. Persoonlijk ben ik héél blij met deze verbouwing want met mijn monumenten-pet op heb ik mede aan de basis gestaan dat dit gebouw een beschermd monument is geworden. En mede door die status van de provincie een bijdrage van 5 miljoen in de totaal van 16 miljoen aan bouw- en verbouwkosten heeft gekregen. Alleen als ik terugdenk aan afgelopen dinsdagavond toen ik met een paar partijgenoten een gebruikelijk afzakkertje bij het huidige Filmhuis gebruikte vroeg ik me wel wat af. Samen met de 2 man achter de bar en de 10 bezoekers áán die bar zouden we over 2 jaar toch wel érg weinig vulling geven aan die toekomstige hotspot!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

6reacties

Rieter: college frustreert mensen!


Als een dief in de nacht weet dit college – en dan met name welzijns-wethouder de Leeuw! – wederom mensen op de kast te jagen! Na het 'bommetje' gooien met het leerlingenvervoer begin januari zónder enige vorm van overleg, doet ze het nu dikjes (en dus niet dunnetjes!) over met de wijkaccommodaties! Want ná de nodige ON-nodige onrust bij ouders die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer, haalde ze daar de angel weer uit. Alhoewel een toegezegde info-avond nog tot eind juni, begin juli op zich heeft moeten laten wachten. Het zij zo….. Nu zijn de mensen amper of nog net niet op vakantie of er wordt doodleuk gemeld dat een aantal wijkhuizen en álle jongerencentra! hun deuren – overigens pas over anderhalf jaar; dus waar maken we ons druk over! – moeten sluiten! Even doodleuk wordt gemeld dat dit slechts voorgenomen besluit van B&W nog door de raad moet worden goedgekeurd. Aanvankelijk gepland voor 6 september maar door tussenkomst van de SP inmiddels verdaagd naar 4 oktober. Wat voor Helder Helmond misschien nog wel het meest frappantst is, is dat dat gebeurd zónder enige vorm van overleg met noch de bestuurders of beheerders noch de vrijwillige gebruikers! Dat gaat nog gebeuren…. En als belangrijkste motief hanteert dit college dat ze gaat bezuinigen op stenen en nadrukkelijk niet op mensen! Het is bijna hetzelfde als woningcorporaties besluiten om geen huizen meer te verhuren en mensen zelfs uit hun huizen gaat zetten met als argument dat men zich meer met de mensen wil bezighouden…….. Kunt u het nog volgen?
Een gezonde discussie opstarten waarbij de inzet is om efficiënter om te gaan mét en meer gebruik te maken ván onze wijkaccommodaties heeft (nog) niet plaatsgevonden. Ja, het stond als zodanig 'genoemd' in 2009 in een notitie. Het regime van dit college om in 2014 structureel 13 miljoen (opgeteld 39 miljoen) te bezuinigen is nu feitelijk het enige motief! Met 'mensen ipv stenen' als sociale verzachtende omstandigheid.
Helder Helmond zei al bij de voorjaarsnota 2011 cq vaststelling van de piketpalen voor de begroting van 2012 dat dit college wel een cursus communiceren kan gebruiken! Nou, dit ondoordacht besluit om zoveel wijkhuizen en álle jongerencentra te sluiten, toont dat wederom aan! Vooralsnog kan het er bij Helder Helmond niet in – zeker zónder enige vorm van overleg en communicatie – dat na het bommetje van januari nu deze bom wordt gelegd! Wáár is de tijd dat de raad kaderstellend randvoorwaarden kan en mag, zelfs moet!, maken voor beleid! Nu moeten we (raad) weer broddelwerk beoordelen en stelt het college waarschijnlijk doodleuk: ja maar u als raad moet het besluit nemen!b
Wat Helder Helmond betreft is de grens bereikt! Weliswaar is wederom een leuk compromis bereikt dat besluitvorming is uitgesteld en men eerst nog wil kunnen overleggen. Máár van een goed-betaald college mogen we toch eisen dat men weldoordacht met voorstellen komt!
Nog een prettige vakantie!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

9reacties

Rieter: oostelijk Helmond onder druk!


Ik was me ervan al bewust en sinds onze laatste hooravond in het Tienerhuis in Brouwhuis-Rijpelberg ben ik er me nog meer van bewust. De oostkant van Helmond wordt als álle plannen zullen doorgaan onevenredig zwaar belast ten opzichte van andere delen van Helmond! Een te verbreden N279, het BZOB-bos dat tóch plat gaat?, een stadion, de Groene Peelvallei en het MOB-complex. En dan heb ik het nog niet eens over de vervuiling op het Sallandhof en waarschijnlijk ook op Gooisehof en Kennemerhof. Of over een zonder enige vorm van overleg verdwenen loop- annex fietspad over het voormalige voetbalterrein Bruheze. En dan kun je je ook nog eens afvragen wie het in Helmond voor het zeggen heeft; de provincie of de gemeente Helmond zelf? Want daar waar een meerderheid van de raad vóór een stadion op Berkendonk is en tégen industrie in én dus vóór behoud van het BZOB-bos, vindt de de provincie het tegenovergestelde! De eerlijkheid gebiedt dat wij van Helder Helmond ook voor de eventuele mogelijkheid van een stadion zijn op de plek van de huidige zandbergen in de oksel van de N279 en de N270. Met de overwegend westelijke winden zal men geen geluidsoverlast hebben. En door een multifunctioneel gebruik van een ruim bemeten parkeerplaats voor zowel stadionbezoekers als o.a. gebruikers van de Berkendonkse plas, wordt m.n. de wijk Rijpelberg helemaal ontzien. Ik weet dat er óók anders over gedacht wordt…… Máár het is m.n. Helder Helmond dat tot de dag van vandaag zijn zeer grote zorg heeft uitgesproken over het hergebruik van het voormalige MOB-complex; op Deurnes grondgebied weliswaar maar tóch! Want daar waar wij al vonden dat Driesen daar al niet thuis hoorde – vanwege de vele vrachtwagen-bewegingen – worden wij door de verkoop ervan aan Edco-containeropslag nog meer in het pak gedaan! Nog véél méér vrachtwagenbewegingen en tot meer dan tien meter hoog opgestapelde containers. Fijne partner is die gemeente Deurne toch waarmee we door provincie zijn veroordeeld om de Groene Peelvallei te ontwikkelen. V.w.b. de écht groene ontwikkelingen, zoals het verloven van het Zandbos, prima; overigens óók vooral Deurnes grondgebied. Want het Helmondse deel van de Groene Peelvallei is verrekte klein. En dat deel gaan we dan, via een groei-scenario!?, met maximaal 300 bungalows (de andere maximaal 300 bungalows staan pal ernaast op Deurnes grondgebied) volzetten. Wánt daarmee verdienen we het geld om de rest groen te kunnen houden of maken. Kul! Als we meer groen willen dan kiezen we er ook voor dáár geld voor uit te trekken! En niet b.v. jaarlijks één miljoen weg te gooien door een noodschool in Brandevoort! En v.w.b. de N279. Zijn daar vaak files tussen Asten en Beek en Donk? Nee! En laten we ons BZOB-bos kappen? Nee! Overigens kan de provincie ons – gemeente Helmond – nxedét verplichten om te kappen. Een EHS, Ecologische Hoofd Structuur, kan alleen door de raad ongedaan worden gemaakt. Dus daar steken wij als raad gewoon een stokje voor. Brouwhuis, Rijpelberg, Dierdonk en Helmond-Noord!, blijf alert en laat van je horen!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

14reacties

Rieter: Vur welleke club bende gai


“Vur welleke club bende gai? Ik ben vur Helmond Sport!” Zondagmiddag 29 mei om kwart over vier barst stadion De Braak – sorry: het Lavans-stadion – uit haar of zijn voegen! Na bijna 30 jaar promoveert Helmond Sport weer eens naar de Eredivisie. Na 4 wedstrijden in de nacompetitie sinds donderdag 19 mei is het de Helmondse betaald voetbal organisatie (BVO) die na een zinderende wedstrijd aan het langste eind trekt. Zo’n tienduizend enthousiaste supporters én sympathisanten komen later die middag én avond samen op het kasteelplein waar de Helmondse helden uitbundig worden toegezongen: “Vur welleke club bende gai? Ik ben vur Helmond Sport!” Het bleef nog lang héél gezellig druk in het Helmondse uitgaanscentrum rondom het Havenplein.
Luchtfietserij? Droom? Illusie? Fantasie? Wens? Angstdroom? Vur welleke club bende gai?
Het zou toch écht zo maar kunnen zijn! Natuurlijk kan zondagmiddag 22 mei de zeepbel al knappen als bij de return van de eerste twee wedstrijden Helmond Sport al aan het kortste eind trekt. Maar wat als het wél gaat lukken? Vur welleke club bende gai?
IK ben vur Helmond Sport! Uiteraard niet tegen elke prijs maar als we als politiek recentelijk nog stellen dat we unaniem vóór het behoud van de BVO Helmond Sport zijn. Dan moeten we durven, willen én kunnen accepteren dat wanneer het resultaat daartoe leidt, we het komende voetbalseizoen mét een Helmondse Eredivisieclub te maken hebben!
Wat gaat dat voor Helmond betekenen? Ik heb er op dit moment nog geen enkel idee van. Ik kan én zal me natuurlijk wel van alles afvragen. Heeft Helmond Sport een draaiboek klaarliggen als het zover komt? Heeft de gemeente Helmond een draaiboek klaarliggen voor als het zover komt? En dan doel ik niet alleen op de huldiging al dan niet op platte kar, open bus, met een rijtoer, diverse biertenten of wat dies meer zij. Néé, ik bedoel dan met name hoe gaan we het komende seizoen voetballen. De club zal het in principe moeten doen met haar 2,1 miljoen Euries van haar begroting. Maar is het huidige Lavans-stadion op De Braak in amper 3 maanden in gereedheid te brengen voor de Ere-divisie? Of voldoet het er al aan. Staan er in Helmond en/of regio een of meerdere zogenaamde mecenas (mensen die ineens ontzettend veel geld geven) op die daarmee de reddende hand reiken? Of betekent e.e.a. toch dat sowieso de gemeente Helmond een bijdrage moet doen om er voor te kunnen zorgen dat Helmond Sport álle clubs, dus ook kersverse landskampioen Ajaxxx, kan ontvangen? Het zal in ieder geval meer politie-inzet vereisen; zeker bij diverse zogenaamde risico-wedstrijden. Is dat dan daarmee meteen de keerzijde van het succes van promoveren? Nee! Vur welleke club bende gai? Ik ben vur Helmond Sport!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

2reacties

Rieter: MOB-complex naar natuur?


Is Helmond de dupe van een slapend gemeentebestuur van Deurne die in het pak wordt gedaan door de slimme ondernemer Driessen? En kan Helmond daar überhaupt iets tegen doen?
Hoewel het voormalige MOB-complex, aan de zuidzijde van de Deurneseweg, op Deurnes grondgebied ligt, zal een alternatieve bestemming louter impact hebben op Helmond. En dan met name voor de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. Maar ook voor de eventueel – overigens door de provincie verplicht samen met Deurne! – te ontwikkelen Groene Peelvallei, aan de noordzijde van diezelfde Deurneseweg, tegenover dat MOB-complex.
In principe zou er geen 'gevaar' voor Helmond zijn geweest als was gebeurd wat er met (bijna?) alle andere MOB-complexen in Nederland is gebeurd: namelijk teruggeven aan de natuur. Mooie geste toch van defensie! Want die MOB-complexen waren van het Ministerie van Defensie. MOB stond voor 'mobilisatie'. En op die complexen lagen complete legeronderdelen (voertuigen, materieel, e.d.) als het ware in de mottenballen te wachten op personeel dat in tijden van crisis (dreigende oorlog) weer soldaatje mocht gaan spelen. Ik weet hoe dat was want ik ben lange tijd een van hen geweest; maar dat terzijde. Maar nadat door het vallen van de muur in 1989 en een paar jaren later door het ineenstorten van het Warschau-Pact (de communistische tegenhanger van de NAVO) de vijand-dreiging in Europa weg was, kregen we een beroepsleger dat ook nog eens weer veel kleiner was. Dus konden de MOB-complexen worden afgestoten.
In het geval van het Helmondse MOB-complex – sorry: Deurnese – is er echter iets bijzonders aan de hand. Bij hoooooge uitzondering mocht dit terrein gebruikt worden om een Deurnes probleem op te lossen i.p.v. het terug te geven aan de natuur. Het bedrijf Driessen dat op 3 plaatsen tegen (in?) de bebouwde kom van Deurne lag, mocht hier naar toe verhuizen. Niet fijn voor Helmond maar schoorvoetend moest Helmond hiermee uiteindelijk toch akkoord gaan. Totdat Driessen onlangs vriend en vijand verraste door het terrein door te verkopen aan een Eindhovens handelshuis die er een distributiecentrum van honderdduizend vierkante meter én 16 meter hoog wil gaan bouwen! Als die cijfers kloppen wordt dat een gebouw van b.v. 250 bij 400 meter! Met de hoogte van een flat van meer dan 5 verdiepingen! Naar verluidt met ontzettend veel containers die én gebracht én weer gehaald moeten worden met dus evenzoveel vrachtwagenbewegingen ter plaatse op en aan de Deurneseweg. Vele malen meer dan de aanvankelijk gedachte vrachtwagenbewegingen van Driessen zelf.
De gemeente Helmond heeft inmiddels een bezwaar ingediend tegen de door Deurne reeds verleende bouwvergunning. Ben wél benieuwd of dit ontvankelijk zal worden verklaard (officieel aanvaard) want eerder zijn bezwaren van bewoners van Rijpelberg en Brouwhuis tegen de vestiging van Driessen ook niet goed gekeurd.
Maar wat ik mij nou afvraag is of Driessen dit perceel überhaupt wel kan en mag doorverkopen (het zou overigens in de kleine lettertjes van het koopcontract staan?!?!)! Want als defensie het bij hoge uitzondering niet teruggeeft aan de natuur maar Deurne de gelegenheid geeft om het Deurnese probleem Driessen op te lossen, lijkt dit toch niet te kunnen?

Michael Rieter
Fractievoorzitter

8reacties

Rieter: bezoekers uit centrum jagen?


Helder Helmond is niet echt de partij van de auto máár we zijn ook beslist geen autopesters! Weliswaar zijn wij voor het stimuleren van andere vormen van vervoer zoals beter en betaalbaar openbaar vervoer, goede fietsvoorzieningen, e.d. Niet voor niets organiseren wij jaarlijks op de landelijke autovrije zondag, traditioneel de derde zondag van september (in 2011 dus op zondag 18 september), een fietstocht in Helmond. Máár we vinden ook dat de auto géén melkkoe mag worden. Want wat is er nu aan de hand? Wie het nog niet gemerkt heeft, mag wel opletten wanneer zij of hij eventjes snel denkt te parkeren in het centrum van Helmond. Want waar voorheen bij wijze van spreken per seconde betaald kon worden, moet nu minstens voor een half uur geld in de automaat gedaan worden. Zo kreeg ik van een boze burger het volgende bericht:
"Hoe wordt je als gemeente rijker? Wat mij is overkomen en met mij vele anderen. Het parkeerterrein bij de winkel Action heeft een parkeerautomaat. Wanneer je daar geld in werpt bijv. 40 eurocent omdat je denkt daar genoeg aan te hebben, slikt de automaat het geld in en je hebt geen bon. Je kunt per half uur een bon trekken en niet minder. Dat staat niet vermeld, volgens mij , en met mij de mensen die rondom het apparaat stonden en op hun geld stonden te wachten dat het uitgeworpen werd. Weg 40 ct. Als het systeem anders is dan bij andere parkeerautomaten oke maar laat dat dan weten via het menu in de automaat. Dat wilde ik even kwijt."
Maar we kregen meer vragen over dit – terecht! – in de beleving van de inwoners van Helmond onterechte en oneerlijke beleid. Als Helder Helmond hebben we daarom inmiddels over dit onderwerp een open brief geschreven aan B&W. Wij stellen daarin voor een aantal veranderingen op het nieuwe parkeerbeleid toe te passen. In ieder geval de mogelijkheid om in minuten, desnoods per kwartier, te kunnen betalen. En verder om op meerdere parkeerplaatsen met het zelfde kaartje te kunnen parkeren. Uiteraard moet dan op het kaartje staan voor welke andere parkeerplaatsen dat dan geldt. En verder wil Helder Helmond graag dat het college gaat bekijken of het mogelijk is om achteraf te kunnen betalen bij de parkeerautomaten.
Want als we niet opletten gaan we anders mensen wegjagen uit het centrum. En dan niet alleen de eigen bewoners maar ook de bezoekers van buiten.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

15reacties

Rieter: Het zal je kind maar wezen!


Bijna 200 Helmondse kinderen van 4 tot 20 jaar zullen vanaf 1 september a.s. niet meer met een bus/taxi vervoerd worden naar hun speciale school in Helmond. Dat zijn er nu nog bijna 250. M.a.w. er wordt even 80 % weggesaneerd! Het zal je kind maar wezen! Oftewel je zult maar ouder zijn van zo'n kind. Want nxedémand heeft gevraagd om een kind dat naar een speciale school moet. Dus binnen de extra-dagelijkse sores die je met zo'n kind al hebt, was dat busvervoer een kleine pleister op de 'wond'. Zéker als je nog meer kinderen hebt die wél naar het reguliere onderwijs kunnen gaan. Je kunt je toch onmogelijk in tweeën splitsen om beide kinderen, ieder naar een andere school te brengen? Leve het leerlingenvervoer dus!
Op 11 november 2010 heeft de Helmondse raad echter in al haar wijsheid de begroting 2011 vastgesteld. Met daarin een pakket van bezuinigingen van zo'n 6 miljoen Euro. Onderdeel van dit vastgestelde pakket voor 2011 was een voorgenomen bezuiniging op het leerlingenvervoer. Woensdag 12 januari werd bekend hoe de gemeente dit gaat regelen. I.p.v. de huidige 2 km grens worden vanaf september alleen leerlingen die 6 km of meer van een school af wonen nog vervoerd. En dat betekent dat van de huidige 243 te vervoeren leerlingen er 194 buiten de boot – sorry: bus! – zullen vallen. Weliswaar wordt voorgesteld om met ouders en scholen te bekijken of er alternatieven zijn te vinden. Maar toch: het zal je kind maar wezen! Helder Helmond was en is verbijsterd met deze uitwerking! Dit kun je ouders van b.v. een verstandelijk beperkt kind van .b.v. de Antoon van Dijkschool toch niet aandoen! Hier gaat het alleen al om 64 leerlingen. Kortom: we willen voorstellen om een andere manier van bezuinigen op leerlingenvervoer te gaan zoeken die niet ouder onvriendelijk is. Helder Helmond kan zich namelijk nxedét voorstellen dat zowel college als meerderheid van de raad dit effect van de voorgestelde bezuinigingen van 200-duizend Euro per jaar hadden verwacht! Middels een brandbrief hopen wij hen dan ook op andere gedachten te brengen.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

2reacties

Rieter: voornemen of afvragen in 2011


Een nieuw jaar. 2011. Al weer het twaalfde van deze eeuw; want met 2000 begon het al. Wie herinnert zich nog de angst voor de millenium-bug bij het overgaan van 1999 naar 2000? Al weer het derde millenium na 0 t/m 999 én 1000 t/m 1999. De hele wereld zou wel eens 'plat' kunnen gaan; computer-technisch gezien dan. Het mobieltje – nou ja 'mobiel' klinkt beter want het waren vaak nog zogenaamde 'ijskasten' – was inmiddels echter gemeengoed. En we waren ook al weer een aantal jaren aan het internetten. Deze jaarwisseling heeft echter noemenswaard nauwelijks écht indruk gemaakt. Misschien dat het de diverse voornemens zijn die mensen en organisaties (zoals ook politieke partijen) hebben gemaakt. Hoewel naar het schijnt de meeste voornemens niet tussen kerst en nieuw máár tussen nieuw en kerst worden gemaakt! Met voornemens moet je in de politiek overigens voorzichtig zijn. Hoewel wat vager geformuleerd, zijn dat toch eigenlijk een soort van beloftes. Niet dat Helder Helmond geen voornemens heeft! De belangrijkste is toch wel het luisteren naar wat er in de stad leeft en ons o.a. verder sterk(er) maken voor die typische culturele Helmondse eigenheid, goede zorg, fijne en veilige woonomgeving en een dagbesteding – werk of vrijwillig – die een ieder bekoort.
Maar daarnaast vraag ik me ook een aantal zaken af!
Komt er dit jaar een (aanzet naar een) ander, compacter?, centrumplan? Waarbij de westzijde van 't Speelhuis niet meer verder zal worden verstopt? Waarbij niet nog meer leegstaande winkels worden toegevoegd? Waarbij meer rekening wordt gehouden met de Helmondse cultuur-historie?
Gaat Helmond Sport dit jaar komen met een plan voor een nieuw multifunctioneel stadion bij Berkendonk? En zo ja is dat dan een haalbaar plan? Zeker omdat de club toch financieel gezien min of meer onder curatele staat bij de KNVB? Of valt dat allemaal wel mee?
Zouden de twee onlangs gefuseerde heemkundekringen niet samen gehuisvest kunnen gaan worden in de voormalige marechausseekazerne aan de Molenstraat (later sociale dienst en weer later gemeentelijk archief)? Samen met misschien nog wel méér cultuur-historische clubs?
Gaan we een begin maken om een aantal al jaren leegstaande (ook nieuwe!) kantoorgebouwen om te vormen tot b.v. studentenflats?
Zou er dit jaar inderdaad worden gestart met de bouw van appartementen in het voormalige ABN-gebouw aan de Markt?
Gaat Fitland dit jaar dan toch eindelijk beginnen met de bouw van een groot sport en welness gebeuren op Suytkade?
Blijft orgelman van Gehlen ons plezieren met zijn draaiorgel in het Helmondse centrum?
Gaan de mensen die afhankelijk zijn van zorg niets merken van de bezuinigingen?
Gaat politiebureau centrum misschien dit jaar voortaan 24 uur per dag open?
Zal de taxbus binnen zeer afzienbare tijd van de kinderziektes af zijn?
Gaat de coffeeshop vanaf 1 april weer open?
Gaat ………………. ?
Vraag u zich ook het een ander af? Ik hoor het graag.
Een gezond en bovenal helder 2011 !!!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

18reacties

Rieter: Centrumplan kan compacter!


In het centrum van Helmond hoeven niet twee maal zoveel winkels te komen! Het huidige Centrumplan is dan ook door de tijd, inclusief de financieel-economische crisis, achterhaald! We moeten ons op korte termijn beraden wat we nog wél met ons winkel-, tevens woon-hart, willen!
Helder Helmond heeft zich weliswaar nooit fel gekant tegen het Centrumplan maar we hebben wel gevonden dat het een of twee maatjes te groot is. Verder hebben we ons altijd hardop afgevraagd of we niet – dus al vóór de voornoemde crisis – met veel te veel grote projecten tegelijkertijd bezighielden. En dáárbij het investeren in mensen – werk, zorg, cultuur en veiligheid – uit het oog verliezen! En dan noem ik ze voor de volledigheid nog maar weer eens keer: Binnenstad, Suytkade, Groene Loper, Brandevoort 2 én Centrumplan! De verandering en vernieuwing in de Binnenstad begint gelukkig langzaamaan vorm te krijgen. Op Suytkade is de handtekening voor de derde waterburcht gezet. En het boswonen in de Groene Loper krijgt ook gestalte. Maar het Centrumplan ligt stil. De overeenkomst met de twee projectontwikkelaars is ontbonden. Alleen de nieuwe bibliotheek is klaar. Een mooi modern gebouw waar de meningen weliswaar over verschillen maar het had nóóit voor ‘t Speelhuis geplaatst mogen worden. Helmonds meest onderscheidende monument mag dan ook niet verder verstopt worden! Het moet samen met de kubus- of paalwoningen dé toeristische trekker worden! De west- en zuidzijde van Piet Bloms creatie moet als belangrijkste zichtwand dan ook onderdeel gaan worden van een aangepast Centrumplan! Want zijn al die nieuwe winkels nog wel nodig? Ik denk van niet. En daar zijn een aantal redenen voor te noemen. De belangrijkste is misschien wel dat we bij lange na niet zo groot zullen worden als we 10 jaar geleden nog dachten (hoopten?). Zeker geen 125 duizend inwoners maar hooguit over 25 jaar nog geen 100-duizend. Verder hebben we op dit moment in het centrum te maken met enorme leegstand; zelfs alle nieuwe winkels onder de nieuwe bieb. En wat te denken van een goede branchering – een zo breed mogelijk aanbod met niet te veel van hetzelfde. Ondanks de goede inspanningen van o.a. centrummanagement, kwaliteitsimpuls, e.d. zie ik b.v. 10 tot 15 uitzendbureaus op een kluitje op A-lokatie. Zouden deze niet beter op Werkplein passen of in ieder geval meer aan de rand van ons centrum? Respecteer verder meer de cultuur-historie van de stad door b.v. van de Watermolenwal geen ‘steeg’ te maken maar een soort van singel of boulevard als Markt en Koninginnewal. Transformeer verder het huidige Obragaskantoor tot hotel of maak er een muziektempel van, passend bij het Havenplein. Breek de hallen ook niet af maar bouw deze om naar de al lang gekoesterde wens van een platte zaal voor meer dan 1000 mensen.
Kortom: er is alle reden én mogelijkheid om snel – wellicht met een brede maatschappelijke discussie? – de plannen met ons centrum te herzien. En wel veel compacter!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

9reacties

Rieter: Helmond bezuinigt 39 miljoen!


De komende 4 jaar wordt er door de gemeente Helmond geen 13 miljoen maar in totaal bijna 39 miljoen Euro bezuinigd! En dat is drie-maal zoveel als er nu in de media wordt bericht. En dat maakt zowel in de beeldvorming als in de praktijk in onze portemonnee wel degelijk uit. Als Helder Helmond willen wij het toch graag helder houden.
Weliswaar gaat het voor een groot deel om zogenaamde structureel oplopende bezuinigingen. Oftewel het bedrag aan bezuinigingen voor 2011 (ruim 6 miljoen), zit óók in het bedrag van 2012 máár wordt opgehoogd naar zo'n 9 miljoen. In 2013 oplopend naar 10,5 miljoen totdat we in 2014 inderdaad 13 miljoen bezuinigen. Maar opgeteld betekent dat wel een bezuiniging van zo'n 39 miljoen Euro.
Voorbeeld: Als we op dit moment in 2010 voor 'cultuur' 2 miljoen uitgeven. En als we structureel ieder jaar 500.000 Euro hierop gaan bezuinigen, bezuinigen we feitelijk toch 4 maal 500.000 zijnde 2 miljoen op cultuur. Weliswaar komt het eindbedrag in 2014 niet op 0 (nul) te staan. Want ieder jaar blijft de totale uitgave door de 500.000 bezuinigingen staan op 1,5 miljoen. Oftewel op papier is het máár een (structurele) bezuiniging van 1/2 miljoen máár in de portemonnee komt er toch echt de komende 4 jaar 2 miljoen minder in!
Daar komt bij dat ik (nog?) niet overtuigd ben dat er de komende 4 jaar ook echt in totaal 39 miljoen bezuinigd moet worden. Wanneer we dat terugschroeven naar bijvoorbeeld 35 miljoen dan heb ik al een structurele bezuiniging van 1 miljoen gevonden. En in dat geval hoeft er niet of nauwelijks bezuinigd te worden op de bibliotheek. Dan hoeft de hondenbelasting niet of nauwelijks omhoog. En hoeven we ook niet of nauwelijks te bezuinigen in de zorg. En dat dit voorstel geen luchtfietserij is wordt door recente informatie uit Den Haag nog eens bevestigd. Want de voorspellingen zijn dat we in 2014/2015 onze landelijke en daarmee dus ook de lokale financiën weer op orde zouden kunnen hebben.
Dus voordat we de burgers onnodig pesten met onnodige lasten of het ontnemen van bepaalde lusten, moeten we ons eerst maar eens goed gaan bezinnen.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

2reacties

Rieter: Hellemonds en monumenten


Dat ik eind 2006 een eerste poging waagde om het Helmonds dialect tot gemeentelijk monument verklaard te krijgen, was zo gek nog niet! Want onlangs besloot het kabinet dat het Nederlands in de Grondwet zal worden opgenomen. Voor mij een extra-stimulans om met een van mijn vele petten op (fractievoorzitter Helder Helmond of voorzitter Comité Open Monumentendag-Helmond of voorzitter Haw Ut Hellemonds of …) in de nabije toekomst wellicht weer een nieuwe poging te doen. Dat het Hellemonds nog immer volop in de aandacht staat, is welhaast bijna dagelijks te merken. Althans mij valt het heel erg op. Deze week is overigens een week waarbij zowel het Hellemonds áls de monumenten volop in de aandacht staan. Komend weekend is namelijk voor de 24ste maal het jaarlijkse landelijke open monumentenweekend, en daar doet Helmond theatraal vanuit het oogpunt van bevordering van de volkscultuur (ná 2009 het Wilhelmonds) ook aan mee. Tevens wordt bewust in dat monumentenweekend al weer voor de 4e maal Ut Hellemonds diktee gehouden in 't Speelhuis – waar anders! Waarom? Omdat ze van Haw Ut Hellemonds ons skitterende dialect zien als een potentieel monument. En niet zomaar een monument maar misschien wel het summum van immaterieel industrieel erfgoed! Dá's niet helder Rieter, zullen jullie stellen. Terecht. Ik bedoel daarmee het toppunt van niet tastbaar (zoals een stenen gebouw) industrieel erfgoed. Want het is toch met name dankzij het feit dat we als grote fabrieksstad veel Helmonds sprekende arbeiders kenden. En gelukkig nóg kennen! En na het verschijnen van het Helmonds woordenboek eind 2006, was dan ook de tijd rijp ook het gespróken Hellemonds te gaan koesteren. Gelukkig deden en doen heel veel aan carnaval verbonden mensen en organisaties dat al. Maar sinds Haw Ut Hellemonds begin 2007 op het toneel is gekomen, gebeurt dat ook stads-breed. En met succes want zo blijkt in een onlangs verschenen taalboek voor de jeugd náást het Amsterdams óók Ut Hellemonds genoemd te zijn. Voor wie dat nog nooit heeft gedaan is een bezoek aan Ut Hellemonds diktee aanstaande zaterdag 11 september dan ook een aanrader. En wie niet genoeg kan krijgen van de Helmondse cultuurhistorie kan zowel zaterdag 11 áls zondag 12 september van 13.00 tot 17.00 uur meedoen aan een theaterwandeling tussen de opengestelde monumenten door. Op zaterdag door de Bundertjes met als startpunt het Jan Vissermuseum. En op zondag in het centrum, o.a. vanaf de Gaviolizaal maar ook vanaf het kasteel en het Filmhuis. Tot slot: of in 2016 de Traverse, die dan 50 jaar oud is, in aanmerking komt voor de status van rijksmonument, ondanks de recent ondergane transformatie c.q. face-lift, valt echter te betwijfelen.
Hopelijk maakt u ook een mo(nu)ment voor de Helmondse cultuur; hawdoe!

Michael Rieter
Fractievoorzitter

2reacties

Rieter: de zomer kleurt oranje


U kunt zich voorstellen dat wij van Helder Helmond – o.a. herkenbaar aan onze oranje uitstraling – vanaf 1 juni, het ingaan van de zogenaamde meteorologische zomer (wát een moeilijk woord!), tot op heden een heerlijk oranje-gevoel hebben gehad! En dat zal ook wel het geval zijn bij de bewoners van de Helmondse Oranjelaan! En waarschijnlijk hebben ze er in de hele Oranjebuurt van genoten! En ook bij voetbalvereniging Oranje-Zwart moet toch minstens de helft dat oranje-gevoel hebben, al was het maar vanwege de fusieplannen. Sowieso van 14 juni tot 11 juli vanwege onze oranje jongens (helaas deze keer géén Helmonders) achter de bal aanrennend tot in de finale aan toe! Hadden jullie je huis en tuin ook o.a. versierd met oranje vlaggetjes maar ook afrikaantjes? En natuurlijk ook vanwege de al bijna twee maanden durende zomer met vanaf zonsopgang een oranje zonnetje tot aan zonsondergang wanneer die oranje bol weer achter de horizon verdwijnt. Al dan niet genietend van (o)ranja of een oranje-bitter, een sinaasappel, wortelstamp of een oranje-paprika-salade kom je deze tijd wel door! Of niet soms? Het lijkt wel of álles oranje kleurt. Je kunt natuurlijk je leven gewoon door een oranje bril blijven bezien. Wij (van Helder Helmond) houden van oranje. Maar ook de landelijke politiek kleurt oranje. Sinds 9 juni, de dag van de laatste Tweede Kamerverkiezingen, is onze koningin Beatrix van Oranje al meerdere malen de aanstuurster geweest van meerdere kabinets-informateurs. Nadat over rechts VVD, PVV en CDA (blauw-wit-groen) maar ook paars-plus (VVD, PvdA, D66 en GL) vooralsnog mislukten, is wederom over rechts in beeld. Máár ook een oranje-coalitie van VVD, CDA en PvdA al dan niet aangevuld met D66 en/of GL, berust nog tot de mogelijkheden! Het houdt maar niet op met dat oranje-gevoel! En gaat u nog met vakantie? Dan is de kans groot dat een oranje tentdoek tevoorschijn komt. En blijft u thuis? Dan is de kans even zo groot dat er wordt verpozen onder een oranje luifel, wellicht op een van die gezellige Helmondse terrassen. Inderdaad de hele wereld lijkt wel oranje te kleuren.
Voor u denkt dat ik aan een (oranje) zonnesteek lijd, wil ik u allen toch een prettige (oranje) vakantie toewensen. Tot ziens, tot mails, tot oranje…………

Michael Rieter
Fractievoorzitter

6reacties

Rieter: 9 zetels PVV Helmondse raad !


Als je de Helmondse uitslag voor de Tweede Kamer-verkiezingen van afgelopen woensdag 9 juni zou vertalen naar de Helmondse raad dan zou de PVV van Geert Wilders 9 zetels behalen! De VVD zou met 7 zetels (nu 5) de tweede partij van Helmond worden. Gevolgd door de PvdA met 6 zetels (nu ook 6) en ook de SP met 6 (nu maar 3 !) en de CDA met 5 (2 minder dan de 7 van nu !). GroenLinks en D66 zouden hun huidige 2 zetels behouden. Opvallend is verder dat TON géén zetel zou krijgen terwijl die er op 3 maart nog 2 behaalde. Je kan en mag dan ook gerust stellen dat ze die dus louter hebben gehaald door het niet meedoen van de PVV in Helmond op 3 maart j.l. tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen (niet voor niets haalt landelijk Rita Verdonk helemaal niets meer!). Nadrukkelijk dient er verder wél op gewezen te worden dat de huidige 10 lokale zetels (SDOH 4, Helder Helmond 3, HB 2 en HA 1) in deze vertaling niet voorkomen.
Je kan je wel alvast afvragen wanneer de PVV de volgende keer wél in Helmond mee zal doen hoeveel lokale zetels er nog over zullen blijven? Niet dat alle lokale stemmers bij voorbaat PVV-stemmers zullen zijn. Kijk wat dat betreft maar naar de cijfers voor de SP. Dat scheelt landelijk en lokaal 3 zetels en die gaan waarschijnlijk óók naar lokalen.

(meer…)

2reacties

Rieter: géén archeologie, wel noodscholen


Onlangs heeft het nieuwe college haar zogenaamde 3-daags 'Antwerpen-overleg' gehouden en wel in de Belgische zusterstad Mechelen. Behalve een mooi moment om elkaar wat beter te leren kennen, voor een zo goed mogelijke bestuursperiode 2010-2014, stonden de besprekingen toch vooral in het teken van de aanstaande bezuinigingen. Genoemd worden bedragen van zo rond de 15 miljoen Euro per jaar de komende jaren; zeg maar 2 college-periodes en dat is dan tot circa 2018. Wat niét is gebeurd is het consulteren van de raad in deze. Zij had toch de zogenaamde kaders mogen en eigenlijk zelfs moeten stellen? Weliswaar ligt er een college-akkoord, sorry 'coalitie-akkoord' (college plus Helmondse Belangen), dat in ieder geval als een algemeen program namens een meerderheid van de raad gezien kan worden. Vooralsnog echter op 6 april j.l., tijdens de installatie van het nieuwe college, slechts 'Voor Kennisgeving Aangenomen'. Oftewel een inhoudelijk debat c.q. een raadsbreed oordeel is er nog niet gegeven.
Dat er echter bezuinigd moet worden staat als een paal boven water. Althans dat wordt ons mondiaal via alle media en deskundigen nadrukkelijk voorgehouden. Overigens sprak ik laatst iemand die zei dat er wellicht feitelijk niets aan de hand is. Vergelijk het met je spaartegoed dat ineens is verdwenen wat louter betekent dat je zonder dat gespaarde geld gewoon weer verder moet. En je kunt als het ware gewoon opnieuw beginnen met sparen. Héél wrang maar in principe in dit voorbeeld geen reden tot bezuinigen maar slechts een reden tot opnieuw gaan sparen. Ben benieuwd of een economisch ingesteld lezer hier een reactie op kan geven?
Wáár gaan we op bezuinigen? Als het aan mij en Helder Helmond ligt niet aan die zaken die de mensen die het toch al niet makkelijk hebben nog verder op achterstand zetten. En dat zijn dan zaken als zorg, werk en wonen. Maar in ieder geval niet met twee maten metend bezuinigen. Aan de ene kant geld in een bodemloze put laten verdwijnen en aan de andere kant zeggen dat er geen geld is vanwege de crisis. Ik kan tenminste zoiets niet verkopen. In Brandevoort doet zich echter zo'n geval nadrukkelijk voor. Dit schooljaar zou de semi-permanente school van een paar miljoen Euro nabij de hoogspanningskabels in gebruik worden genomen. Diezelfde hoogspanning is echter reden dat dat niet is gebeurd. Een noodschool – voor één jaar – moest in de haast voor meer dan 1 miljoen Euro worden neergezet (gehuurd). Inmiddels komt er nog een tweede noodschool bij! Wéér voor meer dan 1 miljoen Euro? – wederom voor één jaar – plus dat de eerste noodschool voor veel geld ook weer minstens een jaar moet worden betaald. Onderwijs moet toch, zult u zeggen! Inderdaad, maar dat moet dan niet ten koste gaan van andere zaken. En dat is een gepland archeologisch onderzoek van wat wel eens het dorp zou kunnen zijn van een eerder onder de nabijgelegen wijk Ashorst gevonden grafveld. Kosten inderdaad zo'n half miljoen Euro máár dan heb je wel als Helmond een complete nederzetting opgegraven! Iets wat sinds een Europees verdrag uit 1992 v.w.b. de kosten gefinancierd moet worden uit de zogenaamde 1-procentsregeling van de totale bouwkosten. Helmond wil dat niet doen. Er moet immers bezuinigd worden. Maar wel miljoenen weggooien door een verkeerd beleid t.a.v. het bouwen van scholen. Waar gaan we nog meer de plank misslaan?

Michael Rieter
Fractievoorzitter

5reacties

Rieter: Niet gestemd? Dan niet mauwen!


De 4-jaarlijkse slag om de Helmondse kiezer zit er weer op. De kruitdampen van woensdag 3 maart zijn inmiddels opgetrokken. Opvallend was dat het aantal toeschouwers (thuisblijvers) dit jaar groter was dan het aantal deelnemers (stemmers). Met een dramatisch laagte-record van 44,67 %. Helmond staat daarmee zelfs samen met Eindhoven (éérste) en Tilburg (vierde) met een vijfde plek met drie van de zogenaamde B-5 gemeentes (de 5 grote Brabantse gemeenten) in de top 5 van slechtst scorende gemeenten van Nederland! Óf de kiezer in Brabant heeft er alle vertrouwen in dat de lokale politiek hier met al die uit de zandgrond getrokken politici het prima doet. En toont daarmee dat een gang naar de stembus bijna overbodig is. Óf we doen het hier als lokale politici in Brabant – in ieder geval in de ogen van de kiezer – zó slecht dat men niet eens meer de moeite neemt om überhaupt nog te komen stemmen! In het gevecht om de kiezersgunst heeft toch menig Helmondse partij de afgelopen jaren zijn of haar best gedaan om zich op te kaart te zetten of te houden. Dus daar kan het niet aan gelegen hebben. Helder Helmond had ondanks dat er ruim 10 % minder Helmonders zijn gaan stemmen (we gingen terug van circa 50 naar minder dan 45 procent) bijna 1000 stemmen méér dan 4 jaar geleden! En ging daarmee van 2 naar 3 zetels! Dus aan hen lag het niet. Maar waaraan dan wel?
Het is voor mij als lokaal politicus altijd onduidelijk gebleven waarom er bij de Tweede Kamer-verkiezingen veel meer mensen gaan stemmen dan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale raadsleden staan toch dichter bij het volk dan al die Haagse dames en heren? In Helmond is dat eigenlijk ook zo. Want net als 4 jaar geleden kregen de Helmondse lokale partijen samen weer 10 van de 37 zetels. Toch goed voor zo’n 30 % van alle Helmondse stemmen. En daarvan zullen er 6 zeer waarschijnlijk vertegenwoordigd worden in het nieuwe Helmondse college van Burgemeester en Wethouders. Helaas geen Helder Helmond; snik, snik. Alhoewel! Met een groei van 2 naar 3 zetels kan deze Helmondse volkspartij van en voor álle Helmonders verder bouwen en groeien. Want wij zijn er niet alleen vlak voor de verkiezingen maar door het hele jaar heen. Vier jaar lang. En gelukkig zijn we niet de enige.
Maar hoe kunnen we er nu de komende 4 jaar voor zorgen dat in maart 2014, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, we weer boven de 50 % uitkomen? Liefst zelfs richting 60 %! Want zelf zeg ik altijd tegen mensen dat ik hoop dat men in ieder geval gaat stemmen! Want in een groot deel van de wereld is dat geweldige democratische recht om te mogen en kunnen stemmen een illusie! En zeker een Helmonder zou toch moeten gaan stemmen. Want hij of zij wil toch graag mauwen! En wie wil mauwen moet ook gaan stemmen! Met al die niet-stemmers wordt er in ieder geval de komende 4 jaar minder gemauwd. Of voel je je nu aangesproken? Tot mauws.

Michael Rieter
Fractievoorzitter