3reacties

Van der Pijl: Democratie


De onrust in het middenoosten drukken ons met de neus op de luxe die we in ons land hebben: democratie! De mensen daar willen dat zo graag verwerven! De dag voor de PS-verkiezingen werden bij het tv-programma P&W zelfs oproepen uitgezonden van strijdende mensen uit Libië aan ons, Nederlanders, om toch vooral te gaan stemmen. Dat heeft mij diep geraakt moet ik u zeggen. Democratie blijkt toch niet zo vanzelfsprekend te zijn als wij doorgaans denken.
Begin maart is in de Helmondse raad een vernieuwd reglement aangenomen voor de vergaderingen van de Helmondse raadsleden.
Wat heeft dat nou weer te maken met het voorgaande hoor ik u denken… Veel kan ik u zeggen.
Het Nederlandse woord democratie stamt af van de Griekse woorden dèmos, "volk" en krateo, "heersen, regeren" en betekent dus letterlijk "volksheerschappij". Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten of het volk kiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in ons land. Het moet wel duidelijk zijn waarop zij hun beslissing baseren. Openheid, transparantie zijn daarvoor sleutelwoorden. Vergaderingen moeten openbaar zijn zodat iedereen kan meemaken hoe het besluitvormingsproces te tot stand komt. Daar zit een knelpunt met het aangenomen nieuwe reglement. Voor een van de vaste commissies, het Presidium, is bepaald dat zij altijd in beslotenheid vergadert. Nou kan er een goede reden zijn om iets in beslotenheid te bespreken; mogelijke schade voor een persoon of een financieel nadeel van de gemeente. Dat gedeelte van de vergadering kan besloten worden gehouden maar de rest kan allemaal openbaar! De democratische regel van openheid wordt mijns inziens overtreden als tevoren wordt bepaald dat alle vergaderingen van een commissie besloten worden gehouden.

Wat ook knelt is de mate waarin u, als geïnteresseerde of betrokkene, uw zienswijze kan kenbaar maken. Het is voor u als burger mogelijk om vlak tevoren nog een laatste gelegenheid te baat te nemen om raadsleden te overtuigen van de juiste beslissing. Elke raadsvergadering kent daarvoor het inspreekrecht. U mag uw zegje komen doen net voordat het onderwerp in behandeling wordt genomen. Nu heeft het nieuwe reglement een stokje gestoken voor dat inspreken bij de behandeling van de twee belangrijkste vergaderingen van het jaar: de voorjaarsnota en de begrotingsbehandeling. Argument om de spreektijd te schrappen: het kost te veel tijd! Behalve een uiterst slecht argument om een democratisch principe overboord te zetten wordt dit door een andere regel teniet gedaan. Er is namelijk al bepaald dat inspreken bij elke vergadering maximaal een half uur duurt. Als er veel insprekers zijn bij genoemde vergaderingen zouden we wat mij betreft die tijd eerder wat moeten uitbreiden. Het CDA kwam met een alternatief: organiseer twee weken tevoren een soort hoorzitting. Mooi initiatief dat aanvullend kan werken maar niet in de plaats mag komen van het spreken net voor de behandeling in de raad. De raad moet ook de laatste argumenten kunnen meewegen. De VVD kwam met de meest verschrikkelijke verklaring het spreekrecht voor de voorjaarsnota en de begroting te schrappen. Het staat volgens hen bij het begin van die vergaderingen al vast wat elke partij gaat zeggen en stelt u zich nou eens voor dat iemand met iets komt waardoor je de hele tekst zou moeten veranderen……………
Pardon??? Is dat nou niet juist de reden dat dit spreekrecht moet blijven? Als u dus een goede reden heeft om de zienswijze op een beslissing te veranderen mag u die alleen inbrengen als die op tijd, twee weken voordat de raad vergadert, duidelijk is geworden. Alles wat later komt, al is het nog zo relevant, kan niet meer meetellen. U zou de raadsleden eens in de war kunnen brengen…..

Mirjam van der Pijl
Raadslid

MirjamOnze Helmondse politici
3 reacties
Reageer

Kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat iemand van de VVD (of andere partijen) zo dom praat. Ben benieuwd of iemand dat kan bevestigen.
Want als je die VVD-redenatie aanhoudt, dan is de stap dat de niet-coalitie partijen in Helmond hun mond ook maar moeten houden, maar een kleine stap. Alles staat toch vast tenzij het CDA of VVD en D66/SDOH/HB iets anders vinden.

Er is een amendement ingediend door SP, GL, PvdA en HH om die inspreektijd toch weer op te nemen in het reglement. Bij de stemmeiing over dit amendement luidde de door de fractievoorzitster van de VVD uitgesproken letterlijke tekst als volgt (overgenomen uit het conceptverslag): Voorzitter! Wij zullen ook tegen dit amendement stemmem, met name gezien de tijdsdruk die al op de behandeling van de voorjaarsnota en de begroting ligt. Daar komt bij dat op het moment dat volgens het amendement ingesproken moet worden, de bijdragen reeds zijn samengesteld door de fracties. Daardoor zou de situatie kunnen ontstaan dat al voor de behandeling van de voorjaarsnota of de begroting geschorst zou moeten worden, omdat de sprekers nieuwe dingen willen inbrengen en daarvoor hun bijdragen zouden moeten herzien. Wij menen dat dat de aandacht van de begroting en voorjaarsnota onnodig afleidt................
@ Janus: ik kreeg dus dezelfde indruk als jij.

Ik moet zeggen, je slaat helemaal raak met dit bericht. De manier hoe het momenteel gaat bij de raad en de vergaderingen zijn niet wenselijk voor ons als burgers. Dat wij als burgers maar een beperkte mate van inspraak hebben kan ik me goed voorstellen, maar het tokort eraan is gewoon schrijnend.

Het mooiste is nog dat mensen die in de vergadering spreken het spreekrecht inkorten of afschaffen, terwijl de politicussen welke wij naar moeten luisteren 9/10 keer allemaal exact hetzelfde verhaal afsteken. Maarja, schijnbaar moet je als partij je stem volledig laten horen, hoe compleet onnodig het vaak ook is. Ik zou het spreekrecht dat ook graag terugzien. Beter nog, ik zou perk willen stellen aan de tijd die in de vergadering gesproken wordt. In plaats van dat de helft van de mensen elkaar in andere woorden herhaald mag één iemand het woord voeren. Als er dan nog toevoegingen of opmerkingen zijn mogen die uiteraard worden gemaakt, maar als je enkel hetzelfde verhaal wil afsteken in andere woorden, blijf dan stil. Dat onnodige gepraat enkel om gehoort te worden kost veel te veel tijd en geld en zorgt er bovendien voor dat belangrijke beslissingen veel te lang blijven liggen. En dat kunnen we niet hebben in een tijd waar onze politiek besluitvaardig dient te zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: