9reacties

Rieter: Helmond bezuinigt 39 miljoen!


De komende 4 jaar wordt er door de gemeente Helmond geen 13 miljoen maar in totaal bijna 39 miljoen Euro bezuinigd! En dat is drie-maal zoveel als er nu in de media wordt bericht. En dat maakt zowel in de beeldvorming als in de praktijk in onze portemonnee wel degelijk uit. Als Helder Helmond willen wij het toch graag helder houden.
Weliswaar gaat het voor een groot deel om zogenaamde structureel oplopende bezuinigingen. Oftewel het bedrag aan bezuinigingen voor 2011 (ruim 6 miljoen), zit óók in het bedrag van 2012 máár wordt opgehoogd naar zo'n 9 miljoen. In 2013 oplopend naar 10,5 miljoen totdat we in 2014 inderdaad 13 miljoen bezuinigen. Maar opgeteld betekent dat wel een bezuiniging van zo'n 39 miljoen Euro.
Voorbeeld: Als we op dit moment in 2010 voor 'cultuur' 2 miljoen uitgeven. En als we structureel ieder jaar 500.000 Euro hierop gaan bezuinigen, bezuinigen we feitelijk toch 4 maal 500.000 zijnde 2 miljoen op cultuur. Weliswaar komt het eindbedrag in 2014 niet op 0 (nul) te staan. Want ieder jaar blijft de totale uitgave door de 500.000 bezuinigingen staan op 1,5 miljoen. Oftewel op papier is het máár een (structurele) bezuiniging van 1/2 miljoen máár in de portemonnee komt er toch echt de komende 4 jaar 2 miljoen minder in!
Daar komt bij dat ik (nog?) niet overtuigd ben dat er de komende 4 jaar ook echt in totaal 39 miljoen bezuinigd moet worden. Wanneer we dat terugschroeven naar bijvoorbeeld 35 miljoen dan heb ik al een structurele bezuiniging van 1 miljoen gevonden. En in dat geval hoeft er niet of nauwelijks bezuinigd te worden op de bibliotheek. Dan hoeft de hondenbelasting niet of nauwelijks omhoog. En hoeven we ook niet of nauwelijks te bezuinigen in de zorg. En dat dit voorstel geen luchtfietserij is wordt door recente informatie uit Den Haag nog eens bevestigd. Want de voorspellingen zijn dat we in 2014/2015 onze landelijke en daarmee dus ook de lokale financiën weer op orde zouden kunnen hebben.
Dus voordat we de burgers onnodig pesten met onnodige lasten of het ontnemen van bepaalde lusten, moeten we ons eerst maar eens goed gaan bezinnen.

Michael Rieter
Fractievoorzitter

MichaelOnze Helmondse politici
9 reacties
Reageer

Ons goed gaan bezinnen... Het klinkt goed en is hoog nodig. Mijns inziens ziet de Helmondse burger de laatste tijd alleen maar onzinnige en geldverspillende initiatieven uit de raad komem die gefinancierd moeten worden middels burgertje pesten. "Als we deze lasten verhogen en op deze uitgaven bezuinigen, kunnen we nog meer prestigeprojecten realiseren waar niemand op zit te wachten". Het is tijd voor een frisse wind...

Ach, wellicht wil het college B&W het zekere voor het onzekere wil nemen en in de vaart der volkeren het beste jongetje van de klas zijn.
Zodoende wordt de broekriem gewoon iets harder aangetrokken dan noodzakelijk. Zij zullen het extra broekriemgaatje amper voelen. De minder draagkrachtigen onder het Helmondse volk des te meer.

@Dan,

Tijd voor een frisse wind?
De wind die nu waait zit er pas een paar maanden, dus je zal het er toch nog ruim 3 jaar mee moeten doen.

@Ad

Ja, helaas wel. Er zit weer een mooie partij zelfingenomen prutsers op het pluche. Zit alweer te hopen op nieuwe verkiezingen. Hopelijk krijgen we dan wel een betere ploeg.

Goed die € 38 miljoen is wel een bezuiniging op een totaalbudget van € 1,2 miljard t.b.v 4 jaar finaciële gemeentelijke inspanning! Je mag de bedragen per jaar cumulatief optellen maar uiteiendleijk bezuinigen we in 2014 structureel € 13 miljoen. Iets wat ondergetekende al concludeerde bij de presentatie van de begroting eind september. Mááár wat nog veel leuker is nl. dat vanwege het afgesloten regeerakkoord nu door de VNG rekenmeesters wordt verkondigd dat: de megakoring van het gemeentefonds ( grotendeels )van de baan is ! M.a.w. de korting op het gemeentefonds is niet zo rigoureus als voor alle verkiezingen is / werd voorzien door de commissie Kalder ( € 1,7 miljard teruggedraaid naar €1,24 miljar !). Het is zelfs zo dat het gemeentefonds, de grootste inkomsten bron van ons lokaal te besteden gemeentelijke begrotingbedrag, zelfs groeit met een cumulatief bedrag van € 990 miljoen in 2015. En da's andere koek i.h.k.v. het gaan heroverwegen van de bezuinigingen in de begroting 2011. Ik heb dit al aangekaart tijdens de mondelinge technische vragen vorige week donderdag maar omdat de VNG berichten nogal wat verwarring in gemeenteland hebben opgeleverd zullen de uitgangspunten nog worden gehandhaafd en op nadere berichten worden gewacht. Maar ik verzeker de lezer dat het onderwerp door on dergetekende niet wordt losgelaten en tijdens de behandeling op 11 november zeker nog op wordt teruggekomen.

En dus zal die fractie, met die onmogelijke naam, er natuurlijk alles aan gaan doen om elke niet terechte bezuiniging tegen te houden en zich dus sterk te maken voor onze behoeftige medemens. Toch?

Dag heren,

Hieronder zie je alles op een rijtje ;

http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Gemeentefinanci%C3%ABn/Gemeentefinanci%C3%ABn%202010/20101012_effecten_regeerakkoord.pdf

één dezer dagen zal het VNG nog met een nadere berekening komen maar.... vergeet bij de meevallers ook de tegenvallers niet mee te nemen in je eigen berekeningen.

met groet,
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

Zet tolpoortjes op de traverse richting Eindhoven en Deurne en laat alle niet in Helmond wonende mensen 1 euro betalen.

met 40000 auto,s per etmaal is dat dan:

14,6 miljoen euro

besparing opgelost....

Na schrift
De megakorting heeft alleen betrekking op het bedrag wat gemeenten ontvangen via het Gemeentefonds ( de basis van de gemeentelijke begroting ) En juist dat deel wordt na het doorrekenen van het regeerakkoord minder gekort ( zelfs positieve accres vooruitzichten !) Verder is de VNG al met een nieuwe berekening op de proppen gekomen en die berekening geeft hetzelfde beeld. ( in 2015 cumulatief 990 miljoen in de plus )
Heeft Joep nog meer van zulke handzame ideëen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: