44reacties

‘Helmond moet draaiorgels behouden!’


De unieke collectie draaiorgels, nu nog te vinden in de Gaviolizaal, verdwijnt uit Helmond als het aan het college van B en W ligt. Dat mag niet gebeuren. Helmond moet de draaiorgels behouden!

De collectie bestaat uit zeven draaiorgels. De ouderen onder ons zullen zich herinneren dat ze vroeger in de Paterskerk in de Molenstraat stonden. Daar moesten ze weg vanwege de uitbreiding van de Jan van Brabant school. Ze verhuisden naar de Gaviolizaal.

Behalve dat de orgels van zichzelf bijzonder zijn, hebben vele Helmonders er prettige herinneringen aan. Ze horen bij het cultureel erfgoed van de stad. En noemde de huidige wethouder Tielemans niet in 2008, toen hij centrummanager was, de orgels de “culturele identiteitdragers voor Helmond”?

Kortom, het belang van de orgels is onomstreden. Vorig jaar nam de gemeenteraad unaniem een motie aan met de opdracht aan het college om “een maximale inspanningsverplichting te doen om de monumentale draaiorgels voor Helmond te behouden en op een nader te bepalen plaats in Helmond te herhuisvesten”.

Toch ligt er nu een voorstel om de orgels uit de stad te laten verdwijnen. Ja, twee blijven hier en gaan naar de Cacaofabriek, maar de overige vijf verhuizen naar Cranendonck. Aldus het voorstel van het college.

Twee jaar geleden speelde een pijnlijke discussie rondom de sluiting van de filialen van de bibliotheek. Helmond wil Culturele Hoofdstad worden en daar een flinke berg geld aan uitgeven, maar de filialen openhouden? Ho maar! De discussie wordt nu zo mogelijk nog gênanter. Want welke Culturele Hoofdstad stuurt haar “culturele identiteitsdragers” nou de laan uit, om met de woorden van wethouder Tielemans te spreken?

Is het een fluitje van een cent om de draaiorgels te behouden? Nee, huisvesting moet aan allerlei voorwaarden voldoen (ruimte, temperatuur, vochtigheidsgraad). Maar is het onmogelijk? Natuurlijk niet. Behoud van deze unieke collectie draaiorgels voor Helmond lijkt mij een mooie opdracht in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.

Nathalie van der Zanden
Raadslid

NathalieOnze Helmondse politici
44 reacties
Reageer

Succes met jullie actie. Je hebt alvast een wethouder mee. Als je nog een andere wethouder overtuigt moet het toch lukken.

Sympathiek pleidooi maar....
....denk ik nou te veel in termen van populisme en opportunisme of lees ik echt een warm pleidooi voor Culturele Hoofdstad 2018???
Ik dacht dat de SP tegen was.....

Mirjam van der Pijl

Tja Mirjam, duidelijke statements blijven altijd lastig voor de Pvda

uhhhhh, ik heb je beter zien spinnen Frans

Mirjam van der Pijl

Dat de SP tegen BCH2018 is, wil nog niet zeggen dat wat hier in bovenstaande geschreven wordt......... het culturele erfgoed van Helmond zomaar moet verdwijnen.......... dus in dit geval de draaiorgels.

Het zou de Wethouder daarom sieren, de overige draaiorgels niet te laten opnemen in de gemeente Cranendonck. Overigens vind ik persoonlijk, als we niet mee deden met BCH2018, de Orgels hier in Helmond moeten blijven bestaan.

Helmond heeft zo-ie -zo de neiging om al haar culturele erven te vernietigen, kijk bv naar wat er met het Begeman terrein gebeurd is in 1993. Daarom zou er zeker naar een oplossing gezocht moeten worden, dus Raad maak je hard voor deze actie.

Jolanda Kampert

Zou het niet heel jammer zijn als die draaiorgels ook al de stad uitgaan? Met 't Speelhuis werden we gedwongen, nu kunnen we zelf kiezen. En met het nieuwe Speelhuis kan er een mooie ruimte voor komen.

Doodzonde als de meeste draaiorgels naar elders, dus Cranendonck, zouden verdwijnen. Ik denk: weg is weg en die komen (zien we) dan nooit meer terug.
Het moet toch kunnen dat er ergens plek is voor nog een paar of een enkel draaiorgel. Er wordt van alles in de Helmondse kerken ondergebracht. Kan dat met die draaiorgels dan ook niet geregeld worden? Wat maakt het uit als ze voor een tijd over de stad verstrooid/verspreid worden en later dan weer op één plek tentoongesteld kunnen worden! Dan hebben we ze tenminste nog......

Helmond en erfgoed in ere houden? Blijkbaar passen die woorden niet of nog te weinig bij elkaar!

Naar mijn weten is er nog geen besluit genomen over de toekomstige invulling voor 't Patronaat in Helmond West dat nu als wijkcentrum dient. Dit gebouw staat op de gemeentelijke monumentenlijst. In 2013 wordt het wijkcentrum gehuisvest in de nieuwe Wijkhuis Brede School Westwijzer.
't Patronaat zou mogelijk een ideale plek zijn voor huisvesting van de orgels vanwege onder andere de hoge plafonds.
Tot op heden is alleen onderzocht of 't Patronaat mogelijk kan voldoen als bedrijvencentrum voor MBK.
Hier ligt een kans voor behoud van de draaiorgels. Helmonds cultureel erfgoed.

Pffff. Dat de politiek zich hier druk om maakt. De orgels trekken nu geen volk en zullen dat nooit doen. Vreemd blijft het om elke keer te lezen hoe weinig de raadsleden en wethouders weten wat er in de stad speelt en wat de bewoners zouden willen.
De gene en enige die hard roept krijgt zijn zin....
Maak je druk om echte problemen en verspil mijn belasting geld niet aan dit soort onzin.

In mijn bijdrage aan deze weblog in oktober 2012 heb ik al gewag gemaakt van de onduidelijke positie van de draaiorgels in onze stad. Per jaar komen er zo'n 600 unieke bezoekers en iedereen kan dan ook op zijn vingers uittellen dat de publieke belangstelling maar heel mager is.
Alleen met een andere locatie zijn we er dus niet, er zal dus meer moeten gebeuren hetgeen echter niet de taak is van de gemeente. Daarom mogen we blij zijn met een initiatief van Leo van Gansewinkel die er in zijn Hof van Holland wel muziek in ziet.
De collectie blijft, nagenoeg bijeen, is bereikbaar voor eenieder die er wil van genieten, laat ook de vele vrijwilligers hun geliefde hobby uitoefenen en mogelijk kan ook de accordeoncollectie er een plaats vinden.En ja hoever ligt Cranendonck nu helemaal van Helmond af ?
Het alternatief ? Een (duur) gebouw waar niemand komt en jaarlijks vele euro's zal kosten of opgeslagen in een depot en dus niet toegankelijk voor de liefhebbers.Twee orgels krijgen een plaats in de Cacaofabriek en daarmee zijn ze voor onze inwoners vaak te zien; maar ook dan zal de Helmonder er zelf naar toe moeten gaan.
In deze economisch slechte tijden moeten we slim omgaan met de schaarse middelen. Dit is een goede oplossing en voor de goede orde de gemeente Helmond blijft de eigenaar van de orgels en er worden goede afspraken gemaakt over onderhoud, verzekering en gebruik.
Op deze wijze kan ook de Helmonder die van draaiorgels houdt in de komende jaren blijven genieten van deze muziek.

Maarten Janssen

@Maarten Janssen:

Zie ook:
https://www.deweblogvanhelmond.nl/onze_helmondse_politici/maarten/janssen-onze-draaiorgels/

Ik denk toch dat het college en de gemeenteraad Helmond hier het voortouw moeten nemen en meer inspanning moeten leveren om dit stukje erfgoed te bewaken.

Zijn zij niet de hoeders van het cultureel erfgoed? Het huisvestingprobleem van de draaiorgels speelt al langer dan vandaag.
Als alles onder de mat van de crisis geveegd wordt heb je wel een erg arm leven als bestuurder.

Het zoeken van een goede structurele oplossing vraagt moed en doortastendheid. Nu worden de problemen slechts geparkeerd.
Jij noemt dit creatief, ik noem het gemakzuchtig.

Maak er desnoods een stageopdracht van. Ik weet zeker dat er genoeg creatieve geesten zijn die een commerciële oplossing kunnen verzinnen voor het behoud van de orgels in Helmond.

Ik hoop niet dat de gemeenteraad slechts de rol krijgt toebedeeld als parkeerwachter in deze kwestie.
Want dan gaat het niet goedkomen met de draaiorgels in Helmond.

Beste Maarten,

Naast jouw bijdrage van oktober 2012 verwijzen we voor de volledigheid ook maar even naar de GGG (“Geheurd of Gezien mar niet Gezwigge”) bijdrage ‘Orgelkoorts’ van juni 2012. Krijgen w in ieder geval een genuanceerder beeld en ook een groot aantal argumenten waarom deze orgels bij Helmond horen en er dus moeten blijven!

Met deze reactie van ga je wel erg kort door de bocht.
Je noemt bezoekersaantallen terwijl in de stukken staat dat hiervan niets bijgehouden wordt. Belangrijkste reden hiervoor is er in gelegen dat op geen enkele manier geprobeerd is er iets van te maken. Het ‘rentmeesterschap’ heeft zich beperkt tot het bieden van een stalling en that’s all! (Groepsbezoeken zijn afgewezen omdat er geen bemensing was, geen tijd, geen zin!).

Was er het beperkte groepje vrijwilligers niet geweest, was de conditie van de orgels waarschijnlijk nog slechter geweest. Stilstand is niet alleen achteruitgang, in dit geval is het ook een garantie voor afbraak van een belangrijk stuk cultureel erfgoed.

Dat je als D’66 je wethouder ondersteunt door in te stemmen met het voorstel is één ding. Dat je als raadslid dan alles maar meteen moet aannemen is iets anders. Juist dan is het m.i. belangrijk om goed onderzoek te doen. Als dit onderzoek dan uitwijst dat er een goed voorstel ligt heb je alle reden het voorstel te verdedigen.

Omdat in dit voorstel alle onderliggende feiten ontbreken zou de wethouder er goed aan doen dit in te trekken en het huiswerk over te doen.

Collectiebeheer en –behoud is een vak, juist in tijden dat het financieel wat tegen zit.

@Maarten Janssen

Het door jou genoemde “Hof van Holland”, in werkelijkheid “Hof van Cranendonck” is voorlopig enkel nog een afbeelding en niet bereikbaar voor welke vrijwilliger of Helmonder dan ook!
Zie hier:
http://tinyurl.com/d2k2b74

Wat de “onduidelijke positie” van de Helmondse draaiorgels betreft, wil ik je toch wijzen op Het Draaiorgelmuseum Haarlem, beheerd door Stichting
“Het Kunkelsorgel”.
Zie hier: http://www.draaiorgelmuseum.org/
Elke zondag open, waarbij de themadagen druk bezocht zijn en ondertussen “zelfvoorzienend”.

En als je denkt dat draaiorgelmuziek niet meer van deze tijd is, dan vergis je je!
Luister maar:
http://tinyurl.com/cjscdkj

Bovenstaand initiatief in Haarlem heeft zich bewezen omdat zij uitgingen van "waar een wil is, is een weg!" En zie daar het resultaat!

Nathalie van der Zanden

Het is de hoogste tijd voor daden en niet wie het leukste stukje schrijft.

Wim van den Broek

@Wim van den Broek

Zo ziet de Gaviolizaal er doorgaans, op 'normale werkdagen', er niet uit.

@Maarten

"In deze economisch slechte tijden moeten we slim omgaan met de schaarse middelen."

Breek me de bek niet open.

@DTB

Logisch hè want het is alleen in het week end open.

Wim van den Broek

Na jaren een hoop getok, worden er nu eindelijk eieren gelegd! De uitkomst is dat twee orgels in Helmond blijven en de 5 anderen in BRUIKLEEN gegeven worden aan het 'Hof van Cranendonck'.
Ook ik zou graag gezien hebben dat de orgels in Helmond zouden zijn gebleven, maar vind dit een goed alternatief.
Van degenen die anders willen verwacht ik voorstellen (met financiële onderbouwing) a.s. maandagavond in de commissie.
Anders blijft het alleen maar tokken voor de bühne!!!

Harrie van Dijk

@Nathalie van der Zanden op vrijdag 15 februari 2013 om 10:18:

Hoewel ik zelf niet zo'n draaiorgelman ben en die draaiorgels in de Veestraat altijd probeer te ontwijken, vind ik dat iedereen ondersteuning mag krijgen van de gemeente. Want voor sommige Helmonders is het echt belangrijk dat de draaiorgels in Helmond blijven, dat merk je wel.
Mijn vraag aan jou is, weet jij wat de kosten elk jaar ongeveer zullen zijn als ze in Helmond blijven?

@Harrie van Dijk op vrijdag 15 februari 2013 om 16:13:

Oeps, ik had jouw reactie nog niet gezien.

Uit de tijd dat de orgels wel werden gepromoot: een overzicht van de verschenen LP's en voor de liefhebber een geluidsfragmentje van de Gaudin.

@Harrie van Dijk

Als ambtenaar ben ik opgevoed met het credo dat elk B&W voorstel minimaal moet bestaan uit de volgende ingrediënten: financiële aspecten, organisatorische aspecten en personele aspecten. Wilde je beweren dat alle componenten aan bod komen in het nu voorliggende voorstel?

@Harrie van Dijk:

Je schrijft:
"Van degenen die anders willen verwacht ik voorstellen (met financiële onderbouwing) a.s. maandagavond in de commissie."

Dit lijkt me een goed plan. Laat de commissie haar huiswerk nog maar eens goed overdoen.

Ik zou graag deelnemen. Maar helaas. De tribune mag niet meedoen. En met 5 minuten inspreektijd kom ik er niet.

Veel succes. Ik hoop dat de commissie alsnog een wijs besluit neemt. Het liefst ook een hele oplossing en geen halve.

Gisteravond liet iemand me een twitter dacht ik (of een Facebookbericht, ik ben er niet bekend mee) zien van wethouder van de Heuvel. Hij vond deze hele orgeldiscussie maar onzinnig. Er kwam toch nooit iemand naar die orgels.
Die man doet cultuur, belachelijk!!!

Vanavond om 20.30 uur begint de commissie Samenleving van de gemeenteraad over dit onderwerp te vergaderen. Aan de orde is het vinden van een goede alternatieve huisvesting voor de collecties instrumenten die nu in de Gaviolizaal zijn opgesteld.
Het voorstel van het college van B&W is om de Gaudin 112 toets en het Pluerorgel onder te brengen in de Cacaofabriek. De Mortier 90 toets, de Gaudin 97 toets, de Blauwe Trom, het Ruthorgel en het Verbeeckorgel worden dan in bruikleen gegeven aan het initiatief "Hof van Cranendonck".
Voor wie het naadje van de kous wil weten, in de notie "Koersdocument orgelcollectie Helmond" (pdf) staan hun afwegingen verwoord.
CDA-raadslid Angelique Raaijmakers-van de Pol verwacht een flink debat tijdens deze openbare vergadering in Boscotondo.

Hoewel de meeste mensen hier en op het filmpje de SP wel gelijk geven, vind ik het jammer dat mijn vraag van vrijdag geen antwoord verdiende. :-(

Beste Frank,

Goeie vraag waar ik tot nu toe geen antwoord op heb gekregen!
Ik hoop dit vanavond te horen van de wethouder tijdens de commissievergadering.

Nathalie van der Zanden

Zojuist laat Henriëtte Verouden, raadslid van Helder Helmond, weten dat wethouder Jan van den Heuvel een nieuwe opdracht van de gemeenteraad vraagt. Want het "huidig voorstel van orgels is van de baan!" Omdat ook het CDA tegen het huidige voorstel was, bleek er geen meerderheid in de gemeenteraad.

Mooi. Gemeente Helmond draait dus nog even door op zoek naar de juiste plek voor de draaiorgels. Ben benieuwd. Er zijn voldoende initiatieven en voorstellen gedaan.

@Nathalie van der Zanden op maandag 18 februari 2013 om 19:15:

Dank je wel voor het antwoord. Chapeau dat jij die draaiorgels aangekaart hebt, want het is nu dus toch maar mooi "even" gelukt om de meeste stemmen te halen. Als er deze week peilingen in Helmond waren zou de SP lekker stijgen, dat weet ik zeker. :-)

Orgels blijven in Helmond

Wim van den Broek

Prima. Er is dus nog hoop? Het zou toch van de gekke zijn als er geen plekje gevonden kan worden om de orgels te behouden. Dank aan de mensen die zich hebben ingezet!! Jan van den Heuvel kan aan het werk en nu echt. En deze keer geen smoesjes verzinnen!

Overigens: Blijven de drankorgels ook in Helmond. Of hebben we die in onze stad geen?

Beste mensen,

Intussen zijn jullie allemaal een beetje 'orgelliefhebber' geworden.In ieder geval zijn jullie, gezien de meesten reacties, Helmonders met het hart op de juiste plek, maar.......we zijn er nog niet.

Er moet nu doorgepakt worden. En van de vrijwilligers, die jarenlang alleen gevraagd zijn voor het draaiend houden van de orgels, worden nu ineens heel andere dingen gevraagd: een duurzame toekomst voor de Helmondse orgels! Hulp hierbij is meer dan welkom.

Er is waarschijnlijk geen behoefte aan 'draaiers' maar wel aan 'doeners'. Er moet een traject van verandering ingezet gaan worden en daar is uw hulp bij nodig.

Dus, laat je interesse weten via de beschikbare kanalen en doe mee aan deze uitdaging.

N.b. Dit is géén initiatief van de gemeente maar wel van Helmonders!

Gisteren heeft de politiek gesproken. Een meerderheid vindt dat de draaiorgels in de stad moeten blijven. Die meerderheid neemt daarmede ook de verantwoordelijkheid op zich om te mede te zorgen voor een goede exploitatie ervan. Immers het exploiteren van de collectie draaiorgels is geen gemeentelijke taak. Of kiest ze voor opslag in een anonieme loods ?
De gemeente heeft nog 400.000 euro liggen voor een nieuw gebouw, geld dat we dus niet in andere zaken kunnen steken. Geld voor de jaarlijkse exploitatie is er niet, dat moet uit andere hoeken komen.

Dus laat de echte draaiorgelleifhebbers nu maar opstaan !

Maarten Janssen

Beste mijnheer Janssen, bedankt voor uw toelichting. Daar zaten we echt op te wachten.

Ik weet niet of het klopt wat Maarten Janssen allemaal zegt hier, maar 400.000 euro voor 600 bezoekers per jaar is wel veel.

@Frans
Prachtig allemaal. Maar hoe zit het eigenlijk precies met het kostenplaatje (nog niets van gezien). Voor zover ik weet heb je de beschikking over 4 ton die je met een beetje verbouwing al heel gauw kwijt bent, gelet ook op de specifieke eisen die het adequaat huisvesten van orgels met zich meebrengt. Daarnaast de exploitatie. Aangenomen mag worden dat het hier niet alleen om pure "stallingskosten" gaat.  Een attractief publiekstrekkend museum vraagt om meer dan dat. Wat te denken van de hiervoor benodigde personeelskosten bv. En wat te doen als onze andere thematische musea zich met eenzelfde verzoek in de discussie mengen. Kan best eens aardig in de papieren gaan lopen. En of dit geld beschikbaar komt in een tijd van keihard bezuinigen is maar zeer de vraag.
 
Ik zou er dan ook geruster op zijn als onze dames en heren politici het niet bij een nieuwe (vrijblijvende) "maximale inspanningsverplichting" zouden laten, maar zouden gaan voor een (niet vrijblijvende) "resultaatsverplichting" (met alle politieke gevolgen van dien).

Ik neem aan dat de SP "om verder prutswerk te voorkomen" hierin het voortouw neemt en dat op korte termijn. De tegenstemmers zullen ongetwijfeld volgen..tenzij de politiek toch anders werkt dan wij denken en er genoegen genomen wordt met een vage (CDA-) verwijzing naar toekomstige "Vlisco-gelden bv.
Zorg daarom eerst voor politieke duidelijkheid dat voorkomt teleurstellingen.
Succes.

Hallo Helmonders, goed nieuws!

Inmiddels is de groep vrijwilligers weer uitgebreid met nieuwe gezichten. Maar bovenal veel nieuwe ideeën en suggesties. Onder het motto 'Onze' orgels verdienen beter! wordt hard gewerkt om te komen tot nieuwe initiatieven. We kunnen nog hulp gebruiken (o.a. voor een website), maar ook draaiers. Wil je ons actief ondersteunen laat het ons weten. Mail ons op Gaviolizaalhelmond@gmail.com

Oh ja, ook via Twitter en Facebook zijn we te volgen onder @Gaviolizaal en http://www.facebook.com/GaudinVanBocken

hallo gaviolizaalers ik heb zonda heel veel mensen gezie

hoi ik heb een pasje van vrijwilleger

@nick op dinsdag 22 april 2014 om 20:20:

leuk

@nick op dinsdag 22 april 2014 om 20:21:

leuk nick

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: